Stellaria palustris    Kärrstjärnblomma


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), strandängar,kärr,, spridd, mest kring älven, (10 lokaler) , 1987 (PDm)
Nerbyn (artp.), (12G 5h , [6677738, 1536079] ), noterad , 2018 (Thomas Bergman)
GARPENBERG

Garpenberg (artp.), (12G 7e , [6688500, 1521300] ), 1992 (Henrik Weibull)
HUSBY

Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Långshyttan (DFL), (13G 0c , [67048, 15131] ), åkant, t.rikligt , 1987 (SJa)
Långshyttan, Lillforsån (artp.), (13G 0c , [6704835, 1513136] ), noterad , 2018 (Dennis Nyström)
STORA SKEDVI

Hyn S Flygarviken (13G 0a , [67001, 15025] ), strandkärr, t.riklig , 1990 (JEd)
SÄTER

Karlsgårdarna (Vällingdalen) (12F 8j , [66920, 14988] ), insådd vägkant/ dike, 2 ex , 1991 (SJa)
GUSTAFS

Fåran (13F 0h , [67017, 14868] ), fuktig betesmark, >20 ex , 1989 (SJa)
SILVBERG

Ingevallsbo (12F 6g , [66821, 14831] ), strandkant, 2 ex , 1989 (SJa)
STORA TUNA

Norr Forshuvud (13F 2f , [6713791, 1478736] ), älvstrand, 2020 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6716746, 1470035] ), dammkant, 2012 (IPt)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715802, 1475846] ), vägdike, 2012 (IPt)
TORSÅNG

Ornäs n.badplatsen (13F 2h , [67102, 14864] ), strandäng, enst. , 1988 (TLj)
VIKA

Vikasundet, NO om bron (13F 1i , [67098, 14944] ), ~refl~ ,strandområde, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Strand, Badplats (13F 1j , [6707387, 1496627] ), 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Åsbostugan (13F 3j , [67198, 14978] ), fuktig ängsmark, dikeskant, 1999 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ), vägkanter, längs bäck mm, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6716544, 1490714] ), strandområde vid Runn, 2017 (SNy)
SUNDBORN

Backa (artp.), (13F 4j , [6722619, 1498675] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732352, 1503696] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Ön, Ryttargården (13G 7b , [6736170, 1506980] ), fuktäng, rel rikligt på platsen , 2008 (JWk)
Österdalarna

GAGNEF

Rista vid gamla färjstället (13F 2b , [67121, 14570] ), älvstrand, rikligt , 2002 (IPt)
Björka (13F 2b , [67129, 14597] ), fuktig äng,hästbete, rikligt (f.virens) , 2002 (IPt)
N stranden V-Dalälven vid Djurforsen (13F 2c , [67132, 14610] ), ~refl~ ,älvstrand o älvslänt, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Djurmo ,gammla färjeläget (13F 2c , [67136, 14648] ), älvstrand, rikligt , 2002 (IPt)
Lindan .gamla färjstället,o fl! (13F 2c , [67138, 14602] ), älvstrand, rikligt ,spridd efter älven genom hela rutan , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67149, 14626] ), nära älven, rikligt , 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712374, 1468708] ), myr/sumpskog med bäck, 2014 (IPt)
N om Nordbäck vid ravinmynning (13F 3b , [67189, 14590] ), älvstrand, enst. , 1993 (ÖSp)
Västerfors nära flottbron (13F 3b , [6719766, 1457111] ), strand, 2014 (IPt)
Mjälgen (13F 3c , [6715543, 1462417] ), strand vattenloka, 2011 (IPt)
Nässjön (13F 3c , [6715930, 1462275] ), sjö, 2011 (IPt)
V om Sörbyn,ravinmynning mot älven (13F 3c , [67185, 14607] ), älvstrand, t.rikl. , 1993 (ÖSp)
Österfors (13F 4b , [67200, 14569] ), kärr mot älven, 1990 (JEd)
Strandkant O Gråda kraftverk (artp.), (13F 4b , [6720912, 1457160] ), noterad , 1990 (Johan Niss)
ÅL

Brenäsudden (13F 5c , [6729, 1463] ), strandängar,ännu betade, fl. , 1987 (TLj)
SILJANSNÄS

Alviken,nedom Almo (13E 7j , [67385, 14483] ), strandängar, flerst. , 1986 (TLj)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), väg ned till sjöstrand, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ), strand sjö. damm, 2015 (IPt)
Dragsänget (13F 6c , [6731742, 1460810] ), strand, 2014 (IPt)
Tällberg v.Siljan (13F 9b , [6746, 1455] ), strandängar, enst. , 1987 (TLj)
RÄTTVIK

Lintjärn (14F 1d , [67595, 14696] ), bäckdråg, enstaka , 2011 (GHa)
BODA

NO om Värmdalen (14F 2d , [67604, 14692] ), tidvis vattenfylld dödisgrop, enstaka , 1986 (TLj)
Jälltjärnen (artp.), (14F 4d , [6773600, 1465030] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
ORE

Sunnanhed, Lilltjärnen (14F 5d , [6779910, 1468200] ), sluttning från väg ner mot tjärn, flertal , 2013 (GHa)
ORSA

Sundins äng-Näset (artp.), (14E 5h , [67757, 14353] ), 1994 (Bengt Oldhammer)
Orsasjön strax S om enåns utlopp (DF? =Lindänget), (14E 5h , [6777, 1436] ), strandkärrängar, 1984 (JEd)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ), frodigt sumpkärr, spridd , 2018 (LBr)
SOLLERÖ

Norrvikens östra sidan (artp.), (14E 1g , [6757550, 1434000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
MORA

50 m SV Färnästjärnen (14E 3h , [6766840, 1436430] ), utkast, 2010 (SJo)
Fjöran, v. Orsasjön (14E 5f , [6775, 1429] ), strandkärr, 1985 (JEd)
Västerdalarna

FLODA

Nybyn V (artp.), (13E 1h , [6706001, 1437536] ), noterad , 2016 (Håkan Lernefalk)
Risholen (13E 2i , [6711725, 1444040] ), betesmark med omgivning och genomfluen å, 2020 (IPt)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429780] ), lagun, strandkärr, skogsbryn, 1998 (DABS)
JÄRNA

V-dalälven ca 700 m N Eldsforsen (13E 0c , [6703608, 1413603] ), ~refl~ ,älvstrand med sandbotten, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 2001 (HLe)
Morn (artp.), (13E 2d , [6714996, 1419450] ), noterad på årligen översvämmad älvstrand. relativt rikligt, i blom , 2020 (Anders Lindholm)
MALUNG

350 m ONO Jan-Massas,vid bäcken (12D 8i , [66925, 13915] ), gammal myrodling, 1988 (OSt)
Lömänget längs ut på Nabben (13D 3i , [6715910, 1391900] ), älvstrand, 2019 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ), utefter älvstranden, 2017 (BGM)
Vemforsen (13D 4h , [67245, 13891] ), strandkant, mkt på 1 kvm , 1999 (BGM)
Hallsjöviken (13D 6g , [67323, 13847] ), blöt gräs/starrmark vid älven, flera , 1996 (MNo)
Vid inloppet till Mosjöarna (13D 6g , [6733390, 1383450] ), älvstranden, vanlig utefter älven , 2005 (MNo)
Söder om Tälboren (13D 7e , [67398, 13747] ), strandkant, rikligt , 2004 (BGM)
SO Myckelholmen,N om V.Fors,vid lilla viken (13D 7f , [67379, 13759] ), älvstrand, riklig , 1982 (PEr)
TRANSTRAND

Völsjökomplexet-Ögbäckskölen-Gravkölen-Völsjökölen 8 km O Sälen (artp.), (14D 6e , [6784932, 1370823] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Jan Schröder)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Trollvasslan vid Fulan (15C 7i , [6838680, 1341900] ), älvstrand med omgivning, sparsam , 2010 (LBr)
Fjätnäset vid Fjätan (15D 8c , [6841, 1364] ), strandäng, t.riklig , 1992 (DABS)
Fjätälven , vid landsvägsbron samt flerst.nedströms (15D 8d , [68443, 13654] ), fuktig ängsmark vid stranden, t.rikligt , 1992 (DABS)
Fjätälven , 1 km SO Bumlingtjärnarna (16D 2b , [68629, 13580] ), örtrik strandäng, t.riklig , 1992 (LBr)
IDRE

Lillfjätran, vid skogsbilsvägsbro (16D 5a , [68753, 13534] ), örtrika stränder, rikligt , 1994 (DABS)
Lillfjäten (16D 5a , [6877, 1352] ), rika strandkärrängar, fl.längs ån ,rikllig (styvt upprätt blågrön form) , 1987 (DABS)
Strömmen S-ut längs ån (16D 5a , [6878, 1352] ), rika strandkärrängar, 1987 (DABS)

Dalarnes Flora