Stellaria nemorum    Lundarv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Högsbergets nordsida (12G 3e , [66657, 15232] ), örtrik granskog, sparsamt , 1988 (DABS)
Högsbergets nordsluttning (12G 3e , [66658, 15231] ), fuktiga partier i den örtrika granskogen, 1987 (LBr)
Lerbäckens bäckravin V om Krylbo (12G 3e , [66673, 15217] ), fuktig ravinbotten,granskog, t.a , 1987 (CWa)
GRYTNÄS

Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ), bäckravin, rikligt , 1987 (LBr)
Askö, norr om järnväg (12G 4d , [66730, 15163] ), fuktiga raviner med gråal, allmän , 1980 (CWa)
Jämtsveden vid Högbo (12G 4e , [66702, 15218] ), mjälaslänter, ställvis rikl. , 1987 (LBr)
AVESTA

Lindsnäs,Ö.om lasarett (12G 3e , [66691, 15221] ), lövskog,sluttning,mläla-mo, ställvis allmän , 1987 (CWa)
Sågbo S om järnvägen (12G 3e , [66697, 15209] ), gammal älvbrink lövlund ,mjäla, ställvis allmän , 1987 (CWa)
HEDEMORA

Grådö-Skinnarbo ,f.d.Bergslund (DFl), (12G 5c , [66798, 15141] ), bäckravin, riklig , 1988 (MDv)
Brunnsjöberget (12G 6b , [66842, 15067] ), blandskog, många , 1987 (EDn)
N om Brunna vid Broån,(Gyntesbo) (12G 6c , [66832, 15108] ), åslänt, flertal , 1988 (MDv)
Brunna vid Broån (12G 6c , [66833, 15110] ), åskant i ravin, 1 ex. , 1987 (EDn)
Norrhyttan (DFL), (12G 7a , [66890, 15021] ), ravinbottnar, rikligt , 1987 (SJa)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Prästbäcken mln vägen o.älven (12F 9j , [66982, 14991] ), lundartad bäckravin, rikl.-ymnig , 1987 (TLj)
Prästbäcken nedom lv. (12F 9j , [66982, 14992] ), örtrik sumplövskog i bäcksänka, t.riklig , 1989 (JEd)
Kolarbobäcken SV Kolarbo NO om lv (12G 9a , [66955, 15003] ), lövdom.bäckdäld, t.riklig , 1989 (JEd & LBr)
Forsboån (DFl-49), (12G 9a , [66960, 15010] ), lunddäld/åkerkant, riklig , 1991 (SJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [6696270, 1501640] ), dikeskant, 2017 (DABS)
SÄTER

Säterdalen (12F 8j , ), lundvegetation, allmän , 1986 (SJa)
Säterdalen NR (artp.), (12F 8j , [6692427, 1497930] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Säterdal (artp.), (12F 8j , [6692446, 1497231] ), 1981 (Anders Haglund)
GUSTAFS

SO Dalnäset (artp.), (12F 8i , [6694875, 1494746] ), ravin /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Solvarboravinen V om Ljusterbro (12F 9i , [6695, 1494] ), ravinsidor, flerst.o rikl , 1989 (JEd)
Dalnäset (artp.), (12F 9i , [6695564, 1494229] ), ravin /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Solvarboravinen (12F 9i , [6696400, 1492200] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Ljusterån mot älven (12F 9j , [6696, 1495] ), ravinbotten, 1989 (JEd)
SILVBERG

Ramsbo myr (12F 8g , [66936, 14842] ), igenplanterad myrodling, allm. , 1989 (THe)
STORA TUNA

Högberget (12F 9d , [6697400, 1467850] ), översilad blandskog, 2011 (SNy & IPt)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [6708780, 1479980] ), lövskog och strandpromenad, 2012 (SNy)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.), (13F 1f , [6709391, 1479781] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Älvravinerna (artp.), (13F 1f , [6709403, 1479740] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Älvravinerna (artp.), (13F 1f , [6709403, 1479740] ), noterad ravinen ner från korsningen gammelgårdsvägen-svartnäsgatan. , 2020 (Håkan Sandin)
Älvravinerna NR (artp.), (13F 1f , [6709686, 1479769] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.), (11F 9i , [6649657, 1493233] ), granskog, 5 m2 , 2012 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), örtrik slänt, massvis , 2002 (IPt)
Trolldalen (DF), (13F 2c , [67118, 14600] ), ravin, rikligt , 2001 (IPt)
Strax V om Arvslindan (13F 2c , [67131, 14645] ), ~refl~ ,bäckravin, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67132, 14645] ), bäckravin, massvis , 2002 (IPt)
BJURSÅS

Kvarntäkt (13F 7g , [6736440, 1481720] ), vägkant, 2012 (JJa)
Bjursås (13F 7g , [6736690, 1481600] ), bäckkant, 2018 (JJa)
LEKSAND

Sätra (13F 8b , [67425, 14583] ), lundartad naturtyp, litet bestånd , 1988 (MKp)
RÄTTVIK

Mellan Utby och Bäck (13F 9c , [67482, 14623] ), lundartad bäckravin, rikligt , 1988 (MKp)
Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2019 (Anders Helander)
Klockarbäcken (14F 0c , [67530, 14616] ), i långsamt flytande bäck, något tiotal , 2017 (GHa)
Bodberget (artp.), (14F 2h , [6763930, 1489708] ), 2015 (Jörgen Sundin)
Trollberget/bodberget (artp.), (14F 2h , [6764029, 1489793] ), noterad , 2018 (Jörgen Sundin)
BODA

Ovanmyra, Kvarnslätterna (14F 2d , [67637, 14678] ), längs bäck i betesmark, fåtal , 2010 (GHa)
Kärvsåsen efter bäck (14F 4d , [67717, 14675] ), bäckdäld,delvis betad, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
300 m S "a" i Hemigårdarna,"Gärdsmyren" (14F 4d , [67724, 14674] ), ~refl~ ,lövskog på låga revkalkkullar, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORE

Lukaskällan (14F 6d , [6780030, 1465210] ), bäck från kallkälla, ymnigt , 2010 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), inplanterad från fulufjället och sprider sig i rabatt och häck samt på marken precis intill själva trädgården i snårmark, 2008 (Bengt Oldhammer)
Enån, fl! (DF), (14E 5h , [6777, 1437] ), rik fuktgranskog.källkärr etc. (m.gullpudra,dvärghäxört, etc), rikl! , 1987 (JEd)
Enån-Orsa (artp.), (14E 5h , [67775, 14378] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6780940, 1440545] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck N-ut (DF 70), (14E 6i , [67812, 14408] ), fuktig lundartad löv/gransluttn/bäckdråg ,örtrikt!, 1985 (JEd & PJn)
Ca 1 km V Åbergtjärn (14E 6i , [6783, 1442] ), fuktgranskog (m.gullpudra,bäckbräsma,trolldruva), 1987 (JEd)
Kallholen mot SO (14E 6i , [67833, 14414] ), sumpgranskog-bäckdråg (m.gullpudra), rikl! , 1986 (JEd)
Kallholen mot älven (14E 6i , [67846, 14410] ), bäckdråg (gullpudra ,trådfräken), rikl! , 1987 (JEd)
Björken mot älven (14E 7i , [67857, 14423] ), bäcksänka m finbräken o bäckbräsma, rikl! , 1987 (JEd)
Oreälven-Fredshammar (artp.), (14E 7i , [6786465, 1444744] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Skattungbyn v. Näsbäcken (DF), (14E 7j , [6786, 1446] ), bäckravin (m. gullpudra,trolldruva), rikl! , 1985 (JEd)
Skattungbyn v. Näsbäcken 'Djupgrav' (DF), (14E 7j , [6786, 1447] ), bäckravin (m. gullpudra,trolldruva), rikl! , 1987 (JEd)
Hällbergs fäbod (artp.), (14E 8g , [6792781, 1431586] ), ravinen intill, 1994 (Bengt Oldhammer)
Leskusänget S-ut (14F 6a , [67847, 14506] ), örtgranskog, 1989 (JEd & LBr)
Skattungbyn Ö-ut i f.d. kalkbrott (14F 6a , [67847, 14507] ), i skuggig fuktgranskog i brott.booten (m.gullpudra,trolldruva), rikl! , 1987 (JEd)
Kalkbrott Skattungbyn (artp.), (14F 6a , [6784783, 1450802] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Leskusänget (artp.), (14F 6a , [6784902, 1450617] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Koppången (artp.), (15E 0i , [6803476, 1444328] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Flickeråsen, 1 km norrut (15E 0i , [6803500, 1444340] ), källdråg, sparsam , 2011 (LBr)
Stora Tunturiberget (artp.), (15E 1j , [6807282, 1447044] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Bjurdammsberget (artp.), (15E 3e , [6818726, 1422438] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
MORA

Dammansberget (artp.), (14E 0c , [6752376, 1410459] ), barrskog / naturlig skogsbäck, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Siljansfors försökspark ,Stickosälsbäcken (14E 0d , [67538, 14195] ), mullril skog, 1982 (Göran Thor)
Stikåsälsbäcken (artp.), (14E 0d , [6754071, 1419604] ), örtrik gammal gransumpskog vid bäck, 1994 (MBm)
Kråkbergskärret (artp.), (14E 1d , [6759415, 1415838] ), 2008 (Bengt Oldhammer)
Kråkbergskärret (artp.), (14E 1d , [6759415, 1415838] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Myckelberg (artp.), (14E 4d , [6771251, 1415912] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (15E 2d , [6810, 1415] ), intill bäck,sumpig granskogssluttning, några ex , 1986 (BOr)
Dyverdalen (artp.), (15E 2d , [6810847, 1418588] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Fagertjärnarna, bäckdal 400 m N om (artp.), (14D 3j , [6767992, 1397061] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
ÄLVDALEN

Skyrbäck (14D 4i , [6773920, 1392200] ), Granskog med översilningsmark, Spridd , 2019 (LBr)
Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.), (14D 5i , [6778156, 1391203] ), skogsbäck, översilad mark, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Nabberg NNO om (artp.), (14D 7j , [6788803, 1396065] ), källdråg, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Grundloksbäck (artp.), (14D 8g , [6794673, 1382872] ), barrnaturskog / gransumpskog, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Hykjeberg (artp.), (14E 9c , [6796078, 1412968] ), bäckdal /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Navardalen , Nabbergen (15D 2j , [6814058, 1399013] ), skogsmark, 2006 (Ulf Lindenbaum)
Handgranatsbanan, bäck 300 m NO om (artp.), (15D 3i , [6816200, 1393150] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Rödbergets SO-brant (15D 6j , [6831110, 1397270] ), källdråg i granskog, 2003 (LBr)
Kärringbäcken (artp.), (15E 1a , [6806295, 1402045] ), örtrika bäckdråg /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Lövåsbäcken, övre delen (artp.), (15E 1a , [6809963, 1401672] ), bäckravin, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rällan (15E 6a , [6834960, 1401020] ), Källdråg i granskog, 2003 (LBr)
Storhädens V-sida (artp.), (15E 7a , [6835558, 1400968] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Västerdalarna

MALUNG

Märrgrådan (13D 2i , [67115, 13921] ), bäckfåra, rikligt , 2002 (BGM)
Väster Märrgrådan (13D 2i , [67115, 13921] ), bäckfåra, rikligt , 1997 (BGM)
Mitt emot norra änden på Vålön (13D 2i , [67129, 13923] ), fuktig strandmiljö, rikligt , 2001 (BGM)
Sydost Middagsberget (13D 4h , [67227, 13851] ), surdarg, rikligt , 1996 (BGM)
S Öjsberget,nära skogsbilväg (13D 7i , [67384, 13908] ), vid bäck, fåtal , 1987 (PEr)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13824] ), bäck och källflöde, rikligt , 2012 (BGM)
LIMA

Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786150, 1345010] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Röda byn (artp.), (14C 7j , [6787011, 1349487] ), noterad , 2019 (Jukka Väyrynen)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788720, 1348290] ), granskog, sank, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.), (14C 7j , [6788820, 1348330] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Orrliden (artp.), (14C 7j , [6789260, 1347480] ), ravinbotten, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.), (14C 7j , [6789270, 1349060] ), blandskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6790790, 1343930] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Närdalen (artp.), (14C 8i , [6790950, 1343170] ), sankmark, granskog i sänka omgiven av hygge, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Norra Saldalsbäcken (artp.), (14C 8i , [6791170, 1344170] ), granskog, vid bäck, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Fenningberget (14D 3e , [6765800, 1370330] ), frisk skogsglänta, rikligt , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6793710, 1342090] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8i , [6794640, 1344720] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Björnbäckdalen (artp.), (14C 8j , [6794160, 1345230] ), bäckravin, vid bäck, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
1 km norr P-platsen (14C 9i , [6799090, 1344070] ), bäckdrag, rikligt , 2005 (MNo)
Lägerdalen, Lägerdalsbäcken (artp.), (14C 9j , [6795550, 1348730] ), källflöde, bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Näsvallkojan N (artp.), (14D 4c , [6771290, 1364403] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Bolheden ,intill väg 1051 väster om älven (14D 4d , [6774320, 1365920] ), bäckravin på flytjord, 2001 (TLj)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ), blandskog vid bäck, 2012 (HLe)
Bredvalla (artp.), (14D 5b , [6777260, 1355969] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, O om (artp.), (14D 5c , [6777230, 1361420] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Vålbrändans fäbod (14D 6a , [67806, 13520] ), gammal dynghög likt S.media som helt saknades, rikligt , 1987 (LBr)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783940, 1359800] ), granskog, fuktig, sluttande, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784600, 1359500] ), skidbacke, 2007 (Håkan Gustafsson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782133, 1360747] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782233, 1360802] ), betad hagmark / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Mill-Larssätern, O om (artp.), (14D 6c , [6782280, 1361320] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782513, 1360630] ), skog-myrmosaik / gransumpskog, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782916, 1360426] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ), fd ängsmark, 2012 (HLe)
Örnstigen 12, 140 m O (artp.), (14D 7b , [6786098, 1356964] ), fuktig gräsmark nära vatten, noterad , 2018 (Karin Nyström, Kerstin Nyström, Bengt Nyström)
Köarån (artp.), (14D 7b , [6786518, 1358687] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Köaran, Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6786520, 1358564] ), äldre granskog, noterad , 2017 (Johan Svedholm)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788679, 1357537] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788692, 1357200] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjället Öst (artp.), (14D 7b , [6789257, 1358326] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Piltsätern (14D 7d , [67853, 13686] ), kallkälla och bäck, rikligt , 2009 (BGM)
Norra Transtrandsfjällens NR, Myrflodammen NO (artp.), (14D 8a , [6792102, 1351221] ), vid liten bäck i fjällnära barrskog 673 möh., noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.), (14D 8a , [6792110, 1351210] ), bäck, skogsbryn, granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Synddalen, Syndan (artp.), (14D 8a , [6794250, 1352940] ), vid å, noterad , 2019 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Brattåsen S (artp.), (14D 8b , [6790067, 1357294] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 8b , [6791412, 1356006] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791550, 1355630] ), surdrog, myrmark, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjället, sluttning O (artp.), (14D 9a , [6795060, 1354600] ), granskog, sluttande, noterad , 2020 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795070, 1352730] ), bäck, vid stig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795390, 1352190] ), vid bäck, granskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Synddalskläppen (artp.), (14D 9a , [6795440, 1352000] ), högörtsäng i fjällbjörkskog, noterad , 2018 (Håkan Gustafson)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Färdsjöstaden 300m nordöst (artp.), (15D 0b , [6800864, 1356432] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens t.allm. 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [6819510, 1336230] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Lövåssätern åt söder (15C 3j , [6817530, 1346470] ), fuktig granskog, lokalt spridd , 2019 (LBr)
Storhöljan (artp.), (15C 3j , [6818459, 1347342] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Henrik Liliedahl)
Lövåssätern (artp.), (15C 3j , [6819107, 1346016] ), fäbovall med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Storhöljan (artp.), (15C 4j , [6822165, 1345422] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Henrik Liliedahl)
Morbäckssätern (artp.), (15C 4j , [6822637, 1346186] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Fulufjället Bergån (15C 6g , ), fuktiga ängar 850 m.ö.h., allm. , 1989 (THe)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.), (15C 6j , [6832050, 1345330] ), 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NR, Stora Göljån (artp.), (15C 6j , [6832254, 1345835] ), högörtgranskog vid bäck, 1991 (MBm)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Gördalen (artp.), (15C 7e , [6835678, 1324991] ), 2005 (Rolf Lundqvist)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839531, 1334649] ), noterad , 2018 (Johannes Måsviken)
Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839562, 1334646] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Njupån, nedströms Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839639, 1334697] ), vid liten brant vid större bäck, 1993 (MBm)
Fulufjället NP, Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839724, 1334781] ), noterad , 2011 (Dennis Nyström)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [6837330, 1338610] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Fulufjällets NP (artp.), (15C 7h , [6839735, 1335125] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.), (15C 7h , [6839848, 1335692] ), noterad , 2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Fulufjällets NP, längs stigen mot Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839880, 1335453] ), noterad , 2016 (Michael Johansson)
Njupeskär, Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6839890, 1335450] ), urskogsartad barrskog, 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839909, 1335382] ), noterad , 2017 (Johan Jensen, Fia Sundin, Johan Molin)
Mörkrets urskog (artp.), (15C 7h , [6839910, 1335470] ), 2013 (Ralf Lundmark)
Klorån O Brottbäckstugan (artp.), (15C 7i , [6835842, 1340118] ), ravin i fjällsluttning med opåverkad högörtgranskog, 1991 (MBm & RLu & JEd & LBr)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Björbäcken, S om Mörkret (artp.), (15C 8h , [6840602, 1337985] ), högörtvegetation vid mindre bäck i barrskog, 1991 (MBm & JEd & LBr)
Sidans O-sida 1.2 km SV Lennartsro (15D 7a , [6836, 1350] ), ängsgranskog nedom brant, 1989 (DABS)
Särnaheden mot SO (15D 9a , [6848, 1351] ), bäcksänka, riklig , 1989 (DABS)
Särna, 400 m Ö om museet (artp.), (15D 9b , [6845293, 1356069] ), fuktig granskog med bäck, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Ovan Stråfulan (16C 0g , [6850530, 1331210] ), rikdråg i skog, spridd , 2012 (LBr)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ), källdråg och rikmyr, litet bestånd , 2014 (LBr)
Byggningsån ca 2 km O om Ned. Byggningen (16C 1j , [6855, 1345] ), åstrand - rik sumpgranskog, rikligt , 1989 (DABS)
Fjätälven , 1 km SO Bumlingtjärnarna (16D 2b , [68629, 13580] ), örtrik strandäng, sparsamt , 1992 (LBr)
Oxvålens SV-sluttning (16D 3b , [68699, 13594] ), källa i barrskogsgränsen, 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6847980, 1308830] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjåhognas Ö-sida (16C 0b , ), källdrag, m.a. ,frekvens m.allm. , 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
200 m nedströms Nedre Byggningen (16C 1i , [68557, 13433] ), sumpskog längs ån, sparsam , 1989 (DABS)
Kvarnbäcken N om Storgjotkölen ca 600 m nedom dammen (16C 2c , [6862, 1312] ), källkärr i ängsgranskog, t.rikl! , 1988 (JEd & ANi)
Gudmundsåsens SÖ-sluttning (artp.), (16C 2j , [6862682, 1347137] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
500 m SO Gränjåsvallen (16C 3j , [68684, 13460] ), frodig bäcksänka, sparsam , 1989 (DABS)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ), vid källa, 2006 (ADe)
S om Guttusjön v. Lomtjärnsbäcken (16C 4d , [68730, 13196] ), örtrikt bäckdråg, 1988 (DABS)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6873033, 1319921] ), källbäck, 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Städjan-Nipfjällets NR, vid Gammelsäterbäcken (artp.), (16C 4i , [6872410, 1343505] ), bäck i gammal barrnaturskog., noterad , 2018 (Gillis Aronsson)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Skärbäckhedarna (16C 5h , [6876590, 1335640] ), källbäck i granskog, spridd , 2019 (LBr)
Gammelsätertjärnen vid Nipfjället (16C 5i , [6875130, 1343830] ), fjällhed och strandmiljöer, spridd , 2018 (LBr)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Nipfjället, bäcken österut från sommarparkeringen (16C 5j , [6875350, 1345140] ), örtrik bäckdäld, spridd , 2018 (LBr)
Nära Ulandsstugan (16C 5j , [6877060, 1346580] ), fuktiga partier i fjällsluttning, spridd , 2018 (LBr)
Foskan 1,6 km uppströms vändplanen (16C 6g , [6883900, 1332930] ), revel i ån, spridd , 2020 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ), myrar med källbäckar och granskog, spridd , 2018 (LBr)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 7d , ), skog vid källor och bäcker, allmän , 1990 (LAr)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [6887930, 1317060] ), bäck med källdråg, sparsamt , 2015 (LBr)
Huskläppsbäcken, Grövelsjön (16C 7d , [68893, 13178] ), frisk bäckstrand, 2014 (MNo)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889307, 1316669] ), granskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889412, 1316974] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Hällsjöfors vid Hågån (16C 7h , [6888550, 1335650] ), åstrand, spridd , 2020 (LBr)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8d , ), skog vid källor och bäcker, allmän , 1990 (LAr)
S sidan av Stor-Fjätan ca 750 m SO bron i Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ), källdrag, 100-tals , 1989 (BCa)
Fjätåns V sida,ca 500 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68935, 13483] ), ~refl~ ,ängsbjörkskog med kalkblock, källdrag, ,frekvens t.allm. 1999 (BCa)
Grövelsjöns Ö-sida 3 km N Sjöstugan (16C 9d , [6896, 1317] ), bäckdråg i fjällbjörkskog, 1988 (JEd)
Grövelsjöns NO-sida 3 km n.riksgränsen (16C 9d , [6898, 1315] ), bäckdråg i fjällbjörkskog, 1988 (JEd)
Töfsingsån flera lok. till 9f 4- 2- (16C 9f , [68979, 13278] ), källdråg, högörtängar etc, riklig , 1987 (JEd)
Lillfjäten (16D 5a , [6876, 1352] ), bäckkant vid landsväg, 1987 (DABS)
Strömmen NV-ut (16D 5a , [6879, 1351] ), högört/ängsgranskog,källkärr, fl. , 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Storsätern (16D 6b , [6880611, 1359208] ), liten källbäck, spridd , 2020 (LBr)
Hävlingens S-sida (17C 0e , [6901, 1321] ), källdråg i björkskog, 1987 (JEd)
Hävlingen (17C 0e , [69020, 13220] ), ängsveg. längs bäck, 1989 (CHu)
Töfsingen N-ut (17C 0f , [6901, 1326] ), källdråg i högörtgranskog, riklig , 1987 (JEd)

Dalarnes Flora