Stellaria nemorum    Lundarv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Högsbergets nordsida (12G 3e , [66657, 15232] ), örtrik granskog, sparsamt , 1988 (DABS)
Högsbergets nordsluttning (12G 3e , [66658, 15231] ), fuktiga partier i den örtrika granskogen, 1987 (LBr)
Lerbäckens bäckravin V om Krylbo (12G 3e , [66673, 15217] ), fuktig ravinbotten,granskog, t.a , 1987 (CWa)
GRYTNÄS

Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ), bäckravin, rikligt , 1987 (LBr)
Askö, norr om järnväg (12G 4d , [66730, 15163] ), fuktiga raviner med gråal, allmän , 1980 (CWa)
Jämtsveden vid Högbo (12G 4e , [66702, 15218] ), mjälaslänter, ställvis rikl. , 1987 (LBr)
AVESTA

Lindsnäs,Ö.om lasarett (12G 3e , [66691, 15221] ), lövskog,sluttning,mläla-mo, ställvis allmän , 1987 (CWa)
Sågbo S om järnvägen (12G 3e , [66697, 15209] ), gammal älvbrink lövlund ,mjäla, ställvis allmän , 1987 (CWa)
HEDEMORA

Grådö-Skinnarbo ,f.d.Bergslund (DFl), (12G 5c , [66798, 15141] ), bäckravin, riklig , 1988 (MDv)
Brunnsjöberget (12G 6b , [66842, 15067] ), blandskog, många , 1987 (EDn)
N om Brunna vid Broån,(Gyntesbo) (12G 6c , [66832, 15108] ), åslänt, flertal , 1988 (MDv)
Brunna vid Broån (12G 6c , [66833, 15110] ), åskant i ravin, 1 ex. , 1987 (EDn)
Norrhyttan (DFL), (12G 7a , [66890, 15021] ), ravinbottnar, rikligt , 1987 (SJa)
STORA SKEDVI

Prästbäcken mln vägen o.älven (12F 9j , [66982, 14991] ), lundartad bäckravin, rikl.-ymnig , 1987 (TLj)
Prästbäcken nedom lv. (12F 9j , [66982, 14992] ), örtrik sumplövskog i bäcksänka, t.riklig , 1989 (JEd)
Kolarbobäcken SV Kolarbo NO om lv (12G 9a , [66955, 15003] ), lövdom.bäckdäld, t.riklig , 1989 (JEd & LBr)
Forsboån (DFl-49), (12G 9a , [66960, 15010] ), lunddäld/åkerkant, riklig , 1991 (SJa)
Bispbergshyttan (12G 9a , [669627, 150164] ), dikeskant, 2017 (DABS)
SÄTER

Säterdalen (12F 8j , ), lundvegetation, allmän , 1986 (SJa)
Säterdal (artp.), (12F 8j , [6692446, 1497231] ), 1981 (Anders Haglund)
GUSTAFS

SO Dalnäset (artp.), (12F 8i , [6694875, 1494746] ), ravin /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Solvarboravinen V om Ljusterbro (12F 9i , [6695, 1494] ), ravinsidor, flerst.o rikl , 1989 (JEd)
Dalnäset (artp.), (12F 9i , [6695564, 1494229] ), ravin /, 2004 ((sks), Kjell Haglund)
Solvarboravinen (12F 9i , [669640, 149220] ), igenvävande lövmark, 2015 (DABS)
Ljusterån mot älven (12F 9j , [6696, 1495] ), ravinbotten, 1989 (JEd)
SILVBERG

Ramsbo myr (12F 8g , [66936, 14842] ), igenplanterad myrodling, allm. , 1989 (THe)
STORA TUNA

Högberget (12F 9d , [669740, 146785] ), översilad blandskog, 2011 (SNy & IPt)
Älvraviner, västra sidan (13F 1f , [670878, 147998] ), lövskog och strandpromenad, 2012 (SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.), (11F 9i , [6649657, 1493233] ), granskog, 5 m2 , 2012 (Janolof Hermansson)
Österdalarna

GAGNEF

Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), örtrik slänt, massvis , 2002 (IPt)
Trolldalen (DF), (13F 2c , [67118, 14600] ), ravin, rikligt , 2001 (IPt)
Strax V om Arvslindan (13F 2c , [67131, 14645] ), ~refl~ ,bäckravin, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [67132, 14645] ), bäckravin, massvis , 2002 (IPt)
BJURSÅS

Kvarntäkt (13F 7g , [673644, 148172] ), vägkant, 2012 (JJa)
LEKSAND

Sätra (13F 8b , [67425, 14583] ), lundartad naturtyp, litet bestånd , 1988 (MKp)
RÄTTVIK

Mellan Utby och Bäck (13F 9c , [67482, 14623] ), lundartad bäckravin, rikligt , 1988 (MKp)
Klockarbäcken (14F 0c , [67530, 14616] ), i långsamt flytande bäck, något tiotal , 2017 (GHa)
Bodberget (artp.), (14F 2h , [6763930, 1489708] ), 2015 (Jörgen Sundin)
BODA

Ovanmyra, Kvarnslätterna (14F 2d , [67637, 14678] ), längs bäck i betesmark, fåtal , 2010 (GHa)
Kärvsåsen efter bäck (14F 4d , [67717, 14675] ), bäckdäld,delvis betad, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
300 m S "a" i Hemigårdarna,"Gärdsmyren" (14F 4d , [67724, 14674] ), ~refl~ ,lövskog på låga revkalkkullar, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORE

Lukaskällan (14F 6d , [678003, 146521] ), bäck från kallkälla, ymnigt , 2010 (GHa)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), inplanterad från fulufjället och sprider sig i rabatt och häck samt på marken precis intill själva trädgården i snårmark, 2008 (Bengt Oldhammer)
Enån, fl! (DF), (14E 5h , [6777, 1437] ), rik fuktgranskog.källkärr etc. (m.gullpudra,dvärghäxört, etc), rikl! , 1987 (JEd)
Enån-Orsa (artp.), (14E 5h , [67775, 14378] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Orsbleck (artp.), (14E 6i , [6780940, 1440545] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Orsbleck N-ut (DF 70), (14E 6i , [67812, 14408] ), fuktig lundartad löv/gransluttn/bäckdråg ,örtrikt!, 1985 (JEd & PJn)
Ca 1 km V Åbergtjärn (14E 6i , [6783, 1442] ), fuktgranskog (m.gullpudra,bäckbräsma,trolldruva), 1987 (JEd)
Kallholen mot SO (14E 6i , [67833, 14414] ), sumpgranskog-bäckdråg (m.gullpudra), rikl! , 1986 (JEd)
Kallholen mot älven (14E 6i , [67846, 14410] ), bäckdråg (gullpudra ,trådfräken), rikl! , 1987 (JEd)
Björken mot älven (14E 7i , [67857, 14423] ), bäcksänka m finbräken o bäckbräsma, rikl! , 1987 (JEd)
Skattungbyn v. Näsbäcken (DF), (14E 7j , [6786, 1446] ), bäckravin (m. gullpudra,trolldruva), rikl! , 1985 (JEd)
Skattungbyn v. Näsbäcken 'Djupgrav' (DF), (14E 7j , [6786, 1447] ), bäckravin (m. gullpudra,trolldruva), rikl! , 1987 (JEd)
Hällbergs fäbod (artp.), (14E 8g , [6792781, 1431586] ), ravinen intill, 1994 (Bengt Oldhammer)
Leskusänget S-ut (14F 6a , [67847, 14506] ), örtgranskog, 1989 (JEd & LBr)
Skattungbyn Ö-ut i f.d. kalkbrott (14F 6a , [67847, 14507] ), i skuggig fuktgranskog i brott.booten (m.gullpudra,trolldruva), rikl! , 1987 (JEd)
Leskusänget (artp.), (14F 6a , [6784902, 1450617] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Flickeråsen, 1 km norrut (15E 0i , [680350, 144434] ), källdråg, sparsam , 2011 (LBr)
Bjurdammsberget (artp.), (15E 3e , [6818726, 1422438] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
MORA

Dammansberget (artp.), (14E 0c , [6752376, 1410459] ), barrskog / naturlig skogsbäck, 1993 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Siljansfors försökspark ,Stickosälsbäcken (14E 0d , [67538, 14195] ), mullril skog, 1982 (Göran Thor)
Stikåsälsbäcken (artp.), (14E 0d , [6754071, 1419604] ), örtrik gammal gransumpskog vid bäck, 1994 (MBm)
Kråkbergskärret (artp.), (14E 1d , [6759415, 1415838] ), 2008 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (15E 2d , [6810, 1415] ), intill bäck,sumpig granskogssluttning, några ex , 1986 (BOr)
Dyverdalen (artp.), (15E 2d , [6810847, 1418588] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
VÅMHUS

Näsberg (artp.), (14E 7e , [6786456, 1423642] ), kanjondal, kursudal / örtrika bäckdråg, 1991 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Lövdalens fäbod (15E 3c , [68172, 14106] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
VENJAN

Fagertjärnarna, bäckdal 400 m N om (artp.), (14D 3j , [6767992, 1397061] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
ÄLVDALEN

Storstuguberget, 750 m SSO Storstugutjärnen, Ö om skogsbilv (artp.), (14D 5i , [6778156, 1391203] ), skogsbäck, översilad mark, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Ulf Swenson, Johanne Maad)
Nabberg NNO om (artp.), (14D 7j , [6788803, 1396065] ), källdråg, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Karin Martinsson)
Grundloksbäck (artp.), (14D 8g , [6794673, 1382872] ), barrnaturskog / gransumpskog, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Hykjeberg (artp.), (14E 9c , [6796078, 1412968] ), bäckdal /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Navardalen , Nabbergen (15D 2j , [6814058, 1399013] ), skogsmark, 2006 (Ulf Lindenbaum)
Handgranatsbanan, bäck 300 m NO om (artp.), (15D 3i , [6816200, 1393150] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Rödbergets SO-brant (15D 6j , [683111, 139727] ), källdråg i granskog, 2003 (LBr)
Kärringbäcken (artp.), (15E 1a , [6806295, 1402045] ), örtrika bäckdråg /, 1995 ((sks), Ulf Lindenbaum)
Lövåsbäcken, övre delen (artp.), (15E 1a , [6809963, 1401672] ), bäckravin, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rällan (15E 6a , [683496, 140102] ), Källdråg i granskog, 2003 (LBr)
Storhädens V-sida (artp.), (15E 7a , [6835558, 1400968] ), noterad , 2003 (Gudrun Norstedt)
Västerdalarna

MALUNG

Väster Märrgrådan (13D 2i , [67115, 13921] ), bäckfåra, rikligt , 1997 (BGM)
Märrgrådan (13D 2i , [67115, 13921] ), bäckfåra, rikligt , 2002 (BGM)
Mitt emot norra änden på Vålön (13D 2i , [67129, 13923] ), fuktig strandmiljö, rikligt , 2001 (BGM)
Sydost Middagsberget (13D 4h , [67227, 13851] ), surdarg, rikligt , 1996 (BGM)
S Öjsberget,nära skogsbilväg (13D 7i , [67384, 13908] ), vid bäck, fåtal , 1987 (PEr)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13824] ), bäck och källflöde, rikligt , 2012 (BGM)
LIMA

Hundfjällskällan, NV om Hundfjället (artp.), (14C 7j , [6786150, 1345010] ), granskog, vid bäck, vid fjällfot, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Tandådalen (artp.), (14C 7j , [6788720, 1348290] ), granskog, sank, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Orrliden, S om (artp.), (14C 7j , [6788820, 1348330] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Tandådalen, Stora Tandån (artp.), (14C 7j , [6789270, 1349060] ), blandskog, vid bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Fenningberget (14D 3e , [676580, 137033] ), frisk skogsglänta, rikligt , 2010 (MNo)
TRANSTRAND

1 km norr P-platsen (14C 9i , [679909, 134407] ), bäckdrag, rikligt , 2005 (MNo)
Lägerdalen, Lägerdalsbäcken (artp.), (14C 9j , [6795550, 1348730] ), källflöde, bäck, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Bolheden ,intill väg 1051 väster om älven (14D 4d , [677432, 136592] ), bäckravin på flytjord, 2001 (TLj)
Råbäcken/Gammelsätersvägen (14D 5b , [6775306, 1359830] ), blandskog vid bäck, 2012 (HLe)
Bredvalla (artp.), (14D 5b , [6777260, 1355969] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hemfjällstangen, O om (artp.), (14D 5c , [6777230, 1361420] ), granskog, örtrik, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Vålbrändans fäbod (14D 6a , [67806, 13520] ), gammal dynghög likt S.media som helt saknades, rikligt , 1987 (LBr)
Josmyran, S om Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6783940, 1359800] ), granskog, fuktig, sluttande, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Lindvallen (artp.), (14D 6b , [6784600, 1359500] ), skidbacke, 2007 (Håkan Gustafsson)
Hemfjället, vid Mill-Larssätern (artp.), (14D 6c , [6782133, 1360747] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782233, 1360802] ), betad hagmark / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Mill-Larssätern, O om (artp.), (14D 6c , [6782280, 1361320] ), granskog, vid bäck, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782513, 1360630] ), skog-myrmosaik / gransumpskog, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Josmyran (artp.), (14D 6c , [6782916, 1360426] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1992 ((sks), Henrik Liliedahl)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ), fd ängsmark, 2012 (HLe)
Köarån (artp.), (14D 7b , [6786518, 1358687] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Köaran, Lindvallen (artp.), (14D 7b , [6786520, 1358564] ), äldre granskog, noterad , 2017 (Johan Svedholm)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788679, 1357537] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 7b , [6788692, 1357200] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjället Öst (artp.), (14D 7b , [6789257, 1358326] ), gransumpskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Piltsätern (14D 7d , [67853, 13686] ), kallkälla och bäck, rikligt , 2009 (BGM)
Norra Transtrandsfjällens NR, Myrflodammen NO (artp.), (14D 8a , [6792102, 1351221] ), vid liten bäck i fjällnära barrskog 673 möh., noterad , 2016 (Magnus Bergström)
Myrflodammen, SO om Lägerdalsfjället (artp.), (14D 8a , [6792110, 1351210] ), bäck, skogsbryn, granskog, noterad , 2016 (Håkan Gustafson)
Öjskogsfjällets östsluttning mot Åsmyrorna (14D 8a , [67948, 13548] ), i högörtgranskog med bl a myska, hässleklocka och storgröe, 1989 (LBr)
Brattåsen S (artp.), (14D 8b , [6790067, 1357294] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Östfjällssluttningen (artp.), (14D 8b , [6791412, 1356006] ), barrnaturskog / skog-myrmosaik, 1995 ((sks), Christina Enfjäll)
Nytäkten, O om Källfjället (artp.), (14D 8b , [6791550, 1355630] ), surdrog, myrmark, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Synddalen (artp.), (14D 9a , [6795070, 1352730] ), bäck, vid stig, noterad , 2017 (Håkan Gustafson)
Östra nedre delen av Öjskogsfjället väster om Åsmyrorna (14D 9a , [6795617, 1354567] ), gammal örtgranskog, 2008 (RCa & LKs)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3h ), ,frekvens t.allm. 2005 (THe)
Girådalen vid Gira nära riksgränsen (15C 3h , [681951, 133623] ), sump- och källskog samt hedskog, spridd , 1997 (LBr)
Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Storhöljan (artp.), (15C 3j , [6818459, 1347342] ), naturlig skogsbäck /, 1995 ((sks), Henrik Liliedahl)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Storhöljan (artp.), (15C 4j , [6822165, 1345422] ), barrnaturskog / naturlig skogsbäck, 1995 ((sks), Henrik Liliedahl)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Fulufjället Bergån (15C 6g , ), fuktiga ängar 850 m.ö.h., allm. , 1989 (THe)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Stora Göljåns dalgång, Fulufjällets nationalpark (artp.), (15C 6j , [6832050, 1345330] ), 2007 (Kirsi Jokinen)
Fulufjällets NR, Stora Göljån (artp.), (15C 6j , [6832254, 1345835] ), högörtgranskog vid bäck, 1991 (MBm)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Gördalen (artp.), (15C 7e , [6835678, 1324991] ), 2005 (Rolf Lundqvist)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Njupån, nedströms Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839639, 1334697] ), vid liten brant vid större bäck, 1993 (MBm)
Fulufjället NP, Njupeskär (artp.), (15C 7g , [6839724, 1334781] ), noterad , 2011 (Dennis Nyström)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken vid vägen (15C 7h , [683733, 133861] ), frodig ängsgranskog, spridd , 1996 (LBr)
Fulufjällets NP (artp.), (15C 7h , [6839735, 1335125] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren, A Martin Fransson, Sören Franceen, Nils-Olof Jerling)
Fulufjällets NP, längs stigen mot Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839880, 1335453] ), noterad , 2016 (Michael Johansson)
Njupeskär, Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6839890, 1335450] ), urskogsartad barrskog, 2010 (Joakim Hemberg Andersson)
Njupeskär (artp.), (15C 7h , [6839909, 1335382] ), noterad , 2017 (Johan Jensen, Fia Sundin, Johan Molin)
Mörkrets urskog (artp.), (15C 7h , [6839910, 1335470] ), 2013 (Ralf Lundmark)
Klorån O Brottbäckstugan (artp.), (15C 7i , [6835842, 1340118] ), ravin i fjällsluttning med opåverkad högörtgranskog, 1991 (MBm & RLu & JEd & LBr)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Björbäcken, S om Mörkret (artp.), (15C 8h , [6840602, 1337985] ), högörtvegetation vid mindre bäck i barrskog, 1991 (MBm & JEd & LBr)
Sidans O-sida 1.2 km SV Lennartsro (15D 7a , [6836, 1350] ), ängsgranskog nedom brant, 1989 (DABS)
Särnaheden mot SO (15D 9a , [6848, 1351] ), bäcksänka, riklig , 1989 (DABS)
Ovan Stråfulan (16C 0g , [685053, 133121] ), rikdråg i skog, spridd , 2012 (LBr)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [685303, 133363] ), källdråg och rikmyr, litet bestånd , 2014 (LBr)
Byggningsån ca 2 km O om Ned. Byggningen (16C 1j , [6855, 1345] ), åstrand - rik sumpgranskog, rikligt , 1989 (DABS)
Fjätälven , 1 km SO Bumlingtjärnarna (16D 2b , [68629, 13580] ), örtrik strandäng, sparsamt , 1992 (LBr)
Oxvålens SV-sluttning (16D 3b , [68699, 13594] ), källa i barrskogsgränsen, 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [684798, 130883] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjåhognas Ö-sida (16C 0b , ), källdrag, m.a. ,frekvens m.allm. , 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [685099, 130808] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
200 m nedströms Nedre Byggningen (16C 1i , [68557, 13433] ), sumpskog längs ån, sparsam , 1989 (DABS)
Kvarnbäcken N om Storgjotkölen ca 600 m nedom dammen (16C 2c , [6862, 1312] ), källkärr i ängsgranskog, t.rikl! , 1988 (JEd & ANi)
Gudmundsåsens SÖ-sluttning (artp.), (16C 2j , [6862682, 1347137] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
500 m SO Gränjåsvallen (16C 3j , [68684, 13460] ), frodig bäcksänka, sparsam , 1989 (DABS)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ), vid källa, 2006 (ADe)
S om Guttusjön v. Lomtjärnsbäcken (16C 4d , [68730, 13196] ), örtrikt bäckdråg, 1988 (DABS)
Knallarna, mellan Guttusjön - Lomtjärnen (artp.), (16C 4d , [6873033, 1319921] ), källbäck, 2004 (Rolf Lundqvist)
Himmeråsen (artp.), (16C 4i , [6870, 1340] ), 1993 (Bengt Oldhammer)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 7d , ), skog vid källor och bäcker, allmän , 1990 (LAr)
Lilla Olån nära Västersätern (16C 7d , [688793, 131706] ), bäck med källdråg, sparsamt , 2015 (LBr)
Huskläppsbäcken, Grövelsjön (16C 7d , [68893, 13178] ), frisk bäckstrand, 2014 (MNo)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889307, 1316669] ), granskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Övre Storsätern (artp.), (16C 7d , [6889412, 1316974] ), blandskog, 2012 (Rolf Lundqvist, Janolof Hermansson)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Långfjället, SO om Salsfjellet (16C 8d , ), skog vid källor och bäcker, allmän , 1990 (LAr)
S sidan av Stor-Fjätan ca 750 m SO bron i Fjätvallen (16C 8j , [6893, 1348] ), källdrag, 100-tals , 1989 (BCa)
Fjätåns V sida,ca 500 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68935, 13483] ), ~refl~ ,ängsbjörkskog med kalkblock, källdrag, ,frekvens t.allm. 1999 (BCa)
Grövelsjöns Ö-sida 3 km N Sjöstugan (16C 9d , [6896, 1317] ), bäckdråg i fjällbjörkskog, 1988 (JEd)
Grövelsjöns NO-sida 3 km n.riksgränsen (16C 9d , [6898, 1315] ), bäckdråg i fjällbjörkskog, 1988 (JEd)
Töfsingsån flera lok. till 9f 4- 2- (16C 9f , [68979, 13278] ), källdråg, högörtängar etc, riklig , 1987 (JEd)
Lillfjäten (16D 5a , [6876, 1352] ), bäckkant vid landsväg, 1987 (DABS)
Strömmen NV-ut (16D 5a , [6879, 1351] ), högört/ängsgranskog,källkärr, fl. , 1987 (DABS)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)
Hävlingens S-sida (17C 0e , [6901, 1321] ), källdråg i björkskog, 1987 (JEd)
Hävlingen (17C 0e , [69020, 13220] ), ängsveg. längs bäck, 1989 (CHu)
Töfsingen N-ut (17C 0f , [6901, 1326] ), källdråg i högörtgranskog, riklig , 1987 (JEd)

Dalarnes Flora