Stellaria longifolia    Skogsstjärnblomma


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), något fuktig skogsmark,vägkanter, spridd, 12 lokaler , 1987 (PDm)
GRYTNÄS

Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ), skogs - åkerväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
HUSBY

Ansta (artp.), (12G 9b , [6695808, 1507312] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Skällingsberget (13G 1e , [67064, 15247] ), ~refl~ ,alsumpskog, 2008 (NGu)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697636, 1496870] ), bäckravin, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ), skogsmark och åkerkant, 2019 (IPt & JJa)
GUSTAFS

Gustafsfältet vid Villsjöns N-strand (12F 9h , [66957, 14883] ), S-exp åsslänt ,i glänta, 1991 (JEd)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

Norbo Finnmark (12F 6g , [6684543, 1480636] ), vägkanter och tomtmark, 2015 (IPt)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
STORA TUNA

Myggsjön (12F 8e , [6690561, 1472155] ), ängs o kulturmarker, 2015 (SNy)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ), hygge, 4 årigt frisk mark, 2010 (JOs)
Åselby fäbodar och Koppar-Kalles (12F 9d , [66982, 14674] ), verkar vara vanlig inom rutan , 1989 (IAn)
Noraå bruk (13F 0d , [6704000, 1465770] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Bjusanstugan (13F 1e , [6708299, 1473594] ), gräsmark och skog, 2014 (SNy)
Länsan (13F 1e , [6709988, 1470528] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Strandarna mot NV (13F 2e , [67120, 14744] ), granskog på S-exp åsslänt, enstaka , 1991 (JEd)
Lennheden (13F 2e , [6713040, 1471200] ), åsen, 2012 (SNy)
Styggmyren, schacktområde (artp.), (13F 2g , [6711148, 1483046] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Styggmyran, schacktområde (artp.), (13F 2g , [6711163, 1483043] ), utfyllnad, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Kalkbrotten, Igeltjärn (artp.), (13F 2g , [6712772, 1481223] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Sandin)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [6712861, 1481162] ), kalkpåverkad blandskog under avverkning, 2011 (SNy & IPt)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6713325, 1481117] ), kalkbrottsområde, 2018 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715006, 1475041] ), skogsmark, 2012 (IPt)
Issan (artp.), (13F 4e , [6720112, 1472173] ), noterad , 2008 (Anders Wånge Kjellsson)
TORSÅNG

Sunnanö (13F 1h , [6707710, 1488750] ), vattensjuk strand, 2013 (DABS)
Bromsmossen (13F 2h , [6712549, 1487154] ), myrmark, 2018 (SNy)
VIKA

Staberg (13F 3j , [67158, 14984] ), ~refl~ ,slagghög, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716646, 1477547] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Porsmyran (13F 4g , [6723178, 1483394] ), vägdike, 2019 (SNy)
Källslätten (13F 4g , [6723227, 1481491] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Harmsarvet (13F 4h , [6720189, 1487731] ), skogsmark, 2011 (DABS)
Puttbo, runt bäcken S lilla bron (artp.), (13F 4h , [6721717, 1485013] ), frisk gräsmark nära bäcken, noterad , 2019 (Per Johansson)
Glamsarvsbäckens korsning med stigen (artp.), (13F 4h , [6722102, 1485810] ), frisk gräsmark i stigkant och kanterna till bäcken, noterad , 2017 (Per Johansson)
Träbron Myran (artp.), (13F 4i , [6721557, 1492146] ), noterad , 2019 (Kalle Bergström)
Bergsgården (13F 5h , [6727349, 1486422] ), sumpig skogsmark med diken, 2013 (IPt)
Österå badplats (artp.), (13F 5i , [6727204, 1490016] ), sten/grusstrand vid sötvatten, 2015 (Per Johansson)
Högberget NO Lustebo (13F 6f , [67311, 14797] ), klippor, 1991 (JEd)
SUNDBORN

Råberget 300 m NO Skuruhäll (13G 4d , [67217, 15183] ), örtrik Ö-sluttning ,hygge, rikl. , 1990 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Aldersvad fäbod (artp.), (13G 5b , [6729230, 1508156] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.), (13G 6b , [6733000, 1507420] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
700 m S om Ön , nära gamla landsvägen (13G 7b , [6735690, 1507750] ), hygge, mindre allmän , 2008 (JWk)
500 m N St Acktjärnen (14G 0b , [6752040, 1507340] ), ~refl~ ,källa i skog, 2008 (NGu)
Hyttan i Svartnäs (14G 1d , [67551, 15180] ), kulturmark, 2008 (NGu)
Mörtåsens NO-sluttning (14G 2d , [6760340, 1519220] ), fuktäng, vassdominerad, 2004 (NGu)
ENVIKEN

Grejsans fäbod (14F 3j , [6767940, 1496000] ), källflöde, 2007 (NGu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

O om Långbrokärret (11F 9i , [66497, 14927] ), ~refl~ ,f.d. slamdeponering, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
NORRBÄRKE

Vändplan (12F 4e , [6670920, 1472050] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Limnäsudden, vid bäcken (12F 4e , [6671280, 1471420] ), källdråg vid bäck, spridd , 2018 (LBr)
Trehörningen s om (artp.), (12F 6d , [6683080, 1469820] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
LUDVIKA

Vägförgrening NV Karlshed - Kattbäcken (12F 3b , [66669, 14591] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 2004 (GWm)
GRANGÄRDE

Skattlösberg slåtteräng (artp.), (12E 4i , [6673745, 1441624] ), 2013 (Christina Berneheim)
Limberget (12F 7d , [6689, 1466] ), bergrot, 2 stora grupper , 1987 (AJa)
Österdalarna

GAGNEF

Tryssjöbodarna (13F 0c , [6702875, 1460359] ), gammal fäbodvall, 2015 (IPt)
Sälsvägen (13F 1b , [67092, 14581] ), fuktig lövskog, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Grådbodarna (13F 2a , [67141, 14522] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolldalen (13F 2b , [67118, 14599] ), ~refl~ ,örtrik slänt, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Trolldalen (DF), (13F 2c , [67119, 14600] ), raviner, rikligt , 2001 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67133, 14619] ), slänt nära älven, spridd , 2001 (IPt)
SV delen av Bodarna (13F 2c , [67134, 14621] ), ~refl~ ,sandig örtrik skogsmark +brant slänt mot älven, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bäsna, öster om fotbollsplanen (13F 2d , [6714100, 1468567] ), bäckravin, 2014 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ), vändplan skogsbilväg, skogsmark, 2014 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ), skogsbilvägkanter, 2014 (IPt)
Berggården (13F 3b , [6717320, 1458590] ), delvis igenväxt och uppröjt tidigare boställe, 2014 (IPt)
Hampgårdarna ,N om Sörängsdammen (13F 3c , [6718947, 1463568] ), gräsplan i skogsmark, 2011 (IPt)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 2008 (IPt)
N om Larssveden (13F 4c , [67220, 14608] ), traktorväg i brant skogssluttning, enstaka , 2003 (IPt)
Ca 400 m N om Mojesjön (13F 4c , [6722040, 1460900] ), ~refl~ ,vägkant i kraftledningsgata samt traktorväg, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
BJURSÅS

20 m sydöst om korsningen Tällbergsvägen och vägen längs Gopen (13F 6e , [67327, 14746] ), ganska skuggigt, 10 ex , 1996 (MBe)
Mittemot vägen till sågen från Leksandsvägen, 20 m söder (13F 6e , [67329, 14717] ), blandskog, ganska fuktig mark, 20 ex , 1996 (MBe)
Gopa (13F 6e , [67340, 14741] ), ~refl~ ,kanten av halvsandig foderåker i södersluttning, ,frekvens t.allm. 1999 (MBe)
Vändplan för vägen mot Älgberget (13F 7h , [6739420, 1486270] ), grusig vägplan, 2011 (JJa)
Norr om Attjärnsbo (13F 8g , [6740523, 1483615] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741200, 1480350] ), skogsbilväg, vägkant, 2008 (JJa)
Watta fäbod (13F 9g , [6745970, 1483450] ), gräsbevuxen skogsmark, 2014 (JJa)
SILJANSNÄS

Jobsarbo (13E 7h , [6739506, 1439680] ), skogsväg, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Hjulbäcks-Åsen (13E 8h , [6744143, 1437882] ), fäbodvall, 2019 (IPt & SNy & JJa & Bonnie Nilzon)
LEKSAND

Forsbodarna (13E 3j , [6715827, 1449662] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
Draggsberget (13E 5h , [6726720, 1439160] ), örtrik sluttning i gammelskog, 2011 (IPt & JJa & RNy)
Rältlindor (13F 5a , [6726135, 1454894] ), vägkant, vägdiken, 2015 (IPt)
Smedby (13F 6b , [6730777, 1458212] ), blandskog, 2014 (IPt)
Lissbjörken (13F 6d , [6734234, 1466843] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Krökbacken - Vargnäs (13F 7b , [6738122, 1457568] ), vägkant mot skog och åker, 2019 (IPt)
Åjer 1,5 km NO (13F 7b , [6738745, 1459264] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740520, 1454310] ), betesmark, 2015 (JJa)
Gamla vägen mot Mårtanbergs hytta (13F 8e , [6743244, 1470944] ), vägkant, 2008 (JJa & IPt)
Koltjärn (13F 8f , [6742400, 1479700] ), skogsbilväg, vägkant, 2008 (JJa)
Lungsjöån, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747340, 1489540] ), strand, 2010 (DABS)
RÄTTVIK

Gruvberget (13F 9d , [67457, 14658] ), fuktig barrskog, flertal , 2014 (GHa)
Skallberget (artp.), (14F 0i , [6751356, 1490094] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Vid Årängsåns mynning (14F 1d , [67588, 14686] ), granskog sumpmark, enstaka , 2010 (GHa)
Vägen mot Fisklösen (14F 1e , [67595, 14703] ), fuktig granskog, enstaka , 2014 (GHa)
Gräsbergets Fäbodar (artp.), (14F 1f , [6758014, 1476254] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Nyberget (14F 1g , [6755095, 1484572] ), fäbodvall, 2010 (IPt)
S Vålberget (14F 2h , [67641, 14892] ), grovvuxen granskog, enstaka , 2009 (GHa)
Mullassens södra strand (14F 3g , [67669, 14815] ), ~refl~ ,strandskog, 2008 (GHa)
V om Dalstugbodarna (14F 4i , [6772730, 1490710] ), skogsbilvägkant, 2007 (DABS)
8 km NV Dalstuga, 100 m V Pusshålstjärn nära Amungen (14F 5h , [6778700, 1489700] ), brant, beskuggad bäckdäld i granskog, sparsamt , 2006 (RLu)
BODA

Styggforsåns mynning i Ensen (14F 2d , [67610, 14677] ), sank sluttning, enstaka , 2012 (GHa)
Rönningen (14F 2d , [6761330, 1467530] ), gles blandskog, enstaka , 2012 (GHa)
Lomanfinnänget (14F 2e , [6763360, 1471750] ), gles blandskog, spridd , 2012 (GHa)
Styggforsen (14F 3d , [67656, 14667] ), torrare skogsmark, flerst. , 1986 (TLj)
Styggforsens NR (artp.), (14F 3d , [6765695, 1466724] ), granravin, 2014 (Hans Rydberg)
Springlok (14F 3e , [6765990, 1471470] ), ~refl~ ,vid dike, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
300 m S "a" i Hemigårdarna,"Gärdsmyren" (14F 4d , [67724, 14674] ), ~refl~ ,lövskog på låga revkalkkullar, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
1 km S Halvarsbodarna (14F 5g , [67751, 14813] ), ~refl~ ,bäckdråg, ,frekvens ej bedömd 2008 (GHa)
ORE

Dalbyn Snubbalok (artp.), (14F 5c , [6778289, 1464210] ), dike, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Källbrunnmyren (14F 5d , [67764, 14683] ), skogsbryn, fåtal , 2012 (GHa)
Bäcken från Husesänget (artp.), (14F 5d , [6776425, 1466283] ), dike, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Umflotsbäcken (14F 5e , [67770, 14722] ), gles barrskog, enstaka , 2017 (GHa)
Halgån (14F 6g , [67847, 14807] ), lövsly längs ån, enstaka , 2007 (GHa)
Nydammen (14F 7c , [6785990, 1464210] ), strandsnår, enstaka , 2012 (GHa)
Gavelmyren (14F 7f , [67880, 14763] ), snårskog, enstaka , 2017 (GHa)
Vitaspen, gammalt boställe, nu fritidshus (14F 8h , [6792041, 1489032] ), skogsmark, 2013 (IPt)
Gåsberget (14F 9e , [6798, 1474] ), källdråg, ,frekvens m.allm. 1986 (RLu)
ORSA

Vångsgärde S-ut nedom däljorna (14E 4h , [67731, 14361] ), S-vänd hyggesslänt ,m.Gal.tet. o.Gal.bif.), 1988 (JEd)
Kolmyren (artp.), (14E 4j , [6773532, 1447451] ), 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Aven, vid bäcken (14E 6g , [6780340, 1433180] ), frodigt sumpkärr, spridd , 2018 (LBr)
Aven n. Lisselbacka (14E 6g , [67806, 14332] ), dikad granskog, 1988 (JEd)
NV om Mickelvål (14E 6i , [6781, 1442] ), på gran-hygge, 1986 (JEd)
Ca 1 km V Åbergtjärn (14E 6i , [6783, 1442] ), fuktgranskog, 1987 (JEd)
Kallmora Gruvbackar (DF (=Kallmora)), (14E 7i , [6785, 1443] ), torrgräsmark på tall-hygge, 1987 (JEd)
1 km SO om Ljothed (14E 7j , [6788, 1445] ), S-vänd skogssluttn. - hygge, 1988 (JEd)
Djuptjärn (14F 5b , [67778, 14583] ), bäckdråg, enstaka , 2010 (GHa)
SOLLERÖ

Bladtärnen V (artp.), (13E 8e , [6741247, 1421426] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Mångbro, Skvaltkvarnen (14E 0g , [6751636, 1433513] ), ängsmark, å med damm, 2017 (IPt & SNy)
MORA

Siljansfors försökspark , Stickosälsbäcken (14E 0d , [67538, 14195] ), fuktig mullrik skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark ,Hållbäcken 500 m NNV banvaktarstugan (14E 0e , [6752950, 1422660] ), fuktig mullrik skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 500 m SV Lavasdammens V ände (14E 0e , [6753930, 1421200] ), fuktig mullrik skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Lavasdammens SV ände (14E 0e , [6754290, 1421550] ), fuktig mullrik skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Äjsjöns S strand i Ö änden (14E 0e , [6754450, 1420300] ), fuktig mullrik skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Leksbergsvägen 270 m NNO dess infart (14E 1e , [6755030, 1421330] ), fuktig mullrik skogsmark, 1982 (Göran Thor)
Norr Selbäck vid Hemulån (14E 3f , [6766160, 1427220] ), ån och dess stränder, spridd , 2018 (LBr)
Grönsberg (artp.), (14E 5e , [6776450, 1421732] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
VENJAN

Myckelmyrbäcken (artp.), (13E 7a , [6738373, 1403734] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

N Nordsjön (12E 1h , [66554, 14382] ), nära landsvägen, 1999 (GEn)
Lammtjärn (artp.), (12E 2d , [6663060, 1416533] ), noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Röda ladan (artp.), (12E 2f , [6660002, 1427296] ), betesmark, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6667984, 1423378] ), skidpist, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, Leif Runeson, m.fl.)
Lindås, sumpskog (artp.), (12E 5d , [6679189, 1419232] ), sluttningskärr, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
FLODA

Kvarna (13E 2i , [6710402, 1442941] ), ängsmark med bäck och skogskanter, 2012 (IPt)
JÄRNA

Andersfors (12E 9b , [6699210, 1408820] ), skogskant, 2009 (DABS)
Butjärnsflotten V (artp.), (13E 0d , [6701080, 1415242] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Per-Ols Lisas vall N (artp.), (13E 1d , [6705138, 1416696] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Björkbäcken (artp.), (13E 5b , [6728317, 1409353] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Storrönningen O (artp.), (13E 5b , [6728549, 1407694] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Forsbäckheden 1 km NV (artp.), (13D 1j , [6707159, 1397717] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Geråsen (13D 3g , [6719850, 1384580] ), vägkant skogsbilväg, rikligt , 2011 (AOl)
Sjöhusen (13D 4h , [67210, 13856] ), ~refl~ ,väg och strandkant, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Gårdsjöberget (13D 5h , [6729770, 1385170] ), skogsmark, några bestånd , 2007 (AOl)
Brändgropen SO Backsela (13D 5i , [67290, 13936] ), ungskog, rikligt , 2011 (MNo)
Tyngebergets västsida (13D 6i , [67324, 13923] ), bäckzon, rikligt , 2006 (BGM)
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [6734130, 1393930] ), bäck på hygge, mycket , 2005 (BGM)
Vid Idfjärden (13D 6i , [6734960, 1392670] ), fuktig lövskog, ett större bestånd , 2012 (BGM)
S Öjsberget,nära skogsbilväg (13D 7i , [67384, 13908] ), vid bäck, rikligt,stora ruggar , 1987 (PEr)
Gravberget (13D 9f , [67457, 13790] ), vägkant, enstaka , 2009 (BGM)
Råberget (13D 9f , [6746500, 1377270] ), fäbod, betad för några år sedan, en tuva , 2008 (BGM)
LIMA

Vålberget (artp.), (14C 5j , [6778568, 1349349] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Natobäcksflået (artp.), (14C 5j , [6779657, 1348316] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Nedre Tandberget (14D 3b , [67693, 13580] ), fäbod med slåttermark och myrstråk, 2012 (MNo)
TRANSTRAND

Brändsätern N (artp.), (14D 6c , [6780572, 1361324] ), barrskog /, 1994 ((sks), Henrik Liliedahl)
Hälla, brant 400m N om Hormundsvallautl (artp.), (14D 9b , [6799800, 1357710] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Fjällsocknarna

IDRE

Lövåsen, Långfjället (artp.), (16C 7e , [6886608, 1321630] ), blåbärsbarrskog fjällnära barrskog med björk, noterad , 2017 (Janolof Hermansson, Rolf Lundqvist)
Storfjätan SO Fjätvallen,V sidan (16C 8j , [6893, 1348] ), örtrik björksok, sparsamt , 1994 (DABS)
Fjätåns V sida,ca 500 m nedstöms Fjätvallen (16C 8j , [68935, 13483] ), ~refl~ ,ängsbjörkskog med kalkblock, källdrag, ,frekvens m.allm. 1999 (BCa)
N Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ), f.d.myrodling, rikligt , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora