Stellaria crassifolia    Sumparv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

SÄRNA

Trygåskölen (16D 1d , [6855, 1367] ), kant av källrännil, riklig i två källdråg , 1992 (DABS)
Trygåskölen (1) (artp.), (16D 1d , [6855381, 1367443] ), källflöden i myr, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Trygåskölen (16D 1d , [685539, 136748] ), rikkärr med källor, riiklig , 2008 (LBr)
Trygåskölen (16D 1d , [68555, 13673] ), i kanten av källor med rikvegetation, intill bl a huvud- och tagelstarr samt glansvide, rikligt , 1991 (LBr)
Trygåskölen (2) (artp.), (16D 1d , [6855535, 1367379] ), källflöden i myr, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Nysätern vid bäck, 1914 (Sam) * 300 m nedströms Nysätersvallen vid Öjvasslan (16D 2d , [68631, 13656] ), längs bäckparti med källdråg, minst 1 ex , 1987 (BOr)
IDRE

Kölsmyran, 1 km V om slamdammen i Vassbo (artp.), (16C 4e , [6874650, 1324899] ), 2004 (Rolf Lundqvist)

Dalarnes Flora