Stellaria borealis    Norrlandsarv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ORSA

Koppången (artp.), (15E 1j , [6805894, 1445013] ), noterad , 2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Koppången, vägen mot Blomtäkt (artp.), (15E 1j , [6805894, 1445013] ), skogsbilvägren, 2014 (Crister Albinsson)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
MORA

Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
VÅMHUS

Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ), fäbodvall, 1996 (LBr)
ÄLVDALEN

Stor- Nästjärnen SO om (artp.), (14D 5h , [6779699, 1385899] ), bäck i granskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dyån, vid vägkorset S om Braås (artp.), (14D 5i , [6775465, 1393562] ), övrsilningsmark, skogsbäck, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.), (14D 7h , [6785896, 1389444] ), sluttning med granskog, bäck och källdrag, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Väsa vid skjutbanan (14E 7b , [678677, 140635] ), vägkant, skogsdike/kärr, spridd , 2017 (Lars Frölander)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [680375, 139973] ), slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam , 2016 (LBr & IPt)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.), (15D 5g , [6828568, 1382766] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6803317, 1401115] ), översilad granskog med bäck, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåsbäcken, övre delen (artp.), (15E 1a , [6809963, 1401672] ), bäckravin, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.), (15E 5a , [6827020, 1402576] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.), (15E 6a , [6833799, 1401340] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Västerdalarna

MALUNG

Norr omm bron till Snörkillingåsen (13D 6g , [673338, 138352] ), älvstranden, 25 ex , 2000 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [674555, 137895] ), frodig skogsmark, c:a 3 kvm , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13824] ), bäck och källflöde, rikligt , 2012 (BGM)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [674982, 138500] ), bäckzon, flera kvm , 2008 (BGM)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [683661, 133803] ), sipperyta, spridd , 1996 (LBr)
Myr 500 m SO Grönsåsens fb (15C 7j , [683730, 134696] ), stor källa, riklig , 2010 (LBr)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
1,5 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13661] ), liten sumpskogsomgiven rikmyr, i källdråg, sparsamt , 2002 (LBr)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [685227, 133360] ), källa och källdråg, sparsam , 2014 (LBr)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [685303, 133363] ), källdråg och rikmyr, spridd , 2014 (LBr)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68560, 13538] ), ~refl~ ,rikkärr, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [684974, 130842] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [685099, 130808] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ), ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Storgjotkölen ONO, Kvarnbäcken 700m nedströms dammen (artp.), (16C 2c , [6862466, 1312762] ), rikt källflöde i kärrdråg invid bäcken, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Karmoåsen (16C 2f , [686301, 132793] ), granurskog ,på våt mark vid bäck, 2006 (ADe)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ), vid källa, 2006 (ADe)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Gjotenstigen åt S (16C 7d , [688624, 131742] ), hyggeskant med källdråg, sparsamt , 2015 (LBr)
Huskläppsbäcken, Grövelsjön (16C 7d , [68893, 13178] ), frisk bäckstrand, 2014 (MNo)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Långfjällets naturreservat, källdråg nära Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6891979, 1314687] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Grövelsjöns Ö-sida (16C 9d , [68965, 13172] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2001 (JPo)
Hovdbäcken (16C 9g , [689891, 133006] ), källflöde, 2007 (NGu)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)
Stor-Fjätan (artp.), (16D 7a , [6887555, 1352555] ), skogsmark, 1994 (Staffan Åström)
Slagufjällets sydöstsluttning (17C 0f , [69046, 13250] ), frodig fjällsida, 2013 (MNo)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [690302, 133974] ), rikkärr med källflöden, sparsamt , 2009 (LBr)

Dalarnes Flora