Stellaria borealis    Norrlandsarv


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

RÄTTVIK

Per Olsbodar (artp.), (14F 2h , [6764062, 1489852] ), sumpskog källpåverkad, noterad , 2018 (Michael Löfroth)
ORSA

Koppången (artp.), (15E 1j , [6805894, 1445013] ), noterad , 2017 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Koppången, vägen mot Blomtäkt (artp.), (15E 1j , [6805894, 1445013] ), skogsbilvägren, 2014 (Crister Albinsson)
Kajsbergets fäbod (15E 3e , [68180, 14219] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
MORA

Dyverdalens fäbod (15E 2d , [68106, 14189] ), fäbodvall, 1996 (BOr & PJn)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
VÅMHUS

Rymån ,Storrymdammen (15E 3b , [68166, 14098] ), 1996 (BOr & PJn)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ), fäbodvall, 1996 (LBr)
ÄLVDALEN

Stor- Nästjärnen SO om (artp.), (14D 5h , [6779699, 1385899] ), bäck i granskog, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dyån, vid vägkorset S om Braås (artp.), (14D 5i , [6775465, 1393562] ), övrsilningsmark, skogsbäck, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Johanne Maad, Ulf Swenson)
Uppdjusberg, V om Stor-Uppdjusen (artp.), (14D 7h , [6785896, 1389444] ), sluttning med granskog, bäck och källdrag, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
nära älven i Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789965, 1404855] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Väsa vid skjutbanan (14E 7b , [6786770, 1406350] ), vägkant, skogsdike/kärr, spridd , 2017 (Lars Frölander)
Brindbergs fäbodar (15D 0j , [6803750, 1399730] ), slåtteräng, vall och skogskanter, sparsam , 2016 (LBr & IPt)
Granskog öster om Bunkris (artp.), (15D 2f , [6814934, 1375612] ), vägkant, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Granan mittemot Flaxvallen (artp.), (15D 5g , [6828568, 1382766] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Jöllmyr, N om, 1 km VNV om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6803317, 1401115] ), översilad granskog med bäck, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Lövåsbäcken, övre delen (artp.), (15E 1a , [6809963, 1401672] ), bäckravin, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
Rällan mellan Rälldalen och Sugnet (artp.), (15E 5a , [6827020, 1402576] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Rällan, övre (artp.), (15E 6a , [6833799, 1401340] ), noterad , 2004 (Bo Norell)
Västerdalarna

MALUNG

Norr omm bron till Snörkillingåsen (13D 6g , [6733380, 1383520] ), älvstranden, 25 ex , 2000 (MNo)
Gravberget (13D 9f , [6745550, 1378950] ), frodig skogsmark, c:a 3 kvm , 2008 (BGM)
Lybergets fäbod (13D 9g , [67496, 13824] ), bäck och källflöde, rikligt , 2012 (BGM)
Öjs-Lyberget (13D 9h , [6749820, 1385000] ), bäckzon, flera kvm , 2008 (BGM)
LIMA

Kindvallsjösätrarna (artp.), (14D 5a , [6776050, 1351500] ), kallkällbäck, noterad , 1991 (Börje Jansson)
TRANSTRAND

Näsvallkojan N (artp.), (14D 4c , [6771290, 1364403] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
Skarsåsen-Ersbo (artp.), (15C 0j , [6803932, 1345973] ), vändplan vid fäbod, fuktdråg i skogen, noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Näsfjället-Våtkölssätern (artp.), (15C 2j , [6811514, 1346215] ), noterad , 2018 (Matilda Elgerud, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 3i ), ,frekvens ej bedömd 1993 (DABS)
Lövåssätern bäck (artp.), (15C 3j , [6819074, 1345580] ), vid bäck i fuktig skog, noterad , 2018 (Johanne Maad, Janet Jandér, Lennart Persson)
Tangådalen upp till Tangåstugan (15C 4i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 5f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 5g ), ,frekvens ej bedömd 1991 (DABS)
Särksjöns N-sida ,stigen o myrarana mot NV upp mot Gamla Stöten (15C 5j , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 6f ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 6g ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Atlasruta (15C 7g ), 1991 (DABS)
Brottbäcksstugan- - Övre Klordalen (15C 7h , [6835, 1338] ), 1991 (DABS)
Grundsillerbäcken, myr vid bäckförgreningen (15C 7h , [6836610, 1338030] ), sipperyta, spridd , 1996 (LBr)
Myr 500 m SO Grönsåsens fb (15C 7j , [6837300, 1346960] ), stor källa, riklig , 2010 (LBr)
Grönsåsen, myr SO om (artp.), (15C 7j , [6837577, 1346611] ), intermediär myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Atlasruta (15C 8h ), 1991 (DABS)
Sur-Olakölen mot Lemmsjövallen (15C 8j , [6841840, 1346790] ), grankäl, spridd , 2018 (LBr)
1,5 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68366, 13661] ), liten sumpskogsomgiven rikmyr, i källdråg, sparsamt , 2002 (LBr)
Hornbergets O-brant samt myrar nedom till Kimbäcken ( "krysslista" ) (15D 8d , ), 1992 (DABS)
Fjätan , V om Kryptjärn (15D 8d , [6844, 1365] ), 1992 (DABS)
Slötjärnens västra ände, källdråg mot höjden (16C 0g , [6852270, 1333600] ), källa och källdråg, sparsam , 2014 (LBr)
Myr 400 m N Slötjärnsbustan (16C 0g , [6853030, 1333630] ), källdråg och rikmyr, spridd , 2014 (LBr)
SO om Öguvallen (16D 1a , [68560, 13538] ), ~refl~ ,rikkärr, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
Atlasruta (16D 1d , [6855, 1367] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16D 3c ), 1992 (DABS)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6849740, 1308420] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850990, 1308080] ), fäbodvall, 1996 (DABS)
Vid Stråfulan (16C 0f , [6850970, 1327650] ), frodigt, tuvigt strandkärr, spridd , 2018 (LBr)
Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Ö om vändplan skogsbilväg NO Gösjöåsen (16C 1i , [68583, 13442] ), ~refl~ ,rikkärr och rika sumpskogsdråg, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Storgjotkölen ONO, Kvarnbäcken 700m nedströms dammen (artp.), (16C 2c , [6862466, 1312762] ), rikt källflöde i kärrdråg invid bäcken, noterad , 2016 (Niklas Lönnell, Jan Edelsjö)
Karmoåsen (16C 2f , [6863010, 1327930] ), granurskog ,på våt mark vid bäck, 2006 (ADe)
Städjans SV-sluttning (16C 3j , [68696, 13456] ), vid källa, 2006 (ADe)
Atlasruta (16C 4d ), 1988 (DABS)
Stockbäckskölen - Knallarna (16C 4e , ), 1988 (DABS)
Nipfjällets Ö-sida till Bolagsvallen o Svensfoskdalen (16C 4j , ), 1994 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Sven-Foskdalsvallen (16C 4j , [6874630, 1347040] ), fäbodvall med anslutande skog och å, spridd , 2018 (LBr)
Atlasruta (16C 5f ), 1990 (DABS)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Nipfjället, vid bäcken SO Lillknipen (16C 5j , [6875, 1345] ), örtrik bäckdäld, 1994 (DABS)
Vid bron över Valan (16C 6c , [6880360, 1314690] ), åstrand och rika strandkärr, spridd , 2020 (LBr)
Foskan 700 m ovan vändplanen (16C 6g , [6883150, 1333730] ), åstrand, spridd , 2020 (LBr)
Slagebäckshållans nordsluttning (16C 6i , [6880880, 1343170] ), myrar med källbäckar och granskog, spridd , 2018 (LBr)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Gjotenstigen åt S (16C 7d , [6886240, 1317420] ), hyggeskant med källdråg, sparsamt , 2015 (LBr)
Huskläppsbäcken, Grövelsjön (16C 7d , [68893, 13178] ), frisk bäckstrand, 2014 (MNo)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Atlasruta (16C 7i ), 1991 (DABS)
Grundagssätern vid ån (16C 7i , [6886520, 1340020] ), strand och vatten, spridd , 2020 (LBr)
Långfjällets naturreservat, källdråg nära Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6891979, 1314687] ), 2013 (Johan Dahlberg)
Grövelsjöns Ö-sida (16C 9d , [68965, 13172] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2001 (JPo)
Hovdbäcken (16C 9g , [6898910, 1330060] ), källflöde, 2007 (NGu)
Lillfjäten - Strömmen (16D 5a , ), 1987 (DABS)
N om Fjätbodarna längs Lill-Fjätan (16D 7a , [6885, 1351] ), 1994 (DABS)
Stor-Fjätan (artp.), (16D 7a , [6887555, 1352555] ), skogsmark, 1994 (Staffan Åström)
Slagufjällets sydöstsluttning (17C 0f , [69046, 13250] ), frodig fjällsida, 2013 (MNo)
Böltjärnsåsens östsluttning (17C 0h , [6903020, 1339740] ), rikkärr med källflöden, sparsamt , 2009 (LBr)

Dalarnes Flora