Stachys sylvatica    Stinksyska


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Djup bergsmansgård (artp.), (12G 5i , [6675898, 1543667] ), noterad , 2014 (Per Skyllberg)
Fornby vid Östersjön (12G 6h , [66825, 15364] ), nedom sydberg, en stor grupp , 1990 (PDm)
FOLKÄRNA

Lunden v.Högsbergets Konvalecenthem (12G 2e , [66649, 15228] ), rik lundmiljö, t.riklig , 1988 (DABS)
Folkarbo (artp.), (12G 3e , [6665039, 1522829] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Dalsberga (12G 3e , [66651, 15221] ), rikare skogsbryn, mindre bestånd , 1987 (LBr)
Högsbergets nordsluttning (12G 3e , [66658, 15231] ), örtrik granskog samt vägkant, rikligt , 1987 (LBr)
Åvsta äng (domänreservat) (12G 3e , [66660, 15223] ), örtrik ängsgranskog, riklig , 1988 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670477, 1532714] ), vägkant, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Klintboån (12G 4d , [6673, 1515] ), bäckravin, rikligt , 1987 (LBr)
Jämtsveden vid Högbo (12G 4e , [66702, 15218] ), mjälaslänter, ställvis rikl. , 1987 (LBr)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669687, 1521615] ), vägkant, 2015 (DABS)
GARPENBERG

Finnhyttan i "Kalkgruvehopen"" (12G 7e , [66892, 15221] ), igenvuxet kalkbrott, rikligt , 1989 (JEd)
HEDEMORA

Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ), ängsmark, vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Flineberget,vid bäcken S om Rankholmen (12G 8d , [66937, 15165] ), bäckdråg, 1989 (JEd)
Myrar runt Flinssjön 6 km O Husby (artp.), (12G 8d , [6694999, 1516534] ), kärrkomplex/sumpskog, 1984 (Thomas Rafstedt)
Efter vägen mln.Långsåsen ö.Lången (13G 0d , [6704, 1516] ), ängsgranskog-vägkanter, rikl.fl. , 1988 (TLj & LBr)
Övre Stigsbo mot NO (13G 0f , [6704, 1526] ), örtrik lövskog i fd hage, flerst.o rikl. , 1989 (JEd & CHe & BPe)
STORA SKEDVI

Prästbäcken nedom lv. (12F 9j , [66982, 14992] ), örtrik sumplövskog i bäcksänka, enstaka , 1989 (JEd)
Kolarbobäcken SV Kolarbo SV om lv (12G 9a , [66956, 15006] ), lövdom.bäckdäld, 1989 (JEd & LBr)
Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6697045, 1505647] ), lövskog, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), sjö, bäck, stränder i skogsmiljö, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Säterdalen v.Folkparken ,fl. (12F 8j , [6692, 1497] ), ravinslänter,etc., 1988 (JEd)
Knutsbo mot Jätteklacken (12F 8j , [66922, 14991] ), bäcksänka, enstaka , 1991 (JEd & LBr)
Säterdalen, längs ån från nedre p-plats till Fäboden (artp.), (12F 8j , [6692255, 1497704] ), noterad , 2020 (Per Johansson)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692410, 1497510] ), lövlund, 2010 (Ralf Lundmark)
Säterdalen (artp.), (12F 8j , [6692458, 1497927] ), noterad , 2016 (Dennis Nyström)
Bispberg nedom byn (12F 8j , [6693, 1498] ), bäcksänka, 1989 (JEd)
GUSTAFS

300 m V om Mörttjärnen (13F 0i , [6701468, 1493436] ), gammal bruksväg/blandskog, 2014 (DABS)
SILVBERG

Knutsbo, norr (artp.), (12F 8g , [6693593, 1484967] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Grängshammar ,vid gamla skolan (12F 8g , [66937, 14830] ), fuktig sluttning ,gles gammal lövskog, 1988 (THe)
Grängshammar (12F 8g , [6693865, 1483866] ), vägkant genom skog, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Tuna Hästberg ~70 m S om gruvbackarna (12F 8d , [66916, 14654] ), igenväxande väg av gråbergsslig, ~10 ex. , 1986 (AJs)
Myggsjön, 1 km N (12F 8e , [6691800, 1472400] ), hygge, 4 årigt frisk mark, 2010 (JOs)
Skogsväg mot Nisstäkts fäb (12F 8f , [6693213, 1478486] ), vägkanter, skogsmark o gammalt kalkbrott, 2015 (SNy)
Dammsjön-Tvärstupet (12F 8f , [6694530, 1479400] ), i reservatet hammare och rasbrant, 2013 (SNy)
Högbergsåravinen (artp.), (12F 9d , [6697225, 1467571] ), i bäckravin, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Högberget (12F 9d , [6697370, 1467970] ), översilad blandskog, t.rikligt , 2011 (SNy & IPt)
Knutshyttan (12F 9h , [66963, 14850] ), vägkanter, 1989 (IAn)
Frostbrunnsdalen (13F 0g , [6703610, 1481680] ), dalen, med lövskog och öppna ytor, 2012 (SNy)
Frostbrunnsdalen (artp.), (13F 0g , [6703870, 1481534] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.), (13F 1f , [6709368, 1479799] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Älvravinerna (artp.), (13F 1f , [6709403, 1479740] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Älvravinerna NR (artp.), (13F 1f , [6709686, 1479769] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström)
Mjälga (13F 1g , [6707028, 1480706] ), älvraviner, 2015 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [6710120, 1476550] ), lövskog, 2012 (SNy)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Haggården (artp.), (13F 2f , [6710831, 1479985] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Forshuvudet (artp.), (13F 2f , [6713130, 1479180] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Ängesgårdarna-Tälnbäcken (13F 3f , [6715338, 1476557] ), vägkanter, 2014 (SNy)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67052, 14947] ), lundartad artrik blandskog, ett 10 tal i 2 grupper , 1996 (SBm)
Kalvsbäcken 800 m NV (13G 1a , [6708713, 1500054] ), vägkant, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723174, 1481436] ), ängsmark, 2010 (DABS)
SUNDBORN

Rostbergs kalkbrott (13F 6i , [6730, 1493] ), lundartad veg, enstaka , 1986 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Gullbergs nordsluttning (artp.), (13G 6b , [6730847, 1506080] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

( , ), på ca 15 lokaler i socknen , 1987 (ALu & TPe)
Kvarnberget (artp.), (11F 9i , [6648225, 1493485] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson)
SV Slätbo (11F 9i , [66493, 14934] ), dråg i ngt luckig 50-årig granskog, 100-tals , 2000 (BFo)
Bromsbergsknallarna, NV Slätbo (artp.), (11F 9i , [6649657, 1493233] ), granskog, 2012 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650742, 1493892] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Bromsberget NR (artp.), (12F 0i , [6650807, 1493913] ), lågörtädellövskog f d ädellövskog, nu granplantering med inslag av ädellövträd och hassel. några ytor har granen avverkats., noterad , 2020 (Janolof Hermansson)
Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), hassellund, 2007 (GJn)
Vanberget (12F 2g , [6660, 1482] ), 1980 (RNo)
Korsheden, ca 400 m NO Blomsteränget (artp.), (12F 2h , [6664533, 1487715] ), granskog, 2011 (Janolof Hermansson)
Kalvnäset, norr om (artp.), (12F 3g , [6667144, 1484437] ), bäck/dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Bråtberget (12F 3i , [6669, 1493] ), 1983 (RNo)
Gläfsberget (12F 4i , [6670, 1493] ), massor , 1982 (RNo)
NORRBÄRKE

Snösjöns östra spets, S brottet (12F 1d , [6659180, 1468530] ), skogsmark ,vid gammalt kalkbrott, rikligt , 2005 (IPt)
Limnäsudden, vid bäcken (12F 4e , [6671280, 1471420] ), källdråg vid bäck, spridd , 2018 (LBr)
Limnäsudden (artp.), (12F 4e , [6671678, 1471680] ), noterad , 2016 (Roger Gran)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672678, 1484589] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Skisshyttan (12F 5e , [6678050, 1470770] ), gammal hyttmark, rikligt , 2004 (IPt)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ), vägkanter, 2015 (SNy)
LUDVIKA

Hällsjön, väster om (artp.), (12F 1c , [6658779, 1462862] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Lavendelstigen 3 Ludvika (12F 3d , [6667872, 1466791] ), skräpmark vid tomtgräns, enstaka , 1986 (HWk)
50 m S Marnästjärn (12F 3d , [66697, 14662] ), gräsmark mot villatomter bland nässlor, enst. , 1987 (TLj)
Trollputtens kalkbrott (artp.), (12F 5c , [6678120, 1462450] ), kalkgranskog, 2009 (Janolof Hermansson)
GRANGÄRDE

Lövfallsberget (artp.), (12E 3h , [6665309, 1439857] ), örtrik granskog, 2013 (Janolof Hermansson)
Sörberget (artp.), (12E 4j , [6671397, 1446403] ), efter bäck, 2014 (Janolof Hermansson)
Storfallsberg (artp.), (12F 6c , [6684826, 1461895] ), lågörtgranskog granplanterad fd ängs-hagmark på kalkmark, 2014 (Anders JanolsJanolof Hermansson)
Österdalarna

BJURSÅS

200 m sydöst om Sågmyraparkens dansbana (13F 6e , [67332, 14734] ), frodig solig mark med mycket vildhallon, 1996 (MBe)
Reningsverket (13F 6f , [6734449, 1479149] ), ruderatmark/ängsmark, 2019 (JJa)
Lisstjärn, Bjursås (13F 7g , [6736680, 1481600] ), vägkant, 2011 (JJa)
Lisstjärn, Kvarntäkt (13F 7g , [67368, 14816] ), igenväxande ängsmark, flertal , 2000 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736138, 1487346] ), ängsmark, flera små lokaler , 2015 (Kjell Furugård)
LEKSAND

Mellan Sjugare- Norr Bergsäng (13F 8b , [67437, 14596] ), vägdike tillsammans med nässlor, åker bakom, ca 25 ex , 1982 (MKp)
RÄTTVIK

Västgärde,mot Kullsbjörken ,nära Salvån (13F 9c , [67461, 14612] ), skuggig lundveg, t.riklig , 1986 (TLj)
Kullsbjörken vid Saluån (13F 9c , [67463, 14608] ), hygge i bäckravin, rikligt , 1986 (LBr)
Backa intill 'Hasselbacken' mot Igeltjärn (14F 1c , [67570, 14622] ), f.d.ängsmark intill beteshage o.rikt fuktdråg, några 100 , 1988 (TLj & LBr)
Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67576, 14690] ), kanten av kornåker, fåtal , 2011 (GHa)
Ingels, Spångmyren (14F 1d , [67594, 14689] ), vägbank/jordtipp, enstaka , 2007 (GHa)
BODA

Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14681] ), fuktig lövskog, enstaka , 2008 (GHa)
Boda, 250 m V kyrkan (14F 3d , [6766150, 1467440] ), ~refl~ ,ödetomt, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
Strömmingsbäcken (14F 4c , [67712, 14647] ), sumpskog längs bäck, tiotals , 2010 (GHa)
Osmundsberg, Ändlösslogen (14F 4d , [67708, 14686] ), vägkant, något tiotal , 2019 (GHa)
Reningsverket (14F 4d , [67734, 14667] ), jordhög, enst. , 1999 (GHa)
Färjeläget (14F 4e , [67710, 14701] ), ~refl~ ,båtlänning med parkeringsplats, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
ORE

Furudals bruk, Kättingsmedjan (14F 7d , [6786910, 1465890] ), gräsmark, enstaka , 2011 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens m.allm. 1986 (JEd)
Fredshammar (bakom kontoret) (14E 7i , [6786, 1444] ), tillf.inkommen! - på jordhög m.bl.a.Lactuca muralis, enst! , 1986 (JEd)
MORA

Söderberget-ravinen-alsnår (artp.), (14E 4d , [6774697, 1416205] ), längs bäcken och på hygge/ungskog, rikligt. , 2000 (Bengt Oldhammer)
Gopshusberget (artp.), (14E 5d , [6775678, 1416284] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Evertsbergs kapell (artp.), (14E 6a , [6781211, 1401079] ), torrbackar runt kapellet, tomtmark och ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Eva Grusell)
Vallsjöbergets NO-sluttning vid bergroten (14E 7c , [67879, 14138] ), fuktig örtrik granskog, nu hygge, riklig , 1991 (BDr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gräshöjden, ostsluttning mot Djupdalsdammen (artp.), (12E 3f , [6667970, 1427610] ), lövrik granskog, 2002 (Janolof Hermansson)
JÄRNA

N om V-dalälven efter väg till Nedre Milsborg (13E 0c , [67046, 14117] ), vägkanter (finns hus i närheten-öde sen länge-förvildad?), ~10 ex , 1988 (HLe & UGn)
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ), ~refl~ ,fd tomt, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
MALUNG

Tyngebergets västsida (13D 6i , [67324, 13923] ), bäckkant, mycket , 2006 (BGM)
Atlasruta (13D 8i ), ,frekvens m.allm. 2000 (BGM)
Öjsberget,vägen till hygget nedom berget (13D 8i , [67406, 13921] ), vägkant, rikligt , 1999 (BGM)

Dalarnes Flora