Stachys palustris    Knölsyska


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), åkrar,dikeskanter, allmän , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671760, 1539407] ), lerig ängsmark mot vatten, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
HEDEMORA

Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683552, 1511736] ), noterad , 2020 (Ingrid Åkerberg, Weine Erlandsson)
Skogsbo (12G 6d , [6682077, 1515426] ), ängsväg / åkerkant, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [6701450, 1522470] ), fuktig skogsmark, 2013 (DABS)
GUSTAFS

Backa (artp.), (12F 9i , [6697897, 1490670] ), i spannmålsåker, 2015 (Stig-Åke Svenson)
Nedre Tosarby (artp.), (13F 0h , [6701259, 1488020] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Äng Risshyttan (artp.), (12F 8h , [6690187, 1488539] ), noterad , 1989 (Bo karlstens)
STORA TUNA

Murbo (12F 9e , [6699852, 1473368] ), i rågåker, 2020 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Långsjön, Romme (artp.), (13F 0g , [6700180, 1483490] ), åker i träda, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Rommeholen, 500 SÖ längs rv 70 (artp.), (13F 0g , [6701301, 1484683] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Lilla Holmsjön (13F 0h , [6702685, 1485125] ), strandområden, 2019 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705812, 1479527] ), 4 plantor/tuvor , 2019 (Gunnar Bäck)
Vattenparken (13F 1f , [6707306, 1478361] ), liten bäck stranden, 2019 (SNy)
Paradisbacken (13F 1f , [6708113, 1476866] ), skogsmark, 2014 (SNy)
Älvravinernas NR, västra sidan (artp.), (13F 1f , [6709368, 1479799] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [6703200, 1486190] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ), vattensjuk ängsmark, 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67060, 14919] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
VIKA

Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), ~refl~ ,betad torräng, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Nedre Norslund (artp.), (13F 3i , [6719910, 1492423] ), i rabatt, kvarstående, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Myrans våtmark,Falun (artp.), (13F 4i , [6721353, 1492046] ), noterad , 2019 (Kalle Bergström)
Vägkanter och stigar öster om dämmet (artp.), (13F 4i , [6721411, 1492156] ), spridd ffa på mull/torvhögarna, noterad , 2018 (Per Johansson)
Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ), sumpig skogsmark med diken, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ), fuktig skog, stig. dike, 2017 (JMa & UGu)
Utgrycken (13F 7i , [6738642, 1491552] ), litet potatisland vid sommarstuga , några ex , 2004 (IPt)
Liljansnäs kärret, vid vägen (artp.), (13G 6b , [6731900, 1506424] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
NV om Östansjö, nära Hjortronmossen (13G 7b , [6737900, 1507770] ), fuktigt skogsbryn, rel. riklig , 2009 (JWk)
Linghed, 200 m V om affären (artp.), (13G 8a , [6740689, 1502694] ), åkerkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
ENVIKEN

Vilholmen , rastplats (13F 8j , [6742930, 1497326] ), ängsmark/ liten damm, 2018 (IPt & SNy)
Örjebyn (13F 8j , [6744556, 1496519] ), vägkanter/ängsmark, 2018 (IPt & SNy)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), gräsmatta, 2007 (GJn)
GRANGÄRDE

Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Österdalarna

GAGNEF

By (13F 2b , [67126, 14589] ), åkerkant, spridd , 2002 (IPt)
Mellan Trolldalen och byn Björka (13F 2c , [67124, 14602] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713360, 1463640] ), åkerkant, sparsamt , 2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714311, 1466814] ), bruksvägslänt mot kärr, 2011 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714430, 1468110] ), vägslänt mot åker, 2011 (IPt)
BJURSÅS

Floholm (13F 6f , [6732800, 1476950] ), gammalt potatisland, 2008 (JJa)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [6736200, 1482690] ), bäckstrand, 2011 (JJa)
SILJANSNÄS

Israelbodarna (13E 7h , [6737562, 1438367] ), fäbodvall, 2018 (IPt & JJa & MNo)
Båthamnen/Badplatsen, Almo (artp.), (13E 7j , [6738154, 1448361] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
LEKSAND

Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ), åkerloka, nästan helt uttorkad, rikligt , 2014 (IPt)
RÄTTVIK

Enåns mynning, "Hälsingland" (14F 0c , [67517, 14626] ), utmed gångväg, enstaka , 2011 (GHa)
Enån-Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753924, 1463421] ), vid stränder, 1996 (Bengt Oldhammer)
Nedre Gärdsjö, västra änden av Sjöbron (14F 1d , [6757440, 1468000] ), vägren, enstaka , 2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö, Nokitten (14F 1d , [6757960, 1468330] ), runt bottenvarvet på timmerbyggnad, rikligt , 2014 (GHa)
BODA

Ö om Kärvsåsen, "Pålsvedarna". (14F 4d , [67716, 14686] ), ~refl~ ,Ö delen av åkrarna, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORE

Dalbyn, "Öst-om-Andån" (14F 5d , [6777070, 1466670] ), kanten av damm ( f.d. fiskodling), något tiotal , 2013 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ), kanten av lergrop i f.d. motorbana, rikligt , 2013 (GHa)
Vistasänget (14F 5d , [67787, 14676] ), dike, ett tiotal , 2013 (GHa)
Sörboda. Knäpp Hans (14F 5e , [67764, 14707] ), ängsmark, rikligt , 2018 (GHa)
Finnbacken (14F 6d , [67823, 14677] ), åker, ymnigt , 2009 (GHa)
ORSA

Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776623, 1436377] ), rikligt i kanten till majsfält , 2018 (Bengt Oldhammer)
Lisselbäcka (14E 6g , [6780, 1433] ), åkerkant, 1986 (JEd)
Mickelvål (14E 6i , [67821, 14430] ), åkerkant, enst! , 1987 (JEd)
Kallmora (14E 6i , [6784, 1444] ), på nyschaktade jordhögar, enst! , 1987 (JEd)
Hornberga (14E 7h , [6786, 1436] ), i gles ärt/havre-åker, enst! , 1987 (JEd)
Storänget (artp.), (14E 7h , [6786036, 1437491] ), flera kvadratmeter , 2019 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Mässbacken fl! (14E 7i , [6785, 1443] ), i igenväx.åker resp.i.potatisland, rikl! , 1986 (JEd)
MORA

Garsås (artp.), (14E 1j , [6756396, 1446804] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
Canadaområdet (artp.), (14E 3f , [6765421, 1429646] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Saxviken (artp.), (14E 3g , [6766271, 1432079] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Färnäs , Syd i byn (14E 3h , [6765700, 1437070] ), jordhögar, 2011 (SJo)
Hindrikesheden (14E 3h , [6767670, 1435150] ), jordhög, 2010 (SJo)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Skepphussjön, norra spets (artp.), (14D 6j , [6780107, 1397905] ), noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Gården Svultentjärn, 750 m S om Fridhult (artp.), (15D 4e , [6822840, 1371230] ), gårdsmiljöer, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66698, 14197] ), kalkpåv. mark, enst. , 1991 (GEn & HEn)
FLODA

Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696795, 1438107] ), fäbodvall, trädgård, 2011 (IPt)
NÅS

100 m S b i Mellanborg (13E 1f , [67061, 14282] ), 1990 (BEh)
JÄRNA

Storön (artp.), (13E 2d , [6710686, 1417406] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Skålö (artp.), (13E 3d , [6717519, 1418135] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ), ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Uggelbo (artp.), (12D 9i , [6697564, 1393233] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Pålkullen (13D 0g , [67012, 13822] ), gammal bosättning, c:a 5 , 2012 (MNo)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [6732710, 1384890] ), kornåker, 100-tals , 2010 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [6732860, 1384630] ), åker, c:a 25 ex , 2006 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [6732930, 1384590] ), åker, c:a 20 , 2006 (MNo)
Backbyn (13D 6h , [6730430, 1385940] ), västerdalälven strandkant, ca 20 ex , 2011 (AOl)
Vid Åsbytjärn (13D 6h , [6730940, 1386160] ), strand, c:a 10 , 2006 (MNo)
Malung, NV jvstn (13D 6h , [6731630, 1385340] ), ruderatmark vid älvstranden, c:a 10 , 2011 (MNo)
Södra Mon (13D 6h , [6732110, 1385260] ), hästhage, 2015 (MNo)
Söder om Tälboren (13D 7e , [67398, 13747] ), strandkant, rikligt , 2004 (BGM)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Gunnilnäset odlingsmark (artp.), (15D 8c , [6844494, 1361499] ), öppen odling potatisland m.m., noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)

Dalarnes Flora