Stachys palustris    Knölsyska


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), åkrar,dikeskanter, allmän , 1995 (PDm)
HUSBY

Stjärnsund Engelska parken (13G 0e , [670145, 152247] ), fuktig skogsmark, 2013 (DABS)
GUSTAFS

Backa (artp.), (12F 9i , [6697897, 1490670] ), i spannmålsåker, 2015 (Stig-Åke Svenson)
STORA TUNA

Paradisbacken (13F 1f , [6708113, 1476866] ), skogsmark, 2014 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
TORSÅNG

Kanotstadion, Vasstjärn (13F 0h , [6702246, 1486972] ), kulturmarker, sjö och älvstrand, 2013 (SNy)
Tyllahagen (13F 0h , [670320, 148619] ), byväg och sjöstrand, 2012 (SNy)
Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Sunnanö (13F 1h , [670787, 148871] ), vattensjuk ängsmark, 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67060, 14919] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
VIKA

Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), ~refl~ ,betad torräng, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Bergsgården (13F 5h , [6727398, 1486382] ), sumpig skogsmark med diken, 2013 (IPt)
SUNDBORN

Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [672240, 149858] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Skogsområde NO om Fläddran (13F 6j , [6732861, 1497353] ), fuktig skog, stig. dike, 2017 (JMa & UGu)
Utgrycken (13F 7i , [6738642, 1491552] ), litet potatisland vid sommarstuga , några ex , 2004 (IPt)
Liljansnäs kärret, vid vägen (artp.), (13G 6b , [6731900, 1506424] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
NV om Östansjö, nära Hjortronmossen (13G 7b , [673790, 150777] ), fuktigt skogsbryn, rel. riklig , 2009 (JWk)
Linghed, 200 m V om affären (artp.), (13G 8a , [6740689, 1502694] ), åkerkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), gräsmatta, 2007 (GJn)
GRANGÄRDE

Kullen (12E 7j , [6689121, 1447474] ), betesmark, 2012 (IPt & JOs)
Österdalarna

GAGNEF

By (13F 2b , [67126, 14589] ), åkerkant, spridd , 2002 (IPt)
Mellan Trolldalen och byn Björka (13F 2c , [67124, 14602] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671336, 146364] ), åkerkant, sparsamt , 2006 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714311, 1466814] ), bruksvägslänt mot kärr, 2011 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714430, 1468110] ), vägslänt mot åker, 2011 (IPt)
BJURSÅS

Floholm (13F 6f , [673280, 147695] ), gammalt potatisland, 2008 (JJa)
Lisstjärnsveden, Bjursås (13F 7g , [673620, 148269] ), bäckstrand, 2011 (JJa)
LEKSAND

Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730869, 1459756] ), åkerloka, nästan helt uttorkad, rikligt , 2014 (IPt)
RÄTTVIK

Enåns mynning, "Hälsingland" (14F 0c , [67517, 14626] ), utmed gångväg, enstaka , 2011 (GHa)
Enån-Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753924, 1463421] ), vid stränder, 1996 (Bengt Oldhammer)
Nedre Gärdsjö, västra änden av Sjöbron (14F 1d , [675744, 146800] ), vägren, enstaka , 2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö, Nokitten (14F 1d , [675796, 146833] ), runt bottenvarvet på timmerbyggnad, rikligt , 2014 (GHa)
BODA

Ö om Kärvsåsen, "Pålsvedarna". (14F 4d , [67716, 14686] ), ~refl~ ,Ö delen av åkrarna, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORE

Dalbyn, "Öst-om-Andån" (14F 5d , [677707, 146667] ), kanten av damm ( f.d. fiskodling), något tiotal , 2013 (GHa)
Dalbyn, Sötdal (14F 5d , [67780, 14665] ), kanten av lergrop i f.d. motorbana, rikligt , 2013 (GHa)
Vistasänget (14F 5d , [67787, 14676] ), dike, ett tiotal , 2013 (GHa)
Finnbacken (14F 6d , [67823, 14677] ), åker, ymnigt , 2009 (GHa)
ORSA

Lisselbäcka (14E 6g , [6780, 1433] ), åkerkant, 1986 (JEd)
Mickelvål (14E 6i , [67821, 14430] ), åkerkant, enst! , 1987 (JEd)
Kallmora (14E 6i , [6784, 1444] ), på nyschaktade jordhögar, enst! , 1987 (JEd)
Hornberga (14E 7h , [6786, 1436] ), i gles ärt/havre-åker, enst! , 1987 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Mässbacken fl! (14E 7i , [6785, 1443] ), i igenväx.åker resp.i.potatisland, rikl! , 1986 (JEd)
MORA

Canadaområdet (artp.), (14E 3f , [6765421, 1429646] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Gödslan vid Broåkern (artp.), (14E 3g , [6767057, 1433015] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Färnäs , Syd i byn (14E 3h , [676570, 143707] ), jordhögar, 2011 (SJo)
Hindrikesheden (14E 3h , [676767, 143515] ), jordhög, 2010 (SJo)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
ÄLVDALEN

Skepphussjön, norra spets (artp.), (14D 6j , [6780107, 1397905] ), noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Fredriksbergs kalkbrott (gruvfält) (12E 3d , [66698, 14197] ), kalkpåv. mark, enst. , 1991 (GEn & HEn)
FLODA

Lövberget , Finnlindorna (12E 9h , [6696795, 1438107] ), fäbodvall, trädgård, 2011 (IPt)
NÅS

100 m S b i Mellanborg (13E 1f , [67061, 14282] ), 1990 (BEh)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens m.allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Acksjöåsen (12D 8i , [66921, 13912] ), ~refl~ ,permanent bostad med viss djurhållning och trädgårdsodling, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Pålkullen (13D 0g , [67012, 13822] ), gammal bosättning, c:a 5 , 2012 (MNo)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,gårdsmiljö med potatisland och fårhage, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [673271, 138489] ), kornåker, 100-tals , 2010 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [673286, 138463] ), åker, c:a 25 ex , 2006 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [673293, 138459] ), åker, c:a 20 , 2006 (MNo)
Backbyn (13D 6h , [673043, 138594] ), västerdalälven strandkant, ca 20 ex , 2011 (AOl)
Vid Åsbytjärn (13D 6h , [673094, 138616] ), strand, c:a 10 , 2006 (MNo)
Malung, NV jvstn (13D 6h , [673163, 138534] ), ruderatmark vid älvstranden, c:a 10 , 2011 (MNo)
Södra Mon (13D 6h , [673211, 138526] ), hästhage, 2015 (MNo)
Söder om Tälboren (13D 7e , [67398, 13747] ), strandkant, rikligt , 2004 (BGM)

Dalarnes Flora