Stachys macrantha    Praktbetonika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), vägslänt, 2014 (DABS)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [669692, 148823] ), gammalt utkast i skogsmark, helt etablerad med flera plantor i barrskogsmiljö , 2011 (DABS)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ), lövskogen, 2015 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [671020, 148181] ), gräsmark mot skogskant, 2 ex helt naturaliserade , 2011 (SNy & IPt)
VIKA

Kniva, Ö delen (artp.), (13F 3j , [6715176, 1499834] ), 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
STORA KOPPARBERG

Hälsinggården (13F 3i , [67193, 14930] ), lövsly utanför trädgård, förvildad , 1991 (JEd)
Grycksbo (13F 6g , [673006, 148227] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Borgärdet (13G 7b , [673578, 150572] ), hög med trädgårdsavfall ,ruderat, fåtalig , 2008 (JWk)
Gruvlaven (13G 9c , [674604, 151310] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [671382, 146373] ), ravin mot älven,helt naturaliserad, 10-tal ex. , 2003 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [671350, 146726] ), lövdunge, några ex. , 2014 (IPt)
BJURSÅS

Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [673698, 148064] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
Fjåttgårdarna (13F 8h , [674163, 148609] ), sandstrand, 2016 (JJa)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ), ängsmark med bäck, 2015 (IPt & JJa)
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ), vägslänt, bestånd helt naturaliserad , 2014 (IPt)
RÄTTVIK

Finnbacka by (14F 4h , [677025, 148721] ), vägkant, 2007 (DABS)
ORSA

Oljonsbyn (artp.), (14E 5h , [6775791, 1438070] ), intill vägen en bit från hus, 2013 (Bengt Oldhammer)
MORA

S.Bomansberg (14E 3i , [6765729, 1443285] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
ÄLVDALEN

Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)

Dalarnes Flora