Stachys macrantha    Praktbetonika


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Stigsbo, Göras (13G 0f , [6704492, 1526251] ), vägkant, igenvuxen tomtmark, 2018 (IPt)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), vägslänt, 2014 (DABS)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ), gammalt utkast i skogsmark, helt etablerad med flera plantor i barrskogsmiljö , 2011 (DABS)
STORA TUNA

Spånsfäbodarna (12F 8c , [6694387, 1464913] ), f.d.fäbodvall, 2015 (IPt & SNy)
Nygårdsravinen (artp.), (13F 1f , [6706862, 1477956] ), jordhögar, noterad , 2019 (Dennis Nyström)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ), lövskogen, 2015 (SNy)
Bergebo (artp.), (13F 2g , [6710191, 1481812] ), återfynd., 2 plantor/tuvor , 2020 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Bergebo (13F 2g , [6710200, 1481810] ), gräsmark mot skogskant, 2 ex helt naturaliserade , 2011 (SNy & IPt)
VIKA

Kniva, Ö delen (artp.), (13F 3j , [6715176, 1499834] ), 2015 (Johanne MaadUrban Gunnarsson)
STORA KOPPARBERG

Hälsinggården (13F 3i , [67193, 14930] ), lövsly utanför trädgård, förvildad , 1991 (JEd)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Grycksbo (13F 6g , [6730060, 1482270] ), stationsområdet, 2015 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Borgärdet (13G 7b , [6735780, 1505720] ), hög med trädgårdsavfall ,ruderat, fåtalig , 2008 (JWk)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513100] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6696067, 1448366] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713820, 1463730] ), ravin mot älven,helt naturaliserad, 10-tal ex. , 2003 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713500, 1467260] ), lövdunge, några ex. , 2014 (IPt)
BJURSÅS

Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
Fjåttgårdarna (13F 8h , [6741630, 1486090] ), sandstrand, 2016 (JJa)
LEKSAND

Hedby, Brändan (13F 3a , [6719404, 1453941] ), ängsmark med bäck, 2015 (IPt & JJa)
Kattloken (artp.), (13F 6b , [6731250, 1458476] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Hagen (13F 6b , [6731252, 1458474] ), vägslänt, bestånd helt naturaliserad , 2014 (IPt)
RÄTTVIK

Finnbacka by (14F 4h , [6770250, 1487210] ), vägkant, 2007 (DABS)
ORSA

Oljonsbyn (artp.), (14E 5h , [6775791, 1438070] ), intill vägen en bit från hus, 2013 (Bengt Oldhammer)
Öster Kricksjön (artp.), (14E 5h , [6778437, 1435889] ), 2 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Oldhammer)
Åberga (artp.), (14E 6i , [6782975, 1443116] ), 5 , 2020 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Karl Lärkas gård (artp.), (14E 1h , [6757503, 1435457] ), noterad , 2019 (Åke Berg)
MORA

S.Bomansberg (14E 3i , [6765729, 1443285] ), fäbodvall, 2017 (IPt & SNy)
Gopshus, Kumbelvägen 6 (artp.), (14E 5d , [6776690, 1415180] ), noterad , 2019 (Ralf Lundmark)
ÄLVDALEN

Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

TRANSTRAND

Hormunds kraftverk (artp.), (15D 0b , [6802596, 1358266] ), noterad , 2001 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)

Dalarnes Flora