Spiraea x rubella    Blekspirea


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), spridd , 1989 (PDm)
STORA SKEDVI

Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), ängsmark, rikligt , 2014 (DABS)
VIKA

Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, 1997 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Rottneby, nedanför macken (artp.), (13F 3j , [6719155, 1495336] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647233, 1472955] ), ängsmark, 2012 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna , nära Dalälvens strand (13F 2c , [6714880, 1463020] ), buskage mellan åker och älven, bestånd , 2011 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714060, 1467415] ), vägkant, rikligt kvarstående , 2011 (IPt)
SV om kyrkan (13F 3b , [6719195, 1459035] ), ängsmark, sort bestånd , 2014 (IPt)
LEKSAND

Prästgården, Kyrkudden (artp.), (13F 7b , [6735119, 1455231] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
RÄTTVIK

Ingels längs väg 301 (14F 1d , [67592, 14689] ), vägren/skogsbryn, ymnigt , 2010 (GHa)
BODA

Tuvtjärns grustag (14F 2d , [67601, 14683] ), grusig slänt, ett stort bestånd , 2012 (GHa)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Säfsnäs k.a (artp.), (12E 3e , [6669820, 1423360] ), vägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
MALUNG

Södra Mon (13D 6g , [67320, 13849] ), stranden nära älven, några , 1997 (MNo)
Södra Mon (13D 6h , [67318, 13851] ), Vid älven, ett större bestånd , 1996 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Länsmansgården, Särna (artp.), (15D 8b , [6844753, 1359316] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Särna grustäkt S delen (artp.), (15D 9b , [6845698, 1356557] ), ruderatmark på kanten av grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)

Dalarnes Flora