Spiraea x rosalba    Torpspirea


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SILVBERG

Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689958, 1477416] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Ulfshyttans gamla station (12F 8f , [6690322, 1475270] ), jv-område, 2015 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732357, 1503619] ), vägkanter och kulturmarker i bymiljön, 2015 (DABS)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Österdalarna

RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
BODA

Gamla landsvägen i norra delen av Änderåsen (14F 3d , [67698, 14670] ), ~refl~ ,Byväg med omgivande odlingar, ,frekvens m.allm. 2006 (GHa)
Dunkholsbacken / Sanden (14F 4d , [67736, 14663] ), f.d.gårdsplats, ett buskage , 1998 (GHa)
ORSA

Täktbergsvägen (14F 6c , [678191, 146004] ), gammalt grustag nu trädgårdstipp, enstaka , 2013 (GHa)
Västerdalarna

NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684854, 1434400] ), potatisland, 2013 (SNy & LNi)

Dalarnes Flora