Spiraea x billardii    Klasespirea


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), spridd , 1989 (PDm)
Hede (12G 6g , [66801, 15346] ), f.d. soptipp, rikligt , 1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15314] ), vägslänt, rikligt , 1985 (PDm)
Rossberga (12G 6g , [66830, 15335] ), vägkant, ett stort snår , 1985 (PDm)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Vatebo (12G 6h , [6683166, 1538199] ), vägkant, 2019 (IPt)
Horndal (12G 7g , [66854, 15338] ), vägkant, rikligt , 1987 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66872, 15336] ), järnvägsområde, rikligt , 1985 (PDm)
Byvalla (12G 8g , [66926, 15338] ), f.d. bangård, rikligt , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Erik Larsgården (artp.), (12G 2f , [6663719, 1528082] ), noterad , 2017 (Lennart Iselius)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682963, 1516307] ), vägkanter/ slänter, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Karlgrensgården (artp.), (12G 9b , [6695439, 1507246] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ), dammvall gräsmark, 2017 (JJa)
SILVBERG

Grängshammar, skogskanten (artp.), (12F 8g , [6693205, 1483354] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
STORA TUNA

Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
VIKA

Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.), (13F 2j , [6710595, 1495179] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
ASPEBODA

Vassbo,Ålmyran (13F 2g , [67120, 14843] ), hyggeskant/skogsbryn v.f.d. tomt, ~50 m2 , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Rottneby, nedanför macken (artp.), (13F 3j , [6719155, 1495336] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
SUNDBORN

Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6729062, 1498396] ), vägkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
Svartnäs skidstadion (artp.), (14G 0d , [6754903, 1518052] ), litet skogsområde i anslutning till gård, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Nilslarsberg (artp.), (14G 1c , [6756890, 1514225] ), väg och omkringliggande mark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson, Teresia Holmberg)
Spaksjön vid Tolvmans (artp.), (14G 2d , [6760705, 1515557] ), ängsmark ner mot sjön, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
GRANGÄRDE

Kvarnheden (12F 7a , [6687370, 1452599] ), skogsbilvägkanter/utkast, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6695985, 1448401] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714210, 1462770] ), kvarstående, 2017 (IPt)
BJURSÅS

Sågmyra (13F 6e , [6732670, 1473800] ), vägkant, 2016 (JJa)
SILJANSNÄS

Forsen, Siljansnäs, S (artp.), (13E 7h , [6739748, 1437999] ), noterad , 2018 (Johanne Maad, Matilda Elgerud, Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson, m.fl.)
LEKSAND

Hagen (13F 6b , [6731140, 1458338] ), 2020 (IPt)
Ö. Rönnäs, Vånnvara (13F 6c , [6732705, 1464445] ), skogsbilväg / ängsmark, 2020 (IPt)
BODA

Silvbergsängarna, Tippen (artp.), (14F 3d , [6768554, 1467670] ), övertäckt f.d. tipp, 6 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORE

Kvarnmyren (14F 5d , [67774, 14664] ), jordhög i grustag, flertal , 2013 (GHa)
SOLLERÖ

Nedre Bångberg österom (13E 9g , [6749018, 1432460] ), skogsväg, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
MORA

Färnäs (14E 3h , [6766910, 1436490] ), skogsväg med jordhögar och utkast, 2010 (SJo)
HAMRA

Avfart mot Los på väg 45, 100 m O (artp.), (16E 0i , [6853770, 1441540] ), utfyllnad vid vägren, 2008 (Crister Albinsson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Strömsdal, Hyttområdet (12E 1g , [6655918, 1433802] ), ängsmark delvis hävdad, 2018 (IPt & SNy)
Säfsnäs k.a (artp.), (12E 3e , [6669820, 1423360] ), vägren, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671213, 1411987] ), skogsmark blandskog, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg (artp.), (12E 4e , [6670214, 1420429] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
FLODA

Björbo, Forsen (13E 1h , [6705228, 1438458] ), jvgslänt, flera spridda lokaler , 2015 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705437, 1438528] ), ängsmark, 100-tals m2 , 2015 (IPt)
Käringforsen O (artp.), (13E 1h , [6706246, 1435930] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702880, 1429220] ), sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand, 1998 (DABS)
Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
MALUNG

Mobyn, V.Dalälven (13D 6g , [67320, 13849] ), älvstrand, rikligt , 2012 (MNo)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ), deponi, rikligt , 2011 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Grönsåsens fäbodar (artp.), (15C 7j , [6837588, 1346325] ), fäbodmiljö, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Särna (södra) (artp.), (15D 8b , [6844010, 1358250] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Särna (artp.), (15D 8b , [6844655, 1359397] ), skräpig kulturmark, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Thorleif Joelson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson)
Särna grustäkt S delen (artp.), (15D 9b , [6845698, 1356557] ), ruderatmark på kanten av grustag, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)

Dalarnes Flora