Spiraea x billardii    Klasespirea


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), spridd , 1989 (PDm)
Hede (12G 6g , [66801, 15346] ), f.d. soptipp, rikligt , 1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6g , [66827, 15314] ), vägslänt, rikligt , 1985 (PDm)
Rossberga (12G 6g , [66830, 15335] ), vägkant, ett stort snår , 1985 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66854, 15338] ), vägkant, rikligt , 1987 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66872, 15336] ), järnvägsområde, rikligt , 1985 (PDm)
Byvalla (12G 8g , [66926, 15338] ), f.d. bangård, rikligt , 1985 (PDm)
FOLKÄRNA

Erik Larsgården (artp.), (12G 2f , [6663719, 1528082] ), noterad , 2017 (Lennart Iselius)
HUSBY

Kloster (12G 9d , [669501, 151959] ), dammvall gräsmark, 2017 (JJa)
STORA TUNA

Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
ASPEBODA

Vassbo,Ålmyran (13F 2g , [67120, 14843] ), hyggeskant/skogsbryn v.f.d. tomt, ~50 m2 , 1987 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
SVÄRDSJÖ

Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [671421, 146277] ), kvarstående, 2017 (IPt)
BJURSÅS

Sågmyra (13F 6e , [673267, 147380] ), vägkant, 2016 (JJa)
ORE

Kvarnmyren (14F 5d , [67774, 14664] ), jordhög i grustag, flertal , 2013 (GHa)
MORA

Färnäs (14E 3h , [676691, 143649] ), skogsväg med jordhögar och utkast, 2010 (SJo)
HAMRA

Avfart mot Los på väg 45, 100 m O (artp.), (16E 0i , [6853770, 1441540] ), utfyllnad vid vägren, 2008 (Crister Albinsson)
Västerdalarna

FLODA

Björbo, Forsen (13E 1h , [6705228, 1438458] ), jvgslänt, flera spridda lokaler , 2015 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705437, 1438528] ), ängsmark, 100-tals m2 , 2015 (IPt)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [670288, 142922] ), sandig åker och älvstrand, örtrik skog på sand, 1998 (DABS)
MALUNG

Mobyn, V.Dalälven (13D 6g , [67320, 13849] ), älvstrand, rikligt , 2012 (MNo)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ), deponi, rikligt , 2011 (MNo)

Dalarnes Flora