Spiraea x arguta    Brudspirea


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

ÅL

Helgbo (13F 5d , [6726940, 1467201] ), vägslänt, 2020 (IPt)
LEKSAND

Västannor 1 km V (13F 6b , [6730508, 1457879] ), skogsbilväg / upplagsplats, 2020 (IPt)
BODA

Ersmyren kraftledningen (artp.), (14F 4d , [6771926, 1465427] ), tippad jord, 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664268, 1430077] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
MALUNG

Norr om soptippen (13D 6h , [6732808, 1387408] ), avstjälpningsplats för trädgårdsavfall, tydligt väletablerad på platsen , 2015 (MNo)

Dalarnes Flora