Spiraea salicifolia    Häckspirea


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Västmossa (12G 5h , [66771, 15353] ), vägkant, rikligt , 1987 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66854, 15338] ), vägkant, rikligt , 1987 (PDm)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [667220, 151459] ), vägdikesslänt, 2011 (IPt & SJa)
Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
Saxbo (12G 5d , [667731, 151694] ), vägsluttning, torr gräsmark, 2016 (DABS)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [667798, 149855] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
S Dräcke (12G 5b , [66772, 15071] ), ödetomt, 1 stort bestånd , 1989 (HPe)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [667730, 150715] ), kvarstående , ödetomt, 2011 (DABS)
Dalälven vid Nybyn (12G 5c , [66785, 15112] ), älvsluttning nedom tomt, stort bestånd , 1991 (HPe)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [669495, 151952] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ), skogsbryn, 2013 (IPt)
SÄTER

Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ), runt där boningshuet stått, 1987 (HPe)
Bondfallet (12F 6j , [66838, 14962] ), gammal ängsmark, ~100 m2 , 1989 (SJa)
Vid Ljusterån (12F 8j , [66919, 14966] ), sumpig strandäng med begynnande förbuskning, ett 10-tal buskar , 1994 (ÖSp)
STORA TUNA

Högberget (12F 9d , [669772, 146867] ), vägkant mot skogsmark, 2011 (SNy & IPt)
Sörbo (12F 9h , [669746, 148651] ), jordtipp i skogsmark, 2011 (DABS)
Forssa klack (13F 1f , [670961, 147914] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Holgatan 20 (artp.), (13F 1g , [6707950, 1481400] ), gräsmark, 2009 (Håkan Lernefalk)
Islingbyholen (13F 1g , [6708177, 1481417] ), lövskogen, 2015 (SNy)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715150, 1475320] ), vägkant, 2012 (IPt)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ), vägkant och skogsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Torsångs kyrka (13F 1h , [670514, 148707] ), vägkant, 2013 (DABS)
VIKA

800 m SV om Åsen (13F 1i , [67072, 14932] ), vägkant-skogsbryn, 10 m2 , 1998 (SBm)
Lund (13F 1j , [670675, 149846] ), vägkant, t.rikligt , 2004 (IPt)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), betad torräng, 1997 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Bakom Stilvägen, Rottnenbyskogen (artp.), (13F 3i , [6719790, 1494750] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [672844, 148307] ), lövskog, 2014 (JJa)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [672974, 148487] ), vägkant, 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [672712, 148628] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [672780, 148590] ), vägkant genom äldre bostadsområde, 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [673042, 148445] ), gräsbevuxen skogsvägkant, 2011 (JJa)
SUNDBORN

Karlsby fäbodar (13G 4b , [672454, 150784] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.), (13G 5c , [6726365, 1511632] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Österbyn (13G 7b , [673775, 150723] ), ruderat, jordhögar, förvildad på några ställen , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ), ängsmark, 2012 (DABS)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [674581, 151352] ), vägkant, 2013 (DABS)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), gammal trädgård, 2010 (Gunnel Sundberg)
Övertänger,Heden (13F 9j , [674947, 149741] ), ängsmark, rikligt , 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [664720, 147288] ), gräsmark, 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [664548, 147945] ), vägkant och ängsbacke, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ), gammal ängsmark i blandskog, stort snår , 2017 (IPt & SNy)
Furbo (12F 4f , [667322, 147909] ), vägkant, 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6671625, 1484414] ), ängsmark/blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [667708, 148186] ), vägslänt mot skog, 2008 (DABS)
LUDVIKA

SV Hammarby (12F 3b , [66679, 14594] ), vägkant, 2004 (GWm)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ), öppen sandig banvall och lastplats, 2004 (HWk)
Norrvik (DF-49), (12F 5c , [6676, 1461] ), banvall - slänter, t.rikligt och spridd , 1987 (JEd)
GRANGÄRDE

Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ), ängsmark äldre boplats, rikligt spridd , 2012 (IPt & JOs)
Österdalarna

GAGNEF

400m SO Tanså hytta (13F 1a , [670674, 145179] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14571] ), gräsmark, flerstädes förvildad ,frekvens t.allm. , 2004 (AÖg)
Högberget (13F 2a , [67101, 14527] ), gammal ängsmark i lövsly, rikligt o flerst. , 2003 (IPt)
Ö om Lindbyn (13F 2a , [67106, 14546] ), skogsmark, 1 bestånd , 2003 (IPt)
Mln Färmnäs o Högsveden (13F 2a , [671112, 145390] ), skogskant, rikligt , 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [671201, 145720] ), ängsmark, 2011 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [671282, 146470] ), nedre delen av slänt järnvägsbank, t.rikligt , 2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14606] ), jordtipp, några buskar , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [671305, 146013] ), gammal ängsmark, litet bestånd , 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [67131, 14601] ), ängsmark mellan väg och bäck, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713443, 1462038] ), älvstrand, 3 buskar , 2003 (IPt)
Bodarna,vid g:la färjstället till Svedjan' (DF 60), (13F 2c , [67137, 14622] ), väl naturaliserad ' i lövskog, rikligt , 2002 (IPt)
V om Djurmosjön (13F 2c , [67144, 14645] ), fuktig ägsmark nära ängsväg, stort bestånd , 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67146, 14627] ), älvstrand, 1 ex. , 2002 (IPt)
Bodarna,V-Dalälven (13F 2c , [671462, 146266] ), älvstrand, 3 buskar , 2003 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714107, 1467975] ), vägslänt, rikligt , 2011 (IPt)
Bäsna, N om fotbollsplanen (13F 2d , [6714280, 1468287] ), blandskog, 2014 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714593, 1466195] ), lövskog med gångstigar, 2014 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [671645, 146299] ), ängsmark, 2011 (IPt)
Djurås ,Nedre gårdarna (13F 3c , [6716715, 1462583] ), ravinslänt, 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6715964, 1467992] ), vägkant, 2014 (IPt)
Moje (13F 4c , [67204, 14609] ), blötpartier i myrkant, stort bestånd , 2003 (IPt)
ÅL

Solarvet (13F 5e , [672895, 147369] ), vägkant, 2010 (IPt&JJa)
BJURSÅS

Kraftverket (13F 6f , [673151, 147786] ), strandkant, 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [673899, 147177] ), vägkant i skogsmark, 2014 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [673616, 147772] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [673690, 147953] ), utkast, 2011 (JJa)
Bodarnas badplats (13F 7g , [673513, 148263] ), utfyllnad, 2011 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [673692, 148206] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [673698, 148064] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ), grusmark i nedlagd grusgrop, enstaka , 2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [673876, 148277] ), gammal nedlagd grusgrop, 2000 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [674141, 148049] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [674323, 148711] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Dubblarbo väster om vägen (13F 8h , [674326, 148715] ), igenvuxen fäbod, 2008 (JJa)
LEKSAND

Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721743, 1454529] ), ängsmark, strand av å, 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ), betesmark, 2015 (IPt)
Ullvi, mot Hälla (13F 6b , [67331, 14598] ), ängrest på fuktig mark int.bäck, 1 stort best. , 1987 (TLj)
Kilen (13F 7d , [673653, 146655] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [673934, 147065] ), gräsmark, 2008 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [674559, 146867] ), gräsmark utmed grusvägen, 2008 (JJa & IPt)
Ingels, eft.Årängsån (14F 1d , [67589, 14689] ), f.d.ämsmark, ymniga jättesnår , 1986 (TLj)
Finnbacka by (14F 4h , [677081, 148740] ), vägkant, 2007 (DABS)
BODA

Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ), ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å., ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
ORE

Dalbyn, Rustas (14F 5d , [677721, 146553] ), källarbacke i ödegård, rikligt , 2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ), gammalt boställe, kvarstående , 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [682218, 146596] ), gräsmark, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Ön mot S (14E 5h , [6779, 1435] ), nyschaktad vägkant ( m. bl. a. blåtry), 1987 (JEd)
Kallholen strax S kalkbrottet (14E 6i , [67838, 14412] ), på åkerholme, stort snår! , 1987 (JEd)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, 2014 (DABS)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), vägkant, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762187, 1396444] ), mager gräsmark, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ), vägkant, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6763636, 1396178] ), ängsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Västerdalarna

FLODA

Risåsarna (12E 9j , [669939, 144805] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Källbäcken (13E 0i , [6703513, 1443071] ), ängsmark, 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ), vägkant skogsbilväg, stort bestånd , 2010 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709138, 1447629] ), vägkant, 2015 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6691066, 1429372] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ), vägkant, 2016 (IPt)
JÄRNA

Vägkors till Tretjärns station (13E 0c , [6703950, 1410993] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
N vägbron över Rutån (13E 1d , [67093, 14178] ), åkerkant, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
ÄPPELBO

Roddarheden (13E 1a , [67067, 14034] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Jan Massas o söder därom (23 12) (12D 8i , [66924, 13911] ), nära hus, 50 m2 , 1996 (OSt)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ), fäbodmiljö, 2005 (BGM)
Södra Mon (13D 6g , [673222, 138482] ), utefter älven, flera , 1996 (MNo)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ), ~refl~ ,översvämningsmark vid älven, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Bålsjön-w (artp.), (15D 8a , [6843068, 1352713] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)

Dalarnes Flora