Spiraea salicifolia    Häckspirea


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Västmossa (12G 5h , [66771, 15353] ), vägkant, rikligt , 1987 (PDm)
Horndal (12G 7g , [66854, 15338] ), vägkant, rikligt , 1987 (PDm)
Vatebo fd fäbodar (12G 7h , [6688220, 1538400] ), Vändplan mm, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [6672200, 1514590] ), vägdikesslänt, 2011 (IPt & SJa)
Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
Saxbo (12G 5d , [6677310, 1516940] ), vägsluttning, torr gräsmark, 2016 (DABS)
Knutsbo, 1 km öster (12G 5e , [6676132, 1521776] ), skogs - åkerväg, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Nybyn (12G 3d , [6669008, 1518240] ), vägkant, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
S Dräcke (12G 5b , [66772, 15071] ), ödetomt, 1 stort bestånd , 1989 (HPe)
Hyttbacken - Dräcke (12G 5b , [6677300, 1507150] ), kvarstående , ödetomt, 2011 (DABS)
Dalälven vid Nybyn (12G 5c , [66785, 15112] ), älvsluttning nedom tomt, stort bestånd , 1991 (HPe)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), gräsmark i engelska parken, 2016 (JJa)
Ängelsfors (13G 2d , [6713697, 1518530] ), skogsbryn, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.), (12F 9j , [6697695, 1498081] ), ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Grönåsen , f.d.torp (12F 6j , [66828, 14966] ), runt där boningshuet stått, 1987 (HPe)
Grönåsen torpet (artp.), (12F 6j , [6682807, 1496605] ), frisk gräsmark rester av ängs- och odlingsmark runt f.d. torpställe, kvarstående från odling , 2020 (Staffan Jansson)
Grönåsen (artp.), (12F 6j , [6682817, 1496607] ), torpruin, noterad , 2020 (Bonnie Nilzon, Birgitta Pettersson Frank, Karin Nilzon)
Bondfallet (12F 6j , [66838, 14962] ), gammal ängsmark, ~100 m2 , 1989 (SJa)
Vid Ljusterån (12F 8j , [66919, 14966] ), sumpig strandäng med begynnande förbuskning, ett 10-tal buskar , 1994 (ÖSp)
Bispberg, 200 m söder gruvan. (artp.), (12F 8j , [6693722, 1499276] ), bryn invid gruvbrott, noterad , 2016 (Charlotte Wigermo, Bengt Nilsson, Åke Svensson)
STORA TUNA

Högberget (12F 9d , [6697720, 1468670] ), vägkant mot skogsmark, 2011 (SNy & IPt)
Sörbo (12F 9h , [6697460, 1486510] ), jordtipp i skogsmark, 2011 (DABS)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Islingsby 450 m vsv (artp.), (13F 1g , [6707850, 1481430] ), vägkanter, skogsbryn, 2009 (Bo Karlsson)
Islingby (artp.), (13F 1g , [6707940, 1481420] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Holgatan 20 (artp.), (13F 1g , [6707950, 1481400] ), gräsmark, 2009 (Håkan Lernefalk)
Islingbyholen (13F 1g , [6708177, 1481417] ), lövskogen, 2015 (SNy)
SSAB, Norra porten (artp.), (13F 1g , [6708469, 1480259] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Bergebo skidstadion (artp.), (13F 2g , [6710293, 1481584] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715150, 1475320] ), vägkant, 2012 (IPt)
Rönninghagen (13F 4f , [6720233, 1475861] ), vägkant och skogsmark, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Torsångs kyrka (13F 1h , [6705140, 1487070] ), vägkant, 2013 (DABS)
VIKA

800 m SV om Åsen (13F 1i , [67072, 14932] ), vägkant-skogsbryn, 10 m2 , 1998 (SBm)
Lund (13F 1j , [6706750, 1498460] ), vägkant, t.rikligt , 2004 (IPt)
Strand (13F 1j , [6706997, 1497444] ), vägkant, blandskog, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), betad torräng, 1997 (JJa & BCa)
STORA KOPPARBERG

Främby udde (artp.), (13F 3i , [6718300, 1492699] ), noterad , 2020 (Viktor Björkert)
Bakom Stilvägen, Rottnenbyskogen (artp.), (13F 3i , [6719790, 1494750] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Stadsparken, slåtermark (artp.), (13F 4i , [6721386, 1491533] ), slåttermark med omgivningar, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Grycksbo, Alvik (13F 5g , [6728440, 1483070] ), lövskog, 2014 (JJa)
Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [6729740, 1484870] ), vägkant, 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727120, 1486280] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727800, 1485900] ), vägkant genom äldre bostadsområde, 2014 (JJa)
Harmsarvet, Grycksosarvet (13F 6g , [6730420, 1484450] ), gräsbevuxen skogsvägkant, 2011 (JJa)
SUNDBORN

Karlsby fäbodar (13G 4b , [6724540, 1507840] ), f.d. fäbodvall, 2011 (IPt)
SVÄRDSJÖ

Åkers långfäbodar, ner mot sjön (artp.), (13G 5c , [6726365, 1511632] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Sme källa, grusplan (artp.), (13G 5c , [6728500, 1513162] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Österbyn (13G 7b , [6737750, 1507230] ), ruderat, jordhögar, förvildad på några ställen , 2008 (JWk)
Brattberget (13G 7d , [6735636, 1515802] ), ängsmark, 2012 (DABS)
Vintjärns gamla affär (13G 9c , [6745810, 1513520] ), vägkant, 2013 (DABS)
ENVIKEN

Marnäsdammen N åbron (artp.), (13F 9i , [6746810, 1492180] ), gammal trädgård, 2010 (Gunnel Sundberg)
Övertänger,Heden (13F 9j , [6749470, 1497410] ), ängsmark, rikligt , 2009 (DABS)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [6647200, 1472880] ), gräsmark, 2012 (DABS)
O om kyrkan (11F 9f , [6645480, 1479450] ), vägkant och ängsbacke, 2010 (DABS)
SÖDERBÄRKE

Saxehammar (12F 3h , [6666809, 1486278] ), lövskog/äng, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6670834, 1493222] ), skogsbilvägkant, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ), gammal ängsmark i blandskog, stort snår , 2017 (IPt & SNy)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), vägkant, 2013 (DABS)
Stimmersbo (12F 4g , [6671625, 1484414] ), ängsmark/blandskog, 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677080, 1481860] ), vägslänt mot skog, 2008 (DABS)
LUDVIKA

SV Hammarby (12F 3b , [66679, 14594] ), vägkant, 2004 (GWm)
Sörvik - Brunnsvik 00 31 - 14 21 (12F 5c , [66750, 14631] ), öppen sandig banvall och lastplats, 2004 (HWk)
Norrvik (DF-49), (12F 5c , [6676, 1461] ), banvall - slänter, t.rikligt och spridd , 1987 (JEd)
GRANGÄRDE

Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ), ängsmark äldre boplats, rikligt spridd , 2012 (IPt & JOs)
Storslätten (12F 7c , [6687140, 1462343] ), ängsmark, sjöstrand, 2020 (IPt,SNy,JJa;KMa)
Österdalarna

GAGNEF

400m SO Tanså hytta (13F 1a , [6706740, 1451790] ), ängsmark, 2013 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67093, 14571] ), gräsmark, flerstädes förvildad ,frekvens t.allm. , 2004 (AÖg)
Högberget (13F 2a , [67101, 14527] ), gammal ängsmark i lövsly, rikligt o flerst. , 2003 (IPt)
Ö om Lindbyn (13F 2a , [67106, 14546] ), skogsmark, 1 bestånd , 2003 (IPt)
Mln Färmnäs o Högsveden (13F 2a , [6711120, 1453900] ), skogskant, rikligt , 2003 (IPt)
Nysäl (13F 2b , [6712010, 1457200] ), ängsmark, 2011 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712820, 1464700] ), nedre delen av slänt järnvägsbank, t.rikligt , 2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14606] ), jordtipp, några buskar , 2002 (IPt)
Björka (13F 2c , [6713050, 1460130] ), gammal ängsmark, litet bestånd , 2003 (IPt)
Björka (13F 2c , [67131, 14601] ), ängsmark mellan väg och bäck, rikligt , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713443, 1462038] ), älvstrand, 3 buskar , 2003 (IPt)
Bodarna,vid g:la färjstället till Svedjan' (DF 60), (13F 2c , [67137, 14622] ), väl naturaliserad ' i lövskog, rikligt , 2002 (IPt)
V om Djurmosjön (13F 2c , [67144, 14645] ), fuktig ägsmark nära ängsväg, stort bestånd , 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67146, 14627] ), älvstrand, 1 ex. , 2002 (IPt)
Bodarna,V-Dalälven (13F 2c , [6714620, 1462660] ), älvstrand, 3 buskar , 2003 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714107, 1467975] ), vägslänt, rikligt , 2011 (IPt)
Bäsna, N om fotbollsplanen (13F 2d , [6714280, 1468287] ), blandskog, 2014 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714593, 1466195] ), lövskog med gångstigar, 2014 (IPt)
V om Edstjärnberget (13F 3b , [6716079, 1459364] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [6716450, 1462990] ), ängsmark, 2011 (IPt)
Djurås ,Nedre gårdarna (13F 3c , [6716715, 1462583] ), ravinslänt, 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6715964, 1467992] ), vägkant, 2014 (IPt)
Moje (13F 4c , [67204, 14609] ), blötpartier i myrkant, stort bestånd , 2003 (IPt)
ÅL

Solarvet (13F 5e , [6728950, 1473690] ), vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Solberga (13F 6d , [6730918, 1467334] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Gopa (13F 6e , [6733200, 1473700] ), strand, 2018 (JJa)
Kraftverket (13F 6f , [6731510, 1477860] ), strandkant, 2008 (JJa)
Rällsjöbo (13F 7e , [6738990, 1471770] ), vägkant i skogsmark, 2014 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Baggbo Mårtens (13F 7f , [6736900, 1479530] ), utkast, 2011 (JJa)
Bodarnas badplats (13F 7g , [6735130, 1482630] ), utfyllnad, 2011 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Hanses hällar Bjursås (13F 7g , [6736980, 1480640] ), igenvuxen gammal trädgårdsmark, 2011 (JJa)
Orrholen (13F 7g , [67383, 14822] ), grusmark i nedlagd grusgrop, enstaka , 2000 (JJa)
Grusgropen vid Orrholen (13F 7g , [6738760, 1482770] ), gammal nedlagd grusgrop, 2000 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
Dubblarbo fäbod (13F 8h , [6743230, 1487110] ), betesmark i igenväxande fäbodmiljö, 2008 (JJa)
Dubblarbo väster om vägen (13F 8h , [6743260, 1487150] ), igenvuxen fäbod, 2008 (JJa)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6724389, 1448663] ), vägkant, 2018 (IPt)
Brännskog (13E 6i , [6731437, 1443509] ), gammal fäbodplats med örtrik granskog, 2019 (SNy)
Djura, " Pellaskvarnen" (13F 4a , [6721743, 1454529] ), ängsmark, strand av å, 2015 (IPt)
Rältlindor, Lindors bruk (13F 5a , [6726118, 1454796] ), betesmark, 2015 (IPt)
Ullvi, mot Hälla (13F 6b , [67331, 14598] ), ängrest på fuktig mark int.bäck, 1 stort best. , 1987 (TLj)
Kilen (13F 7d , [6736530, 1466550] ), igenväxt tomt, 2011 (JJa & IPt)
Hyttsjöns utlopp (13F 7e , [6739340, 1470650] ), gräsmark, 2008 (JJa)
Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs Linnés väg genom byn (13F 9d , [6745590, 1468670] ), gräsmark utmed grusvägen, 2008 (JJa & IPt)
Ingels, eft.Årängsån (14F 1d , [67589, 14689] ), f.d.ämsmark, ymniga jättesnår , 1986 (TLj)
Finnbacka by (14F 4h , [6770810, 1487400] ), vägkant, 2007 (DABS)
BODA

Gamla soptippen (14F 3d , [67692, 14662] ), ~refl~ ,jordövertäkt avstjälpningsplats. Genom lokalen flyter en mindre å., ,frekvens m.allm. 2007 (GHa)
ORE

Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777210, 1465530] ), källarbacke i ödegård, rikligt , 2013 (GHa)
Kaxes (14F 9g , [6799420, 1482660] ), gammalt boställe, kvarstående , 2012 (IPt)
Håvens bystuga (15F 4d , [6822180, 1465960] ), gräsmark, 2009 (JJa & BCa & IPt)
ORSA

Ön mot S (14E 5h , [6779, 1435] ), nyschaktad vägkant ( m. bl. a. blåtry), 1987 (JEd)
Kallholen strax S kalkbrottet (14E 6i , [67838, 14412] ), på åkerholme, stort snår! , 1987 (JEd)
SOLLERÖ

Mångbergs fäbodar efter Mångån (artp.), (13E 9g , [6749298, 1433756] ), åstrand, noterad, kvarstående? , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
VÅMHUS

Indor (14E 6e , [6781108, 1424602] ), ängsmark, 2014 (DABS)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), vägkant, 2015 (DABS)
Bolet (artp.), (13E 9b , [6745572, 1408114] ), noterad , 2000 (Håkan Lernefalk)
Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746935, 1408474] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Litterheden (14D 2j , [6762187, 1396444] ), mager gräsmark, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ), vägkant, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6763636, 1396178] ), ängsmark, 2015 (DABS)
ÄLVDALEN

Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Liden (14E 9b , [6795620, 1407450] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Rånäs (artp.), (15D 4e , [6822984, 1370236] ), gårdsmiljöer, gräsmark och vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdals hyttområde (artp.), (12E 1g , [6655941, 1433927] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Bråthöjdstorp (artp.), (12E 2g , [6664268, 1430077] ), frisk gräsmark, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
V Kvarnbo (artp.), (12E 3d , [6669870, 1419339] ), restmarker tippområde med bland annat rötslam, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Stora älgberget (artp.), (12E 3g , [6669877, 1433520] ), gårdsmiljö, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Frösaråsen (artp.), (12E 5f , [6679014, 1426215] ), betesmark, vägkant, dike, noterad , 2019 (Johanne Maad, Mats Nordhag, Ulf Swenson)
FLODA

Risåsarna (12E 9j , [6699390, 1448050] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Källbäcken (13E 0i , [6703513, 1443071] ), ängsmark, 2013 (IPt)
500 m N om Vålberget (13E 0j , [6704872, 1448127] ), vägkant skogsbilväg, stort bestånd , 2010 (IPt)
Sälje (13E 1j , [6709138, 1447629] ), vägkant, 2015 (IPt)
NÅS

Lindesnäs (12E 8f , [6691066, 1429372] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706467, 1426658] ), vägkant, 2016 (IPt)
JÄRNA

Östanrönningen (artp.), (13E 0b , [6704344, 1408122] ), noterad , 2009 (Håkan Lernefalk)
Vägkors till Tretjärns station (13E 0c , [6703950, 1410993] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Gladtjärnens badplats (artp.), (13E 1d , [6708974, 1417869] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
N vägbron över Rutån (13E 1d , [67093, 14178] ), åkerkant, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
Grånäs Hembygdsgård (artp.), (13E 2e , [6713938, 1420484] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
Kvarnåker (13E 2e , [6714719, 1423922] ), strandkärr vid å, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Roddarheden (13E 1a , [67067, 14034] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 1997 (IJo)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Västerfall branddamm (artp.), (12D 7i , [6687722, 1392895] ), anläggning i sjö och vattendrag branddamm, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Jan Massas o söder därom (23 12) (12D 8i , [66924, 13911] ), nära hus, 50 m2 , 1996 (OSt)
Entjärnen (13D 3f , [67165, 13776] ), fäbodmiljö, 2005 (BGM)
Södra Mon (13D 6g , [6732220, 1384820] ), utefter älven, flera , 1996 (MNo)
SO spetsen av Halsjön (13D 6g , [67323, 13847] ), ~refl~ ,översvämningsmark vid älven, ,frekvens t.allm. 2004 (MNo)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745310, 1394167] ), noterad , 2019 (Crister Albinsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Bålsjön-w (artp.), (15D 8a , [6843068, 1352713] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Sörberget, Särna (artp.), (15D 8c , [6840174, 1360552] ), odlings- och skogsmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)

Dalarnes Flora