Spiraea japonica    Praktspirea


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

HUSBY

Långhyttan, Rönnliden. (artp.), (13G 0c , [6704455, 1513042] ), trädgårdutkast i lövskog, noterad , 2019 (Charlotte Wigermo, Åke Svensson)
STORA SKEDVI

Anstahyttans bystuga (artp.), (12G 9b , [6696708, 1505778] ), vägkant uppe på åsen, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SÄTER

Kalkbrott (12F 8i , [6691860, 1493800] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
STORA TUNA

Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA KOPPARBERG

Främby udde (artp.), (13F 3i , [6718300, 1492699] ), noterad , 2020 (Viktor Björkert)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
MALUNG

Malung, NV jvstn (13D 6h , [6731690, 1385270] ), ruderatmark, 1 , 2011 (MNo)
Malungs soptipp (13D 6h , [67324, 13876] ), avfallsanläggning, 1 ex , 2014 (MNo)

Dalarnes Flora