Spiraea chamaedryfolia    Kvastspirea


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Torrbo ,vsk till Torrbo handel (12F 4g , [6671, 1482] ), grustag, stora snår , 1983 (RNo)
Österdalarna

ORE

Furudal ,v Tranubäckens utlopp (14F 6c , [67839, 14625] ), sandig banvall, stora snår , 1987 (TLj)
ORSA

Kyrkogården-Ön (artp.), (14E 5h , [6779283, 1435620] ), "hela vegetationen i området är ""onaturlig"". ibland röjs all ""sly"" ner med såg av anställda.", massvis , 1999 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora