Spergula morisonii    Vårspergel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Strandmora (DFl-49), (12G 4h , [66705, 15357] ), berghällar, ett fåtal , 1980 (PDm)
Berg (12G 5i , [66788, 15423] ), berg i dagen, riklig , 1987 (PDm)
Högberget (vid Bärreksvägen) (DFl-49), (12G 5j , [66790, 15455] ), hällmark, sparsamt flerstädes , 1987 (PDm)
Bodarne (12G 6h , [66813, 15374] ), klippa, 10-tal , 1987 (PDm)
Fornby klint (DFl-49), (12G 7g , [66854, 15347] ), berghällar, ett fåtal , 1986 (PDm)

Dalarnes Flora