Sparganium natans    Dvärgigelknopp


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder,bäckar,kärr, allmän , 1995 (PDm)
HUSBY

NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ), ~refl~ ,dike, näringsrikt, 2002 (NGu)
SÄTER

Tommesmyren (artp.), (12F 7j , [6686788, 1498673] ), laggkärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Säter NV om längs riksvägen (artp.), (12F 8j , [6693502, 1495625] ), i dike längs liten parallellväg, 2015 (Urban Gunnarsson)
STORA TUNA

Solklinten NO 1,5 km, Dammen (12F 9f , [6697566, 1478254] ), tjärn, 2020 (SNy)
Myr vid Ösjöbäcken (13F 0d , [6702136, 1469473] ), 2020 (SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701764, 1476228] ), myr, 2018 (SNy)
Igelmyren (13F 2g , [6710080, 1483826] ), skog och myrmark, 2018 (SNy)
Hönsarvsberget Igeltjärnsvägen (13F 2g , [6712170, 1481148] ), vägkant, 2018 (SNy)
Väg mot Finnhyttan (13F 4e , [6720706, 1474297] ), vägkanter och blöta diken, 2014 (SNy)
Valshed (13F 4e , [6723663, 1473553] ), vid bäcken, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Bromsmossen (13F 2h , [6712929, 1487790] ), bäckdråg, 2018 (SNy)
VIKA

Kråknäsmossen (13F 1i , [67088, 14924] ), ~refl~ ,dräneringskanal längs västra kanten, ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Dammtjärnen 350 m NO (13G 3a , [6719380, 1502310] ), bäck i blandbarrskog, 2009 (HLe)
ASPEBODA

Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716907, 1477426] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Porsmyran (13F 4g , [6723313, 1482941] ), vägdike vattenfyllt, 2019 (SNy)
SVÄRDSJÖ

Svedstjärnen, V om (artp.), (13G 5a , [6729080, 1502643] ), kärr med torvgravar, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Palmsgården ca 400m norr, kärr (artp.), (13G 6b , [6733940, 1505793] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Lenntjärnslunden (artp.), (13G 6c , [6733161, 1512648] ), noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Ön ,Ålhusbacken, gölar nära ån (13G 7b , [6736210, 1506240] ), grunt vatten, mindre allmän , 2008 (JWk)
Ca 500 NO om Knuts tjärn ,Ö m Ågsjön (13G 8d , [67413, 15183] ), ~refl~ ,tjärn och sumpskog, ,frekvens ej bedömd 2002 (DABS)
1 km S St Acktjärnen (14G 0b , [6750170, 1507320] ), ~refl~ ,vägkant, dike, 2008 (NGu)
Hynsan öster om (artp.), (14G 0c , [6753660, 1514975] ), i ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Nysjön, sv delen (14G 1b , [67582, 15090] ), sjö, oligotrof, 2003 (NGu)
ENVIKEN

Lekarmyren (artp.), (14F 3j , [6768437, 1497508] ), intermediärt kärr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Lekmossen-Holmtjärnsmossen 5 km NO Kloten (artp.), (11F 9e , [6646028, 1473030] ), myrkomplex/topogent kärr, 1988 (LBr)
NORRBÄRKE

Trehörningen s om (artp.), (12F 6d , [6683080, 1469820] ), vägkanter, skogsbryn, stig, 2009 (Bo Karlsson)
Österdalarna

GAGNEF

Gästgivarbodarna , Lortån (13F 1d , [6706124, 1465381] ), skogsmark , strand av å, 2010 (IPt)
Nordbäcksbodarna (13F 2a , [67135, 14529] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Trolldalen . Kärrmyren (13F 2b , [6711870, 1459830] ), rikkärr, t.riklig , 2002 (IPt)
Sörängsdammen (13F 3c , [6718790, 1463580] ), gungfly, 1996 (JMa)
Änjansdalen , V om Sifferbo (13F 3d , [67158, 14675] ), bäckravin, 2008 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ), sjö, spridd , 2005 (IPt)
ÅL

Hundhagen, Naturreservat (13F 5c , [6728365, 1464738] ), lövskog, 2020 (IPt & SNy)
SILJANSNÄS

Småtjärnarna (13E 6g , [6731510, 1434879] ), sjöstrand med gungfly, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Lång (13E 6h , [6733219, 1435319] ), sjöstrand, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
LEKSAND

Idflån (artp.), (13E 4g , [6724643, 1431530] ), noterad , 2015 (Håkan Lernefalk)
Storsnesen V (artp.), (13E 5f , [6727288, 1429862] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Lappmyren (artp.), (13F 6b , [6732750, 1455521] ), noterad , 2016 (Anders Helander, Klara Helander)
Har hittats på några ställen på rutorna 8b,8c och 7d (13F 7d , [6735, 1465] ), göl på kalhygge,bäck och sjö, 1988 (MKp)
Kilen (13F 7d , [6736830, 1467360] ), bäck, 2011 (JJa & IPt)
Hyttkvarnsån (artp.), (13F 7e , [6736321, 1470618] ), i strömmande å, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Anders Janols, Janolof Hermansson)
Har hittats på några ställen på rutorna 8b,8coch 7d (13F 8b , [6740, 1455] ), göl på kalhygge,bäck och sjö, 1988 (MKp)
Har hittats på några ställen på rutorna 8b,8coch 7d (13F 8c , [6740, 1460] ), göl på kalhygge,bäck och sjö, 1988 (MKp)
Risåstjärns utlopp (13F 9e , [6745010, 1470980] ), gräsbevuxen bäckstrand, 2008 (JJa & IPt)
RÄTTVIK

Tina (artp.), (13F 9c , [6749430, 1460700] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Bysjön SV (artp.), (13F 9c , [6749964, 1464819] ), noterad , 2018 (Anders Helander)
Vädertupp (artp.), (14F 0i , [6751476, 1490163] ), sumpskog längs bäck, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
Igeltjärnsbäcken nedom 'Hasselbacken' (14F 1c , [67570, 14621] ), extremt näringsrik å/bäck, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Nedre Gärdsjö, Mösin (14F 1d , [67572, 14686] ), f.d. torvtäkt, spridd , 2011 (GHa)
Södra Hemra Tvärsen (artp.), (14F 1f , [6757886, 1478031] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Urban Gunnarsson)
Myr nära Vasstjärnen intill Amungen (14F 5i , [6778140, 1490720] ), ockrakärr, sparsam , 2007 (LBr)
BODA

Värmdalen (14F 2d , [6760180, 1469040] ), bäck, fåtal , 2012 (GHa)
Solberga kalkbrott (14F 2d , [6763240, 1467940] ), periodvis vattenfylld hölja/försänkning, rikligt , 2008 (GHa)
Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [67672, 14660] ), ~refl~ ,väg över bäck, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
800 m O Springlok (14F 3e , [67660, 14724] ), ~refl~ ,djupt dike, tämligen rikligt ,frekvens ej bedömd , 2008 (GHa)
Klittån (14F 3f , [67689, 14783] ), liten å uppdämd av traktorväg, enstaka , 2010 (GHa)
Sågtjärnen (14F 3f , [6769710, 1477010] ), lugnt utflöde ur tjärn, tiotals , 2016 (GHa)
Sunnanåkern, "Dalen". (14F 4d , [67714, 14663] ), ~refl~ ,150 m lång dalgång med källor ,samt 3 dammar, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
S Ockrans utlopp (mot norr) (14F 4e , [67702, 14703] ), långsamt rinnande vattendrag, flertal , 2017 (GHa)
Ängsberg (14F 4f , [67715, 14792] ), kanten av damm, enstaka , 2007 (GHa)
Getskärsberget nära "Avlasstomten" (14F 4f , [6773120, 1477240] ), vattenfyllt traktotrspår, tiotals ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
ORE

Forsen (14F 4b , [67730, 14593] ), ~refl~ ,å med omgivande sanka stränder, ,frekvens ej bedömd 2007 (GHa)
Nördertjärn (14F 5d , [67780, 14651] ), torvtäkt, enstaka , 2013 (GHa)
Moränget (14F 6c , [67803, 14628] ), bäckdråg, enstaka , 2008 (GHa)
Arvet (14F 6c , [6780740, 1463920] ), damm, rikligt , 2018 (GHa)
1 km V Furudals bruk, N om nya dammen (14F 7c , [67874, 14649] ), vattenfylld grop, t.riklig , 1985 (TLj)
Långänget (14F 7d , [67880, 14665] ), surdrag genomflutet av bäck, enstaka , 2017 (GHa)
Lövstackarna (14F 7f , [67854, 14754] ), bäck, rikligt , 2015 (GHa)
Affären i Böle (artp.), (14F 7f , [6788841, 1478457] ), bäck, noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Dalbäcken (14F 9b , [67969, 14594] ), meandrande bäck, enstaka , 2015 (GHa)
Lannaberget, Hindrikesslogen (15F 2c , [68149, 14631] ), bäck, enstaka , 2016 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 6h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
400 m V Estkälda (artp.), (14F 5a , [6778546, 1454766] ), dike, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
1 km V Snyggflot (14F 5a , [67795, 14534] ), dike, enstaka , 2019 (GHa)
1 km SO Rutberg (14F 6c , [67802, 14601] ), dike, flertal , 2019 (GHa)
SOLLERÖ

Skyttelmyren (13E 6c , [6732370, 1410980] ), ~refl~ ,kärr med flarkar, ,frekvens t.allm. 1997 (HLe)
Sälån (artp.), (13E 8e , [6744024, 1421784] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Filttjärnen O (artp.), (13E 8e , [6744589, 1421681] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Mångån, 500m söder om Mångsjön (artp.), (13E 9g , [6747316, 1434127] ), korvsjöar med kärrinslag och kant mot ån, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Niklas Trogen, Mattias Ahlstedt)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [6757960, 1433903] ), noterad , 1988 (Bengt Oldhammer)
MORA

Siljansfors försökspark , 20 m utanför försöksparken , 670 m V vändplanen på Rävbergsvägen (14E 0d , [6752600, 1419530] ), lerig sjöstrand och i skogsgöl, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , NV delen av Jugen (14E 0e , [67515, 14202] ), sjö, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Leksbergsvägens infart (14E 0e , [6754820, 1421240] ), 1982 (Göran Thor)
Färnäsängarna (14E 3h , [6767110, 1436430] ), dike, 2011 (SJo)
Oxeråsen so nr 2 (artp.), (14E 4a , [6771120, 1401311] ), noterad , 2016 (Bo Karlsson)
strand, bösjön (artp.), (15E 0d , [6802257, 1418049] ), noterad , 2019 (Karl Soler Kinnerbäck)
VÅMHUS

Eggling (14E 6e , [6781102, 1420812] ), blandskog, bäck mellan vägen och sjön, 2014 (DABS)
VENJAN

Finngruvan V (artp.), (13E 7a , [6738958, 1404911] ), noterad , 1998 (Håkan Lernefalk)
Rimån (artp.), (13E 9b , [6745710, 1409978] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Marbackmyren O (artp.), (13E 9b , [6745817, 1408842] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Slätfljoten O (artp.), (13E 9b , [6748540, 1405857] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Knås, lokar 800 m öster om (artp.), (14D 2j , [6761993, 1399055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
ÄLVDALEN

Ålderberg (14D 4i , [6773830, 1391700] ), Granskog med lokar, Spridd , 2019 (LBr)
Skärmyrlok (14D 5g , [6776810, 1382560] ), stor lok, spridd , 2016 (LBr)
Dysån, kulturreservat (artp.), (14D 6j , [6783061, 1397612] ), i strömmande vatten, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Lars Fröberg)
Barkbäck vid Dritfljot (14D 8j , [6794150, 1398940] ), sumpskog och bäck, spridd , 2020 (LBr)
Nyängena , Storskärsbäcken (15D 1e , [68094, 13708] ), bäck, 1995 (DABS)
Bliksån vid Skogsbo (15D 1g , [6809830, 1382870] ), grund å med dybotten, ymnig , 2013 (LBr)
Vattendrag öster om Bunkris (artp.), (15D 2f , [6811310, 1379382] ), moränstrand vid sötvatten, noterad , 2018 (Teresia Holmberg, Thorleif Joelson, Lars Fröberg)
Navardalens parkering/sjöstrand/frodig granskog (15D 3j , [68168, 13971] ), 2003 (LBr)
HAMRA

Törensojenso (artp.), (15F 4a , [6823000, 1454600] ), soligent kärr, allmän förekomst , 1992 (JAs)
Vässmasmäggsmyran 15 km SSV Hamra (artp.), (15F 4a , [6823122, 1454547] ), soligent kärr/sträng-flarkkärr, 1992 (Johan Abenius)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Norr om Kroktjärnen (artp.), (12E 1e , [6659207, 1420551] ), våtmark två mindre gölar på vardera sida om vägen, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Norr Strömsdal (artp.), (12E 1g , [6656962, 1433897] ), bäck fuktig mark kring bäck i odlingsmark/skogsbryn, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Korsningen landsvägen - fd järnvägen (Säfsbanan) (12E 1h , [66578, 14373] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1990 (GEn)
Vattrangi (artp.), (12E 2d , [6663626, 1416959] ), i kanten av vattendrag, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Mats Nordhag, Johanne Maad)
Björntjärnen SO om (artp.), (12E 2e , [6663390, 1423290] ), bäck, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Sörvik (artp.), (12E 2f , [6661757, 1425727] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön Ö (artp.), (12E 3d , [6667763, 1416981] ), gungfly, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Svartälven (artp.), (12E 4c , [6670119, 1414925] ), å åkant 3.5 km nv om tyfors, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Stenälven (artp.), (12E 4e , [6673275, 1422631] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
NÅS

Söder om Nås (13E 0f , [6702200, 1425030] ), skogssluttning, skogsbäck, fattigkärr, 1998 (DABS)
Skramsen (lst. Rapp 2008:15), (13E 1e , [6707140, 1422160] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
JÄRNA

Liss-Jällån ca 300 m Finnjälsen (12E 9c , [6696087, 1411080] ), kärr längs bäck, 2008 (HLe)
Jällåflotten N delen (12E 9c , [6699850, 1413330] ), mosse/kärr, 2008 (HLe)
Lilla Butjärnen V (12E 9d , [6699814, 1416117] ), blandmyr, 2015 (HLe)
Liss-Jällån 600 m V Sönnberget (13E 0c , [6700400, 1413090] ), å med blandbarrskog, 2008 (HLe)
Ca 500 m Ö dammen Vakran (13E 0c , [6702126, 1411464] ), ~refl~ ,bäck i sumpgranskog, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Bäck strax O Klacktjärnen (13E 1c , [6709634, 1411757] ), ~refl~ ,bäck med gungfly, 1997 (HLe)
Idsjön SO (artp.), (13E 2b , [6713231, 1407197] ), noterad , 1989 (Håkan Lernefalk)
Laggarbergstjärn V (artp.), (13E 2b , [6713305, 1409274] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Älgsjöbäcken N Idsjön (artp.), (13E 2b , [6714701, 1405803] ), bäck, noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
Lundbergstjärnen V delen (13E 2c , [6710960, 1411950] ), ~refl~ ,bäck i granskog, 2009 (HLe)
Idbäcken (artp.), (13E 2c , [6712413, 1411187] ), noterad , 2004 (Håkan Lernefalk)
S Hällsjön NV (artp.), (13E 3a , [6717052, 1404244] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Gruckån utlopp Åskaken (artp.), (13E 3a , [6718664, 1404291] ), noterad , 2003 (Håkan Lernefalk)
Bäck till Svenstjärn Ö skogsbilväg (13E 3b , [6718846, 1408888] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Bäck mellan Åvåklövstjärn och Hartjärnen (13E 3c , [6717655, 1413361] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, 1989 (HLe)
Dammviken S (artp.), (13E 4d , [6723060, 1418276] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Kakeltjärnan (artp.), (13E 4d , [6723313, 1416371] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
400 m O St Gnupen (13E 5c , [6725960, 1411786] ), ~refl~ ,bäck med örtrika stränder, ,frekvens m.allm. 2007 (HLe)
Karabäcken 600 m V Svantjärnen (artp.), (13E 5c , [6725963, 1411767] ), noterad , 2006 (Håkan Lernefalk)
Björnknölen SO (artp.), (13E 5d , [6725039, 1418677] ), noterad , 1995 (Håkan Lernefalk)
Hölsarna (artp.), (13E 6d , [6730318, 1415812] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Bruskölen (artp.), (12D 9j , [6695157, 1399708] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
Öradtjärnsbäcken (artp.), (12D 9j , [6695909, 1398136] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
O Östra Lakotjärn (artp.), (12E 6a , [6682392, 1402157] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Stormossen (artp.), (12E 8b , [6693472, 1406382] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
Vakerälven (artp.), (12E 9b , [6695764, 1406124] ), noterad , 1994 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Västerfall branddamm (artp.), (12D 7i , [6687722, 1392895] ), anläggning i sjö och vattendrag branddamm, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Acksjöåsen 1,5 km NNV (12D 8i , [66937, 13906] ), ~refl~ ,tjärnar och myrmark, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Fiskhusbäcken (artp.), (12D 9i , [6696821, 1391777] ), i bäcken, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Såglömman (13D 2h , [67139, 13893] ), lugnvatten, 25 ex , 1997 (MNo)
Bäckavsnitt mellan Tyngsjövägen och älven (13D 2i , [6710390, 1392480] ), ~refl~ ,bäcken "Vallen", ,frekvens m.allm. 2003 (BGM)
N.Mon (13D 6g , [67341, 13844] ), ~refl~ ,bäck, ,frekvens m.allm. 2004 (MNo)
Backselsvalla (13D 6i , [67300, 13927] ), bäck, rikligt , 2013 (MNo)
V.Törnästjärn,utloppet (13D 8i , [67408, 13939] ), 5 ex , 1997 (BGM)
Gravberget (13D 9f , [67464, 13786] ), ~refl~ ,lugnvatten, ,frekvens m.allm. 2009 (MNo)
Lyån fäbodar, vid bron (13D 9g , [6745340, 1383930] ), å, rikligt , 1996 (MNo)
Delåmyren (13D 9h , [6749043, 1387073] ), bäck, 2014 (HLe)
LIMA

Natobäcksflået (artp.), (14C 5j , [6779834, 1348513] ), noterad , 2005 (Håkan Lernefalk)
TRANSTRAND

Eldtjärnarna NNV om (artp.), (15D 2a , [6810560, 1353824] ), vägdike, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Anna Kristina wagndal, Lars Fröberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Dike 500 m NV om Särnstugan vid RV70 (artp.), (15D 5d , [6826831, 1369440] ), dike och vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Kvarnen, vid Läsjön (artp.), (15D 6c , [6833742, 1360896] ), bäckmiljö och kanal, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bäck med damm strax öster om Kvarnen (15D 6c , [6833791, 1360968] ), örtrik bäck, mindre allmän , 2006 (HLe)
Bruket, vid ån (artp.), (15D 7b , [6838085, 1357383] ), å, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
1,8 km ONO Gammelsätern (15D 7d , [68369, 13663] ), barrskog med lokar, i klarvattenlok, rätt mycket , 2002 (LBr)
Fjätnäset vid Särnasjön (15D 8c , [6841, 1364] ), 1992 (DABS)
Ögan (artp.), (15D 9b , [6848033, 1356981] ), älv, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)
NV om Öguvallen (16D 1a , [68568, 13527] ), ~refl~ ,mindre strömmande å, ,frekvens m.allm. 2002 (LBr)
IDRE

Vid Stråfulan (16C 0f , [6850970, 1327650] ), å, spridd , 2018 (LBr)
Valan åt nordväst (16C 6c , [6881310, 1313210] ), kärr och sumpskog längs bäck, spridd , 2020 (LBr)
Gjoten, 700 m so om (16C 6d , [68812, 13162] ), lok mm, spridd , 2020 (LBr)
Bäcken från Klutsjön (16C 8j , [6890, 1345] ), fl. i sakta rinnande bäck, 100-tals , 1988 (BCa)
Lillfjätan ca 1 km S Klutsjön (16C 8j , [68909, 13456] ), ~refl~ ,sakta rinnande bäck, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Stor-Fjätan, 2 km SO bron i Fjätvallen (16C 8j , [68929, 13497] ), sakta rinnande vatten, 1 ex , 1989 (BCa)

Dalarnes Flora