Sparganium hyperboreum    Fjälligelknopp


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

RÄTTVIK

Nyberget, rikkärret (artp.), (14F 1g , [6755413, 1484558] ), rikkärr. fyndet gjort vid inventering utförd av margareta dalberg, mats humble och pia wiberg-hansson., 5 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORE

Ljotbäcken/Fläksmyren (14F 5f , [67779, 14753] ), ~refl~ ,bäck, tiotals ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
ORSA

Unnån (artp.), (14E 7h , [6785344, 1437836] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån (artp.), (14E 8g , [6794429, 1434346] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Unnån vid Hedvasslan (artp.), (14E 8h , [6791360, 1437168] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
ÄLVDALEN

Vanån vid Sväsodlingen (artp.), (14D 5g , [6776740, 1384189] ), å och strandmiljöer, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Ersbäck, båda sidor av bro SO om Lövrismoren (artp.), (14D 5j , [6777413, 1396727] ), skogsbäck, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Staffan Jansson, Johanne Maad)
Vassleån, före utflödet i Tennan (artp.), (14D 6g , [6782774, 1384924] ), bäck/bäckstrand, noterad , 2017 (Karin Martinsson, Lennart Persson)
Storsjön, N delen, 1,2 km S om Marddal (artp.), (14D 7h , [6787116, 1385815] ), skogsbäck och utlopp i sjön, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Marumor, korvsjö (artp.), (14D 9j , [6797097, 1399736] ), grund, gammal älvfåra och strandskog., noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Håltbylok (artp.), (14E 7a , [6786387, 1401554] ), strandvåtmark, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
tjärnen Ö om vägen upp mot Vålberget (artp.), (14E 7a , [6786397, 1401554] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Tällåsen, bilväg N om (14E 8b , [6790930, 1409630] ), blötgrop i vägdike, riklig, noga kollad , 2017 (LBr)
Gummas naturreservat (artp.), (15D 0f , [6802601, 1378127] ), i lok, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Gryveldammen SSO om (artp.), (15D 0g , [6800085, 1382868] ), gölkant, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Gryvlan, 400 m väster om Hållstuga (artp.), (15D 0g , [6803595, 1380271] ), längs ån, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Nyängens naturreservat, söder om (artp.), (15D 1d , [6808794, 1369209] ), bäck, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Gammbögen (artp.), (15D 4e , [6823757, 1371288] ), strandzon, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson, Janet Jandér)
Risbergsheden, 2 km OSO om Risberg fäbod (artp.), (15E 0a , [6802318, 1403964] ), liten göl, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Västerdalarna

TRANSTRAND

Hästnäset (artp.), (15D 0b , [6803958, 1359790] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Staffan Jansson, Laura Inkapool, Teresia Holmberg)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Vattuslåttern, myr norr om (artp.), (15C 4j , [6824674, 1349753] ), lok, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Fulufjället (artp.), (15C 7h , [6836219, 1338989] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Gammelfjällskölen, väster om (artp.), (15C 7h , [6839848, 1335692] ), noterad , 2018 (Sofia Tiger, Mats Nordhag, Urban Gunnarsson)
Blekvasslan myr öster om (artp.), (15C 7j , [6836658, 1345218] ), göl i intermediär myr, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Anna-Kristina Wagndal, Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson)
Öreån N om Strandvallen (artp.), (15D 7a , [6835616, 1354003] ), åstrandzon, noterad , 2018 (Lennart Persson, Thorleif Joelson, Magnus Magnusson)
Bäcken från Fiskvasselsjön (16D 2a , [68629, 13547] ), liten skogsbäck, riklgt , 1992 (LBr)
IDRE

Atlasruta (15C 9b , [6848410, 1308650] ), 1996 (DABS)
Röskåsen (16C 0b , [6850480, 1307770] ), skogsvegetation längs bäck, 1996 (DABS)
Vegån (16C 1h , [68577, 13399] ), ~refl~ ,å, strand ,strandkärr, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
V om Storgjotkölen (16C 2c , [68623, 13112] ), myrgöl (m.Hippuris), i rikkärrkant, 1988 (LNo & JEd)
SV om S.Tranuberget (16C 2f , [68644, 13253] ), skogstjärn (m.Hippuris), spars! , 1988 (DABS)
Atlasruta (16C 3f ), 1988 (DABS)
Stockbäckkölen (16C 4e , [68709, 13207] ), dyflark i rikare kärr -rinnande vatten, 1988 (DABS)
200 m SV Svens-Foskdalen (16C 4j , [68745, 13467] ), dystrand vid tjärn, fåtalig , 1994 (DABS)
Ångermyran S-ut (16C 5g , [68750, 13304] ), skogsbäck, rikligt , 1990 (DABS)
1 km N O Grövelvallen (16C 5g , [68768, 13306] ), dyloka, sparsamt , 1990 (DABS)
Grövelsjön (artp.), (16C 7c , [6886306, 1313241] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Gjotenstigen åt S (16C 7d , [6886270, 1317840] ), liten lok, riklig , 2015 (LBr)
Gundagssätern 1 km NV om (16C 7h , [6888040, 1339210] ), stor bäcklok med torrlagda dystränder, riklig , 2020 (LBr)
Liten göl SV Storbäckstjärnen (16C 8f , [6891, 1328] ), stillastående vatten, ~10 , 1987 (HLe & UGn)
Hällsjövålen (16C 8g , ), 1987 (HLe & UGn)
Fjätån ca 750 m N Fjätvallen (16C 8j , [68946, 13477] ), ~refl~ ,myrmark, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
NV om Lillfjäten (16D 5a , [6877, 1351] ), i liten tjärn, 1987 (DABS)
Lillfjäten, 600 m NV byn (korsvägen) (16D 5a , [68770, 13519] ), vattengrop i fjällsluttningen, rikl. , 1987 (TLj)

Dalarnes Flora