Sparganium gramineum    Flotagräs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Fullsta ,Bysjön (12G 4i , [66735, 15403] ), sjö, rikligt , 1986 (PDm)
Vatebosjön (DFl), (12G 6h , [66834, 15390] ), näringsfattig sjö, flerst.mkt.riklig,blommande , 1988 (PDm)
SÄTER

Dalkarlen (lst. Rapp 2008:15), (12F 7j , [6689110, 1497330] ), sjö, 2006 (Therese Carlsson)
SILVBERG

Lillsjön, sundet (artp.), (12F 6g , [6682060, 1483170] ), grundt sjöområde, 2011 (Ralf Lundmark)
Bruntbo, Bruntboviken (artp.), (12F 6g , [6683000, 1483810] ), sjövik, 2011 (Ralf Lundmark)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Malingsbo vid Malingsbosjöns sydände (11F 9f , [6645500, 1479570] ), grund sand- eller dybotten, torrlagd, spridd , 2018 (LBr)
NORRBÄRKE

Leran (12F 4e , [6670, 1472] ), i vatten, 1998 (DABS)
Österdalarna

GAGNEF

Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ), sjö, t.rikligt i sjöns norra del , 2005 (IPt)
SOLLERÖ

Solleröns camping, båtbrygga (artp.), (14E 0g , [6754260, 1433635] ), invid campingplatsens brygga, noterad , 2014 (Kerstin Frostberg)
MORA

Sollerön, Sundsvägen (artp.), (14E 1g , [6758612, 1432089] ), noterad , 2017 (Dennis Nyström)
Fjällsocknarna

IDRE

Stora Ståltjärnarna (16C 7g , [6889090, 1331070] ), grund klarvattensjö med stenstränder, spridd , 2020 (LBr)
Hällsjöns norra del (16C 7h , [6888420, 1335640] ), grunt vatten, riklig , 2020 (LBr)

Dalarnes Flora