Sparganium glomeratum    Gyttrad igelknopp


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), diken,dammar, spridd, (8 lokaler) , 1987 (PDm)
1 km SV om Åshaga (artp.), (12G 6g , [6681329, 1532910] ), skogsdike, noterad , 1989 (Stefan Ekman, Tommy Knutsson)
SILVBERG

Skenshyttan Betesäng (artp.), (12F 8f , [6691944, 1477681] ), noterad , 1989 (Bo karlstens)
VIKA

SO om Starens,dräneringskanaler från Dammyren (13F 1i , [67057, 14932] ), vatten i myrmark, rikligt , 1997 (SBm)
ASPEBODA

Väster Holsjön (13F 4f , [6722829, 1479841] ), kärr längs bäckdråg, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Nybo, strax öster om (13F 4g , [6722150, 1483500] ), skogsbäck med uttorkande ävja, litet men rikt bestånd , 2013 (LBr)
Källslätten (13F 4g , [6723205, 1481375] ), damm, 2010 (DABS)
SVÄRDSJÖ

Nysjöbäcken NO Skarpen (14G 1b , [67590, 15097] ), bäckmiljö, 2002 (NGu)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

O om Lilla Rotsjön (11F 9i , [66485, 14935] ), liten skogsbäck ,vägdike i barrskog, 3-4 ex , 2000 (BFo)
Flatbäcken, vägtrumman NV Hötjärnen (12F 2g , [66604, 14817] ), 1981 (RNo)
Kalvnäset, norr om (artp.), (12F 3g , [6667144, 1484437] ), bäck/dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Österdalarna

GAGNEF

Björka (13F 2c , [67128, 14602] ), i bäck o damm, enstaka , 2003 (IPt)
Sörängsdammen (13F 3c , [6718790, 1463580] ), gungfly, 1996 (JMa)
LEKSAND

Sången (lst. Rapp 2008:15), (13E 3i , [6717690, 1444290] ), näringsfattig sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Ljusbodarna-Dala-Järna,nära vägkorsningen (13F 5a , [6729350, 1450220] ), litet skogskärr, rikligt , 2004 (LBr)
Hackbacken (13F 7a , [6736265, 1452205] ), damm, 2017 (JMa & UGu)
ORE

Affären i Böle (artp.), (14F 7f , [6788841, 1478457] ), bäck, 1 plantor/tuvor , 2018 (Kerstin Frostberg)
MORA

Siljansfors försökspark ,Jugen 200 m SSV Båtviken (14E 0e , [67517, 14219] ), sjöstrand, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , i kanalen från Jugån 100 m utlopp till skogsmuseet 470,560,630,710,810 m SSV Äjsjövägen (14E 0e , [6752, 1422] ), kanal, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , 225 m OSO Jugens utlopp (14E 0e , [6752090, 1421940] ), surdråg, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , bäcken från skogstjärnen 450 m S Aboortjärnen till dess utlopp i Jugens NV hörn (14E 0e , [67521, 14201] ), bäck, 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Kratersjön (14E 0e , [6753100, 1421190] ), sjöstrand, 1982 (Göran Thor)

Dalarnes Flora