Sparganium erectum ssp. microcarpum    Stor igelknopp


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), spridd, 11 lokaler , 1987 (PDm)
Bäsingen (12G 4g , [6672580, 1534920] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Åshuvud åt öster (12G 5h , [6675350, 1537900] ), lerbotten, betad strand, spridd , 2018 (LBr)
Bysjön vid Lugnet (12G 5h , [6675540, 1537320] ), lerbotten, strand, nötbete, spridd , 2018 (LBr)
Kyrkbyn (12G 5h , [6676, 1537] ), i ån, 1995 (PDm)
Vadsbro (DFl), (12G 5h , [6676, 1537] ), i ån vid handelsträdgård, 1995 (PDm)
Nässen (DF), (12G 5h , [66762, 15395] ), gyttjestrand, fåtalig , 1989 (PDm)
Hedesjön (DFl), (12G 5h , [6679, 1535] ), åmynning, 1995 (PDm)
Nedre Hede (12G 5h , [66798, 15355] ), åstrand, 1995 (PDm)
Gåsbosjöns utflöde vid landsvägsbron (12G 5i , [6678110, 1541370] ), lerbotten, strand, spridd , 2018 (LBr)
Gåsbo, efter Herängsån (12G 5i , [66791, 15405] ), 1995 (PDm)
Morshyttesjön (DF), (12G 6g , [6682, 1530] ), dystrand, ett par ex , 1994 (PDm)
Rossberga (DF), (12G 6g , [66820, 15342] ), i ån, rikligt , 1994 (PDm)
Buskasjön (DFl), (12G 6h , [66802, 15358] ), sjö på lerbotten, 1995 (PDm)
Bodarne, i Ånan (12G 6h , [6681, 1538] ), 1995 (PDm)
Vatebo, i Kvarndammen (12G 6h , [6683, 1538] ), 1995 (PDm)
Valla (12G 8g , [66943, 15321] ), diken, 1995 (PDm)
FOLKÄRNA

Igeltjärna v.Kärrsjön (12G 2f , [6664, 1527] ), eutrof strand, 1989 (TLj & LBr)
Slåtterängsån (12G 4f , [6673, 1527] ), strandbetesmark, spars. , 1989 (TLj & LBr)
GRYTNÄS

Grytnäs kyrka (12G 4e , [6672139, 1523049] ), ån jämte stränder, 2019 (SNy)
GARPENBERG

Håvrans strandkant N om Jönvik (12G 6d , [66835, 15156] ), dyig frodig strandveg.m.vass o.gräs, ett fåtal , 1989 (BBr)
HEDEMORA

Mellan Hytbacken o Hällby (12G 5b , [66768, 15066] ), i bäck, ca 100 ex , 1988 (HPe)
Rudpussen (12G 5c , [66778, 15126] ), bete, fåtal , 1991 (HPe)
Grådöviken (12G 5c , [6679, 1513] ), I vatten, spridd , 1991 (HPe)
Utah (12G 6a , [66849, 15036] ), fuktigt ställe i åker, ca 50 ex , 1988 (HPe)
SV Pjörkhyttan (12G 6b , [66803, 15073] ), I Lustån, spridd , 1990 (HPe)
Stor igelknopp (12G 6b , [66804, 15066] ), I Lustån, spridd , 1990 (HPe)
Prästhyttan, Lustån (12G 6b , [66812, 15062] ), i ån, minst 100 ex , 1988 (HPe)
Brunnsjöns S strand (12G 6b , [66835, 15080] ), i sjön, ca 50 ex , 1988 (HPe)
Laggarbo (12G 6b , [66844, 15054] ), i damm, ca 40 ex , 1988 (HPe)
Grådöviken (12G 6c , [6680, 1512] ), I vatten, spridd , 1991 (HPe)
Hällagrundet (12G 6c , [66845, 15132] ), älvstrand, 10 m2 , 1989 (MDv)
S om Vikmanshyttan i Katjärnsbäcken (12G 7a , [66850, 15014] ), i liten bäck, ca 60 ex , 1988 (HPe)
Ö om Haganäs vid Mässingboån (12G 7a , [66869, 15047] ), i ån, ca 15 ex , 1988 (HPe)
Mässingsboån vid Holen (12G 7b , [66851, 15072] ), dyig åstrand, några ex , 1988 (MDv)
Sörbo vid Hovran (12G 7c , [66858, 15145] ), I vatten, fåtal , 1990 (HPe)
Bergbacken mot Bältarbo (12G 7c , [66874, 15109] ), dike, några bestånd , 1988 (TLj & LBr)
Norshyttedammens SV-strand (12G 8b , [66930, 15065] ), strandkant, enst , 1988 (TLj & LBr)
Norshyttedammen (12G 8b , [66930, 15066] ), i vatten, spridd , 1988 (HPe)
HUSBY

Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [6696440, 1507680] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Flinesjön vid Lissjöns inlopp (12G 9c , [6697330, 1514850] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Berga v.Amungen i viken (13G 0b , [67002, 15090] ), betad strand,utanför starrbältet på dy, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Långshyttan (DFL), (13G 0c , [6704, 1513] ), strandkant vid näringsrik å, t.riklig. , 1987 (SJa)
Kallbäcken (13G 0e , [67040, 15202] ), damm, 1 stort best. , 1988 (TLj & LBr)
Mörttjärn NO Långshyttan (13G 1d , [67059, 15153] ), åkant, t.riklig , 1988 (LBr)
SV Mörkmossen (13G 1e , [6705340, 1520720] ), dike, näringsrikt, fyra , 2002 (NGu)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ), ~refl~ ,dike, näringsrikt, ca 20 , 2002 (NGu)
Myr vid Stora Skällingen 12 km NNO Långshyttan (artp.), (13G 1e , [6707517, 1524263] ), svagt välvd mosse/svagt välvd mosse, 1988 (LBr)
Ån mellan Skällingsjöarna (13G 1e , [67076, 15244] ), åstrand, sparsamt , 1988 (LBr)
STORA SKEDVI

Uppbo - Hyen i dammen o.kanalen (12G 9a , [6698, 1503] ), näringsrika mader-starrfält, spridd , 1987 (TLj)
Uppbotjärnens V-strand (12G 9a , [66983, 15039] ), betad dystrand, 1990 (JEd & LBr & TLj)
Hönsan (lst. Rapp 2008:15), (12G 9b , [6696970, 1507740] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Ingarshyttan, vid diket nära Rasjön (13F 0j , [67004, 14953] ), i dike, spridd något 10-tal m. , 1986 (LBr)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäck, 2014 (DABS)
L. Klingsbo (13G 0a , [67048, 15002] ), bäck, m.rikligt , 1989 (SJa)
SÄTER

Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), ån/strand, 2018 (SJa & JMa)
Jätteklacken, lilla tjärnen i åkern (12F 8j , [66915, 14997] ), strandkant, t.rikl. , 1987 (SJa)
SILVBERG

Grängshammar (12F 8g , [66938, 14831] ), åkant, t.riklig , 1988 (SPe)
Ö Grängen ,Ramsbo (12F 8g , [66945, 14842] ), gammalt dytag med grunt vatten, 1988 (THe)
STORA TUNA

Sellänget (13F 0f , [6700344, 1476455] ), våtmark och omgivande kulturmark, 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714935, 1479309] ), bäckravin, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Sunnanö (13F 1h , [6707870, 1488710] ), vattensjuk ängsmark, 2013 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens utlopp i Runn (DF), (13F 1i , [67057, 14915] ), sjöstrand, 10-tal , 1998 (SBm)
Ornäs,Faxens utlopp v.kvarnen (13F 2h , [67103, 14857] ), å, enst. , 1988 (TLj)
VIKA

Malmbäcken (13F 1i , [67081, 14942] ), utgrävd o breddad bäckfåra, 100-tals , 1999 (SBm)
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ), ~refl~ ,stränder vid djup sjövik, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, 2000 (JJa & BCa)
ASPEBODA

Väg mot Rönnmyran (13F 3g , [6718158, 1482991] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Kavelmora (13F 3g , [6718474, 1480398] ), liten våtmark, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Myrans våtmark,Falun (artp.), (13F 4i , [6721353, 1492046] ), noterad , 2019 (Kalle Bergström)
Falun, Östanfors mln jvg o.Järnvägsgatan (13F 4i , [67221, 14901] ), rikl., litet alkärr , 1987 (TLj)
Bergsgården mot Varpan (artp.), (13F 5h , [6727136, 1487136] ), växande i dike, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
SUNDBORN

Sundbornsån v.Backa (båda sidor) (13F 4j , [67220, 14983] ), eutrofa strandkärr, rikl. , 1988 (JEd)
Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Rv 65 c:a 200 m S viadukten i Västerbyhytta (12F 1h , [66575, 14876] ), landsvägsdike, 1980 (RNo)
Västerbyhytta, nedre hyttplatsen (12F 1h , [66585, 14873] ), 1982 (RNo)
Söräng, i en pöl nära Horsvikens nordspets (12F 2h , [66613, 14878] ), vattenpöl, 1980 (RNo)
Saxe, sjön Saxen västra stranden (12F 2h , [66645, 14866] ), 1982 (RNo)
Saxe, sjön Saxen norra stranden (12F 2h , [66647, 14868] ), 1982 (RNo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660629, 1491138] ), ängsmark mot vatten, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Österdalarna

BJURSÅS

Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ), damm, 2014 (JJa)
RÄTTVIK

Rättvik, Kyrkdammen (artp.), (14F 0c , [6753123, 1461745] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Nittsjösjön (14F 1c , [6755764, 1460872] ), 2013 (BOr)
Nittsjösjön (14F 1c , [6755830, 1460480] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Nittsjösjön (lst. Rapp 2008:15), (14F 1c , [6755830, 1460480] ), näringsrik sjö, 2005 (Therese Carlsson)
Nittsjöån v.bron (14F 1c , [67559, 14602] ), näringsrik å, fl. , 1988 (TLj & LBr)
BODA

Igeltjärnsbäcken (14F 3d , [6767520, 1466100] ), ~refl~ ,dikad bäck, enstaka ,frekvens t.allm. , 2008 (GHa)
Mödalsån, 100 m N om bro (14F 3d , [67694, 14662] ), grund å i lundveg., 1 fertilt + flera flytande ex , 1985 (TLj)
Holmen i Bysjön (14F 4d , [67705, 14665] ), kanten av liten holme, tiotals , 2001 (GHa)
100 m N Bysjöns norra spets (14F 4d , [67711, 14668] ), långsamt flytande grund å, tiotals , 1999 (GHa)
Gulleråsen, Åsehagsdammen (14F 4d , [6772220, 1466250] ), bäck, flertal , 2018 (GHa)
Bysjöån 500 m SO Sanden (14F 4d , [67731, 14668] ), grund bred å med rasbrinkar å lövängar omkring, få ex i blom , 1985 (TLj)
Gulleråsen, Jannesdammen (14F 4d , [6773290, 1466360] ), grund damm, ymnigt , 2013 (GHa)
Ockerån (14F 4e , [6773580, 1470040] ), ~refl~ ,stranden av ån, enstaka ,frekvens m.allm. , 2008 (GHa)
MORA

Färnäsängarna (14E 3h , [6767110, 1436430] ), dike, 2011 (SJo)
ÄLVDALEN

Lövnäs (artp.), (15D 1d , [6806003, 1369244] ), noterad , 2018 (Staffan Jansson)

Dalarnes Flora