Sparganium angustifolium    Plattbladig igelknopp


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Dammsjön (12G 4h , [66702, 15393] ), blottlagd gyttjestrand, flerst. (best.Th.Karlsson) , 1988 (PDm)
Vatebosjön (DFl-49), (12G 6h , [66833, 15390] ), sjö, rikligt , 1985 (PDm)
Vatebosjön (DFl), (12G 6h , [66842, 15388] ), blottlagd dystrand, några ex , 1988 (PDm)
Rossen (12G 7g , [6686450, 1534410] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
GARPENBERG

Finnhytte-Dammsjön (12G 7e , [6688760, 1522190] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
SILVBERG

Stora Ulvsjön/ Halldammen (12F 8g , [6692230, 1481900] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
STORA TUNA

Hemsjön (13F 2f , [6712070, 1475551] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Gimmen (13F 3e , [6719399, 1471513] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
Bäcken Issan-Ö Valsan (13F 4e , [6721477, 1472484] ), bäckdråg, 2014 (SNy)
TORSÅNG

Övre Kårtyllasjön (13F 0h , [6702840, 1487320] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
STORA KOPPARBERG

Spjutsjön (artp.), (13F 4g , [6724670, 1480310] ), noterad , 2015 (Tina Kyrkander)
Västerbergslagen

NORRBÄRKE

Leran (12F 3f , [6669790, 1475240] ), 2008 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
GRANGÄRDE

Skattlösberg Stormosse, flarksystemet Rostratadråget (artp.), (12E 4h , [6672666, 1438927] ), 1994 (Urban Gunnarsson)
Österdalarna

GAGNEF

Svedjan , V-Dalälven (13F 2c , [6713770, 1461850] ), älv, ca 50 m2 , 2007 (IPt)
Mojesjön (13F 4c , [67215, 14607] ), sjö, spridd , 2005 (IPt)
ÅL

Helgsjön, Norra änden (artp.), (13F 5d , [6726895, 1467359] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
LEKSAND

Opplimen (13F 8b , [6742010, 1459120] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Klämmdammen v.Brossfors (13F 8d , [67417, 14681] ), i vatten, litet best. , 1992 (MKp)
RÄTTVIK

Ensen (14F 1d , [6758710, 1467250] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
300 m V Tranumyren (14F 1d , [6759160, 1466380] ), meandrande bäck, fåtal , 2011 (GHa)
BODA

Styggforsens NR (artp.), (14F 3d , [6765748, 1466799] ), granravin, 2014 (Hans Rydberg)
Almängemyren/Jönslarsvägen (14F 4c , [67703, 14634] ), vattensamling/bäck huvudsakligen skapad av vägbygge över myr, fåtal , 2011 (GHa)
Bysjön, Kärvsåsens badplats (14F 4d , [6770480, 1466710] ), näringsrik sjö, färre än tio , 2012 (GHa)
100 m Ö transf.stn (14F 4d , [67726, 14657] ), långsamt flytande bäck, tiotals , 1998 (GHa)
Ockransjöarna (14F 4e , [6771250, 1470220] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
ORE

Lintjärnen (14F 5d , [67766, 14695] ), åsgropstjärn, flertal , 2013 (GHa)
Ockerån (14F 5d , [67779, 14681] ), långsamflytande å, rätt rikligt , 2013 (GHa)
Oresjön/Södersjön (14F 5d , [6779030, 1468390] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Vikbäcken, Herråkern (14F 5d , [6779940, 1465350] ), långsamflytande bäck, flertal , 2014 (GHa)
Svarttjärn (14F 5f , [67781, 14775] ), ~refl~ ,skogstjärn, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2012 (GHa)
N Furudals bruk,gamla dammen (14F 7d , [67870, 14659] ), damm, riklig flerst. , 1985 (TLj)
SOLLERÖ

Nördervik (14E 1g , [6757900, 1433700] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
MORA

Siljansfors försökspark (14E 0e , ), sjöar och åar, allmän , 1982 (Göran Thor)
Garsås (artp.), (14E 0j , [6754688, 1446282] ), noterad , 2020 (Bengt Westman)
Dynggrav (14E 4f , [6771100, 1425900] ), 2010 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
ÄLVDALEN

Långtjärnbäck (artp.), (14E 6a , [6781554, 1402947] ), skogsbäck och sluttande intermediärt kärr, noterad , 2017 (Eva Grusell, Alf-Rune Öberg, Urban Gunnarsson)
HAMRA

Sandsjöns rastplats (artp.), (15E 6j , [6832092, 1447906] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Lilla Lejen (artp.), (12E 5d , [6678273, 1418908] ), höljor, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter, Annelie Jörgensen, Thorleif Joelson)
JÄRNA

Valssjön (13E 0c , [6701588, 1410566] ), ~refl~ ,sjö, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Gruckån (13E 1b , [67097, 14083] ), kvarndammen, 1995 (IJo)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [6710650, 1414540] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 1998 (HLe)
ÄPPELBO

Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens t.allm. 1997 (IJo)
MALUNG

1,5 km nedströms Kvien (12D 8h , [66926, 13891] ), grunt vatten (belägg), 1989 (OSt)
Acksjön NV:a delen (12D 8i , [66923, 13920] ), ~refl~ ,sjö med stränder, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Fiskhusbäckens mynning (artp.), (12D 9i , [6695786, 1391067] ), i bäckmynningen, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lars Fröberg, Annelie Jörgensen)
Gårdsjön (13D 4h , [67206, 13854] ), ~refl~ ,strandkant, ,frekvens m.allm. 2005 (BGM)
Södra änden av Petsjön (13D 5d , [67259, 13686] ), sjö och strandkant, 2006 (BGM)
Backselsvalla (13D 5i , [6729960, 1392670] ), bäck, rikligt , 2013 (MNo)
SV Hallsjön (13D 6g , [67324, 13845] ), ~refl~ ,älv, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Väg 45 vid infarten till Arvsela (13D 6h , [6733870, 1389140] ), vägdike och korsande bäck, 2017 (MNo)
Oxbäcktjärn (13D 8i , [67445, 13943] ), rikligt , 1997 (BGM)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Atlasruta (15C 8g ), 1991 (DABS)
Garsjön (15C 8i , [6844429, 1341605] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
IDRE

Storbosjön (16C 2c , [6863327, 1314566] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
Flötningssjön (16C 3c , [6865580, 1311000] ), 2009 (Jonas Örnborg & Tina Kyrkander)
1 km N O Grövelvallen (16C 5g , [68768, 13306] ), dyloka, sparsamt , 1990 (DABS)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Gundagssätern 1 km NV om (16C 7h , [6888040, 1339210] ), stor bäcklok med torrlagda dystränder, riklig , 2020 (LBr)
Lillfjätan uppströms Fjätbodarna (16D 7a , [6885, 1351] ), rinnande vatten & "håar", rikligt och spridd , 1994 (DABS)

Dalarnes Flora