Sorbaria sorbifolia    Rönnspirea


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Nylandet (12G 5h , [66784, 15358] ), på åsen, kvarstående , 1995 (PDm)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6679020, 1517850] ), gårdssamling, 2016 (DABS)
STORA SKEDVI

Tomtebo (12F 9j , [6699456, 1495850] ), skogsmark och åkerkant, 2019 (IPt & JJa)
SÄTER

Säters järnvägsstation (12F 8j , [66920, 14973] ), ruderatmark, 1 ex , 1991 (SJa)
STORA TUNA

Borlänge flygplats (artp.), (12F 9h , [6699289, 1485128] ), 2015 (Martin Sjödahl)
Tunaåstrand (artp.), (13F 0g , [6703840, 1481096] ), noterad m˛ , 2020 (Matilda Elgerud)
Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
VIKA

Starens,sydostligaste gården (13F 1i , [67059, 14930] ), gammal avfallsplats, 1 ex , 1998 (SBm)
STORA KOPPARBERG

Norslundsskogen (artp.), (13F 3i , [6719808, 1492506] ), parkliknande blandskog, noterad förvildad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Lugnetleden (13F 4i , [67233, 14903] ), bullervall, väl spridd , 2013 (GHa)
SVÄRDSJÖ

Borgärdet (13G 7b , [6735970, 1505540] ), förvildad i stort snår, rikligt förvildad , 2008 (JWk)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
Gruvlaven (13G 9c , [6746040, 1513190] ), vägkant, 2013 (DABS)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), gårdsmark, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
NORRBÄRKE

Gammelbo (12F 2d , [6660504, 1465124] ), gammal ängsmark i blandskog, stort snår , 2017 (IPt & SNy)
Uvberget (artp.), (12F 4f , [6670591, 1477729] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
LUDVIKA

Kåsen - Hällsjön (12F 2c , [6662410, 1463330] ), ängsmark, ymnigt , 2013 (IPt)
GRANGÄRDE

Norrbovägen W560 AV3964 (artp.), (12F 7a , [6685647, 1453558] ), vägkant, noterad , 2020 (Lennart Sundh, Rolf-Göran Carlsson)
Österdalarna

GAGNEF

Hålbodarna ,fäbod (13F 1c , [6706240, 1461980] ), fäbodvall, kvarstående , 2006 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), gammalt grustag ,skräphög med matjord, sparsamt , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67137, 14624] ), vägkant, stort bestånd , 2002 (IPt)
Bäsna, Täktholen (13F 2d , [6713264, 1467257] ), vägkant, 2015 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714628, 1465845] ), nedlagd handelsträdgård, 2014 (IPt)
Gagnefsbyn, bystugan (13F 3b , [6718077, 1459369] ), vägkante, 2014 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
BJURSÅS

Rällsjöbo (13F 7e , [6739200, 1471950] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736270, 1481690] ), vägkant, 2008 (JJa)
Djäkenstugan (13F 8g , [6741410, 1480490] ), igenväxande fäbod, 2008 (JJa)
SILJANSNÄS

Alvik (13E 7j , [6736976, 1449165] ), ängsmark, 2012 (IPt)
LEKSAND

Sundet (13F 6b , [67334, 14550] ), sandig, fuktig ängsmark, ett stort snår , 2014 (GHa)
Sundsnäs (13F 7a , [6737832, 1452976] ), ängsmark/lövskog, 2017 (IPt & SNy)
RÄTTVIK

Enån Kvarnen (artp.), (14F 0c , [6752258, 1463373] ), sumpskog, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Gärdsjömossen, mln Öv. o Ned.Gärdsjö (14F 1d , [67572, 14684] ), skogskärr med gammal jordtipp, ymniga snår , 1986 (TLj)
Ollas Olles gård (14F 1d , [67576, 14687] ), fuktig igenväxande ängsmark, ett stort bestånd , 2011 (GHa)
Enskvarn (14F 1d , [67585, 14670] ), vägren, enstaka , 2017 (GHa)
Blecket, Berggatan (14F 1e , [67561, 14713] ), slänt mellan tomt och väg, ett par kvadratmeter , 2011 (GHa)
BODA

1 km SV Ovanmyra (14F 2d , [67638, 14690] ), vägkant v.brukningsväg över lindorna, ymnig , 1985 (TLj)
Silvbergsängarna, Tippen (artp.), (14F 3d , [6768554, 1467670] ), övertäckt f.d. tipp, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Gravsjösågen (14F 3g , [6767350, 1480490] ), ~refl~ ,stenröse, enstaka ,frekvens ej bedömd , 2013 (GHa)
Gulleråsen, Nilsgatu (14F 4d , [6771480, 1466340] ), odlingsröse, fåtal , 2013 (GHa)
ORE

Dalbyn, Lindorna (14F 5c , [67784, 14643] ), gammal gårdsplats, ett stort buskage , 2014 (GHa)
Knackbacken (14F 6d , [67839, 14677] ), utanför fritidshustomt, ett mindre bestånd , 2011 (GHa)
Näset vid Ärteråsvägens början (14F 7c , [67854, 14623] ), risigt buskage, ett mindre bestånd , 2012 (GHa)
Dalfors/Böle (14F 7f , [67890, 14785] ), bland stora stenblock, ett buskage , 2011 (GHa)
Ärteråsen (14F 8c , [67929, 14622] ), vid fäbodstuga, enstaka , 2013 (GHa)
ORSA

Lisselhedsvägen (artp.), (14E 4h , [6774748, 1435553] ), 50 m˛ , 2018 (Bengt Oldhammer)
Lisshed (artp.), (14E 4h , [6774754, 1435529] ), intill vägen på gammal jordkällare/jordhög, 2007 (Bengt Oldhammer)
Höglunda (artp.), (14E 5h , [6777454, 1436646] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777469, 1436372] ), 5 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6777469, 1436372] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Enåns dalgång, strax öster om cykelbron , på släntens norra sida (14E 5h , [67777, 14375] ), vägslänt, ca 200 m2 , 2007 (BOr)
Enån (artp.), (14E 5h , [6777709, 1436913] ), 100-talet kvadratmeter eller nåt sånt vid gångbron i enådalen, 2007 (Bengt Oldhammer)
Enån (artp.), (14E 5h , [6777713, 1437046] ), nåt buskage vid infarten, noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.), (14E 5h , [6779283, 1435620] ), massor i slänten , 1999 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.), (14E 5h , [6779283, 1435620] ), riklig , 2014 (Bengt Oldhammer)
Orsa skans (artp.), (14E 6h , [6781749, 1437855] ), noterad rikligt , 2020 (Bengt Oldhammer)
Kallholen mot SV v.lv. (14E 6h , [67832, 14399] ), lv-kantv.rastplats (inkommen av okänd anl.), 1 stort snår! , 1987 (JEd)
Nordväst Wests änge (artp.), (14E 7j , [6785485, 1445256] ), sprider sig från huset, 15 m˛ , 2020 (Bengt Oldhammer)
Skattungbyns stn (14F 7a , [67874, 14500] ), längs järnvägen, rikligt , 2010 (GHa)
Emådalen (artp.), (15E 0i , [6801433, 1442162] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
MORA

Solvikens reningsanläggning Mora (artp.), (14E 2h , [6764917, 1435017] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Mora vid Fridhemskyrkan (artp.), (14E 3g , [6765780, 1431389] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Hamngatan (artp.), (14E 3g , [6766162, 1431718] ), övergångsställe, 1 plantor/tuvor , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Norets köpcenter (14E 3g , [67665, 14335] ), rondell, enstaka , 2010 (GHa)
Brunnvasselbodarna (14E 3j , [6769232, 1445903] ), fäbodvall, stort snår , 2017 (IPt & SNy)
ÄLVDALEN

Mångsbodarna (artp.), (14D 5g , [6775440, 1382180] ), gräsmarker runt fäbodstugor, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Lennart Persson, Johanne Maad)
Tjennmåirbettsjin (artp.), (14D 9i , [6797093, 1393706] ), fuktig mark längs bäcken utanför kapellet, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Brunnmyrvägen dammen (artp.), (14D 9i , [6797947, 1393474] ), frisk gräsmark vägkant ovanför dammen, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Blyberg (14E 6c , [6782940, 1412480] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Campingen Älvdalen (artp.), (14E 8a , [6791704, 1404537] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Långö Bruk (artp.), (15E 0b , [6800150, 1405190] ), gammal trädgård, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Strömsdal (12E 1g , [6656119, 1434030] ), ängsmark delvis hävdad, 2018 (IPt & SNy)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671339, 1411931] ), vattendrag kärleksholmen, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Fredriksberg, sydvästra delen (artp.), (12E 4e , [6670230, 1420340] ), strandkant, noterad , 2019 (Mats Nordhag, Janet Jandér)
JÄRNA

Vakern (12E 9b , [6695220, 1407450] ), igenväxande gräsmark, 2009 (DABS)
Ca 400 m V Nedre Milborg (13E 0c , [6704675, 1411733] ), ~refl~ ,fd tomt, enstaka ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Västgård (13E 2e , [6714724, 1420868] ), ängsmark/ mot vatten, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Västgård, Kyrkan (13E 2e , [6714870, 1420940] ), vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Snöåbruk (artp.), (13E 2f , [6714084, 1425612] ), noterad , 2020 (Anders Malmsten)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, park väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Vanåbodarna (13E 3c , [6716860, 1411710] ), ~refl~ ,banvall, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Vanåbodarna (artp.), (13E 3c , [6716899, 1411747] ), noterad , 2011 (Håkan Lernefalk)
ÄPPELBO

Brindoset (12E 6b , [6684952, 1405300] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Kraftstation Granan (13E 0a , [6702480, 1400040] ), ~refl~ ,vägkant, 2010 (HLe)
Granan kraftverk (artp.), (13E 0a , [6702496, 1400041] ), noterad , 2010 (Håkan Lernefalk)
Bergheden (13E 1a , [67085, 14011] ), vid bebyggelsen, 1997 (IJo)
Lämåsen/Noret (13E 2a , [6710080, 1400640] ), vägkant, 2014 (HLe)
MALUNG

Mellanmon (13D 6g , [67329, 13845] ), vägkant, 1 ex , 1997 (MNo)
Malungs soptipp (13D 6h , [67323, 13875] ), ruderatmark, 2011 (MNo)
Öje (artp.), (13D 9i , [6745207, 1394132] ), noterad , 2019 (Crister Albinsson)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Särnstugan (artp.), (15D 5d , [6826551, 1369776] ), gårdsmiljöer och gräsmark, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Riksväg 70, 9 km S om Särna (artp.), (15D 7c , [6835834, 1364236] ), vägkant, noterad , 2018 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Grustag, Bålmyran (artp.), (15D 8a , [6843115, 1352722] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Sörberget, Särna (artp.), (15D 8c , [6840174, 1360552] ), odlings- och skogsmark, noterad , 2018 (Staffan Jansson, Anna-Kristina Wagndal)
Särna, syd väg 70 sydväst Röda. kvarn (artp.), (15D 9b , [6845159, 1358660] ), trädgård oklart område, noterad , 2020 (Mats Lindqvist)
Särna centrum (artp.), (15D 9b , [6845161, 1358669] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Färjan NNO om (artp.), (15D 9b , [6846430, 1358026] ), ohävdad gräsmark, noterad , 2018 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg)

Dalarnes Flora