Sorbus intermedia    Oxel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Näckenbäck (12G 4i , [66712, 15400] ), skogsbacke, 1 fröplanta , 1985 (PDm)
Lugnet (12G 5h , [66757, 15375] ), ett större träd , 1985 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66761, 15372] ), gräsmark på åsen, 1 mindre ex , 1986 (PDm)
Vreten (12G 5j , [66754, 15477] ), ödetomt, 1 stort, 2 små ex , 1986 (PDm)
Morshyttan (12G 6f , [66821, 15299] ), vid ödetomt, 1 stort ex , 1984 (PDm)
Valla (12G 8g , [66938, 15330] ), skogsbacke, 2 mindre ex , 1986 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668651, 1531180] ), strand, 2015 (DABS)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669728, 1521769] ), 2015 (DABS)
HEDEMORA

Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
SSV Vikmanshyttan på Knåsberget (12G 7a , [66854, 15016] ), lövsly på gammalt hygge, 2 ex , 1988 (HPe)
Norrhytteberget ,O Solhaga (12G 7a , [66871, 15021] ), skogsmark, 1 ungt ex. , 1984 (EDn)
SÄTER

NV kalkbrottet vid skjutbanan (12F 8i , [66924, 14949] ), barrskog, 1 ex , 1986 (SJa)
Jätteklacken (12F 8j , [66920, 14998] ), blockrik sydbrant, 1 ex , 1986 (SJa)
Jätteklacken (artp.), (12G 8a , [6692186, 1500237] ), 1 , 2017 (Stig-Åke Svenson)
STORA TUNA

Norra Backa industriomr (13F 1f , [670689, 147863] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [670961, 147914] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Islingbyholen (13F 1g , [6708283, 1481716] ), lövskogen, 2015 (SNy)
Bergebo (13F 2g , [6710138, 1481860] ), gles tallskog, 1 litet träd , 2011 (SNy & IPt)
Gerusberget (artp.), (13F 3e , [6715969, 1470599] ), blåbärsgranskog, 1 plantor/tuvor , 2017 (Janolof Hermansson)
STORA KOPPARBERG

Studsarvet, Grycksbo (13F 5g , [672974, 148487] ), vägkant, 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [672780, 148590] ), vägkant genom äldre bostadsområde, 2014 (JJa)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Strömmen, Svärdsjö (artp.), (13G 7b , [6735918, 1505972] ), 2014 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

MALINGSBO

Gräsberget (11F 9e , [664720, 147288] ), gräsmark, 2012 (DABS)
NORRBÄRKE

Gammelbo (12F 2d , [6660313, 1465215] ), skogsbilväg, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14630] ), älvslänt. förvildad, 1 buske , 1991 (JEd)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
ÅL

Efterarvet 1 km SV om Solarvet (13F 5e , [672842, 147259] ), bäckkant i skogsmark, 2010 (IPt&JJa)
Vid myrmark mellan Kungs och Garvetjärnen, 200 m norr om tjärnen (13F 6e , [67314, 14707] ), skuggigt och skogigt, skogsstjärna, 1 ex , 1996 (MBe)
BJURSÅS

Rällsjöbo (13F 7e , [673920, 147195] ), gräsmark, 2014 (JJa)
Larsveden Bjursås (13F 7f , [673653, 147997] ), vägkant, 2011 (JJa)
Limbo (13F 7f , [673671, 147552] ), ängsmark, 2014 (JJa)
Baggarvet (13F 7g , [67363, 14813] ), lövrik fuktig ravin, flertal , 2000 (JJa)
Solhöjden (artp.), (13F 7g , [6736420, 1481220] ), slänten, 1 träd , 2008 (Mattias Ahlstedt)
Rog (13F 7h , [673665, 148716] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Älgbergets fäbod norra (13F 7h , [673940, 148590] ), liten ängsmark, 2011 (JJa)
"Guns äng" (13F 8g , [674041, 148172] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
Bränn Mattes äng i Björsberg (13F 8g , [674057, 148126] ), gammal slåttervall, 2000 (JJa)
NO om Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481900] ), ~refl~ ,frisk slåtteräng, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Björsberg, Gammals (13F 8g , [674112, 148213] ), vägkant , 2016 (JJa)
Dubblarbo öster om vägen (13F 8h , [674285, 148741] ), igenvuxen fäbod, 2008 (JJa)
LEKSAND

Hackmora (13F 6d , [673416, 146908] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Almberg (artp.), (13F 7c , [6736555, 1464865] ), noterad , 2017 (Ulf Humlesjö)
Kilen (13F 7d , [673733, 146620] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Tällberg ,Digerberget (13F 8b , [67442, 14559] ), S-brant på hygge, enstaka småplantor , 1987 (JEd)
Faxberg (13F 8f , [674222, 147577] ), igenväxande gräsmark, 2010 (JJa)
Väster om Finnbo vid avfart till Vatta (13F 9g , [674631, 148464] ), vägkant vid bäck, 2010 (JJa)
RÄTTVIK

Mårtanberg längs LinnÚs väg genom byn (13F 9d , [674559, 146867] ), gräsmark utmed grusvägen, flera mycket gamla i byn , 2008 (JJa & IPt)
BODA

Loggasmyren 4 km V Bingsjö (artp.), (14F 3h , [6767891, 1486922] ), myrkomplex/sumpskog, 1993 (Magnus Martinsson)
ORSA

Digerbergets skola ( , ), naturaliserad i avverkad lövskog ca 20 m från planterad oxel vid skolan, 5-10 ex. av en meters höjd , 2008 (BOr)
Digerberget (artp.), (14E 5h , [6775306, 1437042] ), små plantor som föryngrat sig i närheten av planterade träd. , 2008 (Bengt Oldhammer)
Västeråkern, Orsa. (artp.), (14E 5h , [6778811, 1435500] ), 2015 (Lars Bruks)
SOLLERÖ

Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675778, 143565] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljans strand, 3 km S om Garsås (14E 0j , [6753367, 1447884] ), 10 m från strand, 1 ex 3 m högt , 2012 (BOr)
S Garsås (artp.), (14E 0j , [6753367, 1447884] ), helt förvildad spontan förekomst mitt ute i terrängen en liten bit från siljans strand. inget planterat., 2012 (Bengt Oldhammer)

Dalarnes Flora