Sorbus hybrida    Finnoxel


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

LEKSAND

Ullvi by (13F 6b , [6733, 1457] ), 10 ex. , 1985 (MFr)
Ullvi, SV-branten N gamla skolan (13F 6b , [67333, 14588] ), björkbeväxt sedimentslänt, enst.småex. (1985 M.Fries) , 1987 (TLj)

Dalarnes Flora