Sonchus oleraceus    Kålmolke


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), odlad mark, spridd i socknens södra del, (6 lokaler) , 1987 (PDm)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [6672130, 1514570] ), vägdike, t.rikligt , 2011 (IPt & SJa)
HUSBY

Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ), vägkant, 2018 (DABS)
STORA TUNA

Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ), gårdsplan med jordhögar, ruderat, t.rikligt , 2011 (IPt & SNy)
Skräddarbacken nybygge av flerfamiljshus (13F 1f , [6705580, 1476614] ), jordhögar, 2019 (SNy)
Vattenparken (13F 1f , [6707406, 1478379] ), stranden, 2018 (SNy)
Kupolen (artp.), (13F 1f , [6707616, 1478693] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ), trädgårdsland, 2018 (SNy)
Forssa klack (13F 1f , [6709610, 1479140] ), vägkanter, lövskog och bergbrant, 2012 (SNy)
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansväge (artp.), (13F 1g , [6707357, 1480153] ), i ruderatmark i kanten av asfaltsyta, noterad , 2017 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin, Ludvig Nordin, August Nordin, Emil Nordin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Islingby industriomr. (artp.), (13F 1g , [6707607, 1481849] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), 1 plantor/tuvor , 2019 (Yngve Johansson)
Hönsarvet (artp.), (13F 1g , [6709843, 1480723] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Håkan Sandin)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ), siltutfyllnad i gammal täkt, 2014 (SNy)
Gimsbärke f.d. såg (13F 3e , [6716142, 1470213] ), gammal vall, 2012 (IPt)
TORSÅNG

Dalviksberg, mellan de två östligaste torpen (13F 1i , [67052, 14922] ), åkerkant, många ex , 1996 (SBm)
Dalviks kvarn, vid kvarnbyggnaden (13F 1i , [67056, 14914] ), vägdike, 2 ex , 1996 (SBm)
VIKA

100 m NO om sydligaste gården i Dalvik,vägskäl (13F 1i , [67068, 14922] ), jordhög vid gård, 10-tal , 1998 (SBm)
Sörbo strax V lv (13F 2j , [67101, 14962] ), dynghögar vid fd. ladugård, riklig , 1990 (JEd)
ASPEBODA

Olsbacka (13F 2h , [6713553, 1485733] ), åkerkant, 2018 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Verkstadsvägen (artp.), (13F 3i , [6719321, 1494249] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Slussen ,i trädgård (DF), (13F 3i , [67198, 14919] ), m.S asper, enst. , 1988 (JEd)
Kårarvets koloniområde, S pumphuset (artp.), (13F 4h , [6720858, 1486758] ), frisk gräsmark i kanten till komposterna, 1 , 2017 (Per Johansson)
Tisken o Slussen (13F 4i , [6720, 1490] ), rabatter o ruderat, flerst. , 1986 (TLj)
Falun, Kopparvallen (13F 4i , [67200, 14909] ), schaktplan mot Tisken, fl. , 1987 (TLj)
Övre norslun under kraftledningen (artp.), (13F 4i , [6720631, 1492885] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Länsstyrelsen SÖ infarten till P-platserna (artp.), (13F 4i , [6721434, 1490376] ), stadsmiljö, noterad , 2016 (Per Johansson)
Falun ,Lugnet (13F 4i , [67219, 14916] ), i rabatter som ogräs, enstaka , 2003 (IPt)
Grusplan N Mariagården (artp.), (13F 4i , [6722057, 1490213] ), ruderatmark jordhög, noterad , 2019 (Per Johansson)
SUNDBORN

Ramsnäsudden (artp.), (13F 5j , [6729062, 1498396] ), väg omgiven av tomter, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Ön ,Kejsars (13G 7b , [6736280, 1506890] ), jordhög , ruderat, mindre allmän , 2008 (JWk)
Linghed, Lingvägen (13G 8a , [6740844, 1504103] ), gårdsplan offentlig, 2017 (IPt & SNy)
ENVIKEN

Envikens kyrka (13F 8j , [6743168, 1498160] ), kyrkogården med omgivning, 2018 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6713260, 1461950] ), nedlagt grustag,på matjordshög, ca 15 ex. , 2003 (IPt)
Gagnef Kyrkbyn (artp.), (13F 3b , [6719237, 1458934] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Djurås ,Industriområdet (13F 3c , [6715554, 1464367] ), upplagsplats , ruderat, 2011 (IPt)
LEKSAND

Limhagen (artp.), (13F 7b , [6736880, 1455950] ), ruderatmarker, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
RÄTTVIK

Rättviks samhälle, Konsumparkeringen (14F 0c , [6751960, 1462780] ), längs husvägg, fåtal , 2019 (GHa)
Rättvik, Stiftsgården (artp.), (14F 0c , [6753248, 1461584] ), gårdplan, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Karlehags handelsträdgård (14F 0c , [67534, 14631] ), jord o komposthögar, flerst. , 1985 (TLj)
Råbergstippen (14F 0d , [6752, 1468] ), soptipp, talrik , 1985 (TLj)
Enåkvarnen,700 m SV Rättviksparken (14F 0d , [67521, 14673] ), vägkanter,ruderatmark, riklig , 1985 (TLj)
Övre Gärdsjö,vid Levins handelsträdgård (14F 1d , [67582, 14699] ), kompost, enstaka , 1986 (TLj)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775870, 1438070] ), 1 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

JÄRNA

Noret (artp.), (13E 3e , [6715919, 1423987] ), noterad , 1992 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Storbygärdet (13D 5h , [6729770, 1385170] ), blomrabatt, 1 ex , 2007 (AOl)
Hallosbacken (13D 6g , [6732100, 1384980] ), trädgård, 1 , 2013 (MNo)

Dalarnes Flora