Sonchus asper    Svinmolke


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), odlad mark, allmän , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ), ladugårdstun, betesmark, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Murhagen (artp.), (12G 5h , [6677263, 1538129] ), åker, väg och äng runt ladan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Ingeborgbo - Hagbo (12G 6g , [6684765, 1533686] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
GRYTNÄS

Knallasbenning (12G 4c , [6672130, 1514570] ), vägdike, enstaka , 2011 (IPt & SJa)
Knutsbo (12G 5e , [6676435, 1521003] ), gårdstun - åkerkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
HUSBY

Storhagen (13G 0b , [6701717, 1508520] ), vägkant, 2018 (DABS)
Stjärnsund (13G 0e , [6701630, 1522500] ), grönsaksland, 2013 (DABS)
STORA SKEDVI

Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ), vägkant o ängsmark, 2019 (IPt & JJa)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ), vägkant, 2011 (JJa)
Stenverken (13G 2b , [6714680, 1507640] ), lindor, vägkanter och betesmarker, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Bomsarvet (13F 0i , [6701772, 1491186] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
SILVBERG

Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ), vägkanter, 2015 (SNy)
500 m SO om Brunnstjärnen (12F 7i , [6688374, 1490643] ), skogsbilvägkanter,vändplan, 2015 (IPt & SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan (12F 7d , [6688710, 1466608] ), potatisland, 2020 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ), kulturmarker i byn, 2020 (SNy)
Väg mot Murbo (12F 9e , [6699960, 1474383] ), spannmålsåker, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698770, 1476859] ), ogräs i potatisland, 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Nisstäkt (12F 9g , [6699197, 1483706] ), Grönsaksodling, 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700722, 1474321] ), vägkant, 2019 (SNy)
Rommeholens gamla soptipp (13F 0g , [6702606, 1484126] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705812, 1479527] ), 2 , 2019 (Gunnar Bäck)
OK macken Bygatan (13F 1f , [6706778, 1479749] ), mot E16, 2020 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Plogstigen Tjärna ängar (13F 1f , [6708426, 1477419] ), sandig mark i vägkanter insådd, 2019 (SNy)
Borlänge, biogasmacken, nordost om rondellen mellan Mjälgavägen Siljansväge (artp.), (13F 1g , [6707357, 1480153] ), i ruderatmark i kanten av asfaltsyta, noterad , 2017 (Fredrik Jonsson, Ulrika Nordin, Ludvig Nordin, August Nordin, Emil Nordin)
Rudorna söder om snötippen (artp.), (13F 1g , [6707371, 1482020] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707390, 14817680] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707460, 1481793] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707600, 1482900] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708690, 1481434] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Savelgärdet (artp.), (13F 1g , [6708821, 1481288] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Solbrinken 18, Hönsarvet (artp.), (13F 1g , [6709848, 1480715] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Forshuvudet (artp.), (13F 2f , [6713130, 1479180] ), 1 , 2019 (Gunnar Bäck)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ), ladugårdsbacke, 2015 (DABS)
VIKA

Malmbäcken, V om vägen Folkarbyn-Rensbyn (13F 1i , [67081, 14941] ), ~refl~ ,bäcken samt stranden, ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Stabergs trädgård (13F 3j , [6715970, 1498720] ), grusgång, 2015 (JJa)
Falun, Strömsbacka 1, 215 m SV (artp.), (13F 4j , [6720970, 1498039] ), jordhög, schaktmassor, noterad , 2016 (Anders Svenson)
ASPEBODA

Vassbo (13F 2g , [6712280, 1484680] ), handelsträdgård i rabatter, enstaka , 2004 (IPt)
Björsbo (artp.), (13F 2h , [6714090, 1485650] ), 2015 (Per Johansson)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714656, 1487417] ), ogräsåker, 2018 (SNy)
Smedsbo (13F 3g , [6716883, 1480382] ), tomtmark med odlingar, 2019 (SNy)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ), gårdsplan och hästbeten, 2020 (SNy)
Saxlindan (13F 4f , [6721737, 1476166] ), vid gården, 2014 (SNy)
Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478460] ), vägkanter, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Slussen ,i trädgård (DF), (13F 3i , [67198, 14919] ), m.S .oleraceus, enst. , 1988 (JEd)
SO om Stålmyran (13F 4g , [6721660, 1484890] ), ängsmark, 2007 (IPt)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.), (13F 4h , [6720830, 1486725] ), frisk gräsmark gräsmattan på grusvall, noterad , 2017 (Per Johansson)
Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.), (13F 4i , [6720846, 1490889] ), utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner, noterad , 2016 (Per Johansson)
Falun ,Lugnet (13F 4i , [67219, 14916] ), i rabatter som ogräs, rikligt , 2003 (IPt)
Grusplan N Mariagården (artp.), (13F 4i , [6722057, 1490213] ), ruderatmark jordhög, noterad , 2019 (Per Johansson)
L. Främsbacka Ö-ut (DF), (13F 4j , [6720, 1496] ), igenväx.åkerträda, t.rikl. , 1988 (JEd)
Grycksbo S om bruket (13F 5g , [67292, 14823] ), ruderatmark vid handelsträdgård, 1989 (JEd)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
SVÄRDSJÖ

Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Nedanför kyrkogården (13G 7b , [6737020, 1506280] ), jordhög ,ruderat, mindre allmän , 2008 (JWk)
Linghed, Hökviksån (13G 8a , [6740416, 1503733] ), slänter, 2017 (IPt & SNy)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Vintjärn (13G 9c , [6746230, 1513250] ), vägkant, 2013 (DABS)
ENVIKEN

Klockarnäs, strax O om (artp.), (13F 8j , [6743154, 1499897] ), gräsmark vid visningsträdgård, 2014 (Hans Rydberg)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Kalvnäset, norr om (artp.), (12F 3g , [6667144, 1484437] ), bäck/dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Åsmansbo (12F 5g , [6677190, 1481980] ), ladugårdsbacke, ängsmark, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Gammelgården (artp.), (12F 3d , [6669961, 1466800] ), öster om växthusen., noterad , 2020 (Pelle Adenäs)
GRANGÄRDE

Botgärde (12F 5a , [6678402, 1453197] ), åker/träda, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Östanbjörka (12F 6b , [6682432, 1456631] ), gamla järnvägsbanken, 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ), ruderat, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67099, 14564] ), åker, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
By (13F 2b , [6712710, 1458880] ), tomtmark, ca 5 ex , 2007 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713260, 1462180] ), nedlagt grustag med tippmassor, fåtal , 2004 (IPt)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.), (13F 3b , [6719197, 1458915] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
SV om Kyrkan (13F 3b , [6719197, 1458954] ), upplagsplats för kyrkan, 2018 (IPt)
Djurås ,Industriområdet (13F 3c , [6715554, 1464367] ), upplagsplats , ruderat, 2011 (IPt)
Djurås, Mjälgen, ca 50 m N om västra landfästet för bron över Öster-dalälven (13F 3c , [6715832, 1462607] ), nära pumpstn, på krönet av älvslänten, ( delvis utkast tipp ), några ex. , 2012 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
ÅL

Solberga (13F 6d , [6730904, 1467406] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Gopa, Prosgårdarna (13F 6e , [6734380, 1474470] ), gräsbevuxen gräskant, spridda ex , 2020 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ), utfylld sandstrand, 2020 (JJa)
Blomboa, (hasndelsträdgård) (13F 7g , [6736348, 1481592] ), som ogräs runt växthus och längs gamla stgar, 2020 (JJa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739677, 1451218] ), grushög, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Dammskog (13E 5i , [6729713, 1444397] ), fäbod södra delen, 2018 (SNy)
Västannor 1 km V (13F 6b , [6730508, 1457879] ), skogsbilväg / upplagsplats, 2020 (IPt)
Ullvi (13F 6b , [6733, 1458] ), vid gårdar,trädor,jordtippar etc, flerst. , 1986 (TLj)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742443, 1453996] ), ängsmark,vägkanter, 2016 (DABS)
Torrberg (13F 8b , [6740390, 1459700] ), vägdike, 2013 (IPt)
Ytterboda (13F 8b , [6740650, 1457650] ), vägkant, 2 ex , 2007 (IPt)
Sjugare (13F 8b , [6742980, 1459420] ), vägslänt, enstaka , 2004 (IPt)
Laknäs (13F 9b , [67469, 14562] ), jordhög, få ex , 1985 (MKp)
Laknäs (13F 9b , [67472, 14558] ), åker, 1987 (JWm)
RÄTTVIK

Västergrav hos Maria Lind (13F 9c , [67465, 14620] ), i rabatt o.kompost, enst. , 1988 (TLj & LBr)
Hvilanparken vid Enån (14F 0c , [67518, 14628] ), gammal kompost, flera ex , 1985 (TLj)
Massarbäck (artp.), (14F 0c , [6752740, 1463918] ), (nyligen) terrasserad sluttning (bakom biltvätten), 4 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Råbergstippen (14F 0d , [6752, 1468] ), soptipp på div.substrat (även på övriga soptippar i Rättvik), riklig flerst. , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö, Lussigatu (14F 1d , [67573, 14681] ), trädgårdsland, enstaka , 2012 (GHa)
Blecket (14F 1e , [67562, 14715] ), potatisland, flerst. , 1986 (TLj)
Dådran (14F 1h , [6758320, 1485520] ), gräsmark, 2015 (JJa)
BODA

Ovanmyra (14F 2d , [6764, 1468] ), vid gårdar,på komposter,jordgubbsland,etc, flerst. , 1985 (TLj)
Västra Boda (artp.), (14F 3d , [6765884, 1467644] ), hage. ratas av boskapen t.o.m. getterna, 3 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORE

Dalbyn Nya kyrkogården (artp.), (14F 6d , [6780215, 1465742] ), tipp/utkast, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORSA

Lisselhedsvägen (artp.), (14E 4h , [6774639, 1435509] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Trunna, arbetsområde (artp.), (14E 5h , [6778193, 1436225] ), skräpmark, noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Kyrkbyn n.Ångbåtsudden (14E 5h , [67787, 14350] ), jordhög, enst! , 1987 (JEd)
Ö Stackmora (14E 6h , [6780, 1439] ), potatisland, 1985 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Kallmora (14E 6i , [6784, 1444] ), i trädg.land, t.rikl! , 1985 (JEd)
SOLLERÖ

Sollerön, Utanmyra Wiksvägen 5 (artp.), (14E 1g , [6757286, 1434448] ), ladugårdsplan, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Västerdalarna

ÄPPELBO

Brudskogen (artp.), (12D 9j , [6698814, 1398997] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
MALUNG

Mellanmon (13D 6g , [67328, 13846] ), jordgubbsodling, 10 ex , 1997 (MNo)
Grönland (13D 6h , [6731560, 1385710] ), kommunrabatt, 1 ex , 2007 (MNo)
Södra Mon (13D 6h , [6732340, 1385280] ), ruderatmark, 1 ex , 2007 (MNo)

Dalarnes Flora