Sonchus arvensis    Åkermolke


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), odlad mark, allmän , 1995 (PDm)
Näckenbäck (12G 4h , [6671468, 1539860] ), ladugårdstun, betesmark, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679452, 1534257] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Murhagen (artp.), (12G 5h , [6677263, 1538129] ), åker, väg och äng runt ladan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Hede (12G 6g , [6681193, 1534451] ), vägkant, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
NO om Buskasjön (12G 6h , [6680340, 1536263] ), ängsväg, åker, 2019 (IPt)
Horndal S (artp.), (12G 7g , [6685453, 1533116] ), vägkant, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Andersbo fäbodar (12G 7h , [6686930, 1538630] ), Gräsmark och vägkanter vid fd fäbod, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
FOLKÄRNA

Bäsinge (12G 3g , [6667853, 1531148] ), vägkant, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Dormsjö (12G 8e , [6694059, 1521795] ), ängsmark,kulturmark, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Mellan Södra och Norra Knapptjärnen (12G 5a , [6676282, 1500302] ), vägkanter skogsbilväg, gamla gruvhål, 2019 (IPt & SNy)
Dalhagsberget (12G 6a , [6682372, 1502301] ), vägkant, upplagsplats, 2019 (IPt & SNy)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Skogsbo (12G 6d , [6682010, 1515390] ), bäckravin, 2019 (IPt & SNy)
HUSBY

Ansta (artp.), (12G 9b , [6696202, 1509234] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Husby kyrka (12G 9c , [6696721, 1510743] ), slänt mot älven med vägkant, 2014 (IPt)
Långshyttan, Nordviken (artp.), (13G 1c , [6705018, 1513683] ), noterad , 2020 (Dennis Nyström, Thomas Möller)
NV Mörkmossen (13G 1e , [67058, 15208] ), ~refl~ ,dike, näringsrikt, 2002 (NGu)
Ängelsfors (13G 2d , [6713926, 1518057] ), kanten av ängsmark mot å, 2013 (IPt)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ), vägkanter, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Södra Kyrkbyn vid Prästbäcken (artp.), (12F 9j , [6697695, 1498081] ), ängsblandskog vägkant/näringsrikare blandskog, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
Anstahyttan (artp.), (12G 9b , [6697045, 1505647] ), åkerkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702467, 1495737] ), vägkant, 2014 (DABS)
Arkhyttan (artp.), (13G 0a , [6703169, 1503879] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Stenverken vid sundet (13G 2b , [6714460, 1507500] ), strand och vägkant, spridd , 2020 (LBr)
SÄTER

Sprättbo vändplan (artp.), (12F 6j , [6681426, 1496485] ), vägkant vändplan efter skogsbilväg, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Nisshyttan (artp.), (12F 6j , [6684287, 1495612] ), vägkant vägkanter med omgivande kulturmark, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Kalkbrott (12F 8i , [6691966, 1493697] ), blandskog med skogsvägar, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

S om Stabberget (12F 9h , [6696920, 1488230] ), gammalt utkast i skogsmark, 2011 (DABS)
Trutorna (12F 9i , [6699865, 1491765] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Nedre Tosarby (artp.), (13F 0h , [6701178, 1488185] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Ulfshyttan vid hyttområdet (12F 7f , [6687624, 1476132] ), vägkanter, kulturmark, stränder, 2013 (SNy)
Snickargården (12F 7g , [6685769, 1480598] ), gammaldags odlingslandskap, åkrar, slåttermarker och skog, 2014 (SNy & LNi)
STORA TUNA

Sångenvägen v Hästsveden (12F 8d , [6693614, 1468215] ), vägkant och strandremsa mot sjön, 2015 (SNy)
Gallsbo åkerväg söderut (12F 9e , [6699919, 1474830] ), vägkant, 2020 (SNy)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698931, 1476979] ), vägkant, 2019 (SNy)
Grängshammarsån vid Skärsjöbro (12F 9g , [6697389, 1484781] ), vägkanter och åstränder, 2014 (SNy)
Västansjö by (12F 9g , [6698158, 1484825] ), jordgubbsodling o träda, 2020 (SNy)
Nisstäkt (12F 9g , [6699197, 1483706] ), Grönsaksodling, 2020 (SNy)
Norans bruk (13F 0d , [6704364, 1465078] ), sjöstrand, 2020 (SNy)
Gamla fiskodlingen i Gallsbo (13F 0e , [6700012, 1474829] ), delvis torrlagda fiskdammar, 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700722, 1474321] ), ängsmark mot myren, 2019 (SNy)
Övre Baggbo (13F 0e , [6701370, 1472550] ), vägkant & dikesslänter, 2011 (IPt & SNy)
Frostbo (13F 0f , [6701216, 1476390] ), kulturmark, 2018 (SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Järpbo (13F 0f , [6704095, 1478655] ), spannmålsåker med ogräs, 2020 (SNy)
Rommeholen, 500 SÖ längs rv 70 (artp.), (13F 0g , [6701301, 1484683] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Rommehed (13F 0g , [6701640, 1483140] ), vägkant, 2012 (DABS)
Hede nybygge av trafikplats (13F 0g , [6703738, 1482555] ), vägslänter, 2019 (SNy)
Smäcken (13F 0g , [6704633, 1481055] ), fuktig dalsänka med källor och lövskog, 2013 (SNy)
Stora Holmsjön (13F 0h , [6702842, 1485513] ), strandområden, 2019 (SNy)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705739, 1479317] ), på lertippen., 1980 (Bengt Oldhammer)
Lusmyren (artp.), (13F 1f , [6705812, 1479527] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Vattenparken (13F 1f , [6707287, 1478492] ), vägkant, 2018 (SNy)
Bergslagsbyn (13F 1f , [6708921, 1479221] ), trädgårdsland, 2018 (SNy)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.), (13F 1g , [6705203, 1481748] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Korsgården (13F 1g , [6705208, 1481600] ), vägkanter vid nybygge av trafikplats, 2019 (SNy)
Alsbäcks skola rivningstomt (13F 1g , [6706571, 1483156] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Alsbäcks skola (13F 1g , [6706571, 1483156] ), rivningstomt, 2019 (SNy & IPt)
Rudorna söder om snötippen (artp.), (13F 1g , [6707371, 1482020] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Rudorna (artp.), (13F 1g , [6707600, 1482900] ), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Islingbyholen (13F 1g , [6708445, 1481787] ), lövskogen, 2015 (SNy)
Åkerväg mellan Uvberget och Söderby gård (13F 1h , [6706220, 1485551] ), jordhög, 2020 (SNy)
Häggenäs (13F 2f , [6714375, 1476548] ), beteshagen och udden mot norr, 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ), siltutfyllnad i gammal täkt, 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710230, 1481160] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ), ogräs i spannmålsåker, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Verkbäcken, Kårtylla (13F 0h , [6704062, 1487635] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704250, 1490680] ), ladugårdsbacke, 2015 (DABS)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ), ~refl~ , ,frekvens allm. 2000 (SBm)
VIKA

Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ), ~refl~ ,stränder vid djup sjövik, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa & BCa)
Centralvägen (artp.), (13F 3j , [6719135, 1495972] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
ASPEBODA

Olsbacka (13F 2h , [6713553, 1485733] ), åkerkant, 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714520, 1487718] ), vägkant, 2018 (SNy)
Brusala-Vallmora (13F 3f , [6715905, 1478794] ), ogräs i spannmålsåker, 2018 (SNy)
Valsfors gamla hyttplatsen och strand mot Vallmoraån (13F 3f , [6716744, 1477512] ), igenväxande slagghögar och åstrand, 2014 (SNy)
Gården Saxlindan (13F 4f , [6721677, 1476215] ), gårdsplan och hästbeten, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Källslätten (13F 4g , [6723191, 1481531] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Ingarvsdammen, östra lerblottorna (artp.), (13F 4h , [6720429, 1489047] ), noterad , 2017 (Per Johansson)
Ingarvsdammen, östra lerblottorna (artp.), (13F 4h , [6720429, 1489047] ), 2013 (Per Johansson)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Lugnetleden (13F 4i , [67233, 14903] ), vägren, spridd , 2013 (GHa)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ), jordhögar, spridd , 2019 (LBr)
Grycksbo (13F 5g , [6729317, 1482165] ), gräsmark runt herrgård och handelsträdgård, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729500, 1482410] ), vägkant vid åstrand, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729820, 1482540] ), parkering mot jordvall, 2011 (JJa)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ), parkeringsvall, 2011 (JJa)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ), grusplan och strandäng vid sundbornsån, spridd , 2016 (LBr)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ), markberett hygge, 1987 (LBr)
Holvrets sandtäkt öster om (artp.), (13G 5a , [6728952, 1502614] ), ruderatmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733166, 1499244] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ), vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark, 2017 (JJa & SJa)
Boda (13G 6a , [6732292, 1503694] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Boda (13G 6a , [6732818, 1503586] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Hillersboda, 75 m v om bystugan (artp.), (13G 6b , [6732590, 1506680] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Ön ,Kejsars, jordhög (13G 7b , [6736290, 1506890] ), jordhög, ruderat, vanlig på ruderat- och åkermark , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
ENVIKEN

Enviksbyn (13F 8j , [6742495, 1499294] ), vägkant/ åker, 2018 (IPt & SNy)
Marnäs (13F 9i , [6746510, 1492470] ), ängsmark, 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), gräsmark, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

SV om Katthällshagen (11F 9i , [66467, 14917] ), ~refl~ ,allmän mindre bilväg inkl. kant o dike, klippt Aug., 2000 (BFo)
Hemshyttan (12F 2i , [6660631, 1491209] ), vägkant mot blandskog, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Vibberbo (12F 3h , [6668647, 1485161] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Lilla Snöån (12F 2d , [6661935, 1469025] ), vägkant & gräsplan mot lövskog, 2017 (IPt & SNy)
Stimmerbo hyttruin (12F 4g , [6672528, 1484348] ), 2019 (Bonnie Nilzon)
Kolares (12F 5f , [6678780, 1479080] ), 2017 (IPt & SNy)
GRANGÄRDE

Morberget (12F 6d , [6684822, 1467757] ), vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ), sjöstrand / vägslänt, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Brötjärna (13F 1b , [67099, 14564] ), åker, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Nordanbyn (13F 2a , [67101, 14540] ), ~refl~ ,liten vik i älven, älvstrand med närliggande åker och äng, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Hovänge, gamla färjeläget (13F 2b , [6713175, 1459085] ), 2017 (IPt)
Björka (13F 2b , [67132, 14598] ), ~refl~ ,betesmark,åker, ,frekvens t.allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), ~refl~ ,nedlagt grustag,nu tipp och upplagsplats ,även slänterna ,lokalen förändras ofta genom tippning och planering, ,frekvens allm. 2003 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714122, 1465574] ), åker, 2014 (IPt)
Nedre Bäsna ,vid ångbåtsbryggan (13F 2d , [6714237, 1466665] ), åkerkant, 2011 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6719700, 1456890] ), åkerkant, 2014 (IPt)
Mjälgen (13F 3c , [6715438, 1462453] ), vägkant, 2011 (IPt)
Näset (artp.), (13F 3c , [6715834, 1462287] ), noterad , 2016 (Johan Niss)
Överbacka - Folktes hus (13F 3c , [6716550, 1461680] ), ~refl~ ,åkerkant leråker, 1996 (JMa)
Gråda (13F 4b , [6721176, 1458037] ), vägkant, 2016 (IPt)
Gagnefs jvgstn (13F 4c , [67204, 14602] ), ~refl~ ,jvg-område, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Ängstjärn - Ö Dalälven (13F 4b , [6723458, 1457610] ), ängsmark, 2014 (IPt)
Helgbo (13F 5d , [6727070, 1466925] ), vägkant / ängsmark, 2020 (IPt)
Ålbyn (13F 6c , [6730144, 1461638] ), vägkant, 2019 (IPt)
Solberga (13F 6d , [6730904, 1467406] ), bymiljö / vägkant / ängsmark, 2020 (IPt & SNy)
BJURSÅS

Ljusstjärns östra del (13F 6g , [6734460, 1482930] ), dikeskant, 2010 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736860, 1482070] ), utfyllnad, 2012 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736900, 1481640] ), trädgårdsland, 2008 (JJa)
Kvarntäkt, Bjursås (13F 7g , [6736920, 1482060] ), fyllnadsplan, 2011 (JJa)
Kvarntäkt (13F 7g , [6737240, 1482580] ), gammal tipp, 2012 (JJa)
Rog (13F 7h , [6736230, 1487320] ), fuktig vägren, 2018 (Kjell Furugård)
Rog (13F 7h , [6736232, 1487341] ), fuktig vägren, 2019 (Kjell Furugård)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739238, 1451284] ), byns badplats, 2020 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Laknäs ( , ), a. , 1987 (JWm)
Karlsarvet, Sundets båtplats (13F 6a , [6733498, 1454833] ), strankant, 2020 (Kicki Marcus)
Ö om Hagtjärn (13F 6b , [6730936, 1459994] ), åkermark, 2014 (IPt)
Hjortnäs brygga (13F 8a , [6742434, 1453813] ), utfylld bank nära brygga, 2016 (DABS)
Atlasruta (13F 8c ), åkrar, allmän , 1986 (MKp)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Lickholmen vid älven (artp.), (14F 0a , [6754684, 1454169] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Atlasruta (14F 0c ), åkrar,dikesrenar,vägkanter, frekvens:allmän , 1986 (TLj)
Massarbäck (artp.), (14F 0c , [6752740, 1463918] ), jordhög. osedvanligt kraftiga exemplar., 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Glistjärna vid vägen (artp.), (14F 1c , [6756830, 1461526] ), vägkant, 2010 (Hans Rydberg)
Atlasruta (14F 1d ), åkrar,dikesrenar,vägkanter, frekvens:allmän , 1986 (TLj)
Nedre Gärdsjö, Nokitten (14F 1d , [6757860, 1468300] ), strandremsa, enstaka , 2017 (GHa)
Östbjörka, gamla kalkbrottet (14F 2c , [67624, 14639] ), trädgårdstipp, enstaka , 2016 (GHa)
Born (14F 2e , [67604, 14709] ), vägrenar, gårdsplatser, spridd, frekvens t. allm. , 2007 (GHa)
BODA

Ovanmyra (14F 2d , [67637, 14683] ), jordhög, rikligt , 2017 (GHa)
Ovanmyra reningsverk (14F 2d , [6763730, 1467990] ), gräsbevuxen ruderatmark, enstaka , 2007 (GHa)
200 meter norr om Boda kyrka (14F 3d , [6766470, 1467630] ), vägren, rikligt , 2017 (GHa)
Sathoppa (SV delen av Silvbergsklitten) (14F 3d , [67668, 14681] ), ~refl~ ,lövskogsbrant samt igenväxande odlingar, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
Gruvås jordtipp (artp.), (14F 3d , [6767241, 1467563] ), jordhögar, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Ö om Kärvsåsen, "Pålsvedarna". (14F 4d , [67716, 14686] ), ~refl~ ,Ö delen av åkrarna, ,frekvens t.allm. 2001 (GHa)
ORE

Dalbyn Lindorna (artp.), (14F 5c , [6778466, 1464692] ), längs riksvägen, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn (14F 5d , [67777, 14654] ), vägrenar, spridd , 2013 (GHa)
Arvet Orsavägen (artp.), (14F 6c , [6781228, 1463878] ), längs väg 301, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Storåkern NÖ hörnet (artp.), (14F 6d , [6780741, 1468073] ), dike vid kåhage, 15 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Sägdammen (artp.), (14F 7c , [6785427, 1461379] ), kanten av damm, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Furudals bruk, Kättingsmedjan (14F 7d , [6786910, 1465890] ), kanten av parkering, fåtal , 2011 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Trunna, arbetsområde (artp.), (14E 5h , [6778193, 1436225] ), noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Kallmora (artp.), (14E 6i , [6783544, 1443913] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
SOLLERÖ

Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Agnmyren (artp.), (14E 1h , [6757901, 1435516] ), några ex. , 1982 (Bengt Oldhammer)
MORA

Siljansfors försökspark ,herrgården (14E 0e , [6752740, 1422350] ), trädgårdsland, 1982 (Göran Thor)
Fudalsviken (artp.), (14E 1i , [6759027, 1440724] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), 2009 (Bengt Oldhammer)
Moraparken (artp.), (14E 3g , [6766490, 1431549] ), jordhög, noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Båsris (1 km SSE Kumbelnäs) (artp.), (14E 5f , [6775900, 1429470] ), 2009 (Ralf Lundmark)
Kräckelbäcken (15E 5c , [68264, 14144] ), 1996 (AGr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

V Kvarnbo (artp.), (12E 3d , [6669870, 1419339] ), restmarker tippområde med bland annat rötslam, noterad , 2019 (Staffan Jansson, Lena Stigsdotter)
FLODA

Hagen (13E 1j , [6708442, 1447276] ), ängsmark, 2015 (IPt)
NÅS

Nås Kyrka (13E 0f , [6704570, 1427882] ), kyrkomuren/omgivningen, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
JÄRNA

Snöborg (13E 2e , [6712971, 1423428] ), vägkant mot åker, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Ilbäcken (artp.), (13E 3d , [6715881, 1417367] ), noterad , 1990 (Håkan Lernefalk)
Noret (13E 3e , [6715851, 1423855] ), åker, 2017 (IPt)
MALUNG

Vattaå (12D 6i , [66825, 13941] ), ~refl~ ,inägor, gamla gräsvallar och ängsmark som slås med lie, gårdsmiljö, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Södra Mon (13D 6g , [6732710, 1384890] ), kornåker, 100-tals , 2010 (MNo)
Södra Mon (13D 6g , [6732860, 1384630] ), åker, 6 ex , 2006 (MNo)
Mellanmon (13D 6g , [6733310, 1384840] ), bland buskar, 2 ex , 1999 (MNo)
Grönland nära sjukstugan (13D 6h , [67315, 13860] ), rivningstomt, 5 ex , 1999 (MNo)
Centala Malung (13D 6h , [6731510, 1386040] ), rivningstomt, 5 ex , 1999 (MNo)

Dalarnes Flora