Sonchus arvensis ssp. uliginosus    Kalmolke


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

STORA TUNA

Tjärna (13F 1f , [6709, 1477] ), i sandtag, 1980 (BOr)
Österdalarna

GAGNEF

SV om kyrkan (13F 3b , [6719206, 1458917] ), upplagsplats för kyrkan, 2014 (IPt)
LEKSAND

Finnbo - Marnäs, NO om Vasastenen (13F 9h , [6747498, 1489600] ), vägkant, 2010 (DABS)
ORE

Furudal, turistbyrån (14F 6c , [6783820, 1463950] ), vägslänt, ett tiotal , 2017 (GHa)
ORSA

Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776623, 1436377] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Kallmora (v.'Holmstrands') (14E 6i , [6784, 1444] ), igenväxande åkermark,m.huvudarten, t.rikl! , 1985 (JEd)
Västerdalarna

MALUNG

Återvinningscentralen (13D 6h , [67323, 13875] ), soptipp, 2011 (MNo)

Dalarnes Flora