Solanum physalifolium    Bägarnattskatta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

ASPEBODA

Vassbo (Ny för Dlr!), (13F 2g , [67124, 14846] ), trädgårdskompost, 1 mkt stort månggrenigt ex. , 1987 (TLj)

Dalarnes Flora