Solanum nigrum ssp. nigrum    Nattskatta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Hede (12G 6g , [66801, 15346] ), ogräs i trädgårdsland, 1 ex.tillfälligt , 1997 (PDm)
HEDEMORA

Vikmanshyttan (12G 7a , [66864, 15011] ), blomrabatt, 1 ex , 1986 (HPe)
Granbo vid Hedemoravägen (12G 7a , [66867, 15022] ), trädgårdsland, 1 ex. , 1982 (EDn)
STORA KOPPARBERG

Faun, Ingarvets f.d. avfalsstipp mot Zettergrens väg (13F 4h , [67209, 14891] ), nyligen framschaktade avfallsmassor, 1 ex. (ej samma som JEd's nattskatta ) , 1987 (TLj)
Ingarvet på gamla tippen (13F 4h , [67209, 14892] ), 1987 (JEd)
Ingarvets f.d.soptipp (13F 4h , [67209, 14892] ), 1997 (TLj)
Varggårdens sopstn. (13F 4h , [6721, 1487] ), hushållstipphögar (tippen anlgd 1951), 2 kraftiga ex. , 1988 (TLj)
Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark med jordhögar, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Österdalarna

BJURSÅS

Gopen (13F 6e , [67330, 14734] ), vid stranden bland sten, 1 ex , 1986 (MKp)
Bodarna (13F 7g , [6735670, 1481749] ), trädgård, med fågelfrö ?, 1 ex , 2013 (Birger & Gunilla Roos)
Kvarntäkt (13F 7g , [6736900, 1481630] ), rabatt, 2013 (JJa)
ORSA

Oljonsbyn (14E 5h , [6775882, 1438086] ), trädgårdsland, 1 ex. ej planterad , 2012 (BOr)
Orsa centrum (artp.), (14E 5h , [6778872, 1435785] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Orsa Stackmoravägen (artp.), (14E 5h , [6779105, 1436882] ), ruderatmark, 1 , 2018 (Bengt Oldhammer)
MORA

Noret-Rödmyren (artp.), (14E 3g , [6766949, 1434516] ), 1 ex , 1985 (Bengt Oldhammer)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Skräddartorp (12E 5g , [6677938, 1432701] ), utfyllnad på fritidstomt, 2016 (DABS)

Dalarnes Flora