Solidago gigantea ssp.serotina    Höstgullris


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal (DF), (12G 7g , [66873, 15337] ), ogräs i handelsträdgård, några ex , 1997 (PDm)
GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA TUNA

Båtstad (artp.), (13F 1f , [6709998, 1476409] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Söpnarby (artp.), (13F 1g , [6707099, 1481736] ), blommande., 1999 (Bengt Oldhammer)
VIKA

Kråknäs (13F 1i , [67094, 14925] ), dikesren, 1 tuva , 1999 (SBm)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733166, 1499244] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Österdalarna

LEKSAND

Leksboda (13F 8b , [6740439, 1457130] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
RÄTTVIK

sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
BODA

Silvbergsängarna, Tippen (artp.), (14F 3d , [6768554, 1467670] ), övertäckt f.d. tipp, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
ORE

Näset, damm nära Backåkersvägen (14F 7c , [6785570, 1462600] ), kanten av liten damm, enstaka , 2017 (GHa)

Dalarnes Flora