Solanum dulcamara    Besksöta


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), stränder,annan fuktig mark, t.allmän i socknens södra del upp till Horndal , 1995 (PDm)
Rosse hyttruin (artp.), (12G 5h , [6675980, 1537914] ), åstrand, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
FOLKÄRNA

Vansjön (lst. Rapp 2008:15), (12G 2e , [6662580, 1522560] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), dammkant, 2015 (DABS)
Vanan vid Ringänget (12G 4f , [6672250, 1525520] ), näringsrik grund sjö, spridd , 2010 (LBr)
GRYTNÄS

Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
GARPENBERG

Jönvik (12G 6d , [6682924, 1516525] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6677080, 1506820] ), bäckstrand, 2011 (DABS)
Jvgomr. N om Brunnsjön (12G 6b , [66847, 15086] ), banområde, 2009 (Anna Knöppel)
Hovran A (artp.), (12G 6c , [6683629, 1511786] ), noterad , 2020 (Ann-Cathrine Karlsson)
Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683652, 1511816] ), noterad , 2018 (Leif Ekblom, inger strid-andersson, Susanne Lindqvist Larsson, Barbro Strååt)
Hällatornet (artp.), (12G 6c , [6683652, 1511816] ), noterad , 2019 (Leif Ekblom, Viveka Eriksson, Susanne Lindqvist Larsson, inger strid-andersson)
Hovran (artp.), (12G 6c , [6683779, 1511719] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Hälla, Parkeringen (artp.), (12G 6c , [6683780, 1511714] ), noterad , 2017 (Anders Carlberg, Håkan Persson)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694890, 1519540] ), bäckstrand, 2017 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694950, 1519520] ), bäckstrand i engelska parken, 2016 (JJa)
Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), bäckstrand, 2016 (JJa)
Kloster (12G 8e , [6694820, 1520020] ), damm, 2013 (JJa)
Hönsans södra del (12G 9b , [6696380, 1507560] ), näringsrik grund sjö/strand, riklig , 2011 (LBr)
Lisselsjön vid Flinesjön (12G 9c , [6696750, 1514720] ), näringsrik, grund sjö, spridd , 2013 (LBr)
Kloster (12G 9d , [6695010, 1519590] ), dammvall gräsmark, 2017 (JJa)
Tyssbo (13G 0b , [6701367, 1507049] ), sumpskog/åkerkant, 2018 (DABS)
Långshyttan (DFL), (13G 0c , [67040, 15131] ), åstrand, t.rikligt , 1987 (SJa)
Långens N-strand (13G 0c , [67046, 15144] ), stenig strand, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
STORA SKEDVI

S om Djupdalen vid dammen (12G 8b , [66947, 15061] ), strandkant, 5 ex , 1989 (SJa)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (12G 9a , [6699410, 1503210] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hysta vid ån vid lv. (12G 9a , [66999, 15023] ), bäcksänka, 1990 (JEd)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6695878, 1505865] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Lomsjön, öster om (artp.), (12G 9b , [6696145, 1505791] ), dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), bäck, 2014 (DABS)
Hyen (lst. Rapp 2008:15), (13G 0a , [6700090, 1503930] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Hysta , bäcken vid tegelbruket (13G 0a , [67001, 15021] ), bäck, ~10 ex , 1989 (SJa)
Hysta vid korsningen Tvärhandsån x Skedvivägen (13G 0a , [67002, 15018] ), näringsrik bäckkant, 1990 (JEd)
Arkhyttan (artp.), (13G 0a , [6700988, 1502824] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Nyängsån , bron mot Bondängs (13G 0a , [67038, 15041] ), näringsrik strandkant, ~5 ex , 1989 (SJa)
St. Klingsbo (13G 1a , [67066, 15015] ), strandkant, 1 ex , 1989 (SJa)
SÄTER

Sågen (artp.), (12F 8j , [6691726, 1496444] ), limnisk strandvåtmark sjöstrand vid industriområde, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
Ovangårdarne V om (artp.), (12F 8j , [6692938, 1495344] ), noterad , 2020 (Bo karlstens, Staffan Jansson, Stig-Åke Svenson, Janolof Hermansson, m.fl.)
GUSTAFS

N om Gustafs, älvstranden (12F 9h , [66997, 14891] ), strandkärr, t.rikl. , 1994 (ÖSp)
Bodarne, hemma vid smedjan (13F 0i , [6700322, 1492237] ), 2016 (Bonnie Nilzon)
Bodarne 17-19 (13F 0i , [6700343, 1492009] ), 2013 (Bonnie Nilzon)
SILVBERG

Grängshammar ,Ö sidan av Smeddammen (12F 8g , [66932, 14831] ), sjöstrand, 1988 (THe)
Grängshammarsån (12F 8g , [66934, 14831] ), strand fuktig mark, m.a , 1989 (THe)
STORA TUNA

hessesjön (artp.), (13F 0g , [6702599, 1481669] ), noterad , 2018 (Gunnar Bäck)
Hessesjön (13F 0g , [6702680, 1481720] ), strandområde och vatten, 2012 (SNy)
Norra Backa industriomr (13F 1f , [6706890, 1478630] ), ruderatmarker m rivningar o schakter (IKEA_bygget), 2012 (SNy)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Färjegårdar v gamla brofästet (13F 1g , [6705997, 1482305] ), stränder o öppen mark mot älven, 2015 (SNy)
Alsbäck (artp.), (13F 1g , [6706719, 1483190] ), 1 plantor/tuvor , 2019 (Yngve Johansson)
Islingby snötipp (13F 1g , [6707390, 14817680] ), ruderatmark, 2019 (SNy)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Rudorna (13F 1g , [6707525, 1482931] ), stränder kring nyanlagd våtmark, 2015 (SNy)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Dalsjö, eft.bäck från Dalsjön (13F 1g , [67079, 14842] ), bäck/dike mln åkrar, rikl. , 1987 (TLj)
Domnarvets Jernverk, Östra bangården (13F 1g , [6708, 1481] ), 2 ex , 1988 (BJn)
Älvraviner, östra sidan (13F 2f , [6710310, 1479830] ), promenadväg och lövskogar, 2012 (SNy)
Jv-banken i Bysjön (13F 2f , [6713390, 1477870] ), sjöstrand och jv-bank, 2012 (SNy)
TORSÅNG

Kårtylla, levéen (13F 0h , [6703375, 1487337] ), byväg och sjöstrand, 2013 (SNy)
Öv.Milsbosjöns utlopp ca 4 km SO Torsång (13F 0i , [67032, 14908] ), strandkant v.bäck, 1989 (RSj)
Övre Milsbosjön (lst. Rapp 2008:15), (13F 0i , [6703240, 1490850] ), näringsrik sjö, 2006 (Therese Carlsson)
Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704076, 1491033] ), sjöstrand, 2015 (DABS)
Dalvik,Backtäktsbäckens delen utloppet kärret (13F 1i , [67060, 14919] ), ~refl~ , ,frekvens m.allm. 2000 (SBm)
Storsund (13F 2h , [6710119, 1489042] ), sjöstrand, 2018 (SNy)
Ornäs, Faxen mln riksv.o.utloppet (13F 2h , [67105, 14856] ), strandkärr å snår, rikl. , 1987 (TLj)
Ornäs, Djupsänget v.Ösjön (13F 2h , [67106, 14866] ), sumpig gråalstrand v.bäckutlopp, rikl. , 1987 (TLj)
Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ), strandområde, 2015 (SNy)
Djupsänget (13F 2h , [6710776, 1486641] ), banvall, enstaka , 2011 (IPt)
VIKA

Kyrkbytjärn (artp.), (13F 2j , [6711036, 1495439] ), 2015 (Jenny SanderPer Gustafsson)
Knivaåns mynning (13F 3j , [67156, 14983] ), stränder vid djup sjövik, 2000 (JJa & BCa)
Åsbostugan (13F 3j , [67198, 14978] ), fuktig ängsmark, dikeskant, 1999 (JJa & BCa)
Stämhöjdens NR, ViKa (artp.), (13F 4j , [6721880, 1498600] ), noterad , 2016 (Aimon Niklasson)
Lunåbäcken strax före utloppet i Öv.Klingen (13G 1a , [67080, 15015] ), kanten av bäcken, 1 ex. , 1987 (BCa)
ASPEBODA

Sörbo,Sörbobäcken, bortom golfbanan (13F 2g , [6713, 1484] ), bäck-kanternas veg. fullst.naturaliserad, rikl. , 1987 (TLj)
Aspeboda golfbana vid Aspan (13F 2g , [6714730, 1484270] ), å och åstränder, spridd , 2005 (LBr)
Liljan (13F 2h , [6714276, 1488636] ), längs bäck i lövdäld med al o sälg, 2004 (TLj)
STORA KOPPARBERG

Roxnäsvägen längst vattnet (artp.), (13F 3i , [6718626, 1494334] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Falun, Roxnäsvägen (artp.), (13F 3i , [6718657, 1494284] ), noterad , 2020 (Göran Frisk, Kristina Nygren Frisk)
Främby mot Faluåns utlopp (13F 3i , [6719, 1491] ), stränder, 1988 (JEd)
Korsnäs mot NO n. ån (DF), (13F 3j , [67192, 14953] ), klibbalkärr n.ån, 1988 (JEd)
N Stora Stöten, jordtipp under kraftledningen (artp.), (13F 4h , [6720387, 1489233] ), jordtipp, 2015 (Per Johansson)
Centrala Falun, flera ställen (13F 4i , [6721, 1490] ), rivningstomter,ruderatm., m.a. , 1986 (JEd)
Falun, G:a herrgården (13F 4i , [6721, 1490] ), rabatter,ruderattomter,utgrävningstomt,häckar, fl. , 1987 (TLj)
Holms kvarn (13F 4j , [6720630, 1497510] ), fors med grusstränder, spridd , 2019 (LBr)
Hosjöholmen vid bron (13F 4j , [6720820, 1497700] ), åstrand, spridd , 2020 (LBr)
SUNDBORN

Stämhöjdens NR (artp.), (13F 4j , [6721814, 1498774] ), noterad , 2016 (Matthis Kaby)
Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Sundbornsån v.Backa (båda sidor) (13F 4j , [67220, 14983] ), 1988 (JEd)
Backa våtmark, utfyllnaden/vallen öster om trumman (artp.), (13F 4j , [6722347, 1498631] ), 2015 (Per Johansson)
Backa, västra vallen till södra dammen (artp.), (13F 4j , [6722360, 1498539] ), på grusig vall med gles vegetation, 2013 (Per Johansson)
Backa våtmark mot Sundbornsån (13F 4j , [6722400, 1498580] ), strandkärr och damm, spridd , 2016 (LBr)
Backa våtmark (artp.), (13F 4j , [6723027, 1498817] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Ca 1 km SV Sundbornsbyn (13F 5j , [67255, 14972] ), strandkant v.bäck, 1989 (RSj)
Blixbo (13G 4a , [6723447, 1501927] ), våtmark, stränder vid ån och tjärnen, 2019 (SNy & LBr)
SVÄRDSJÖ

Österbyn (13G 7b , [6737750, 1507230] ), ruderatm jordhögar, rel. rikligt här, annars ovanlig , 2008 (JWk)
ENVIKEN

Abborrtjärn (artp.), (13F 8j , [6743392, 1496905] ), strand, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson, Rolf Lundqvist)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

St Lexen (12F 0h , [6652, 1487] ), 1981 (RNo)
Lindbacka (artp.), (12F 0i , [6653697, 1491779] ), växer som en lian i en hasselbuske, över 2 m hög,, 1 , 2020 (Göran Johansson)
Lindbacka (12F 0i , [6653824, 1491819] ), stranden, 2008 (GJn)
Västerbyhytta (12F 1h , [6658, 1487] ), bäck, rikligt , 1982 (RNo)
Vad, vid dammen i byn (12F 1i , [6656, 1491] ), 1983 (RNo)
Söräng (12F 2h , [6661, 1488] ), bäck, 1982 (RNo)
Nysveden (12F 2h , [6661, 1488] ), 1983 (RNo)
Nor (12F 2h , [66621, 14880] ), vägdike, enstaka , 1986 (ALu)
Saxe,Saxens V o N stränder (12F 2h , [6664, 1486] ), sjöstrand, rikligt , 1982 (RNo)
Larsboån (12F 3h , [6667, 1489] ), 1982 (RNo)
Larsbo (12F 3h , [6667800, 1489720] ), blockrik betesmark, 2017 (IPt & SNy)
S änden på Lillängsviken (Jörken) (12F 3h , [66690, 14896] ), slaggvarp, ca 8 ex. , 1987 (ALu & TPe)
Dullbo (12F 3j , [66670, 14967] ), i surdrag, enst.ex. , 1990 (ALu & LNo)
Gläfse (12F 4i , [6671027, 1493207] ), strand av å, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Storsand (artp.), (12F 3g , [6668849, 1483312] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
LUDVIKA

Glaningen (12F 3b , [66669, 14577] ), sjöstrand, 2004 (GWm)
NO om Glaningen (12F 3b , [66674, 14577] ), mosskant, 2004 (GWm)
Trädgårdsgatan 2 (artp.), (12F 4d , [6670720, 1466150] ), 2 plantor/tuvor , 2017 (Thorild Jonsson)
GRANGÄRDE

Korsnäsberet (12F 6a , [66813, 14545] ), soptipp, fåtal , 1987 (OPe)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [67135, 14621] ), skogsmark nära sommarstuga, några ex. troligen förvildad , 2002 (IPt)
Nässjön Djurås (artp.), (13F 3c , [6716268, 1462069] ), riklig förekomst intill vattnet , 2016 (Bengt Oldhammer)
Sörbyn vid älven ,300 m V Sörbysjön (13F 3c , [67184, 14608] ), SV-exp älvslänt ,delvis eroderande nipa, öppen örtterräng, enst. , 1991 (JEd)
Österfors (13F 4b , [67201, 14571] ), trädg.avfallshög, 1990 (JEd)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ), våt sänka i åkermark, 2012 (IPt)
SILJANSNÄS

Fornby (13F 7a , [6738790, 1452654] ), gruskant mot sjö, 2018 (Kicki Marcus)
Fornby udde i Siljan (13F 7a , [6738918, 1452523] ), strand, 2017 (JMa & UGu)
LEKSAND

1 km NV Hälla nära Österängsbäcken (13F 6b , [67341, 14594] ), bränngrop eft.skogsbilväg samt jordhögar, riklig , 1986 (TLj)
Sundsnäs (13F 7a , [6738374, 1452882] ), vägbankslänter över sundet, 2017 (IPt & SNy)
S Bergsäng, Ytterboda, Bodaån (13F 8b , ), kalhygge, gräsmark, vid vatten, 3 lokaler med få ex ,frekvens m.allm. , 1986 (MKp)
Ytterboda (13F 8b , [6740640, 1457700] ), bäckslänt, 2007 (IPt)
S Bergsäng, Ytterboda, Bodaån (13F 8c , ), kalhygge, gräsmark, vid vatten, 3 lokaler med få ex ,frekvens m.allm. , 1986 (MKp)
RÄTTVIK

Tina, Eldskäret (13F 9b , [6749118, 1459166] ), bland stenar längs stranden, 2013 (BOr)
Kalkverksvägen (14F 0c , [67518, 14649] ), jordhögar i f.d.sandtag, t.riklig , 1986 (TLj)
Kolonilotterna, SV Mässhallen (14F 0c , [67525, 14633] ), kolonitäppor, riklig,flerst. , 1986 (TLj)
Röjeråsen (14F 1a , [67591, 14547] ), kring stall o hästhage, t.riklig , 1986 (TLj)
Gärdsjö gamla landsvägen 100 S bystugan (14F 1d , [67580, 14684] ), inslingrad i häck, enstaka , 2007 (GHa)
BODA

Västanå, Kvarnbrändan (14F 2d , [6761970, 1467760] ), f.d. lertag, enstaka , 2015 (GHa)
Ovanmyra (14F 2d , [67646, 14685] ), gödselhögar,etc, t.riklig , 1986 (TLj)
Kyrkbyn, nära k:an (14F 3d , [67661, 14678] ), gammal kompost, riklig , 1986 (TLj)
ORE

Dalfors (14F 7f , [6789030, 1478270] ), mellan uthus, enstaka , 2018 (GHa)
ORSA

Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6777355, 1436588] ), på jordhög vid före detta okq8, noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.), (14E 5h , [6777388, 1436600] ), noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Orsa centrum (artp.), (14E 5h , [6778807, 1436049] ), 2 platser i häckar som klippts ner, 2 plantor/tuvor , 2020 (Bengt Oldhammer)
MORA

Nusnäs (14E 2h , [67608, 14375] ), komposthög m.nässelsnärja, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Solvikens reningsanläggning Mora (artp.), (14E 2h , [6764917, 1435017] ), mycket vanlig/spridd, vissa två meter höga, noterad , 2020 (Bengt Oldhammer)
Saxviken (artp.), (14E 3g , [6766271, 1432079] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Färnäs , Syd i byn, mot NO (14E 3h , [6765730, 1437720] ), jordhögar ,utkast, 2011 (SJo)
VENJAN

Landbobyn (13E 7b , [67399, 14096] ), jordhögar, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Fredriksberg (12E 3d , [66699, 14197] ), vägbank, enst. , 1991 (GEn & HEn)
ÄPPELBO

Tranuflötta (13D 1j , [67094, 13978] ), vändplan skogsbilväg, 1995 (IJo)
Torvallen (13E 1a , [67067, 14014] ), soptipp, 1997 (IJo)
Nyåkern (13E 1a , [67081, 14012] ), vid vägg, 1997 (IJo)
MALUNG

Lömänget (13D 3i , [6715970, 1391610] ), vägkant, 2019 (BGM)
Tällbyn (13D 5h , [6729630, 1385510] ), vid bro över liten bäck, 3 bestånd , 2011 (AOl)
Mobyn Hallosbacken (13D 6h , [67320, 13850] ), bäckravin, 1 ex , 1995 (MNo)
Malung, Alderbacken (13D 6h , [67321, 13858] ), ödetomt, ~10 ex , 2000 (MNo)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ), deponi, 1 , 2011 (MNo)
Vid Håarnavägens infart (13D 6h , [6733140, 1387710] ), trädgårdsutkast, c:a 10 blommande ex. , 2007 (MNo)

Dalarnes Flora