Sium latifolium    Vattenmärke


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Ön, ca 1910-t (Sam) * Norra Storön och Sandholmen (12G 3f , [6669, 1527] ), stränder, mindre allmän , 1989 (CWa)
Jäder i sjön, 1911 (SAM.1925) * (12G 4f , [66708, 15270] ), vid sjöstranden och i ett dike i hästhage, ett 10-tal ex , 1989 (LBr & TLj)
Kvarnbäcken, ca 1920 (Lr) * SO Veddarsbo (12G 4f , [66711, 15270] ), strandängar och vasstarrbälten, riklig , 1989 (LBr & TLj)
Jularboån (Jn o a: SAM.1925) * Jularboån mot Vanan, 1977 (RYN.1979) * vid landsvägsbron (12G 4f , [66718, 15259] ), i sjöfräken- och vasstarrkärr, riklig , 1990 (LBr)
STORA KOPPARBERG

Tiskens östra strand (13F 4i , [6720420, 1491320] ), sjöstrand, spridd , 2019 (LBr)

Dalarnes Flora