Sisymbrium altissimum    Hamnsenap


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Stadarna (12G 5j , [66757, 15495] ), utfyllnad, 1 ex , 1986 (PDm)
STORA KOPPARBERG

Falun, Myntgatan vid Tiskens vårdcentral (13F 4i , [6720, 1490] ), vägkant, 1 ex. , 1986 (JEd)
Falun, Myntgatan utanför kommunförbundets hus (13F 4i , [67203, 14905] ), grus i gräsmattekant, enst.små ex. , 1987 (TLj)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Ludvika stn (12F 4d , [6670, 1465] ), spårområde på sand, enstaka , 1987 (JEd)
Västerdalarna

LIMA

60 m SO Gullbrandtjärn,vid väg 297 (14D 2d , [67628, 13669] ), vägslänt ,inkommen genom gräsfröinsåning,tillfällig ?, ett par ex. , 1984 (PEr)

Dalarnes Flora