Silene vulgaris    Smällglim


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Hede (12G 6g , [6680, 1534] ), åkerren, 1995 (PDm)
Buska (12G 6h , [6680, 1535] ), vägkant, 1995 (PDm)
Tyskbo (12G 7g , [66850, 15331] ), banvall, 1995 (PDm)
Horndal (12G 7g , [6686, 1533] ), järnvägsspår inom bruksområdet, 1995 (PDm)
Byvalla, Smalåsen (12G 8g , [66910, 15342] ), ängsmark efter ägoväg, 1995 (PDm)
Nordansjö (12G 8h , [66913, 15392] ), torrbacke efter ägoväg, fåtalig , 1993 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo (12G 3e , [6667305, 1523038] ), järnvägsområde, 2015 (DABS)
Avesta-Krylbo (artp.), (12G 3e , [6667442, 1523093] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Fors (artp.), (12G 5f , [6676558, 1528083] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [666966, 152168] ), vägkant, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Atlasruta (12G 6a ), ,frekvens t.allm. 1989 (CGr)
SÄTER

Säter (artp.), (12F 8j , [6692064, 1497342] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
GUSTAFS

Solvarbo, Anders Hans (artp.), (12F 9i , [6696731, 1493040] ), gårdsmiljö med intilliggande marker, noterad , 2017 (Eva Grusell)
SILVBERG

Rämshyttan (12F 7d , [6686812, 1467721] ), gamla stationsområdet, 2015 (SNy)
Ulfshyttans gamla station (12F 8f , [6690322, 1475270] ), jv-område, 2015 (SNy)
Skenshyttan (12F 8f , [6691466, 1477633] ), vägkanter o kulturmiljöer i byn, 2015 (SNy)
Halldammen (12F 8g , [66925, 14827] ), väg.o strandkant, 1988 (THe)
STORA TUNA

Sörbo (12F 9h , [669764, 148625] ), gräsbevuxen vägkant, 2011 (DABS)
Noraå bruk (13F 0d , [670400, 146577] ), vägkanter o beteshagar, 2012 (SNy)
Täkt och väg mot Gunnarsbo (13F 0f , [6702307, 1478432] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [670117, 148366] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Stora Tuna (artp.), (13F 0g , [6702702, 1483030] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Borlänge (artp.), (13F 1f , [6706410, 1478720] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Savelgärdet (13F 1g , [6708325, 1481270] ), Utfyllnadsområde vid Domnarvets Jernverk, ruderatmarker, 2015 (SNy)
Spännvallen (artp.), (13F 2e , [6711650, 1470690] ), 2015 (Gunnar Bäck)
Lennheden (13F 2e , [67125, 14720] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Lennheden-linje (artp.), (13F 2e , [6712572, 1471775] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Lennheden (13F 2e , [671304, 147120] ), åsen, 2012 (SNy)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), noterad , 2017 (Gunnar Bäck)
Lennheden (13F 2e , [671343, 147047] ), åsen väster om j-vägen, 2012 (SNy)
Broängesbäcken (13F 2e , [6713475, 1472863] ), bäckravin, 2014 (SNy)
Båtstadskogen (13F 2f , [671012, 147655] ), lövskog, 2012 (SNy)
Färjenäs (13F 2f , [6711469, 1476281] ), ängsmark på sand, 2013 (SNy)
Bomsarvet (13F 2f , [6714641, 1479071] ), längs gamla banvallen för Björbobanan, 2014 (SNy)
600 m SSO Igeltjärn (13F 2g , [671288, 148125] ), gammalt igenvuxet kalkbrott, 2011 (SNy & IPt)
Gimsbärke (13F 3e , [6716484, 1470088] ), torr ängsmark mot beteshage, 2012 (IPt)
Väg mot Issan (13F 3e , [6718480, 1471640] ), vägkant och bäckdråg, 2014 (SNy)
VIKA

Strand (artp.), (13F 1j , [6707430, 1496966] ), 1990 (Niklas Lönnell)
Staberg (13F 3j , [67159, 14988] ), ~refl~ ,gammal igenvuxen herrgårdsträdgård, ,frekvens ej bedömd 2000 (JJa & BCa)
Centralvägen (artp.), (13F 3j , [6719135, 1495972] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
Dammtjärnen 350 m O (13G 3a , [671927, 150223] ), vägkant/banvall, 2009 (HLe)
ASPEBODA

Skarviksvägen vid Valsfors (13F 3f , [6717143, 1477090] ), vägkanter och åstrand, 2014 (SNy)
Vägen mot Grönbo (13F 3g , [671876, 148180] ), vägkant, 2012 (DABS)
Djupdalsbäcken (13F 4f , [6721486, 1476499] ), vägkanter och bäckravin, 2014 (SNy)
Byn Nedre Skog (13F 4f , [6721912, 1479348] ), vägkanter, längs bäck mm, 2011 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Mörtsjöbo (13F 3g , [6719570, 1482765] ), längs vägen genom byn, 2014 (SNy)
Roxnäsvägen längst vattnet (artp.), (13F 3i , [6718626, 1494334] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Korsnäs/Masugnen (artp.), (13F 3j , [6718962, 1495483] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Korsnäs/Masugnen (artp.), (13F 3j , [6718962, 1495483] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Ängen Rottnebyskogen (artp.), (13F 3j , [6719686, 1495223] ), noterad , 2016 (Glenn Costello)
Källslätten (13F 4g , [6723073, 1481582] ), ängsmark, 2010 (DABS)
Håbergs hage industritomt (artp.), (13F 4h , [6720896, 1487334] ), grusmark på naturaliserad industritomt, 2013 (Per Johansson)
Utfyllda tomtmarken N Kårarvets koloniområde (artp.), (13F 4h , [6721201, 1486850] ), noterad , 2016 (Per Johansson)
Falu vårdcentral, stenmur (artp.), (13F 4h , [6721728, 1489896] ), 2015 (Per Johansson)
Faluån (artp.), (13F 4h , [6721734, 1489988] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Bergsgården (13F 5h , [672712, 148628] ), gammal varpmark, 2015 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727267, 1486422] ), vägslänt, 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [672780, 148590] ), vägkant genom äldre bostadsområde, 2014 (JJa)
Övre Heden (13F 5h , [672820, 148893] ), gräsbevuxen vägkant, 2014 (JJa)
Grafsberget Ny slänt ovanför cykelbanan (13F 5h , [672827, 148523] ), grusmark, 2017 (JJa)
Harmsarvet, Grycksbo (13F 6g , [673008, 148461] ), vägkant, 2011 (JJa)
Lundbergs fäbodar (13F 6h , [673221, 148528] ), ängsvägkant, 2012 (JJa)
SUNDBORN

Atlasruta (13G 4d ), ,frekvens ej bedömd 1990 (JEd)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733399, 1499144] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Holvret (artp.), (13G 5a , [6729612, 1503408] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Boda (13G 6a , [6731830, 1503838] ), vägkanter och kulturmiljöer i byn, 2015 (DABS)
Linghed (13G 8a , [6740822, 1503180] ), idrottsplan, slänter, 2017 (IPt & SNy)
ENVIKEN

O om Tängran, nära fritidshus (13F 9j , [674861, 149776] ), gammal ängsmark, 2009 (DABS)
Nyfäboden, vall på sandig mark (artp.), (14F 1i , [6757228, 1493966] ), 2014 (Rolf LundqvistUrban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Ö om Billsjön (11F 9i , [66474, 14911] ), ~refl~ ,rätt öppen ödetomt, ,frekvens ej bedömd 2000 (BFo)
NORRBÄRKE

Bredsjö hytta (12F 0d , [6652666, 1467711] ), vägkant, 2012 (DABS)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ), vägkant, ruderatmark, sjöstrand, 2015 (MNo)
Stollberget (12F 4e , [667425, 147080] ), öppen äng, spridd , 2006 (HWk)
Schisshyttan (12F 5e , [6678141, 1470501] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Matsbo (12F 5g , [667659, 148286] ), gammalt hyttområde, 2008 (DABS)
LUDVIKA

Valhalla skola (12F 3d , [666858, 146500] ), skräpmark nedanför banvall, enstaka ex , 1989 (HWk)
Iviken vid Väsman (12F 4c , [66721, 14643] ), sandig banvall nedlagd järnväg, några ex.< 10 , 1988 (HWk)
Lekomberg (12F 5c , [66754, 14628] ), ~refl~ ,tippmassor, ,frekvens m.allm. 2004 (HWk)
GRANGÄRDE

Ö.om Lövtjärn (12E 1h , [66573, 14395] ), 1990 (GEn)
Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ), skogsbilvägkant/diken, 2016 (IPt)
Burängsberg (12E 5j , [66764, 14469] ), vägkant, enstaka ex , 1989 (HWk)
Kullen (artp.), (12E 7j , [6689374, 1447454] ), i ängsmark, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Lastomberg (12E 8i , [6694003, 1444786] ), ängsmark äldre boplats, 2012 (IPt & JOs)
Skallberget (12E 8j , [66946, 14487] ), ~refl~ ,ängar vid fäbod, ,frekvens ej bedömd 2001 (DABS)
Björnhyttans sopstn. (artp.), (12F 3b , [6669257, 1457099] ), noterad , 2017 (Annelie Andersson, Mikael Ohlson)
Forstäppan V om Sunnansjö (12F 5a , [66781, 14508] ), vägdike vid uppfart till gård, 1988 (HWk)
Bredberget (12F 6b , [6684613, 1459257] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Säl (13F 1b , [67093, 14583] ), vägkant, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Floberget (13F 2a , [67134, 14504] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Rista,gamla färjläget (13F 2b , [67122, 14570] ), ~refl~ ,älvslänt,älvstrand och vägkanter, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [671418, 146263] ), ~refl~ ,villatomt +omgivande hästbetesmark/gammal åkermark samt skogsdunge, ,frekvens allm. 2002 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712302, 1468721] ), skogsbilvägkant, 2014 (IPt)
Bäsna, Backarna (13F 2d , [6712704, 1466528] ), järnvägsbank, 2014 (IPt)
Nedre Bäsna (13F 2d , [6714113, 1467592] ), vägkant, 2011 (IPt)
Djurmo (13F 2d , [6714496, 1466318] ), lövskog med gångstigar, 2014 (IPt)
Västerfors (13F 3b , [6718930, 1456807] ), vägdike/slänt, 2017 (IPt)
Djurås (13F 3c , [671625, 146308] ), järnvägsområde, 2011 (IPt)
Sifferbo (13F 3d , [6715964, 1467992] ), vägkant, 2014 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6722149, 1458528] ), vägkanter,ängsmark, 2016 (IPt)
Gräv (artp.), (13F 4b , [6723551, 1459338] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Larssveden, ca 200 m N om Mojesjön (13F 4c , [67218, 14607] ), ~refl~ ,sandslänter mot vägen, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
ÅL

Sveden (13F 4b , [6724810, 1458066] ), skogskant mot åker, 2014 (IPt)
Tomtjärn (13F 5b , [6726485, 1459385] ), åkerkant, 2014 (IPt)
Solberga, Konsten (13F 5d , [672957, 146641] ), ängsmark vid dammar, 2010 (JJa)
Solarvet (13F 5e , [672895, 147369] ), vägkant, 2010 (IPt&JJa)
Spjutsjöbergets NV-sida -- Kångelbäcken (13F 5f , [6728, 1476] ), 1989 (JEd)
BJURSÅS

Sågmyra (13F 6e , [67329, 14723] ), ~refl~ ,vått dike i näringsrik mark, ,frekvens m.allm. 1999 (MBe)
Rällsjöbo (13F 7e , [673900, 147213] ), gräsmark inom bebyggelse, 2014 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [673866, 147972] ), gräsmark längs grusväg, 2011 (JJa)
Bodarnas vindabadplats (13F 7g , [673513, 148263] ), utfyllnad, 2011 (JJa)
Vägkant vid Bjursen (13F 7g , [673658, 148122] ), "gamal midsommarplatsen" ovanför Baggarvsvägen, slåttrad ängsmark , 2003 (JJa)
Änge vid Rog (13F 7h , [673565, 148627] ), vägkant längs delvis skogsmar delvis gammal tomt, 2008 (JJa & IPt)
Delvis hävdad äng mellan grusväg och Rogsjöns strand (13F 7h , [673573, 148590] ), gräsäng, 2008 (JJa & IPt)
Rog (13F 7h , [673665, 148716] ), vägkant längs gamlal tomter, 2008 (JJa & IPt)
Larsmyran (13F 7h , [673713, 148877] ), gräsmark kring gammal bosättning, 2010 (JJa)
Älgbergets fäbod (13F 7h , [673940, 148573] ), ängsmark, 2011 (JJa)
Vindkraftsparken Andersbo (13F 8f , [674221, 147748] ), grusmark vid vindkraftverk, 2016 (JJa)
Björsberg (13F 8g , [6740600, 1481500] ), ~refl~ ,gräsbevuxen vägkant, ,frekvens ej bedömd 1999 (JJa)
Mellan Attjärn och Attjärnsbo (13F 8g , [6740929, 1483734] ), liten inäga, 2011 (JJa)
Fjåttgården (13F 8h , [674163, 148619] ), stenig dammkant, 2011 (JJa)
SILJANSNÄS

Brahammar, Brasån (13E 6i , [673316, 144193] ), vägkant & vägdiken, 2008 (IPt & MNo)
Alvik (13E 7j , [6737110, 1448551] ), vägkant, 2012 (IPt)
Almo Bäckängsgattu (artp.), (13E 7j , [6738519, 1448037] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Björkberget (13E 8j , [674159, 144821] ), grässlänt vid parkeringsplats, enstaka , 2008 (DABS)
Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Stockholm (13E 3h , [6716855, 1437423] ), vägkant,ängsmark med åstrand, 2016 (IPt)
Bro Mögsjöån vid norra Ballsen (13E 4f , [6721311, 1429262] ), vägkant, 2015 (HLe)
Skallskog (13E 5i , [672952, 144439] ), vägslänt, 2012 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719704, 1453876] ), ängsmark mot upplagsplats, 2015 (IPt & JJa)
Backen, 1 km S (13F 4a , [6723629, 1450531] ), timmerupplagsplats, 2015 (IPt)
Heden-w (artp.), (13F 6b , [6732312, 1455403] ), 10 , 2012 (Magnus Stenmark)
Östra Rönnäs (13F 6c , [673229, 146372] ), vägkant, 2014 (JJa)
Hackmora (13F 6d , [673416, 146908] ), gräsbevuxen vägkant, 2012 (JJa)
Sunnanäng (13F 8a , [6740247, 1454588] ), ängsmark, 2016 (DABS)
Söder Lindberg (13F 8c , [6742640, 1463088] ), åkerkant, 2015 (IPt)
1 km O om Norr Lindberg (13F 8c , [674344, 146403] ), fuktig vägkant, 2009 (JJa)
Atlasruta (13F 9b ), ,frekvens t.allm. 1999 (LKn)
RÄTTVIK

Kyrkstallarna (14F 0c , [67529, 14614] ), intill husgrunder, flertal , 2015 (GHa)
Bingsjö (14F 3i , [67676, 14916] ), slåtterlindor, 2007 (DABS)
BODA

1 km N Ingels (14F 1d , [675987, 146884] ), botten av övergivet grusstag, flertal , 2010 (GHa)
Skedtjärnsvägen (14F 2d , [67609, 14683] ), vägren, fåtal , 2010 (GHa)
Vägen mot Skedtjärn (14F 2d , [676095, 146837] ), vägren, tiotals , 2011 (GHa)
Ovanmyra, Backarna (14F 2d , [67641, 14689] ), vägren, enstaka , 2012 (GHa)
Jutjärn (14F 2e , [67632, 14703] ), f.d. änge, ymnigt , 2011 (GHa)
Saxdammen (14F 3d , [67664, 14674] ), ~refl~ ,grund damm, ,frekvens ej bedömd 2006 (GHa)
600 m SV Hålgarstjärnen,öster om vägen. (14F 4c , [67725, 14640] ), ~refl~ ,upplagsplats för rivningsvirke, ,frekvens m.allm. 2000 (GHa)
N om Simsänget, "Husgatu" (14F 4d , [67726, 14651] ), ~refl~ ,gammal odlingsväg i östsluttning samt igenväxande linda, ,frekvens m.allm. 2001 (GHa)
ORE

Lukohol (14F 5d , [67793, 14659] ), havreåker, rikligt , 2013 (GHa)
Lukohol (14F 5d , [677930, 146596] ), vägrenar/stenrösen, spridd , 2011 (GHa)
Sörboda, 200 m NV Lundgården (14F 5e , [677612, 147030] ), ~refl~ ,igenväxande åker, tiotal ,frekvens ej bedömd , 2011 (GHa)
Arvet, Kalkänget (14F 6c , [67812, 14623] ), dike, fåtal , 2010 (GHa)
Lukaskällan (14F 6d , [67802, 14652] ), åkerkant, enstaka , 2014 (GHa)
Nysjöns södra vik (14F 7c , [67856, 14649] ), vändplan, numera delvis översvämmad, tiotals , 2015 (GHa)
Näset (14F 7c , [67862, 14613] ), vägren, flertal , 2010 (GHa)
Furudals bruk (14F 7d , [67867, 14660] ), ängsmark, 2009 (GHa)
Dalfors, Hyttbacken (14F 7f , [67889, 14782] ), grässlänt, enstaka , 2012 (GHa)
Stråfjärden (15F 0c , [68045, 14610] ), rastplats, enstaka , 2014 (GHa)
ORSA

Atlasruta (14E 5h ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Atlasruta (14E 7i ), ,frekvens allm. 1986 (JEd)
Untorp (15E 1f , [68084, 14254] ), 1996 (BOr & PJn)
Lusbodammen (15E 2g , [68145, 14310] ), rastplats, färre än tio , 2014 (GHa)
SOLLERÖ

Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [675787, 143555] ), gräsmark, 2013 (DABS)
MORA

Siljansfors försökspark ,400 m S herrgården (14E 0e , [675235, 142223] ), vägkant, flerst. , 1982 (Göran Thor)
Siljansfors försökspark , Skogsmuseet (14E 0e , [675351, 142225] ), torr ängsmark, flerst. , 1982 (Göran Thor)
Kråkbergs badplats (artp.), (14E 3g , [6769620, 1431000] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Färnäs, Byvägen (14E 3h , [676577, 143571] ), vägkant, 2010 (SJo)
Alderängarna (artp.), (14E 4f , [6770660, 1425824] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), torrbacke, 1990 (Bengt Oldhammer)
VENJAN

Gävunda (13E 8c , [6741167, 1410362] ), vägkant, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762187, 1396444] ), vägkant, 2015 (DABS)
Litterheden (14D 2j , [6762429, 1396346] ), vägkant, 2015 (DABS)
Buråberg (14D 3h , [67681, 13865] ), fäbodvall, 2003 (LBr)
Tiberget (artp.), (14D 3i , [6767890, 1392655] ), noterad , 2016 (Yvonne Malm)
ÄLVDALEN

Tennänget VSV om (artp.), (14D 5h , [6775284, 1385658] ), skräpmark, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Magnus Magnusson, Lennart Persson)
Dysberg, Almgården S om vägen (artp.), (14D 6j , [6782901, 1399292] ), vägslänt, noterad , 2017 (Lars Fröberg, Eva Grusell, Ulf Swenson)
Marddal fäbod (artp.), (14D 7h , [6788620, 1386319] ), vägkant, dike, skogstomt, skogskant med bäck, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Åsens by (14D 9i , [679681, 139315] ), gräsmark vid älvstrand, 2010 (DABS)
Selgård gården (artp.), (14D 9i , [6797059, 1393069] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd, noterad , 2017 (Staffan Jansson)
Sälen, fäbod (artp.), (14D 9j , [6795324, 1396437] ), kulturmarker kring fäbodar, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Blyberg (14E 6c , [678294, 141248] ), gräsmark, 2008 (DABS)
Västermyckeläng (artp.), (14E 7a , [6789458, 1404818] ), noterad , 2017 (Elin Götmark, Staffan Jansson, Urban Gunnarsson)
Gåsvarv mot fiskodlingen (14E 7b , [678626, 140795] ), vägrenar, ängsbackar, spridd , 2017 (LBr & Lars Frölander)
Månstabanan (artp.), (14E 8a , [6793900, 1404587] ), 2015 (Per Gustafsson)
Rots skans (14E 8a , [679454, 140492] ), vägkant, 2009 (DABS)
Nybolet (14E 8c , [6790, 1412] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens ej bedömd 2004 (RBr)
Liden (14E 9b , [679562, 140745] ), ängsmark, 2009 (DABS)
Billingstjärnarna S om (artp.), (15D 0g , [6803011, 1384077] ), torr vägren, noterad , 2017 (Carl-Axel Andersson, Elin Götmark)
Brindbergs fäbodar, sydväsra delen (15D 0j , [680365, 139965] ), slåtteräng, vall och skogskanter, spridd , 2016 (LBr & IPt)
Brindbergs fäbodar (artp.), (15D 0j , [6803717, 1399734] ), torr-frisk slåtterängsmark, noterad , 2016 (Urban Gunnarsson,Botanikdagarna 2016)
400 m Ö om Mossidammen (15D 5j , [68276, 13982] ), örtrikt hygge/ vägkant/bäck, 2003 (LBr)
Permatsbodarna (artp.), (15D 7i , [6835270, 1393071] ), noterad , 2003 (Bo Norell)
Rotälven, V om, mitt emot Långön (artp.), (15E 0a , [6800135, 1404873] ), vägkant och blockig brant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lars Fröberg, Karin Martinsson, Lennart Persson)
Risberg fäbod S delen (artp.), (15E 0a , [6802781, 1402102] ), gårdsmiljö med inslag av ängsmark, delvis gödselpåverkad, noterad , 2017 (Johanne Maad, Lennart Persson)
Jöllen (artp.), (15E 1a , [6808298, 1404469] ), älväng och strand, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson, Elin Götmark, Staffan Jansson)
HAMRA

Fågelsjö, Hembygsgården (16E 0h , [6854113, 1438286] ), ängsmark, gammal vall, 2012 (IPt)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Lövsjö växel (12E 1h , [66583, 14352] ), 2005 (GEn)
Gäddbäckshöjden (12E 1h , [66592, 14356] ), 1999 (GEn)
Skräddartorp (12E 5g , [6677869, 1432842] ), ängsmark i blandskog nära sjö, 2016 (DABS)
Lövkullen (12E 5g , [6679521, 1431739] ), ängsmark i skogsmiljö, 2016 (DABS)
FLODA

Bastuberget (12E 7h , [66859, 14355] ), ~refl~ ,äldre torr linda, ,frekvens ej bedömd 2000 (DABS)
Lövsjön (12E 7h , [6688713, 1437777] ), vägkanter i byn, 2013 (SNy & LNi)
LÖVSJÖN (12E 7h , [6688713, 1437777] ), vägkanter i byn, 2013 (SNy)
Risåsarna (12E 9j , [669946, 144802] ), fäbodvall ,ängsmark, 2011 (IPt)
Björbo (artp.), (13E 0i , [6704414, 1440845] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Gåsholmen, jvg-station (13E 0i , [6704436, 1440731] ), spårområde, 2013 (IPt)
Vålberget (13E 0j , [6704387, 1447887] ), fäbodvall , gammal linda, 2010 (IPt)
Björbo, Forsen (13E 1h , [6705382, 1438579] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Cementfabriken Björbo (artp.), (13E 1i , [6705134, 1440457] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Sälje, 1 km ONO (13E 1j , [6709139, 1448352] ), skogbilvägkant, 2015 (IPt)
Hagen i Floda (13E 1j , [670931, 144621] ), sandig åkerväg och veteåker, spridd , 2009 (LBr)
Mosselbodarna (13E 2i , [671413, 144092] ), fäbodvall, 2008 (IPt)
Digerberget , Floberget (13E 2j , [671287, 144902] ), fäbod, 2011 (IPt)
NÅS

Håvbergets by (12E 6g , [6684831, 1434419] ), kulturmarker, 2013 (SNy & LNi)
Flatfäbodarna (12E 8d , [6690869, 1415991] ), ~refl~ ,fäbod med fd slåttermark, ,frekvens ej bedömd 2003 (HLe)
Sigfridstorp (12E 9d , [6697107, 1418934] ), gammal vall / ängsmark, 2010 (IPt)
Bysjön, Klackviken (12E 9f , [6695710, 1428210] ), vägkant, 2015 (IPt)
Söder om Nås (13E 0f , [670409, 142796] ), artrik linda, vägkant, fint hästbete, 1998 (DABS)
Utanhed (13E 0g , [6704190, 1431820] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Heden (13E 1f , [6706304, 1426971] ), ängsmark nära älven, 2016 (IPt)
JÄRNA

Atlasruta (12E 7b ), ,frekvens ej bedömd 1998 (IJo)
Vakerskogen , Vändplan (12E 8b , [6692468, 1408248] ), vägkant, 2009 (DABS)
Vakerskogen (12E 8b , [669269, 140794] ), gammal bosättning ,nu fritidshus, 2009 (DABS)
Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ), ~refl~ ,Vägkant, 2012 (HLe)
Andersfors (12E 9b , [6699172, 1408817] ), tomt, fd ängsmark, 2009 (DABS)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ), banvall, 2012 (HLe)
Hummelforsens kraftstation (13E 0b , [6704805, 1408765] ), ~refl~ ,ruderatmark, 2010 (HLe)
Fd fäbod vid Öradtjärn (13E 0c , [6702044, 1413855] ), ~refl~ ,fd ängsmark, ,frekvens t.allm. 1996 (HLe)
Stuga vid älven ca 300 m S Lerbäckens fd fäbod (13E 1c , [6708512, 1413472] ), ~refl~ ,älvstrand, 2009 (HLe)
Hästmyran S (13E 1d , [670529, 141911] ), gräsmark, 2016 (HLe)
V-dalälven södra stranden V Bomled (13E 2c , [671065, 141454] ), ~refl~ ,örtrik älvstrand, 1998 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
Vansbro (artp.), (13E 2c , [6711576, 1413264] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand, 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg-o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Bässaråsens fd fäbod (13E 3b , [6716228, 1407963] ), ~refl~ ,fd ängsmark, ,frekvens m.allm. 1996 (HLe)
Vanåbodarna (13E 3c , [671686, 141171] ), ~refl~ ,gräsmark vid hus, ,frekvens m.allm. 2011 (HLe)
Dala-Järna (artp.), (13E 3e , [6715349, 1420830] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Vans fd station (13E 4b , [6723900, 1409200] ), ~refl~ ,fd bangård, vägkant, tomt, ohävdad torr och frisk ängsmark, ,frekvens m.allm. 2004 (HLe)
Vid stuga O Svantjärn. (13E 5c , [6725935, 1412695] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens m.allm. 2000 (HLe)
ÄPPELBO

Brindoset (12E 6b , [6684952, 1405300] ), ängsmark, 2012 (IPt)
Forsbäckheden 1 km NV (artp.), (13D 1j , [6707159, 1397717] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Lämåsens naturreservat (artp.), (13D 2j , [6710092, 1399715] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Holberget fd fäbod (13E 0a , [670230, 140451] ), ~refl~ ,fd slåttermark, 2010 (HLe)
Atlasruta (13E 1a ), ,frekvens allm. 1997 (IJo)
Äppelbo, Sälen, prästgården (artp.), (13E 1a , [6706878, 1400253] ), noterad , 2016 (Måns Svensson)
Stuga 100 m N Nederholmen (13E 1b , [670513, 140791] ), ~refl~ ,fd slåttermark, 2010 (HLe)
Lämåsen/Noret (13E 2a , [671008, 140064] ), vägkant, 2014 (HLe)
Porstjärnsmyran SV (13E 2a , [671283, 140279] ), vägkant, 2013 (HLe)
MALUNG

Gökberg , Kvarnudden (12D 6i , [66838, 13931] ), ~refl~ ,f.d.boställe , husen rivna,marken skogsplanterad, ,frekvens ej bedömd 1996 (OSt)
Jan Massas (12D 8i , [66924, 13911] ), ~refl~ ,inägor, lindor slås årligen, angränsande bilväg och byväg, ,frekvens ej bedömd 1997 (OSt)
Vid östra älvstranden i höjd med Vålön (13D 2i , [671213, 139258] ), ~refl~ ,älvstrand, ,frekvens allm. 2003 (BGM)
Sillerö Sännet (13D 3i , [67171, 13918] ), utefter älvstranden, 2017 (BGM)
Södra Buon (13D 4h , [67244, 13884] ), ~refl~ ,älvstranden med grus och gräs, ,frekvens allm. 2005 (BGM)
Eggarna, Yttermalung (13D 4i , [67205, 13909] ), gammal fårhage, 2011 (MNo)
Klockarkojan (13D 5j , [6725179, 1396684] ), ~refl~ ,vägkant, spill från hö, ,frekvens ej bedömd 2002 (HLe)
S.Mon (13D 6g , [67321, 13849] ), ~refl~ ,ogödslade men plöjda slåtterlindor, ,frekvens allm. 2004 (MNo)
Malung (artp.), (13D 6h , [6731446, 1385530] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
Backsela (13D 6i , [67302, 13927] ), fäbodmiljö med slåtterängar och gles skog, 2013 (BGM)
NO Håkålokan (13D 7e , [673992, 137441] ), ~refl~ ,älvstranden, ,frekvens ej bedömd 2004 (BGM)
Arvsela, fäbod (13D 7h , [6737, 1389] ), slåtterlindor, körvägar, skogsmark och myrar, 2017 (MNo)
Vålberget (13D 8i , [67416, 13909] ), ~refl~ ,fäbodvall, ,frekvens allm. 2000 (BGM)
Råbergets fäbod (13D 9f , [67464, 13774] ), ~refl~ ,fäbodmiljö med betade ängar, stigar och körvägar, vanlig ,frekvens allm. , 2008 (BGM)
Öje Vandrarhemmet (artp.), (13D 9i , [6745166, 1394216] ), öppen fastmark - med eller utan enstaka träd gräsmark, vägslänter, strand, noterad , 2016 (Bo Karlsson)
LIMA

V. Tandö (13D 9d , [6749873, 1369685] ), vägslänt, 2014 (IPt)
Ö. Tandö (13D 9e , [6749805, 1370093] ), vägslänt, ängsmark, 2014 (IPt)
Rörbäcksnäs (artp.), (14C 6h , [6782195, 1338989] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Rörbäcksnäs (artp.), (14C 6h , [6783340, 1338640] ), betesmark, 2007 (Håkan Gustafsson)
V.Ofors (14D 0d , [6750705, 1369476] ), skjutbaneområde, 2014 (IPt)
Lima kyrkby, slåttermark Ö om Noret (artp.), (14D 2d , [6760152, 1367344] ), 2013 (Urban Gunnarsson)
Västagården (14D 3d , [67654, 13694] ), torr mager gräsbacke och P-plats, ganska mycket , 2010 (BGM)
TRANSTRAND

Gusjön (vid Kläppen), i anslutning till riksvägen (artp.), (14D 4d , [6771027, 1366719] ), vägkant, gräsmark och ruderatmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson, Mats Nordhag)
Fiskarheden (artp.), (14D 4d , [6773805, 1366975] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
500m V om bron i Branäs, S om vägen (14D 4e , [67745, 13742] ), ~refl~ ,slåttermark på fäbodtäkt, ,frekvens ej bedömd 2006 (UGu)
Transtrand (artp.), (14D 5d , [6777500, 1365830] ), dikesslänt, 2008 (Håkan Gustafsson)
Tee 1 Sälenfjällens gk (artp.), (14D 6c , [6783697, 1364805] ), 2015 (Lennart Iselius)
Josmyran (14D 6c , [6783968, 1360148] ), vägkant, 2012 (HLe)
Gruven V (14D 7a , [6786272, 1354564] ), fd ängsmark, 2012 (HLe)
Västra Sälsätern (artp.), (14D 7b , [6786100, 1358640] ), bäckravin, 2008 (Håkan Gustafsson)
Hälla, 200m nedströms Hormundsvallas utl (artp.), (14D 9b , [6799290, 1358150] ), 2012 (Urban Gunnarsson & Mats Nordhag)
Horrmundsvallens utlopp (14D 9b , [67997, 13576] ), skog och hygge, vanlig på hygget , 2008 (MNo)
Fulunäs Ö sidan (15D 0a , [680222, 135356] ), älvstrand, 2012 (HLe)
Västan (15D 4a , [682254, 135445] ), gårdsplan vid nedbrunnet hus, spridd , 2015 (LBr)
Fjällsocknarna

SÄRNA

Stigen upp till Gamla Stöten ,fäbodvallen,Storkällan upp till kalfjället (15C 5i , ), 1993 (DABS)
Atlasruta (15C 7e ), 1991 (DABS)
Hägnåsens O-brant samt myrar nedanför (" krysslista" ) (15D 4a , [6822, 1352] ), 1993 (LBr & JEd)
Bålsjön-w (artp.), (15D 8a , [6843068, 1352713] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Bröta (artp.), (15D 8b , [6843756, 1358549] ), 2 plantor/tuvor , 2004 (John Halvarsson)
Särnaheden (15D 9a , [6848, 1351] ), 1989 (DABS)
Särnasjöns N-sida samt Skraknäset (15D 9c , [6845, 1360] ), 1992 (DABS)
Skönsåsen (15D 9c , [6849, 1360] ), 1992 (DABS)
Atlasruta (16C 0j ), 1989 (DABS)
Foskvallen (16C 2j , [68610, 13498] ), ~refl~ , ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Särnaheden Norra delen (16D 0a , [6850, 1350] ), 1989 (DABS)
IDRE

Gammelsätern (16C 1h , [68577, 13387] ), ~refl~ ,kulturmark med åkrar, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 2h , [68630, 13386] ), ~refl~utlopp / sjöstrand (vägkant), ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Näsets camping (artp.), (16C 2h , [6863960, 1338197] ), noterad , 2017 (Anders Malmsten)
Idre. äng bredvid huvudvägen (artp.), (16C 2h , [6864298, 1337581] ), 10 , 2017 (Frederic Turin)
Idre (artp.), (16C 2h , [6864780, 1338627] ), noterad , 2016 (Rickard Jonsson)
Häggesundet (16C 2i , [68616, 13425] ), ~refl~ ,lindor,äng,strand,vägkant,tallskog, ,frekvens ej bedömd 1995 (DABS)
Atlasruta (16C 3g ), 1988 (DABS)
N delen av Idrebyn, till Övre Sundbäcken (16C 3h , ), 1988 (DABS)
Idrefjäll åt öst (16C 3i , [686691, 134408] ), vägslänter och öppen naturmark, spridd , 2016 (LBr)
Atlasruta (16C 3j ), 1988 (HLe & UGn)
Nadden-Grövlan (16C 5g , ), 1990 (DABS)
Björnliden, Grövelsjön (artp.), (16C 6e , [6884841, 1321352] ), 2014 (Göran Toss)
Atlasruta (16C 7d ), 1990 (DABS)
Lövåsen (16C 7e , [6886, 1321] ), 1990 (DABS)
Klutsjön (16C 8j , [68916, 13454] ), ~refl~ ,tomtmark, ,frekvens ej bedömd 1999 (BCa)
Lillfjäten, betesmark (artp.), (16D 5a , [6877067, 1352232] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Fjätbodarna 2,5 km S-ut (16D 6a , [68826, 13517] ), gammal åkermark mln vägen o ån, sparsam , 1994 (JEd)
1.5 km S Fjätbodarna (16D 6a , [6883, 1351] ), 1994 (DABS)

Dalarnes Flora