Silene nutans    Backglim


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Lammön (12G 4h , [66740, 15384] ), grusmark på åsen, ett 10-tal , 1984 (PDm)
Åshuvudet (12G 4h , [66749, 15379] ), tallskog på åsen, rikligt , 1986 (PDm)
Kyrkbyåsen (12G 5h , [66768, 15368] ), grusmark på åsen, 3 ex , 1986 (PDm)
HEDEMORA

Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ), ängsmark, vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Grådöholm (12G 6c , [66800, 15124] ), grusås, 1000-tals , 1989 (HPe)
HUSBY

Ytternora mot v.270 (12G 8c , [66930, 15131] ), beteshage med torr hällmark, rikl. , 1988 (TLj & LBr)
STORA TUNA

Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ), sandtäkten, 2014 (SNy)
Ornäs vid Kramo (13F 1g , [67098, 14843] ), vägslänt, riklig , 1988 (GRo)
Solbacka strax S Rv-påfarten (13F 2e , [67126, 14728] ), åsslänt, t.riklig , 1991 (JEd)
Lennheden (artp.), (13F 2e , [6713100, 1471500] ), 15 plantor/tuvor , 2017 (Gunnar Bäck)
VIKA

Botolvsboberget N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ), sydstup med torr vittringsjord nedanför, ca 20 ex. , 1988 (LBr)
Ca 800 m N Strand (13F 1j , [67080, 14969] ), bergrot, sparsamt , 1988 (RFr)
STORA KOPPARBERG

Rondellen vid "Rödmulla (13F 3h , [67198, 14898] ), vägslänt, flera tiotal , 2012 (GHa)
Österdalarna

GAGNEF

Svedjan (13F 2c , [6714120, 1462290] ), slänt mot älven, spridd , 2002 (IPt)
Djurås By (13F 2c , [6714400, 1463490] ), slänt mot älven, rikligt , 2002 (IPt)
Bäsna,NV om Hemtjärn (13F 2d , [6714480, 1469100] ), sandig slänt, enstaka , 2010 (IPt)
Mjälgen vid älvmötet (13F 3c , [67150, 14630] ), S-vända öppna älvslänter, riklig. , 1991 (JEd)
Djurås, Älvudden (13F 3c , [6715070, 1463080] ), torr slänt mot älven, fåtalig , 2003 (IPt)
Älvudden (13F 3c , [6715090, 1463060] ), gräsmark, 1996 (JMa)
Ängsholn (13F 3c , [6718580, 1460350] ), älvstrand, 1996 (JMa)
SILJANSNÄS

Gassarvet (13F 7a , [6739610, 1451290] ), vägkanter längs äldre bebyggelse, 2017 (JJa & MNo)
RÄTTVIK

Påfart väg 70 (artp.), (13F 9c , [6749574, 1461843] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Kungshol (14F 1c , [67554, 14648] ), sandig backe, ca 25 ex , 1986 (TLj)
Glisstjärna (artp.), (14F 1c , [6757228, 1461568] ), noterad , 2020 (Teresia Holmberg, Matilda Elgerud, Urban Gunnarsson)
Glistjärna (N om kalkverket) (artp.), (14F 1c , [6757458, 1461781] ), kalkrik ruderatmark, noterad , 2017 (Olof Hedgren)
Glistjärna (NO kalkverket) (artp.), (14F 1c , [6757458, 1461781] ), åkerkanter, grusväg, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Gjersgruvan (14F 1d , [6755440, 1466670] ), längs gammal väg, rätt rikligt , 2011 (GHa)
Nedre Gärdsjö,byvägen mot talludden (14F 1d , [67567, 14679] ), sandåsskärning, t.riklig , 1986 (TLj)
Returcontainrarna i Ingels (14F 1d , [67571, 14686] ), vägren, tiotals , 2010 (GHa)
Övre Gärdsjö,eft.väg 301 (14F 1d , [67576, 14688] ), torra ängsbackar/odlingsrösen, t.riklig , 1986 (TLj)
500 m N om Ingels (14F 1d , [67593, 14689] ), torra vägkanter, t.riklig , 1986 (TLj)
Ingels grustag (14F 1d , [67595, 14689] ), grusplan, ett tiotal , 2010 (GHa)
N om Ingels (14F 1d , [67595, 14689] ), torra vägkanter, t.riklig , 1986 (TLj)
BODA

Väg301/Jutjärnsvägen (14F 1d , [67599, 14687] ), f.d. grusstag, rikligt , 2010 (GHa)
Ingels grustag (14F 2d , [67600, 14687] ), vägren, något tiotal , 2016 (GHa)
Värmdalsvägen avtaget mot Jutjärn från väg 301 (artp.), (14F 2d , [6760004, 1468649] ), grusig vägkant, 20 plantor/tuvor , 2019 (Pär Dahlström)
Värmdalen (14F 2d , [67602, 14685] ), stenig slänt, tämligen rikligt , 2010 (GHa)
Östbjörkavägen/väg 301 (14F 2d , [6761020, 1468260] ), vägren, något tiotal , 2016 (GHa)
Solberga eft.v301 (14F 2d , [67621, 14685] ), torr vägkant, få ex , 1986 (TLj)
Jutjärns kalkbrott (14F 2e , [67629, 14703] ), torr vägkant med kalkgrus, flera ex , 1986 (TLj)
ÄLVDALEN

Garberget (14E 5d , [6778, 1418] ), bergbrant,sydvänd och torr, 1981 (SSv)

Dalarnes Flora