Silene noctiflora    Nattglim


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Hede (12G 6g , [66805, 15347] ), affärstomt,tillfällgt, några ex , 1995 (PDm)
HUSBY

Smedby (konsumaffärens blivande gräsmatta) (12G 9c , [66969, 15106] ), ruderatmark, 14 ex , 1988 (SJa)
Husby v.nya Konsum (12G 9c , [66969, 15106] ), ruderataktig plantering vid affären, ~20 ex. , 1988 (TLj & LBr)
STORA KOPPARBERG

Falun, Myntgatan v.kommunförbundets hus n.Tisken (13F 4i , [67202, 14905] ), buskrabatter, 2 ex. , 1987 (TLj)
Falun, Myntgatan,Nv om Södra skolan (13F 4i , [67202, 14905] ), kommunal rabatt, 1 ex , 1986 (TLj)
Österdalarna

RÄTTVIK

Utby,300 m V f.d.jvgstn (13F 9c , [67474, 14611] ), uppschaktade matjordshögar i gammal ängsmark, 2 ex , 1986 (TLj)
MORA

Mora (artp.), (14E 3g , [6766259, 1431878] ), 1 , 1981 (Bengt Oldhammer)
V om Bergkarlås (14E 3h , [6766300, 1436250] ), jordhögar , utkast, 2010 (SJo)

Dalarnes Flora