Silene latifolia    Vitblära


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal ( , ), bruksområde, 1 lokal , 1985 (PDm)
Kyrkbyn (12G 5h , [66764, 15371] ), åkerren, fåtalig , 1993 (PDm)
Nordansjö, på Smalåsen (12G 8h , [66913, 15392] ), ängsmark, fåtalig , 1993 (PDm)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
STORA SKEDVI

L. Klingsbo (13G 0a , [67049, 15003] ), slaggvarp / slänt mot bäck, 14 ex , 1989 (SJa)
SILVBERG

St.Bråfall i vägkosning (12F 6e , [6684, 1472] ), vägkanter, enst. , 1989 (TLj & LBr)
Grängshammar (12F 8g , [6693465, 1483179] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Idkerberget täkt (artp.), (12F 9d , [6695172, 1467861] ), 100 , 2012 (Magnus Stenmark)
Mellsta (artp.), (13F 1f , [6709824, 1477084] ), 1980 (Bengt Oldhammer)
Tälnbäcken (13F 3f , [6715150, 1475320] ), vägkant, 2012 (IPt)
VIKA

Kyrkbyn 100 m SO kyrkan (13F 2j , [67105, 14950] ), åstorrslänt, enst. , 1989 (JEd)
Lönnemossa (13F 3j , [67188, 14989] ), betad torräng, 1-2 ex , 1997 (JJa & BCa)
Korsnäs vid jvg (13F 3j , [6719, 1495] ), banvall, enst. , 1990 (JEd)
ASPEBODA

Hedens gård (13F 4f , [6722916, 1478460] ), vägkanter, 2020 (SNy)
STORA KOPPARBERG

Parkvägen, Hälsinggården, Falun (artp.), (13F 3i , [6718752, 1493607] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Korsnäs n. 'Hosjö-vägen' (13F 3j , [67189, 14952] ), ängsmark-rest, 1988 (JEd)
Västra strömvägen (artp.), (13F 3j , [6719078, 1495264] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Rv 80 vid Stennäset (13F 4h , [6723, 1488] ), nyinsådd vägslänt, 1 ex. , 1988 (JEd)
Strandvägen N om Slussen (13F 4i , [67200, 14916] ), nyinsådd vägslänt, 1 ex , 1989 (JEd)
M. Falu stn. o Slussen i jv.slänt (13F 4i , [67201, 14917] ), gräsbevuxen jv.slänt , 1988 (JEd)
Harmsarvet (n.Grycksbo) n.bäcken 400 m VSV Krökedammen (DF), (13F 6g , [67300, 14842] ), örtrik lövskog,delv. i kantzon mot damm/äng m.blåsippa o.lundelm, t.rikl! , 1988 (JEd)
Uvnäs (13F 6i , [6732050, 1490570] ), gräsmark runt gammalt växthus, 2012 (JJa & IPt)
SVÄRDSJÖ

Hillersbodabäcken och norrut längs väg (artp.), (13G 6b , [6732760, 1506760] ), noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Arnbo vid lv (13G 7a , [67352, 15025] ), torr vägslänt, enst. , 1990 (JEd)
Strandskog vid kyrkogården (13G 7b , [6737000, 1506290] ), flerst. , 2008 (JWk)
Svärdsjö kyrka (artp.), (13G 7b , [6737196, 1506365] ), noterad , 2012 (Rolf-Göran Carlsson, Kurt-Anders Johansson)
Kyrkan (13G 7b , [67372, 15063] ), åstorrbacke, t.riklig , 1989 (JEd)
Linghed vid lv strax N bron (13G 8a , [67403, 15037] ), brant SV-exp öppen åsslänt,bränns ibland av markägaren, enst. , 1990 (JEd)
Linghed, vid affärren (artp.), (13G 8a , [6740662, 1502961] ), torr gräsmatta, vägkant, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Nicklas Gustavsson, Teresia Holmberg, m.fl.)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), gräsmatta, 2009 (GJn)
NORRBÄRKE

Finnbacken (12F 2e , [6662537, 1470322] ), gårdsplan/blandskog, 2017 (DABS)
Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ), vägkant, ruderatmark, sjöstrand, 2015 (MNo)
Storsand (artp.), (12F 3g , [6669123, 1483766] ), gårdsområde, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
LUDVIKA

Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Storgården Brunnsvik (12F 5c , [66763, 14621] ), betesäng, 2004 (HWk)
Norrvik (12F 5c , [6677, 1460] ), grusplan, vägkant, enstaka , 1987 (JEd)
GRANGÄRDE

Sunnansjö (12F 5a , [6677, 1454] ), åkerkanter-vägkanter, rikl.fl. , 1988 (TLj)
Sunnansjö,Sandviksvägen (12F 5a , [66776, 14543] ), nära badet, spridd , 1992 (OSt)
Forstäppan V om Sunnansjö (12F 5a , [66781, 14508] ), vägdike vid uppfart till gård, några ex , 1988 (HWk)
Nyhammar (12F 7a , [6685, 1453] ), vägkanter o.gräsmarker, fl. , 1988 (TLj)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd (artp.), (13F 1a , [6708977, 1453461] ), jvgområde, 2009 (Sofia Larsson)
By (13F 2b , [67127, 14588] ), gammal åker,numera hästbete, massvis , 2001 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6713200, 1462090] ), nedlagt grustag med tippmassor, 2015 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462650] ), tomtmark, rikligt som ogräs , 2010 (IPt)
BJURSÅS

Kullgärdet.S sidan av bro över Rexbäcken (13F 6f , [67347, 14789] ), 2 ex , 1989 (UEr)
Smälingsnäset vid Rv80 (13F 6g , [67338, 14807] ), vägslänt mot åker, enst. , 1989 (JEd)
Stängseln mot SO, fl! (13F 6g , [6734, 1481] ), vägkant resp. i åkervall, 1988 (JEd & o.a)
Smälingsberget' Ö-sida,(2 lok) (13F 6g , [67343, 14817] ), ängskant resp 'ängsvägkant', enst! , 1988 (JEd & o.a)
Bodarna (13F 7g , [6735530, 1482290] ), åkerkant, 2011 (JJa)
Holen mot Stortäkt, fl! (13F 7g , [67360, 14813] ), vägkanter, fl. men fåtalig! , 1988 (JEd & o.a)
Lisstjärnssveden (13F 7g , [6736160, 1482760] ), gammal ängsmark, 2020 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67366, 14813] ), gräsmark, 1998 (JJa)
Proselins vid Dössberget (13F 7g , [6736770, 1480950] ), fuktig vägkant, 1998 (JJa)
Baggarvsvägen (13F 7g , [67373, 14813] ), gräsmark längs gammal byväg, 1 ex , 2000 (JJa)
Bjursmyran (13F 7g , [67373, 14818] ), myrmark, talrik , 1999 (JJa)
"Proselins" (13F 7g , [67377, 14808] ), gräsrik vägkant, fåtal , 2000 (JJa)
LEKSAND

Lappmyran sandtaget söder om (artp.), (13F 6b , [6732293, 1455368] ), sandtag, 2013 (Pär Dahlström)
Ullvi (13F 6b , [6733, 1459] ), dikesrenar, enstaka , 1986 (TLj)
Sommarland sydvästra delen (artp.), (13F 7a , [6737886, 1454379] ), grusytor, 2012 (Pär Dahlström)
Leksand vid älven,norra stranden (13F 7b , [67351, 14553] ), nära Dalälven på strandplanet, 5 ex. , 1988 (MKp)
Leksands sparbank väst om (artp.), (13F 7b , [6735217, 1455784] ), liten sopsandhög i gräsyta, 2013 (Pär Dahlström)
Leksand,vid Munthes 'Hildasholn' (13F 7b , [67354, 14551] ), schakthögar m.matjord, enst. , 1988 (TLj)
Vägen mot Sjugare ,ca 100 m från riksvägen (13F 8b , [6742630, 1459070] ), vägkant, 2013 (IPt)
N om Bergsäng (13F 8c , [67445, 14602] ), igenväxt slåttermark, 1 ex. , 1988 (MKp)
RÄTTVIK

Kyrkudden, Vasamonumentet (14F 0c , [67527, 14617] ), jordkulle, flertal , 2017 (GHa)
Stiftsgården Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753117, 1461471] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Sjurberg (14F 0c , [67535, 14610] ), potatisland, enst. , 1988 (TLj)
Stora Industriområdet (14F 0c , [6753570, 1464020] ), buskage, enstaka , 2012 (GHa)
Vikarbyn, kalkbackarna o.byn (14F 1b , [6755, 1457] ), torrängar,vägkanter, fl. , 1987 (TLj)
Nittsjö (14F 1c , [6755, 1460] ), trädor o åkrar, rikl.fl. , 1988 (TLj & LBr)
Nittsjö (14F 1c , [6756, 1460] ), trädor o åkrar, rikl.fl. , 1988 (TLj & LBr)
Backa v.Bleckogårdens golfbana (14F 1c , [67571, 14625] ), potatisland, t.rikl. , 1988 (TLj & LBr)
Glistjärna (NO kalkverket) (artp.), (14F 1c , [6757458, 1461781] ), åkerkanter, grusväg, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Atlasruta (14F 1d ), ängsmark,dikesrenar,gårdar, frekvens:m.a. 8 lokaler , 1986 (TLj)
Ollas Olles gård (14F 1d , [67574, 14693] ), åker, ymnigt , 2010 (GHa)
Övre Gärdsjö (artp.), (14F 1d , [6757439, 1469257] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
V Born (14F 2d , [6760430, 1469940] ), vägkant, enstaka , 2008 (IPt)
Getryggen (14F 5i , [6778380, 1493100] ), vägkanter o. f.d. ängsmark, spridd fl. , 1988 (TLj & LBr)
BODA

Solberga kalkbrott (14F 2d , [67629, 14680] ), kalkgrus, enstaka (bland ryssgubbar och uppländsk vallört) , 2012 (GHa)
Västanå,flera lokaler (14F 2d , [6763, 1467] ), åkerrenar,vägkanter,etc (f.ö.ej sälls.i Bodabyarna), sparsam , 1985 (TLj)
Västanå (14F 2d , [67630, 14675] ), åker, rikligt , 2011 (GHa)
ORSA

Kyrkbyn mot Lillån, fl! (14E 4h , [67740, 14358] ), trädg.utkast o. i sandslänt, enst! , 1987 (JEd)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6774749, 1435523] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Orsa camping-Ångbåtsudden (artp.), (14E 5g , [6778720, 1434803] ), 1 , 2018 (Bengt Oldhammer)
Ångbåtsudden (14E 5g , [6778740, 1434910] ), strandpromenaden, flera bestånd , 2009 (BOr)
Sandhed samt Hansjö (14E 5h , [6775, 1436] ), ängsveg., 1 ex. , 1987 (BOr)
Holen (artp.), (14E 5h , [6775449, 1436210] ), 10 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Holen (artp.), (14E 5h , [6775449, 1436210] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Kungshaga (artp.), (14E 5h , [6775855, 1436603] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6775859, 1435952] ), 50 plantor/tuvor , 2019 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6775859, 1435952] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), vitblära i mängd på åkrarna och vägkanterna i oljonsbyn vid turistvägen, 1995 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6776188, 1436099] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776520, 1436190] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Väster E45 (artp.), (14E 5h , [6777376, 1436652] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Väster E45 (artp.), (14E 5h , [6777376, 1436652] ), 20 plantor/tuvor , 2019 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.), (14E 5h , [6777388, 1436600] ), 1 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Enån (artp.), (14E 5h , [6777709, 1436913] ), mer än tio vid före detta snickeriet , 2014 (Bengt Oldhammer)
Kyrkogården-Ön (artp.), (14E 5h , [6779283, 1435620] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Ön, på kyrkogdnns schakthögar (14E 5h , [67793, 14359] ), enst! , 1987 (JEd)
Ön (artp.), (14E 5h , [6779301, 1435550] ), 10 , 2019 (Bengt Oldhammer)
Sandhed (14E 6g , [6780, 1434] ), dikeskant, 1 ex. , 1987 (BOr)
Sandhed (artp.), (14E 6g , [6780581, 1434911] ), några ex , 1987 (Bengt Oldhammer)
Sandhed samt Hansjö (14E 6h , [6780, 1435] ), dikeskant, 1+ 1 ex. , 1987 (BOr)
Born (14E 6h , [67812, 14377] ), åkerkant, 1990 (JEd & LBr)
Hansjöåkrarna (artp.), (14E 6h , [6781508, 1436232] ), vid branddammen, 1990 (Bengt Oldhammer)
Hansjöåkrarna (artp.), (14E 6h , [6781508, 1436232] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Kallholen ovan kalkbrottet mot S (14E 6i , [67838, 14412] ), gräsmark (trol.f.d.trädgård), enst! , 1987 (JEd)
Björken, fl! (mln.lv. o.jv.) (14E 7i , [6785, 1442] ), äkerkanter resp i havreåker, enst! , 1987 (JEd)
Nederberga (14E 7i , [67852, 14417] ), i gles kornåker, enst! , 1987 (JEd)
Mässbacken fl! (14E 7i , [67857, 14434] ), i igenväxande åkerträda, rikl! , 1987 (JEd)
Mässbacken fl! (14E 7i , [67858, 14438] ), i potatisland, rikl! , 1987 (JEd)
Tallhed (artp.), (14E 7i , [6785938, 1442175] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Tallhed v.lv. strax S jv. (14E 7i , [67889, 14412] ), sandslänt i vägkant, enst! , 1987 (JEd)
SOLLERÖ

Norrviken vid pumpstn ,samt vid avtagsvägen mot Utanmyra (14E 1g , [6758, 1434] ), vägkant,jordhög, 5-10 ex. , 1987 (BOr)
Norrviken (artp.), (14E 1g , [6758003, 1434795] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Agnmyren, Norrviken ,Utanmyra (14E 1h , [6757, 1435] ), vägkanter o jordhögar, 4 lokaler, totalt ca 10 ex , 1986 (BOr)
Karl Lärkas stuga (artp.), (14E 1h , [6757495, 1435411] ), mycket i åkrarna , 1988 (Bengt Oldhammer)
Bengtsarvet, Klikten (14E 1h , [6757870, 1435550] ), gräsmark, 2013 (DABS)
Agnmyren (14E 1h , [6758, 1435] ), vägkant, åker i träda,minst 3 lokaler, 5-10 ex. , 1987 (BOr)
MORA

Färnäs (14E 3g , [6766, 1434] ), jordhög i dikeskant, 1 ex. , 1987 (BOr)
Mora (artp.), (14E 3g , [6766259, 1431878] ), 1 , 1981 (Bengt Oldhammer)
Mora järnvägs-stn (artp.), (14E 3g , [6766435, 1432468] ), 1987 (Bengt Oldhammer)
Mellan jvgstn o.Wasastugan (14E 3g , [67665, 14323] ), vägkant, några ex. , 1987 (BOr)
Färnäs, Byvägen (14E 3h , [6765770, 1435710] ), vägkant, 2010 (SJo)
Färnäs (14E 3h , [6766, 1436] ), dikeskant, 1 ex , 1986 (BOr)
Färnäs (artp.), (14E 3h , [6766065, 1436308] ), dike, 1986 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs nedom kalkberget (14E 4h , [67716, 14350] ), sandiga åkrar / potatisland, fl. , 1989 (TLj & LBr)
VÅMHUS

Oradtjärnvallen (15E 3c , [68191, 14148] ), obrukad, öppen fäbodvall, ett par ex , 1985 (LBr)
Oradtjärnvallens fäb. (15E 3c , [68192, 14139] ), fäbodvall, 1996 (LBr)
ÄLVDALEN

Älvdalen i tätortens centrum (artp.), (14E 8b , [6790929, 1405475] ), gräsmatta, 2010 (Hans Rydberg)
Rom (artp.), (15D 2i , [6813450, 1390950] ), noterad , 2004 (Magnus Andersson)
Västerdalarna

JÄRNA

Andersfors (12E 9b , [6699200, 1408930] ), igenväxande ängsmark, 2009 (DABS)
ÄPPELBO

Sörombäcken (13E 1a , [67060, 14011] ), åkerkant, 1995 (IJo)
MALUNG

Reningsverket (13D 5h , [6729910, 1385620] ), gammal åkermark, 8 ex , 2011 (AOl)
Fjällsocknarna

IDRE

NV Idre, vid broarna (16C 2h , [6864, 1337] ), ruderat o skogsbryn, ej ovanlig , 1990 (CAl)

Dalarnes Flora