Silene latifolia x dioica    


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Västerbergslagen

GRANGÄRDE

Lindbastmora rikkärr (12F 8b , [6692046, 1457954] ), rikkärr med buskar, 1 plantor/tuvor , 2017 (Anders Janols)
Österdalarna

BJURSÅS

Smälingsberget' Ö-sida,(2 lok) (13F 6g , [67343, 14817] ), ängsvägkant (m.båda föräldrarna), enst! , 1988 (JEd & o.a)
Holen mot Stortäkt (13F 7g , [67360, 14813] ), vägkanter m. vitblära, enst! , 1988 (JEd & o.a)
Bjursen (13F 7g , [67378, 14816] ), ~refl~ ,vägkant, ,frekvens ej bedömd 2001 (JJa)
LEKSAND

Sjugare (13F 8b , [67433, 14596] ), ruderatmark, avstjälpningsplats vid väg, 4 ex. , 1989 (MKp)
Norr Bergsäng (13F 9b , [67454, 14597] ), vägren,gräsmark, 3 ex. , 1989 (MKp)
RÄTTVIK

100 m V Ollas Olles gård (14F 1d , [67574, 14693] ), åker, fåtal , 2010 (GHa)
ORSA

Mässbacken 200 m SV fotbollsplan (14E 7i , [67858, 14433] ), igenväx.åkerträda, m.vitblära, på 1 fläck! , 1987 (JEd)
Fjällsocknarna

IDRE

NV Idre, vid broarna (16C 3h , [6869, 1337] ), ruderat o skogsbryn, ej ovanlig , 1990 (CAl)

Dalarnes Flora