Sibbaldia procumbens    Dvärgfingerört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Fjällsocknarna

IDRE

Atlasruta (15C 9b , [684735, 130941] ), 1996 (DABS)
Härjåhågna - Röskåsen (16C 0b , ), 1986 (DABS)
Härjåhognas S-sida (DFl-50), (16C 0b , [6850, 1306] ), källdrag på kalfjället, enstaka , 1986 (DABS)
Härjehågna (16C 0b , [685126, 130704] ), 1996 (DABS)
Städjans topp och O-sluttning (16C 4j , [6870, 1346] ), 1988 (HLe & UGn)
Städjans östsida (16C 4j , [68705, 13468] ), uttorkad bäckfåra, ~10 ex , 1988 (HLe & UGn)
Nipfjället i bäckängar mot Foskan (16C 5j , [687516, 134567] ), 2001 (TLj)
Stora Olån ,vid Silverfallet och nedströms (16C 8c , [6891, 1314] ), klippsprång och ravinslänter, rikligt , 1990 (DABS)
Lilla Olån vid Silverfallet (16C 8c , [68920, 13145] ), klippängar, 1999 (TLj)
Silverfallet (artp.), (16C 8c , [6892000, 1314500] ), bäckravin, 2007 (David Göransson)
Grövelsjön (artp.), (16C 8d , [6893, 1315] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Storvätteshognas S o SV om Santesonstjärn 3 lokaler (16C 8e , [6893, 1324] ), snölega , klippor o blockmark, rikligt , 1990 (DABS)
Storvätteshågna NV tjärnen (16C 8e , [68944, 13242] ), v snölega (ca 1100 m h.), 1987 (JEd)
Storvätteshågna, bäck rinnande mot norr (16C 8e , [68945, 13242] ), ravin med bäck och små vattenfall, enstaka , 2007 (MNo)
Norr om Storvätteshågna, Grövelsjön (16C 8e , [689497, 132427] ), bäckravin, 2014 (MNo)
Storvätteshågna SO-sluttning (16C 8f , [6893, 1326] ), örtrik fjälläng, 1987 (JEd)
Sjöhöjden, Grövelsjön (16C 9d , [6895, 1315] ), fjälläng, flera ex , 1991 (BOr)
Sjöhöjdens sydbrant, Grövelsjön (16C 9d , [68951, 13152] ), blockig bergsbrant, 2014 (MNo)
Sjöhöjdens SO-brant (DF =Salfjället), (16C 9d , [68951, 13154] ), SO-exp.klippor, rikl! , 1988 (JEd)
Slugufjällets Ö-sluttning fl! (17C 1e , [6905, 1324] ), örtrika källdråg o fjällängar,kalkklippor, riklig , 1987 (JEd)

Dalarnes Flora