Setaria italica    Kolvhirs


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

GRYTNÄS

Karlslunds avfallsanläggning (12G 4e , [66731, 15207] ), jord,vägmtrl,byggavf,hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
HEDEMORA

Hedemora sopstn (12G 7c , [66853, 15112] ), i utkanten av rötslamtipp, enstaka , 1988 (PLi)
SÄTER

Säters sopstation (12F 8i , [66913, 14929] ), 2001 (SJa)
STORA TUNA

Fågelmyra (13F 2g , [67125, 14830] ), jord med hushållssopor o rötslam, 2002 (ASn & JEd)
STORA KOPPARBERG

Varggården (13F 4h , [67216, 14876] ), jord med hushållssopor o rötslam,avfallsjord med trädgårdsavfall, 2002 (ASn & JEd)
Varggårdstippen (artp.), (13F 4h , [6721980, 1487760] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Österdalarna

GAGNEF

Bodarna (13F 2c , [6714160, 1462650] ), trädgårdsland, med fågelfrö ?, 2 ex. , 2004 (IPt)

Dalarnes Flora