Seseli libanotis    Säfferot


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Leknäs, ca 1910-t (Sam) * (DALH.1989), (12G 4i , [66743, 15432] ), ängsbacke mot älven, ca 20 ex 1986, därefter något minskande , 1989 (PDm)
Leknäs (artp.), (12G 4i , [6674400, 1543360] ), traktorväg o äng med slåtter, 3 plantor , 2007 (Mats Forslund)
Leknäs, By, Avesta kommun (artp.), (12G 4i , [6674400, 1543360] ), traktorväg o äng med slåtter, ej återfunnen plantor , 2008 (MFd)
Fullsta, ca 1910-t (SAM.1921) * (DALH.1989), (12G 5h , [66752, 15385] ), torrbacke efter väg, minst 20 ex , 1986 (PDm)
Båthamnen, Fullsta, By, Avesta kn (artp.), (12G 5h , [6675222, 1538563] ), 5 plantor/tuvor , 2020 (Mats Forslund)
Båthamnen, Fullsta, By, Avesta kn (artp.), (12G 5h , [6675222, 1538563] ), 43 plantor/tuvor , 2018 (Mats Forslund)
Båthamnen, Fullsta, By, Avesta kn (artp.), (12G 5h , [6675222, 1538563] ), 15 , 2016 (Mats Forslund)
Båthamnen, Fullsta, By, Avesta kn (artp.), (12G 5h , [6675222, 1538563] ), blomning , 2013 (Mats Forslund)
Båthamnen, Fullsta, By, Avesta kn (artp.), (12G 5h , [6675222, 1538563] ), endast fem plantor i år., 5 plantor/tuvor , 2020 (Mats Forslund)
Båthamnen, Fullsta, By, Avesta kn (artp.), (12G 5h , [6675222, 1538563] ), blomning , 2013 (Mats Forslund)
Båthamnen, Fullsta, By, Avesta kn (artp.), (12G 5h , [6675240, 1538510] ), strandskog, dikesren, 21 plantor , 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Båthamnen, Fullsta, By, Avesta kn (artp.), (12G 5h , [6675240, 1538510] ), endast fem exemplar hittills., 5 , 2020 (Mats Forslund)
STORA SKEDVI

Nyberget (DFL), (13G 1a , [67071, 15047] ), kalkpåverad frodig blandskog, t.rikl , 1987 (SJa)
Nyberget. kring Limberget (DBS), (13G 1a , [67071, 15048] ), vägkanter o slänter, rikl. minst 100 m , 1987 (TLj)
Kalkberget vid Dammsjön (13G 1a , [6707180, 1504830] ), vägkant, 2011 (DABS)
Nyberget, 1902 (WISTR.1905, SAM.1910) * Limberget vid Nybergets by (13G 1b , [67060, 15050] ), torr örtbacke med kalkhällar, även längs landsvägen, 1972 (SNy) * riklig , 1988 (LBr o a)
Nyberget på udden mellan Nedre Klingen och Lissjön (13G 1b , [67066, 15050] ), vägslänt, 5 ex , 1989 (SJa)
SÄTER

Ovangårdarne (DFL), (12F 8j , [66928, 14967] ), äng/äldre gräsmatta, t.rikl , 1987 (SJa)
STORA TUNA

Dalsjö (13F 1g , [67080, 14848] ), i torr, förr betad, sydvänd klippslänt med enbuskar, ca 150 ex , 1992 (TLj)
Österdalarna

GAGNEF

Älvnipan 300 m V Sörbysjön (13F 3c , [67184, 14608] ), brant öppen nipslänt med aktiv erosion mot älven, med back-, ås- och vårstarr, minst ett 100-tal ex , 1991 (JEd)
ÅL

500 m SO älvbron efter jvg (13F 5c , [67295, 14606] ), järnvägsbank, enstaka , 1993 (TLj)
LEKSAND

Leksandsbröd 20 m norr järnvägskorsningen (artp.), (13F 6b , [6732276, 1458445] ), järnvägsbank, 2013 (Pär Dahlström)
Leksand ,vid jvg från älven & nnorrut (DBS), (13F 7b , [67351, 14563] ), jvg-bank, ymning , 1986 (TLn)
Leksand (artp.), (13F 7b , [6735180, 1455760] ), järnvägsstationen, rikligt , 1996 (Bengt Oldhammer)
Övermo vid järnvägen, i massor ca 1985 (LKs:WIS.&MOR.1987) = Leksand efter järnvägen, från stn och 1,5 km söderut (13F 7b , [67354, 14562] ), banvall och bangård, flerstädes och rikligt, enstaka , 1986 (TLj, TLn & LNo)

Dalarnes Flora