Sesleria caerulea    Älväxing


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Österdalarna

LEKSAND

Opplimen (13F 8b , [67424, 14598] ), fuktig betesmark, ganska riklig , 1989 (MKp)
Hjortviken längst in (13F 8b , [67439, 14551] ), kärr-strandäng, enstaka , 1987 (JEd)
Mellan Söder Lindberg-Risa (13F 8c , [67410, 14623] ), vägslänt, 1 tuva , 1991 (MKp)
Västgärds 370 m NV T-korsningen. (artp.), (13F 8c , [6743721, 1462120] ), sönderkörd fuktäng med här och där djupa traktorspår., noterad , 2017 (Pär Dahlström)
Norr Lindberg (13F 8c , [6744980, 1462180] ), örtrik gammal ängsmark, enstaka , 2008 (IPt)
Tällberg v.Siljan S.reningsverket (13F 9a , [67454, 14548] ), strandäng, enstaka , 1987 (JEd)
Norr Bergsäng (13F 9b , [67453, 14589] ), gammal kärrväg genom blandskog, tämligen riklig , 1991 (MKp)
Sturänget, Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745638, 1455460] ), noterad , 2016 (Johanne Maad, Urban Gunnarsson)
Tällberg (13F 9b , [67457, 14556] ), slåtteräng, dominerande , 1987 (TLj)
Tällberg strandbad (artp.), (13F 9b , [6745751, 1455016] ), noterad , 2019 (Per Ahlgren)
Tällberg (artp.), (13F 9b , [6745819, 1455654] ), noterad , 2019 (David Söderblom-Tay, Kerstin Isaksson)
Tällberg mot Laknäs (13F 9b , [6746190, 1455780] ), torra lindor, 1998 (TLj)
Östanhol, nedom Stenbygården (13F 9b , [6746270, 1458190] ), 1993 (TLj)
Östanholsviken (13F 9b , [67463, 14584] ), öpen lågvuxen äng vid Siljans strand, några m2 , 1988 (LBr)
Östanhol, vid stickväg längst i Ö i byn (13F 9b , [6746380, 1457940] ), 1993 (TLj)
Östanhol (13F 9b , [67464, 14574] ), ängsrest eft.bäck, ~25 m2 , 1987 (TLj)
Laknäs (13F 9b , [67471, 14558] ), åkerväg, fuktigt läge, 1987 (JWm)
Ängestjärn (13F 9c , [6745530, 1462090] ), liten källmyr intill ån, 1993 (TLj)
RÄTTVIK

Tina,efter jvg (13F 9c , [6749, 1462] ), f.d.ängsmark, flerst. , 1986 (TLj)
Nissabacken i Born (14F 1e , [6759, 1470] ), rikkärr, några tuvor , 2001 (TLj)
Born i Nissabacken (14F 1e , [6759700, 1470240] ), 2001 (TLj)
ORSA

Vångsgärde intill stora vägen (14E 4h , [6773, 1435] ), f.d.slåtterängar, 100-tals , 1989 (BOr)
Lisselhed,fl vid vägen (14E 4h , [67738, 14352] ), fuktängskant, 1987 (JEd)
Lisselhed (artp.), (14E 4h , [6773933, 1436010] ), rikligt , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed betad mark (artp.), (14E 4h , [6773988, 1435958] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhed,fl vid vägen (14E 4h , [67741, 14353] ), vägdike m. kalkfuktängsveg:Prim.far. Potr.cra. Poly.ama. C.ornith., 1987 (JEd)
Vångsgärde mot V,fl! (14E 4h , [67745, 14356] ), fuktängsrest/vägdike, enst! , 1987 (JEd)
Vångsgärde mot V,fl! (14E 4h , [67746, 14358] ), fuktängsrest/vägdike, enst! , 1987 (JEd)
Vångsgärde n. Geo-minnet, fl! (14E 4h , [67746, 14365] ), örtrik kalktorräng, enst! , 1985 (JEd)
Holen n.lv. (14E 4h , [67747, 14361] ), gräsmatta m.luddhavre, enst! , 1987 (JEd)
Wixnersvägen (artp.), (14E 4h , [6774725, 1436224] ), några tiotals , 1986 (Bengt Oldhammer)
Ö Kungshaga, f d slåtteräng (artp.), (14E 5h , [6775908, 1436569] ), noterad , 2017 (Anders Haglund)
Kungshaga (artp.), (14E 5h , [6775972, 1436622] ), flerstädes, rikligt , 1986 (Bengt Oldhammer)
Lindänget mot sjön strax N Lunden (14E 5h , [67762, 14359] ), kalkfuktäng - f.d.slåtteräng, rikl. , 1988 (JEd)
Lindänget-Höglunda n.lv. (14E 5h , [67766, 14367] ), lieslagen kalkfuktäng (Prim.far,Gymn.con,Conv.maj,C.ornith,Poly.ama,etc), mkt. rikl. , 1986 (JEd)
Lindänget-Höglunda n.lv. (14E 5h , [67767, 14368] ), betesmark, mkt. rikl. , 1986 (JEd)
Sydöst Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6776704, 1436737] ), 2 , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lundins äng (artp.), (14E 5h , [6776730, 1436901] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777024, 1436630] ), 1991 (Bengt Oldhammer)
Knutar Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777024, 1436630] ), 2015 (Gunnel WalldenLennart Walldén)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777024, 1436630] ), 2015 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777024, 1436630] ), noterad , 2018 (Bengt Oldhammer)
Knutar-Einars äng (artp.), (14E 5h , [6777043, 1436490] ), noterad , 2016 (Johan Svedholm)
Höglunda ned.Blåtryvägen (14E 5h , [67771, 14371] ), kalkängsrets i ledni.gata (nu hävdad i tomtgräns) (Prim.far,Poygama,C.ornith.), 1985 (JEd)
Höglunda n.OK (14E 5h , [67772, 14365] ), vägdike bland liljekonvall (även C.ornith.), 1986 (JEd)
Höglunda (artp.), (14E 5h , [6777353, 1436704] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
Lisselhedsvägen (artp.), (14E 5h , [6777355, 1436588] ), 1986 (Bengt Oldhammer)
Orsa vid f.d. OK (artp.), (14E 5h , [6777388, 1436600] ), "noterad längs diket, den ""artrika vägkanten"" som är skyltad" , 2020 (Bengt Oldhammer)
Söder Enån E45 (artp.), (14E 5h , [6777487, 1436643] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
V Stackmora, fl! (efter Hedenvägen) (14E 6h , [67804, 14385] ), kalkfuktängsrester; m.Gymn.con,Polygama,Lin.cat,Arrh pub,etc), t.rikl. , 1986 (JEd)
V Stackmora, fl! (efter Hedenvägen) (14E 6h , [67806, 14384] ), kalkfuktängsrester; m.Gymn.con,Polygama,Lin.cat,Arrh pub,etc), 1 fläck! , 1986 (JEd)
Strax NO Heden v.lv. (14E 6h , [67827, 14391] ), kalkfuktängsveg. i vägdike, 1985 (JEd)
Atlasruta (14E 6i ), ,frekvens ej bedömd 1986 (JEd)
Mickelvål mot NV (14E 6i , [67819, 14421] ), i fuktägsveg på grusplan (f.d.jordtäkt?):Prim.far,List.ova,etc), enst! , 1987 (JEd)
Åberga, ett par100 m NV Brändan (14E 6i , [67831, 14428] ), i ängsartat rikkärr, enst! , 1986 (JEd)
Kallholen v.lv. (strax V jv-x) (14E 6i , [67835, 14403] ), torrängsveg. i vägk., enst! , 1985 (JEd)
Åberga,strax SV Åbergtjärn (14E 6i , [67836, 14429] ), i torr vägkant, enst! , 1986 (JEd)
Kallmora ca 700 m SSO sågen (14E 6i , [67841, 14439] ), igenvuxen fuktäng v. gml.körväg, enst! , 1986 (JEd)
Kallmora (14E 6i , [67849, 14445] ), slåtterängsrest, enst. , 1989 (JEd & LBr)
Kallmora mot Ö ca 300 m S lv-skälet (14E 7j , [67854, 14453] ), kalkfuktäng (majviva,hårstarr) , f.d.slåtteräng i sen tid åtm.buskröjd, t.rikl. , 1988 (JEd)
Kallmora (artp.), (14E 7j , [6785480, 1445330] ), noterad , 2016 (Bengt Oldhammer)
SOLLERÖ

Myckelby (14E 1g , [6756780, 1434840] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
MORA

Kalkberget i Vattnäs (14E 4h , [6771, 1435] ), igenväxt ängsmark, några ex , 1986 (BOr)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771692, 1435281] ), 1985 (Bengt Oldhammer)
Vattnäs (artp.), (14E 4h , [6771772, 1435265] ), fuktäng, noterad , 1985 (Sture Westerberg)

Dalarnes Flora