Serratula tinctoria    Ängsskära


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

FOLKÄRNA

Folkärna-Ludvigsnäs (artp.), (12G 3f , [6669848, 1528656] ), 2014 (Åke Berglund)
Oxholmen, Folkärna, Avesta kommun (artp.), (12G 4f , [6670060, 1528570] ), åkerdunge mot älvängar. bete, ej återfunnen plantor , 2008 (MFd)
Norr Oxholmen, Folkärna, Avesta kommun (artp.), (12G 4f , [6670300, 1528550] ), betad strandäng under stora aspar, 3 plantor , 2008 (MFd)
SÖ om kyrkan nära Bäsingen, rikligt 1920-t, starkt decimerad 1940-t (Lr) = Kyrkbyn 1948 (Dn) * i aspdunge invid betesmark (12G 4f , [6670400, 1528500] ), ca 50 blommande ex . på tips av Britta Forslund, Folkärna , 1989 (PDm, LBr&TLj,)
Aspudden, Folkärna, Avesta kommun (artp.), (12G 4f , [6670440, 1528660] ), strandskog öppen, ej återfunnen plantor , 2008 (MFd)
Västerbergslagen

LUDVIKA

Skuthamn vid järnvägen (artp.), (12F 4d , [6671040, 1465490] ), 1989 (Tomas Ljung)

Dalarnes Flora