Senecio viscosus    Klibbkorsört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), vägkanter,bangårdar,skräpmark, allmän. (16 lokaler) , 1987 (PDm)
Näs bruk (12G 4h , [6673353, 1537265] ), vägkant i gammal bruksmiljö, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
Västanhede (12G 5g , [6679359, 1534323] ), ängsmark, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
Gillermossen, vändplan söder om (artp.), (12G 5h , [6678671, 1539187] ), ungskog och körväg, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Peter Klintberg)
Ingeborgbo (12G 6g , [6684543, 1533575] ), ängsväg, 2019 (IPt & Bonnie Nilzon & Kicki Marcus)
FOLKÄRNA

Krylbo jvgstn. (12G 3e , [66671, 15230] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Bäsinge (12G 3g , [6668069, 1531120] ), gräsmark, 2015 (DABS)
Gränsviken (12G 4g , [6670450, 1532760] ), gräsmark, 2015 (DABS)
GRYTNÄS

Snickarbo (12G 4c , [6674690, 1513980] ), gräsplan , järnvägsområde, 2011 (IPt & SJa)
Grönvallen vid väg 70 (artp.), (12G 4d , [6674218, 1517548] ), 2013 (Hans Rydberg)
Knutsbo, Nävden (12G 5e , [6676178, 1520836] ), badplats, 2019 (SNy & Bonnie Nilzon)
AVESTA

Avesta Döda fallen (12G 3e , [6669660, 1521680] ), vägkant, 2015 (DABS)
HEDEMORA

Hyttbacken (12G 5b , [6676880, 1506660] ), torrbacke, 2011 (DABS)
Turbo (12G 6a , [6681492, 1502838] ), ängsmark, vägkanter, 2019 (IPt & SNy)
Hovran (artp.), (12G 6c , [6683710, 1511756] ), noterad , 2016 (Kristina Nygren Frisk, Göran Frisk)
Skogsbo (12G 6d , [6682228, 1515349] ), ängsväg, 2019 (IPt & SNy)
Melinsgatan (artp.), (12G 7c , [6685090, 1510175] ), noterad , 2017 (Owe Rosengren)
HUSBY

Kloster (12G 8d , [6694970, 1519730] ), gräsmark i anslutning till herrgården, 2016 (JJa)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6695808, 1507312] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Berga, infotavlan (artp.), (12G 9b , [6699824, 1508639] ), strandkant, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Stjärnsund (13G 0e , [6701810, 1522330] ), gräsbevuxen vägkant, 2013 (DABS)
STORA SKEDVI

Erikslund (12F 9j , [6697579, 1496998] ), vägkanter, 2019 (SNy & SSv & Bonnie Nilzon)
Storsveden (12F 9j , [6699196, 1496450] ), vägkant o ängsmark, 2019 (IPt & JJa)
Fäggeby (12G 9a , [6697520, 1504670] ), vägkant, 2017 (DABS)
Ansta (artp.), (12G 9b , [6698965, 1506391] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
Gussarvshyttan (13F 0j , [6702609, 1495547] ), vägslänt, 2014 (DABS)
Arkhyttan (13G 0a , [6702720, 1504450] ), vägkant, 2011 (JJa)
Långsjön vid jvg (13G 3d , [67187, 15158] ), torrmark vid jvg, 1990 (JEd)
Långsjön (13G 3d , [6718740, 1515840] ), ängsmark mot järnvägsområde, 2009 (IPt)
SÄTER

Gessån 100 m väst om (artp.), (12F 7j , [6686747, 1497803] ), ruderatmark, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Gessån - Björshyttan (12F 7j , [6686755, 1497796] ), grusplan/vägkanter - åkanter, 2018 (SJa & JMa)
Simshyttan, Återvinningsstation (12F 8i , [6691417, 1492912] ), ruderatmark, 2015 (IPt & SNy)
GUSTAFS

Oråsen (12F 9h , [6696526, 1488331] ), vägkant o grustäkt, 2014 (SNy)
Bomsarvet (13F 0i , [6701857, 1491215] ), ängsmark/ vägdike mot åker, 2014 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702035, 1494030] ), skogsbilvägkant/våtäng, 2014 (DABS)
SILVBERG

Harhyttan (12F 6h , [6683857, 1485303] ), skogsmark, 2017 (SNy)
Rastplats rv 60 v Långsjön (12F 7e , [6687051, 1471061] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Flaxan södra delen (12F 7f , [6689722, 1477277] ), vägkanter o kulturmarker, 2015 (SNy)
Grängshammar (12F 8g , [6693346, 1483157] ), runt lantgården, 2020 (SNy)
STORA TUNA

Rämshyttan väg norr j.vägen (12F 7d , [6687144, 1468905] ), vägkanter och dike, 2020 (SNy)
Rämshyttan (12F 7d , [6687556, 1467787] ), längs landsväg o banvall, 2015 (SNy)
Nära Flokån (12F 7e , [6687262, 1470790] ), vändplan vid väg, 2020 (SNy)
Idkerberget söder Idtjärn (12F 8d , [6694858, 1467849] ), vägkanter, 2015 (SNy)
Myggsjön (12F 8e , [6690843, 1472408] ), kulturmarker i byn, 2020 (SNy)
Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ), hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant, 2011 (JOs)
Idkerberget, gruvområdet ,här o.var (12F 9d , [66957, 14680] ), 1989 (IAn)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698773, 1476874] ), vägkant, tomtmark, 2015 (IPt)
Halvarsgårdar (12F 9f , [6698854, 1476826] ), vägkanter i byn, 2019 (SNy)
Sellnäs (12F 9f , [6699031, 1477112] ), vägkanter efter gång o cykelväg, 2020 (SNy)
Grängshammarsån vid Nybro (12F 9g , [6699667, 1482285] ), vägkanter och åstränder, 2013 (SNy)
Sörbo (12F 9h , [6697779, 1486113] ), ängamark, 2011 (DABS)
Gamla fiskodlingen i Gallsbo (13F 0e , [6700012, 1474829] ), delvis torrlagda fiskdammar, 2020 (SNy)
Sjömyren Spraxkya (13F 0e , [6700722, 1474321] ), ängsmark mot myren, 2019 (SNy)
Yttre Baggbo (13F 0e , [6700820, 1472800] ), gårdsplan med jordhögar, ruderat, 2011 (IPt & SNy)
Lerbäcken-Hemberg (13F 0f , [6701602, 1475747] ), vägkanter, 2013 (SNy)
Dala Airport (13F 0g , [6701170, 1483660] ), gräsmark, 2012 (DABS)
Rommeholen förrådsbyggnad (13F 0g , [6702140, 1484786] ), grusytor bredvid, 2019 (SNy)
Hesse (13F 0g , [6702414, 1482070] ), havreåker m blåklint, 2013 (SNy)
Rommeholen (artp.), (13F 0g , [6702500, 1483810] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Borlänge , jvgstation (13F 1f , [67073, 14791] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
Borlänge station (artp.), (13F 1f , [6707317, 1479139] ), noterad , 2016 (Linnea Helmersson)
Övre Tjärna (13F 1f , [6709510, 1477184] ), sandtäkten, 2014 (SNy)
Korsgårdsvägen, Ö rv 70 (artp.), (13F 1g , [6705203, 1481748] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Alsbäcks fd skola (artp.), (13F 1g , [6706560, 1483174] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Islingby ind. omr. snötippen (artp.), (13F 1g , [6707447, 1481789] ), noterad , 2019 (Håkan Sandin, Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Islingby ind.omr. (artp.), (13F 1g , [6707640, 1481790] ), ruderatmark (snötipp), noterad , 2019 (Yngve Johansson)
Barberget (13F 1g , [6708927, 1482031] ), banvall, 2015 (SNy)
Mörtsjöfältet (13F 2e , [6714000, 1472873] ), grustaget, 2014 (SNy)
Bullerforsen (13F 2f , [6710057, 1479644] ), vägkanter och älvravin, 2011 (SNy)
Bullerforsen, vid kraftstationen (artp.), (13F 2f , [6710135, 1479700] ), noterad , 2020 (Lars Erik Norbäck)
Bysjön,byn (artp.), (13F 2f , [6711780, 1477600] ), noterad , 2019 (Gunnar Bäck)
Bomsarvet (13F 2f , [6714710, 1479098] ), siltutfyllnad i gammal täkt, 2014 (SNy)
Hönsarvsberget (13F 2g , [6710270, 1480880] ), vid elljusspåret och stenbrott intill, 2012 (SNy)
Gimsbärke (13F 3e , [6715343, 1470932] ), ogräs i spannmålsåker, 2020 (SNy)
TORSÅNG

Milsbo, Övre Milsbosjön (13F 0i , [6704180, 1490945] ), ängsmark, 2015 (DABS)
Näset vid Glöttret-Truttjärn (13F 1h , [6705586, 1488176] ), vägkanter och stränder, 2013 (SNy)
Uvbergsviken gc-väg norrut (13F 1h , [6706549, 1486549] ), vägkanter, 2020 (SNy)
Dalviks kvarn (13F 1i , [67056, 14914] ), ~refl~ , ,frekvens t.allm. 2000 (SBm)
Nästö (13F 2h , [6710771, 1489741] ), strandområde, 2015 (SNy)
VIKA

Brötberget V-ut mot lv (13F 1j , [67069, 14984] ), sandig igenväxt åker, 1990 (JEd)
Strand ,fl. (13F 1j , [6707, 1496] ), vägkanter.etc., 1988 (JEd)
Strand (13F 1j , [6707013, 1497306] ), vägkant, ängsmark, 2020 (IPt, SNy, JJa, KMa)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.), (13F 2j , [6710595, 1495179] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Kyrkbytjärnens V-sida (13F 2j , [67110, 14952] ), schaktmark, riklig , 1990 (JEd)
Hosjö mot SO vid Rv80 (13F 3j , [6719, 1497] ), vägkant, 1990 (JEd)
Centralvägen (artp.), (13F 3j , [6719135, 1495972] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Stationsvägen (artp.), (13F 3j , [6719148, 1495555] ), noterad , 2019 (Glenn Costello)
Bösskolven (artp.), (13G 2a , [6714088, 1501098] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Ryggen (13G 3b , [6719300, 1507800] ), jvgområde, 2009 (IPt)
ASPEBODA

Öster Vassbo (13F 2h , [6711938, 1485279] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Olsbacka-Åkern (13F 2h , [6714738, 1487132] ), vägkanter, 2018 (SNy)
Valsfors (13F 3f , [6717422, 1477134] ), stränder v N. Valsan, 2018 (SNy)
Aspeboda, vägkant 500 m S kyrkan (artp.), (13F 3g , [6716539, 1482823] ), 2013 (Per Johansson)
Stråtjärn (13F 3g , [6716543, 1482788] ), ruderatyta, 2018 (SNy)
Stråtenbo - Kavelmora (13F 3g , [6718570, 1480280] ), beteshage, 2007 (IPt)
STORA KOPPARBERG

Hinsnoret (13F 2i , [6714015, 1490198] ), vägkant,stenmur, 2016 (IPt)
Vällgårrden (13F 3h , [6718845, 1485515] ), strandnära ängsmark, 2016 (DABS)
Källviken (13F 3i , [6717017, 1490419] ), vägkanter, 2017 (SNy)
Främby (artp.), (13F 3i , [6719130, 1491260] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
Främby (artp.), (13F 3i , [6719130, 1491260] ), ruderatmark, noterad , 2020 (Olof Hedgren)
Verkstadsvägen (artp.), (13F 3i , [6719321, 1494249] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Korsnäs/Masugnen (artp.), (13F 3j , [6718962, 1495483] ), noterad , 2018 (Glenn Costello)
Cykelbanan bakom Ramvägen (artp.), (13F 3j , [6719063, 1495026] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Harmsarvet (13F 4h , [6720008, 1487740] ), betesmark, t.rikligt , 2011 (DABS)
Önsbacksdammen, cykelvägen och dammkanten (artp.), (13F 4h , [6720420, 1487289] ), vägkant, noterad , 2016 (Per Johansson)
Kårarvets koloniområde, brovallen (artp.), (13F 4h , [6720830, 1486725] ), grusvall i damm, noterad , 2017 (Per Johansson)
Korsningen Hanröleden-Nybrogatan SO (artp.), (13F 4h , [6721064, 1489698] ), 2015 (Per Johansson)
Övre norslun under kraftledningen (artp.), (13F 4i , [6720631, 1492885] ), noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Falu jvgstation (13F 4i , [67207, 14909] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
M. Rottneby o. Främsbacka (DF), (13F 4j , [67203, 14954] ), vägkanter, se rapportblad , 1988 (JEd)
Stora främsbacka (artp.), (13F 4j , [6720658, 1496181] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
Solbacka, vid vägskälet vid länsväg 850 (artp.), (13F 4j , [6721774, 1496888] ), vägkant mot gammal vall och hygge, noterad , 2016 (Anders Svenson)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Grycksbo (13F 5g , [6729840, 1482580] ), parkeringsvall, 2011 (JJa)
Bergsgården (13F 5h , [6727420, 1486040] ), vägkant, 2014 (JJa)
Bergsgården, bystugan (13F 5h , [6727471, 1486603] ), tomtmark, 2013 (IPt)
Bergsgården gamla stationsområdet (13F 5h , [6727480, 1485820] ), grusplan, 2017 (JJa)
SUNDBORN

Backa, fl. båda sidor ån (13F 4j , [6722, 1498] ), vägkanter, schaktmark, fl.o. t.rikl! , 1988 (JEd & o.a)
Backa vid Backa fritid (13F 4j , [6722200, 1498580] ), grusplan och strandäng vid sundbornsån, spridd , 2016 (LBr)
Utanmyra (13G 4a , [6721945, 1500285] ), vägkant, 2019 (JJa)
Finngärdet (13G 4a , [6724788, 1502169] ), vägkant, 2019 (IPt)
Logärdens SV-spets vid Niklas vik (13G 4b , [67227, 15083] ), markberett hygge, 1987 (LBr)
SVÄRDSJÖ

Toftbyn (13F 6j , [6733304, 1499294] ), vägkant,sluttning mot fuktig igenväxande mark, 2017 (JJa & SJa)
Toftbyn, Skolan (13F 6j , [6733375, 1499275] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Gårdviks fäbodar (13F 7j , [6738843, 1497294] ), vägkant/dike, 2017 (IPt)
Holvrets sandtäkt (artp.), (13G 5a , [6729162, 1502529] ), sandtäkt, noterad , 2017 (Urban Gunnarsson)
Korsvägen norr Kårtäkts fäbodar (13G 5d , [6727370, 1519690] ), vägkant, 2012 (DABS)
Boda såg (13G 6a , [6733472, 1503446] ), dammkant, 2015 (DABS)
Hillersboda Liljansnäsvägen (artp.), (13G 6b , [6732260, 1506420] ), 2012 (Urban Gunnarsson)
V om Borgärdet (13G 7b , [6736060, 1505040] ), vägkant, mindre allmän , 2008 (JWk)
Brattbergets fäbod (13G 7d , [6735720, 1515080] ), ängsmark i anslutning till fäbodgata, 2012 (DABS)
Linghed, SV om affären (artp.), (13G 8a , [6740607, 1502806] ), gårdsmiljö, vägkant, ruderatmark och ängsmark, noterad , 2017 (Johanne Maad, Torbjörn Rynéus, Teresia Holmberg, Nicklas Gustavsson, m.fl.)
Linghed, Lingvägen mot Industriomr. (13G 8a , [6740625, 1504020] ), vägkant/diken, 2017 (IPt & SNy)
Vintjärn (13G 9c , [6746110, 1513290] ), dammkant, 2013 (DABS)
ENVIKEN

Marnäs (13F 9i , [6746850, 1492100] ), gräsmark, 2016 (JJa)
Övertänger (13F 9j , [6749560, 1497370] ), vägkant, 2009 (DABS)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

Lindbacka (12F 0i , [6653701, 1491774] ), grusgångar, 2006 (GJn)
Sörbo (12F 1h , [6659058, 1489636] ), vägkant, 2019 (IPt & SNy & JJa)
Kalvnäset (artp.), (12F 3g , [6666949, 1484504] ), bäck/dike, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
Vibberbo (12F 3h , [6667803, 1485909] ), upplagsplan/utfyllnad, 2017 (IPt & SNy)
Gläfse (12F 4i , [6671036, 1493286] ), lövskog/gammalt boställe, 2017 (IPt & SNy)
NORRBÄRKE

Smedjebacken (12F 3f , [6669, 1478] ), vägkant, ruderatmark, sjöstrand, 2015 (MNo)
Furbo (12F 4f , [6673220, 1479090] ), jordhög, 2013 (DABS)
Stimmersbo, Hyttruin (12F 4g , [6672658, 1484314] ), mager mark på slagg, 2017 (IPt & SNy)
Finnbo gård (12F 5f , [6676036, 1479177] ), 2017 (IPt & SNy)
Åsmansbo (12F 5g , [6677270, 1482030] ), ladugårdsbacke, 2008 (DABS)
Jutbotjärnsbäcken (artp.), (12F 5h , [6679361, 1487575] ), noterad , 2020 (Bonnie Nilzon)
LUDVIKA

Norra Hällsjön,återvinningsplats (12F 2c , [6661756, 1463480] ), grusplan med diken och ängsmark, 2013 (IPt)
Ludvika, järnvägsstationen (artp.), (12F 4d , [6670297, 1465426] ), noterad , 2018 (Lars Erik Norbäck)
Jvgstation (12F 4d , [66704, 14653] ), järnvägsområde, 2009 (Anna Knöppel)
GRANGÄRDE

Sunnansjö , hyttområdet (12F 5a , [6677580, 1453100] ), gräsmark nära ån, 2007 (IPt)
Sandviken (12F 5a , [6677765, 1454297] ), åkerkant/vägkant, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Ribacken (artp.), (12F 6a , [6681804, 1454350] ), noterad , 2018 (Håkan Lernefalk)
Bredberget (12F 6b , [6684431, 1459230] ), vägkant mot betesmark, 2017 (IPt & SNy)
Storlmatsbyn (12F 6d , [6684766, 1466040] ), ruderat, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Kvarnheden (12F 7a , [6687486, 1452616] ), sjöstrand / vägslänt, 2019 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Mockfjärd, jvgområde (13F 1a , [6709014, 1453497] ), bangårdsområde, 2015 (IPt)
Brötjärna (13F 1b , [67099, 14566] ), vägkant, tämligen allmän , 2004 (AÖg)
Brötjärna , från gamla banvaktstugan 08 12 -> 12 16 (13F 2b , [67109, 14564] ), ~refl~ ,del av järnvägsbank ,(ganska likvärdig flora genom hela rutan ), ,frekvens ej bedömd 2002 (IPt)
Lindbyns kraftstation, nedströms (13F 2b , [67110, 14551] ), övre delen av erosiosskydd, rikligt , 2003 (IPt)
By (13F 2b , [67126, 14588] ), vägkant, fåtalig , 2004 (IPt)
Björka (13F 2b , [67131, 14599] ), vägkant, fåtalig , 2004 (IPt)
Arvslindan (13F 2c , [6712830, 1464510] ), järnvägsbank, t.rikligt , 2004 (IPt)
Björka (13F 2c , [67130, 14606] ), jordtipp, enstaka , 2002 (IPt)
Bodarna (13F 2c , [67132, 14620] ), grustag, spridd , 2002 (IPt)
Bodarna vid reningsverket (13F 2c , [6714400, 1463210] ), vägkanter, rikligt , 2002 (IPt)
Djurås by, "Präst-Olles" (13F 2c , [6714530, 1463590] ), grusplan vid pumpstn, t.rikligt , 2003 (IPt)
Malmmyran (13F 2d , [6712500, 1468989] ), järnvägsbank, 2014 (IPt)
Övre Bäsna (13F 2d , [6713423, 1467316] ), jordhög, 2015 (IPt)
Gagnefs kyrkogårdsområde (artp.), (13F 3b , [6719197, 1458915] ), noterad , 2019 (Ulf Gärdenfors)
Gagnef Kyrkbyn (artp.), (13F 3b , [6719237, 1458934] ), noterad , 2018 (Owe Rosengren, Niklas Hjort, Åke Berg)
Gagnefs boställe (13F 3b , [6719595, 1459322] ), lantbruksställe, 2014 (IPt)
Vägport under Rv71 Djurås (13F 3c , [6716070, 1463110] ), vägkant, 1996 (JMa)
Djurås, gamla jvgstationen (13F 3c , [6716490, 1462950] ), järnvägsområde, 2011 (IPt)
Gräv (13F 4b , [6721574, 1458630] ), gång o cykelvägkant, rikligt , 2012 (IPt)
Moje (13F 4c , [6720420, 1461000] ), grusplan vid transformator, sparsamt , 2003 (IPt)
Gagnefs jvgstation (13F 4c , [6720430, 1460240] ), spårområde, rikligt , 2003 (IPt)
Vid sydspetsen av Mojesjön (13F 4c , [6720480, 1460910] ), ~refl~ ,myr med våtpartier begränsad av väg , sjöstrand och dike, ,frekvens ej bedömd 2003 (IPt)
Gimbodarna (13F 4e , [6721566, 1470485] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
ÅL

Hyttområde (13F 6f , [6732410, 1477060] ), vägkant, 2008 (JJa)
BJURSÅS

Sågmyra (13F 6e , [6733200, 1471980] ), upplagsplats, 2018 (JJa)
Kraftverket (13F 6f , [6731510, 1477860] ), strandkant, 2008 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ), utfylld sandstrand, 2020 (JJa)
Rexbo (13F 7f , [6736160, 1477720] ), grusupplag, 2014 (JJa)
Kringelbo (13F 7f , [6738660, 1479720] ), gräsmark längs grusväg, 2011 (JJa)
SILJANSNÄS

Lång (13E 6h , [6734221, 1435762] ), vägkant, grustag, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Fornby (13F 7a , [6739117, 1451941] ), gammal byväg, 2020 (Kicki Marcus)
Gassarvet (13F 7a , [6739410, 1451018] ), vägkant (äldre) gränsande mot skog/ängsmark, 2017 (JJa & MNo)
LEKSAND

Skeberg (13E 4j , [6724257, 1448618] ), vägkant mot blandskog, 2018 (IPt)
Hedby, Brändan (13F 3a , [6719618, 1453559] ), skogsstig i blandskog, 2015 (IPt & JJa)
Hagen (13F 6b , [6731092, 1458390] ), upplagsplan, 2014 (IPt)
Hagen (13F 6b , [6731140, 1458338] ), 2020 (IPt)
Yttermo - Häradsbygden (13F 6b , [6732710, 1457830] ), vägdike, rikligt , 2007 (IPt)
Östra Rönnäs (13F 6c , [6732290, 1463720] ), vägkant, 2014 (JJa)
Sundsnäs (13F 7a , [6738525, 1452725] ), vägbankslänter över sundet, 2017 (IPt & SNy)
Noret (13F 7b , [6735837, 1456015] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Limhagen. industriområde (13F 7b , [6736657, 1456283] ), ruderatmark, 2020 (Kicki Marcus)
Krökbacken - Vargnäs (13F 7b , [6738122, 1457568] ), vägkant mot skog och åker, 2019 (IPt)
Leksboda (13F 8b , [6740362, 1457224] ), virkesterminal, 2014 (IPt)
Ytterboda (13F 8b , [6740640, 1457780] ), vägdike, rikligt , 2007 (IPt)
Tällberg stn. (13F 8b , [6744, 1457] ), 1987 (JEd)
Norr Lindberg, Bystugan (13F 8c , [6743105, 1462346] ), 2015 (IPt)
RÄTTVIK

Gärdebyn (13F 9c , [6749895, 1461803] ), vägkanter och tomter, 2011 (SNy)
Stenbrottet söder om Skälltjärnsberget (13F 9e , [6748256, 1473428] ), stenbrott, 2018 (JJa)
Stiftsgården Rättvik (artp.), (14F 0c , [6753117, 1461471] ), noterad plantor/tuvor , 2016 (Henry Gudmundson)
Rättvik samhället (14F 0c , [67537, 14604] ), jvgstn o sporomr, vägkanter,gator o torg, flerst. , 1985 (TLj)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2016 (Olof Hedgren)
Gärdsjö ,ca 1 km mot Bjursås (14F 1d , [67558, 14697] ), jordtipp o vägkant, enstaka , 1986 (TLj)
BODA

N delen av Bysjön (14F 4d , [67711, 14667] ), vägslänt, rel.rikl. , 1999 (GHa)
ORE

Furudal jvgstn (14F 6c , [67839, 14638] ), på sand, riklig , 1985 (TLj)
ORSA

Oljonsbyn, Stenbergsvägen 79 (artp.), (14E 5h , [6775884, 1438079] ), 2013 (Bengt Oldhammer)
Lindänget (artp.), (14E 5h , [6776520, 1436190] ), noterad , 2019 (Bengt Oldhammer)
Höglunda v.Rv 81 (14E 5h , [67776, 14366] ), sandig vägslänt, t.rikl! , 1987 (JEd)
Trunna v.'Enå-gångbron' (14E 5h , [67777, 14371] ), vägkant på nyblottad jord, t.rikl! , 1987 (JEd)
Kyrkbyn fl! (14E 5h , [6778, 1436] ), ruderatmark,etc. ofta rikl.spridd längs nyschaktade vägkanter, t.rikl! , 1987 (JEd)
Orsa stn. (ursprungslokalen! nu även fl. i omgivn.) (DF, DF60), (14E 5h , [6778, 1437] ), rikl! , 1986 (JEd)
Kricksjön västra delen (artp.), (14E 5h , [6778348, 1435577] ), noterad , 2019 (Kerstin Frostberg)
Kyrkbyn fl! (14E 5h , [6779, 1436] ), ruderatmark,etc. ofta rikl.spridd längs nyschaktade vägkanter, t.rikl! , 1987 (JEd)
SOLLERÖ

Sälen (artp.), (13E 8e , [6743937, 1421853] ), noterad , 2002 (Håkan Lernefalk)
MORA

Noret-Mora (artp.), (14E 3g , [6766469, 1434342] ), 2009 (Bengt Oldhammer)
Mora järnvägsstation (14E 3g , [6766480, 1432540] ), spårområdet, massor , 2006 (MNo)
VENJAN

Johannisholm (artp.), (13E 9b , [6746675, 1408718] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Brunnsberg (artp.), (14D 9j , [6797867, 1399613] ), ruderatmark och diken, noterad , 2017 (Ulf Swenson, Urban Gunnarsson, Magnus Magnusson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Tystupets kraftverk (artp.), (12E 3c , [6666816, 1412728] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Karin Martinsson, Johanne Maad)
FLODA

Floda f.d.jvgstation (13E 1i , [6708357, 1444189] ), spårområde, 2013 (IPt)
NÅS

Moråsens fäbodar, övre husen (artp.), (12E 6f , [6684625, 1425221] ), fäbodtäkt, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Johanne Maad)
Lindesnäs (12E 8f , [6691041, 1429347] ), ängsmark, 2015 (IPt)
Utanhed (13E 0g , [6704368, 1432009] ), järnvägskorsning, 2015 (IPt)
JÄRNA

Finnjälsen V sidan (12E 8c , [6694916, 1411083] ), ~refl~ ,Vägkant, 2012 (HLe)
Finnjälsen NV (artp.), (12E 9c , [6695436, 1410721] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Vansbro samhälle,flera ställen (13E 2c , ), vägkanter,ruderatmark,bangård, 1988 (HLe & UGn)
Vanån-V-dalälven södra stranden (13E 2c , [6711350, 1414040] ), ~refl~ ,gräsmark, 2001 (HLe)
Centrala Vansbro (13E 2c , [67115, 14133] ), jvstn, spårområde och ruderatmark, 2015 (MNo)
Kvarnåker (13E 2e , [6713415, 1423771] ), järnvägsbanken, 2020 (IPt,SNy,JJa,MNo,KMa)
Dala-Järna jvgstn (13E 3e , [67154, 14207] ), bangård, enstaka , 1990 (HLe & ULe)
ÄPPELBO

Risberget (artp.), (13E 3a , [6716501, 1401723] ), fäbodmiljö och vändplan, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson)
MALUNG

SV Lugnet (13D 4h , [67245, 13886] ), järnvägsbank, 2015 (MNo)
Västra Utsjö vid slakthuset (13D 5h , [67266, 13865] ), grushalig mark, rikl. , 1991 (AOl)
Backselen (artp.), (13D 5i , [6729115, 1393412] ), 1 , 2012 (Magnus Stenmark)
Mellanmon (13D 6g , [6732710, 1384770] ), järnvägsbanken, rikligt , 2008 (MNo)
Malungs ishall (13D 6h , [6731170, 1386680] ), bandyplan, sand och grus, minst 100 , 2005 (MNo)
Malungs stationsområde (13D 6h , [6731450, 1385520] ), spårområdet, mycket , 2006 (MNo)
Malungs jvgstn (13D 6h , [67315, 13856] ), asfalt, 10-15 ex. , 1991 (AOl)
Malungs återvinningscentral, (soptippen) (13D 6h , [67323, 13875] ), deponi, rikligt , 2011 (MNo)
Sälenvägen (13D 8e , [67413, 13739] ), vägkant, 2014 (MNo)

Dalarnes Flora