Senecio vernalis    Vårkorsört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

Horndal bruksområdet (12G 7g , [66865, 15337] ), skrotupplag, fåtalig , 1988 (PDm)
STORA KOPPARBERG

Nya ufyllnaden mellan Parkgatan-Åsgatan-Promenaden-Korsnäsvägen (artp.), (13F 4i , [6720846, 1490889] ), utfyllnad utfyllnad ffa grus i olika fraktioner, noterad , 2016 (Per Johansson)
Österdalarna

LEKSAND

N. Bergsäng (13F 8b , [67437, 14596] ), vägslänt, 1 ex , 1987 (MKp)

Dalarnes Flora