Senecio sylvaticus    Bergkorsört


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

BY

( , ), skogsmark,karaktärsväxt på kalhyggen,särskilt markberedda, allmän , 1987 (PDm)
Härsingen, norra stranden (artp.), (12G 4j , [6674757, 1546890] ), älvstrand, lera och gyttja, ävjebroddsvegetation, 2013 (Peter Ståhl)
Hygge O Bromossen (12G 7h , [6685970, 1538160] ), Hygge, Spridd , 2019 (LBr&SGB)
GRYTNÄS

Saxbo (12G 5d , [6675950, 1516120] ), skogsmark, 2016 (DABS)
GARPENBERG

Holmgruvan N-ut (12G 6d , [66846, 15199] ), nyupptaget hygge, 1990 (JEd)
Fransbo 400 m Ö-ut (12G 6e , [66847, 15232] ), granskogshygge, 1989 (JEd)
Hummelbo (12G 8e , [6693663, 1524377] ), ängsmark, vägkant, 2016 (DABS)
HEDEMORA

Norns Bruk (12F 5j , [6677980, 1498550] ), diverse gräsmark, 2013 (HLe)
Söder Bryllingen (artp.), (12F 6j , [6681575, 1499678] ), vägkant vägkant/hygge, noterad , 2020 (Staffan Jansson)
NV Bjurtjärn (12G 4a , [66732, 15037] ), kalhygge, riklig , 1989 (HPe)
Väg mot Marken (12G 5b , [6675120, 1508090] ), skogsbilvägkant, rikligt , 2011 (DABS)
HUSBY

Ratholmen, Amungen (13G 0b , [6701459, 1508995] ), liten holme i sjön, 2018 (IPt & SJa)
Älgsjöberget mot SO (13G 1c , [67072, 15111] ), grustag, 1990 (JEd)
Gettjärnsbergs klack Ö-sidan (13G 1d , [67070, 15155] ), rivningsväg, 1990 (JEd)
Skällingsberget (13G 1e , [6707130, 1524530] ), ~refl~ ,bergbrant, skogsklädd, 2004 (NGu)
STORA SKEDVI

Råbergets N-sida (13G 3c , [67186, 15141] ), granskogshygge, enstaka , 1991 (JEd)
SÄTER

Laggarbosjön (12F 7j , [6686419, 1496395] ), sjö, bäck, stränder i skogsmiljö, 2018 (IPt & SNy & JJa)
Knutsbo mot Jätteklacken (12F 8j , [66923, 14991] ), nygallrad granskog, riklig , 1991 (JEd & LBr)
GUSTAFS

Lintjärn (12F 9h , [6697460, 1486800] ), sjöstrand, fåtalig , 2011 (DABS)
N om Mörttjärnen (13F 0i , [6702300, 1494306] ), ängsmark, 2014 (DABS)
STORA TUNA

Hopsveden, 700 m V (12F 8e , [6693900, 1470200] ), hygge ca 5-6 år intill skogsbilväg, vägkant, 2011 (JOs)
Åkermyran V om (artp.), (12F 9g , [6696684, 1481548] ), noterad , 2020 (Bo karlstens)
Alsbäcks f.d. skola (artp.), (13F 1g , [6706539, 1483178] ), norr om granridån där flisning av avverkade träd pågått, noterad , 2020 (Yngve Johansson)
Alsbäcks fd skola (artp.), (13F 1g , [6706560, 1483174] ), norr om granridån där flisning av ved pågått., noterad , 2020 (Håkan Sandin)
Fågelmyratippen (13F 2g , [6712, 1483] ), vägkant i skogsgränsen, rikl. , 1987 (TLj)
Övermora fäbod 200 O (13F 3e , [6716669, 1474550] ), hyggeskant mot skogsbilväg, 2012 (IPt)
VIKA

Röbergets SO-sluttning (13F 1i , [67053, 14946] ), gräns mln sankstråk o torr bergkant, 2 ex , 1997 (SBm)
800 m SO Starens (13F 1i , [67055, 14930] ), kalhygge, rikligt , 1998 (SBm)
500 m S om Åsen vid vägen mot Kalkberget (13F 1i , [67070, 14940] ), kalhygge, rikligt , 1998 (SBm)
Vid bron, Vika kyrktjärn (artp.), (13F 2j , [6710595, 1495179] ), noterad , 2018 (Kerstin Frostberg)
Lunåbergets Ö-sida (13G 1a , [67084, 15020] ), kalhygge, 1990 (JEd)
Svartskär Ö-ut (13G 2a , [67147, 15025] ), granskogshygge, rikligt , 1990 (JEd)
STORA KOPPARBERG

Vägkanten V Lilla Glamsarvet (artp.), (13F 4h , [6721661, 1486118] ), vägkant blomrika vägkanter, ffa i det nyröjda / hyvlade området nära huset, noterad , 2017 (Per Johansson)
Haraldsbo vid Sockenvägen (13F 4i , [67200, 14931] ), nyanlagd gräsmatta, enstaka , 1991 (JEd)
Finnsveden (13F 5g , [6727780, 1480230] ), vägkant, 2011 (JJa & IPt)
Bergsgården, nära bystugan (13F 5h , [6727495, 1486666] ), utfyllnad, t.rikligt , 2013 (IPt)
Bergsgården (13F 5h , [6728030, 1485560] ), upplagsplats vid gammalt stall, 2014 (JJa)
SUNDBORN

Stämshöjens NR (artp.), (13F 4j , [6721860, 1498640] ), 2008 (Gunnel Sundberg & Ulf Widén)
Östborn åt väster (13F 4j , [6722340, 1497130] ), hygge, spridd , 2016 (LBr)
Ramnäs (artp.), (13F 5j , [6729504, 1498241] ), väg, ruderatmakr och åker, noterad , 2020 (Urban Gunnarsson)
SVÄRDSJÖ

Fly Svean (artp.), (13G 5b , [6729983, 1509055] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
Hillersboda, kraftledningsgatan (artp.), (13G 6b , [6733000, 1507420] ), 2015 (Urban Gunnarsson)
Svärdsjön , SV om Isalanäset (13G 7b , [6739040, 1505760] ), sandig strand, täml. rikligt på lokalen, annars rätt ovanlig på rutan , 2009 (JWk)
Sågviken (artp.), (13G 9e , [6747229, 1523233] ), gårdstun, noterad , 2018 (Urban Gunnarsson)
Västerbergslagen

SÖDERBÄRKE

S om gården Billsjön (11F 9i , [66468, 14915] ), kalhygge i f.d. barrskog, rätt många , 2000 (BFo)
V Slätbo (11F 9i , [66493, 14933] ), fornåker med nygallrad 40-50 årig planterad granskog,i luckor o traktorväg, några enstaka , 2000 (BFo)
Bromsberget (12F 0i , [6650492, 1492794] ), hygge, 2013 (GJn)
Västerby hytta (12F 1h , [66586, 14873] ), 1982 (RNo)
Issberget, två lokaler (12F 4h , [6670, 1485] ), små hyggen, 1980 (RNo)
NORRBÄRKE

Stimmersbo (12F 4g , [6672391, 1484112] ), vägkant, 2017 (IPt & SNy)
GRANGÄRDE

Björndalssågen (12E 5h , [6676658, 1436792] ), skogsbilvägkant/diken, 2016 (IPt)
NO om Brunnklacken (12E 5i , [6676980, 1442680] ), tallskogsås , skogsbrandsområde, spridda ex. , 2009 (IPt)
Loforsen (12F 5a , [6677704, 1451243] ), skogsmark/ vägkanter, 2020 (IPt,SNy,JJa,KMa)
Österdalarna

GAGNEF

Ösjöbodarna (13F 1b , [6705010, 1457514] ), fäbodvall, 2016 (IPt & Kjell Örtnäs)
NV-sluttning Byberget (13F 2b , [67105, 14589] ), kalhygge, rikligt , 2004 (IPt)
Trolldalens NR, nära Trolltjärn (artp.), (13F 2b , [6711582, 1459123] ), 2013 (Ulla-Britt Andersson)
Trolldalen. NV delen av Nistäppa (13F 2b , [6712100, 1459980] ), ängsvägkant, 2012 (IPt)
2 km S om Björka (13F 2c , [67114, 14604] ), kalhygge, rikligt , 2003 (IPt)
Björkbergets nordsluttning (13F 2c , [67121, 14614] ), kalhygge, ymnigt , 2004 (IPt)
Jonmyran (13F 2d , [6710258, 1465471] ), skogsbilvägkanter, 2016 (IPt)
Sustuvberget (13F 3b , [6715639, 1458558] ), vändplan skogsbilväg, skogsmark, 2014 (IPt)
600 m ONO Skogstjärnen,vändplan (13F 3b , [6715658, 1457422] ), skogsbilvägkanter, 2014 (IPt)
1440 m O Djurås jvgstation (13F 3c , [6716240, 1464440] ), kraftledningsgata, 1996 (JMa)
Öster om Djurmo klack (13F 3d , [6715718, 1466131] ), vändplan skogsbilväg, 2014 (IPt)
700 m SSV Långsjön (13F 4c , [6723777, 1460130] ), skogskant mot grustäkt, stig, 10 tal ex. , 2012 (IPt)
BJURSÅS

Lustebo (13F 6f , [6731781, 1477876] ), vägkant, 2015 (JJa)
Lustebo (13F 6f , [6732760, 1477960] ), vägkant, 2015 (JJa)
Hyttsjöns strand (13F 7e , [6739620, 1470350] ), utfylld sandstrand, 2020 (JJa)
Bjursås skidbacke (13F 7g , [6739020, 1481130] ), grusmark, 2014 (JJa)
SILJANSNÄS

Skäppsjöbodarna (13E 6g , [6732827, 1431300] ), fäbodvall, 2019 (IPt & Kicki Marcus)
Hallen (13E 8j , [6740128, 1448046] ), ruderatmark, 2019 (Kicki Marcus)
LEKSAND

Gyllingen (13F 4a , [6721968, 1451245] ), skogsbilvägkant, sjöstrand, 2015 (IPt)
Västannor 1 km V (13F 6b , [6730508, 1457879] ), skogsbilväg / upplagsplats, massvis , 2020 (IPt)
Lissbjörken (13F 6d , [6734224, 1466794] ), f.d. fäbod, 2020 (IPt)
Sunnanäng (13F 8a , [6740477, 1454323] ), ängsväg genom blandskog, 2016 (DABS)
1.5 km O om Söder Lindberg (13F 8c , [6742603, 1464207] ), hygge med spår efter skogsmaskin, 2015 (IPt)
S Bergsäng (13F 8c , [67427, 14612] ), kalhygge, få ex , 1986 (MKp)
Kullsbjörken (artp.), (13F 9c , [6746474, 1460349] ), noterad , 2016 (Urban Gunnarsson)
RÄTTVIK

Vid Kulturhuset (14F 0c , [6751940, 1462910] ), grässlänt, enstaka , 2011 (GHa)
Massarbäck (artp.), (14F 0c , [6752740, 1463918] ), (nyligen) terrasserad sluttning (bakom biltvätten), 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Råberget Tippen (artp.), (14F 0d , [6752059, 1467775] ), tipp, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Österängarna, V om Vedklyven (artp.), (14F 0d , [6753915, 1466121] ), hygge, 10 , 2020 (Gunnar Hagelin)
sandtag Ö om kalkverk (artp.), (14F 0d , [6754420, 1465840] ), ruderatmark, noterad , 2019 (Olof Hedgren)
"Mösin" i Nedre Gärdsjö (14F 1d , [67564, 14660] ), bruksväg, enstaka , 2011 (GHa)
Dådran, Övre dammen (14F 1h , [6758710, 1485450] ), vägrenar, rikligt , 2013 (GHa)
400 m V Pusshålstjärnen (14F 5h , [67786, 14894] ), vägkant, enstaka , 2007 (DABS)
Malmberget (14F 6h , [67815, 14871] ), plöjspår i hygge, rikligt , 2015 (GHa)
BODA

Tuvtjärns sandtag (14F 2d , [67601, 14682] ), i sandbranterna o på sandhögar, riklig , 1985 (TLj)
1 km N Matsbodarna (14F 2d , [6764040, 1465260] ), kraftgata, spridd , 2019 (GHa)
600 m V Stormyren (14F 3d , [67673, 14663] ), ~refl~ ,jordtipp/upplagsplats, ,frekvens t.allm. 2007 (GHa)
300 m SV Mödalen (14F 3d , [67685, 14657] ), vägren, enstaka , 2011 (GHa)
Ugglas svad (14F 4c , [67721, 14649] ), torrare parti av kalhygge, flertal , 2011 (GHa)
Gulleråsen, Åsehagsdammen (14F 4d , [6772220, 1466250] ), vägslänt, nyligen uppgrävd av elverket, rikligt , 2018 (GHa)
Jälltjärn (14F 4d , [67737, 14651] ), plöjt kalhygge, rikligt , 2010 (GHa)
Sötbrändbodarna (14F 5h , [67772, 14873] ), körspår i kalhygge, rikligt , 2009 (GHa)
ORE

1 km V Pundsmyr (14F 4c , [67748, 14639] ), dike vid vändplan, rikligt , 2017 (GHa)
Andtjärnsheden (14F 5c , [67754, 14638] ), rishögar i hygge, rikligt , 2015 (GHa)
Oradtjärnsbäcken (14F 5c , [67776, 14630] ), grustag, rikligt , 2015 (GHa)
Dalbyn, Dalbäck, nedre delen (artp.), (14F 5d , [6776034, 1466669] ), hygge, 100 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Dalbyn, Rustas (14F 5d , [6777200, 1465520] ), vägren, rikligt , 2013 (GHa)
Arvet Gammelvägen/Skattungsjövägen (artp.), (14F 6c , [6782463, 1463338] ), gårdsplats, 2 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Flugunäs (14F 6c , [6784360, 1460530] ), dike vid vändplan, tiotals , 2009 (GHa)
Östanvik. Kvarndammen (artp.), (14F 6d , [6783917, 1468737] ), f.d. sågplats, 20 , 2020 (Gunnar Hagelin)
Linåsen (14F 6g , [67817, 14819] ), fåror i plöjt hygge, tiotals , 2014 (GHa)
Ärteråsens fäbodar mot N i bergets S-sluttn. (14F 8c , [67932, 14621] ), hygge med brandfläckar efter risbränning, 1990 (JEd)
Källberget (14F 9c , [6796040, 1463470] ), fåror i plöjt hygge, nära kolbotten, enstaka , 2011 (GHa)
Pundsmyr (15F 0c , [6801680, 1464430] ), vägkant, rätt rikligt , 2017 (GHa)
ORSA

Granåvägen (14F 6a , [67830, 14547] ), rishög i hygge, rikligt , 2015 (GHa)
Skålmyren SSO-ut (15F 1b , [6807870, 1459210] ), fuktigt hygge/fd sumpskog, spridd , 2015 (LBr)
MORA

Bergkarlås (14E 3h , [6769580, 1436170] ), vägkant, 2010 (SJo)
VÅMHUS

Näsberg vid Myckelbäcken (14E 7e , [6787270, 1422970] ), översilningsmark i hyggeskant, spridd , 2017 (LBr)
VENJAN

Storskinsan (artp.), (13E 9b , [6745748, 1406703] ), 1 plantor/tuvor , 2001 (Håkan Lernefalk)
ÄLVDALEN

Nopa, 20 m SO (artp.), (14E 4a , [6774220, 1401205] ), hygge, noterad , 2019 (Lennart Persson, Leif Runeson)
Västerdalarna

SÄFSNÄS

Mörttjärn (artp.), (12E 1e , [6658982, 1424285] ), kultiverad mark, noterad , 2019 (Teresia Holmberg, Lennart Persson, Leif Runeson)
Gravendals dammområde (artp.), (12E 1f , [6659119, 1427543] ), kulturmark/strandzon, noterad , 2019 (Ulf Swenson, Lena Stigsdotter)
Mörttjärn i N (artp.), (12E 2e , [6660086, 1424200] ), sjöstrand, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Magnus J Magnusson, Lars Fröberg, Anders Erixon)
Säfsens skidanläggning (artp.), (12E 3e , [6668090, 1423390] ), ruderat, noterad , 2019 (Carl-Axel Andersson, Leif Runeson, Magnus J Magnusson, Lennart Persson, m.fl.)
Bråthöjden (artp.), (12E 3g , [6665474, 1430241] ), vägkant, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Janet Jandér)
Lisjön norra änden (artp.), (12E 4c , [6670740, 1413080] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
Räckardammen (artp.), (12E 4c , [6671339, 1411931] ), vattendrag kärleksholmen, noterad , 2019 (Lillebil Norden, Anders Erixon, Lars Fröberg)
Peckaberget (artp.), (12E 4e , [6673971, 1424365] ), gammalt torpställe, noterad , 2019 (Urban Gunnarsson, Thorleif Joelson, Ulf Swenson)
FLODA

Lövberget (12E 9h , [6696944, 1438481] ), fäbodvall, några kraftiga ex , 2011 (IPt)
Nolbergets V-sluttning (12E 9j , [6697, 1446] ), vägkant mot jättehygge, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Risåsa fäbodar "Höglinda" v.triangelpunkten (12E 9j , [66997, 14479] ), hygge, t.rikl. , 1989 (TLj & LBr)
Norflytten 100 m O (artp.), (13E 1h , [6707381, 1435318] ), noterad , 2017 (Håkan Lernefalk)
JÄRNA

Vändplan ca 1 km N Nävertjärnarna (12E 9c , [6696678, 1410471] ), vägkant/vägdike, enstaka , 2008 (HLe)
Skamsåsen N (artp.), (12E 9c , [6699853, 1410295] ), noterad , 2012 (Håkan Lernefalk)
Knutsberget 600 m N (12E 9c , [6699853, 1410295] ), banvall, 2012 (HLe)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714095, 1425530] ), barrskog, vägkanter, åkant, sjöstrand, 2010 (Hans Sundström)
Snöå-Bruk (artp.), (13E 2f , [6714270, 1425570] ), barrskog, väg- o åkanter, 2010 (Bo Karlsson)
Bäck N delen Hällsjöberget (13E 3b , [6718066, 1406408] ), ~refl~ ,hygge, ca 20 ex ,frekvens m.allm. , 1996 (HLe)
Svarttjärnen NO (artp.), (13E 5c , [6726260, 1412505] ), noterad , 2007 (Håkan Lernefalk)
V Stövlingsvallen vid skogsbilväg (13E 5c , [6727480, 1412533] ), vägkant, ca 10 ex , 2007 (HLe)
MALUNG

Kalkdoseraren Västra Rotån (13D 1f , [67091, 13774] ), vändplan, ~50 ex , 2000 (MNo)
4 km söder om Sillerö (13D 2i , [67105, 13921] ), kalhygge, rikligt , 2012 (MNo)
500m norr om Geråsbergets topp (13D 3g , [6719460, 1384140] ), hygge, rikligt , 2019 (AOl)
Sjöhusen (13D 4h , [6721270, 1385610] ), vägkant, c:a 20 , 2005 (AOl)
Malung ,Utsjöberget Ö om Östra Utsjö (13D 5h , [6726, 1388] ), 1990 (PEr)
Hunumoren (artp.), (13D 5j , [6726836, 1398931] ), noterad , 2001 (Håkan Lernefalk)
S Hunukölen (13D 5j , [6727252, 1397375] ), ~refl~ ,vändplan, ,frekvens m.allm. 2002 (HLe)
Tyngebergets norrsida (13D 6i , [6734130, 1393930] ), skogsbilväg, några , 2005 (BGM)
östra öje (artp.), (13D 7i , [6735191, 1391353] ), 20 , 2017 (Bertil Helmersson)
LIMA

Tandberget (14D 3b , [6766080, 1359290] ), brandfält, 2019 (MNo)

Dalarnes Flora