Senecio ovatus    Glesstånds


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

VIKA

Kråknäs SV ut (13F 1i , [67093, 14921] ), väg o dikesren, 1 ex , 1998 (SBm)
Kråknäsgruvan (13F 1i , [67094, 14926] ), gammal tipplats för bl.a. jord, 20-tal , 1998 (SBm)
Svedens gård (13F 1i , [67097, 14918] ), igenvuxen skräpmark vid ekonomibyggnader, 10-tal ex , 1998 (SBm)

Dalarnes Flora