Senecio nemorensis    Parkstånds


Aktuella växtplatser:
                 Dalarnes Flora
Södra Dalarna

SÄTER

Väster om kringsjöbäcken mot kalkbrottet (12F 8i , [66920, 14936] ), blandskogsbacke, ca 20 ex , 1990 (SJa)
STORA TUNA

Tuna Hästberg, Tures äng (artp.), (12F 8d , [6692055, 1465655] ), 1994 (Joakim Ekman, Gabriel Ekman)
STORA KOPPARBERG

Korsnäs (artp.), (13F 3i , [6718985, 1494763] ), noterad , 2017 (Glenn Costello)
ENVIKEN

Örjebyn (13F 8j , [6744715, 1496549] ), ängs/slogsmark, kvarstående, 2018 (IPt & SNy)
Österdalarna

GAGNEF

Skallbodarna (12E 9j , [6696105, 1448348] ), fäbodvall, 2018 (IPt)
Myrheden (13F 2c , [6713170, 1463100] ), bäckravin , trädgårdsflykting, bestånd , 2009 (IPt)
Västerdalarna

MALUNG

Soptippen (13D 6h , [67323, 13875] ), soptipp, ett stort bestånd , 2012 (MNo)
Fjällsocknarna

IDRE

Nipfjällets sommarparkering (artp.), (16C 5i , [6875400, 1344912] ), noterad , 2017 (Lars Leonardson)

Dalarnes Flora